Minskade skaderisker för flickor

Nyhetsbyrån Reuters meddelar att flickor som får sin adhd behandlad med cs löper en minskad risk att börja missbruka alkohol, tobak eller andra droger. Undersökningen de refererar till visar på en 50% minskning.

Vi vet sedan tidigare att personer med adhd är mycket mera benägna att missbruka droger men med rätt behandling verkar denna missbruksrisk att minska kraftigt. Studien visar egentligen precis samma sak som tidigare vista sig vid studier på pojkar.

Ref: ADHD Stimulant Meds Cut Young Girls’ Drug Abuse Risk
Science Daily skriver: ADHD Stimulant Treatment May Decrease Risk Of Substance Abuse In Adolescent Girls; Results Mirror Findings In Boys.

Vi kan komma ihåg att den senaste större studien visade att missbruksriskerna varken ökade eller minskade vid en medicinerad adhd, så man kan nog gott anta att det finns en hel del forskning kvar att göra, över missbruksbenägenheter. En del studier antyder att missbruksbenägenheten snarare bli försenad än förminskad, vilket kan vara en god indikator på studiernas kvalitet och att de rent metodologiskt inte är vältäckande.

Hursomhelst verkar skadeverkningarna av missbruk minska.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *