ADHD medicin CONCERTA 54 mg.


ADHD medicin CONCERTA 54 mg.
Originally uploaded by ADHD CENTER

Mediciner med Metylfenidat hydroklorid vid ADHD
ADHD information för läkare


Concerta, utvidgad information för läkare.

Indikationer

Concerta är indicerat som en del i det totala behandlingsprogrammet för ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) hos barn (över 6 år) och tonåringar, då endast stödåtgärder visat sig vara otillräckligt. Diagnos skall ställas enligt kriterierna i DSM-IV eller riktlinjerna i ICD-10 och skall grundas på en fullständig anamnes och utvärdering av patienten. Den specifika etiologin bakom detta syndrom är okänd och diagnostiskt test saknas. Adekvat diagnos kräver såväl medicinska som specialpsykologiska, utbildningsmässiga och sociala insatser. Syndromet kan förekomma både med och utan inlärningssvårigheter.

Läkemedelsbehandling krävs inte alltid för barn med detta syndrom. Behandling med Concerta är därför inte indicerat för alla barn med ADHD och beslutet att använda läkemedlet måste grundas på en mycket noggrann bedömning av svårighetsgrad och kronicitet på barnets symtom i förhållande till barnets ålder.

Behandling med Concerta skall begränsas till patienter som kräver ett läkemedel vars effekt varar hela dagen och fram till kvällen, då tabletten intas på morgonen.

Ett fullständigt behandlingsprogram för behandling av patienter med ADHD skall också innefatta andra åtgärder (psykologiska, utbildningsmässiga och sociala). Centralstimulantia är inte avsedda för användning hos patienter vars symtom är sekundära till miljöfaktorer och/eller andra primära psykiska sjukdomar, inklusive psykos. Lämplig skolform är av största vikt och psykosocial intervention är ofta till stor nytta.

Kontraindikationer

Concerta är kontraindicerat i följande fall: Patienter med känd överkänslighet mot den aktiva substansen (metylfenidathydroklorid) eller mot något av hjälpämnena. Patienter som är kraftigt ångestladdade, spända eller oroliga, eftersom läkemedlet kan förvärra dessa symtom. Patienter med glaukom (grön starr). Patienter med diagnosen Tourettes syndrom eller med denna sjukdom i familjen. I kombination med icke-selektiva, irreversibla mono­amin­oxidas­hämmare (MAO-hämmare) och under minst 14 dagar efter utsättande av en icke-selektiv, irreversibel MAO-hämmare (hypertensiva kriser kan uppträda) (se Interaktioner). Patienter med hyper­tyreoidism. Patienter med svår angina pectoris. Patienter med hjärt­arytmier. Patienter med allvarlig hypertoni. Patienter som uppvisar symtom på en svår depression, anorexia nervosa, psykotiska symtom eller är suicidbenägna, eftersom läkemedlet kan försämra dessa tillstånd. Patienter med känt drogberoende eller alkoholism. Under graviditet (se Graviditet samt Prekliniska uppgifter).

4 reaktioner på ”ADHD medicin CONCERTA 54 mg.”

 1. Jag tycker ABSOLUT att man INNAN man börjar medicinera ska ge Omega-3-preparatet EyeQ en chans!

  Nog måste väl ändå ALLA tycka att det är bättre att ta ett kosttillskott än att medicinera!?

  Om inte symtomen blir lindrigare efter tre månaders intag av kosttillskottet EyeQ – i trippeldos – så OK då! Dock ska man ändå ta Omega3-tillskott även om man medicinerar. Hjärnan behöver Omega3!

  Alla som har NPF har en minskad produktion av dopaminet. Något som kan ge ADHD-liknande symtom. Ge därför hjärnan vad den skriker efter – Omega3. Detta ÄVEN om man medicinerar.

  Det finns bara ETT preparat som fungerar för barn och vuxna med ADHD eller annat NPF – Det är EyeQ

  Om man inte har NPF kan man lika gärna köpa apotekets Omega3-preparat som heter Eskimå. Det är helt OK – utan miljögifter.

  1. Hej

   Har provat svindyra EyQ under längre tid och det enda som hände var att jag blev fattigare. Du må förlåta mig, men ibland så blir jag så förbannad trött på alla skojare som ska sko sig. Det enda som verkligen har hjälpt mig är medicin och nyttig mat med motion.

   //

 2. det står självfallet i läkemedelsverkets rekomendationer att medicinering inte är ett förstahandsalternativ. Läs gärna vad de skriver:
  https://adhd-npf.com/nya-riktlinjer-fr-adhd-behandling

  Att det bara skulle vara ett enda preparat av omega-3 som fungerar är absolut nys och saknar totalt all vetenskaplig vederhäftighet, vill du sälja preparat eller hjälpa människor till ett bättre liv?

  För att komma med ett sådan påstående bör du givetvis testat alla preparat, har du verkligen gjort det? På vilka människor? När ?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *