Glad kåt och Tacksam, nu med EXTRA!

Sug i Blicken!

Amfetaminreklamens kanske inte vackraste sidor vad säger du? Här har kvinnan äntligen hittat hem till sin plats i hemmet och får tack vare vetenskapen dessutom lite extra vått sug i trasan.

Få fart på frugans städvilja, mindre deppig kärring mer städ.
Nu med extra sug i blickfånget

För kvinnan i tiden: En städvillig och duglig kvinna som slipper känna ångest och skam över sin låga förmåga att hushålla med hemmets ideal. På kvällskvisten är hon sedan kåt och glad utan att vara avog mot gnu-landet. Kan med fördel kombineras med barbiturater av alla de slag för att få den rätta avvägningen mellan kusimurra-burritos och lagomt konversabel salongssedering innan guacamolen saftades fram som avec. För att ingen skulle protestera i den lyckliga familjen gavs sedan barnen slutgiltigen lite sniffbart amfetamin.

Nå vafan säger du då, inte så pjåkigt va?
Till å me den lilla bitchen fick de på G.
Konsekvenser av amfetaminreklamen?
Den Pengakåta pillerindustrin har genom åren haft en rad smaklösheter för sig förutom att dölja resultat som talar till sitt preparats nackdel så manipuleras och har det manipulerats en hel del igenom åren och det görs fortfarande. En speciellt intressant grupp att kränga ”de nya supervetenskapliga” produkterna till har varit kvinnor, ofta med någon skavank som medicinjättarna inte alls varit sena med att marknadsföra med vetenskap som täckmantel. Det kan vara den feta kvinnan, den okåta kvinnan, den otacksamma kvinnan eller bara kvinnan som inte hinner med att städa rent i hemmet. Eller varför inte suggan som blivit på smällen och fettnat till? Behöver inte hon lite methamfetamin?
Att stimulerande medel har både för och nackdelar bör väl alla snart kunna veta om? Deras fördelaktighet vid ADHD är det nog ganska många som insett vid det här laget, likförbaskat får inte alla behandling. Vem övervakar det? Samtidigt kan man ändå vara väldigt kritisk till den marknadsföring som medicinjättarna ägnat sig åt i så många år, vilket jag tycker vi visar ganska tydligt här, eller vad säger du?

Konsekvenser för personer med ADHD?
Självfallet kan det bland annat liknande annonser och förhållningssätt som ligger till grund för en del av den skeptiskhet som möter behandlingen av adhd med centralstimulerande medel och det är kanske inte så konstigt, eller vad säger du?

Vad tycker du om amfetaminreklamen förresten? Är det sådant gammalt sexistiskt skräp som används Mot att personer med adhd ska få en rimlig medicinering tror ni? Eller har den gamla reklamen ingen betydelse för dagens inställning till hur amfetamin och liknande beredningar används inom sjukvården?

Glad kåt och tacksam

Glad kåt och Tacksam, nu med EXTRA!

Marknadsföringen av Metamfetamin till gravida

 

Läs även andra bloggare som ADHD kvinnor, åsikter om ADHD, ADD, , amfetaminreklam, reklam, adhd historia, eller se en video om kvinnor med adhd Eller varför inte låna en liten bok om kvinnor med adhd?Eller bara läs uppsatser om kvinnor med adhd:

Även om det är turbo i skallen så är jag väldigt trött – om kvinnor med ADHD
I undersökningen har kommit fram till att alla kvinnor som intervjuades har haft svårigheter på grund av sin ADHD. De flesta har periodvis haft någon form av psykisk ohälsa. Det framkom också att de haft svårigheter med vissa ämnen i skolan. Många nämnde att de skulle ha behövt en stödperson eller gått i en mindre grupp. Ingen upplevde att de hade fått någon hjälp i grundskolan. Som vuxna har de flesta problem med att hålla ordning i hemmet. De vet vad som ska göras men får inte till det. Kvinnorna med eget boende inser att de behöver boendestöd för att få vardagssysslorna gjorda. En strategi de också använder sig av för att få struktur på tillvaron är scheman och strukturerade lappar. Skillnaden på pojkar och flickor med diagnosen ADHD trodde intervjupersonerna var att pojkar är mer utagerande medan flickor är mer inåtvända. Behovet av stöd och hjälp för kvinnor respektive män trodde respondenterna inte skilde sig åt nämnvärt. Författarna anser tillsammans med respondenterna att det behövs mer kunskap om det här i samhället, för att personer med ADHD ska bli bemötta på ett bra sätt och få den hjälp de behöver.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *