cac

 

The Hypo Thesis of Schizofrenia is here:

Carbon Disulfide – CS2 Intro

Hypo Thesis: The Etiology of Schizophrenia I

Hypo Thesis: The Etiology of Schizophrenia II

Hypo Thesis: The Etiology of Schizophrenia III

In Short

1/ There is a substance known to cause some of the symptoms in Schizophrenia

2/Persons with Schizophrenia seems to have it in significantly higher amounts

3/Maybe there is a connection between the substance able to cause symptoms and

the symptomatology of Schizophrenia.

The Hypo Thesis of Cognition is due to lack of Exergy (pdf)

– A central command in emergency light –  Part 1 The reactive Factor CS2 and the metabolic causality lack of ATP.  The story now continues at:  Sciene and Nuts.

Svenska

Hypotes om:Schizofrenins etiologi – den lätta versionen

Schizofreni Orsaker

En kortare sammanfattning av de kända orsakerna som påverkar frekvensen av Schizofreni, innan vi går vidare till nästa avdelning av förklaringen till schizofrenins orsaker.

hi ho CAC benkultur

Kortfattat: Schizofreni handlar om konsekvenser av ATP brist, Syrebrist och brist på djupsömn. CS2 visar en tänkbar väg till den reaktiva feedbackloopen. (vi kommer dit..)

Nedan utkast till hypotesen,  följ länkarna ovan om du vill ha hela teorin.  Detta är den första teorin oss veterligen som beskriver en substans som kan ge många av symptomen på schizofreni och dessutom har återfunnits hos personer med schizofreni. Många teorier har använt LSD. PCP eller Ketamine för att beskriva fenomenet, problemet är att dessa substanser inte återfinns i gruppen. Det gör dock Carbon Disulfid. Vad man tycker om CAC-hålsfenomenet i övrigt är inte frågeställningen, utan enkom denna renrakade teoretiska gestaltningen ovan.

CAC-Hålsteorin om Schizofreni och annat

Reaktiv faktor: H2S, Carbon Disulfid.

Primär metabolitbild: Hydrogen Sulfide, Carbonyl disulfide , Dithiocarbamates, Isothiocarbamate, Thiocarbamate Isothiocyanate.

CS2 har en del egenskaper vilka ger en förefaller ge en primärt systemöverskrivande eftersom reaktorn svävar över hela det bionukleära reaktomet, vilket kommer att utöva sin verkan tvärsöver många stadgade områden – eftersom CS2 inte vet om hur människan för tillfället hyllat in logiken. Senast påvisat är att CS2 via sin metabolism till dithiocarbamate fungerar som en protease inhibitor.

CAC-hålsteorin belyser en tänkbar orsaksgrund vars reaktiva triad lägger fram ett pyramidialt orsaksfunt för flera av de rådande teorierna med en ökad förklaringsgrund, vilken håller i sitt sköte att tydligare kunna gestalta hur samma reaktion kan bli så fundamentalt olika och peka åt så många håll samt att betydligt tidigare kunna terminera effekten genom förståelsen av utgångsfaktorernas betydelse för  effekten av triadens reaktiva  signatur. CS2 skapar nämligen omedelbara förändringar i nivåerna av dopamin beta hydroxylase (människa)  kynureninase och kynurenine-2-oxoglutarate aminotransferase (rattus norvegicus)

Det finns inga vetenskapliga hållpunkter påvisande  att Schizofreni är  ”en” sjukdom, utan sannolika ett sjukdomskomplex med flera samvarierade orsaker.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *