Information

Bokstavsbarnen – De så kallade orden ser ibland väldigt olika ut världen över.  Den som inte förstår att olika skrifttecken ändå kan gestalta liknande verkligheter i länder långt ifrån varandra kanske kan ta och fundera över om en Israelit eller en Kines eller en Ryss kan ha samma problem och  jorden är faktiskt såpass rund att vissa problem drabbar människor världen över.

Bokstavsbarnen Orden så olika världen över
Det är inte språket i sig eller orden – de så kallade bokstavsbarnen – som visar vilken kunskap man har, det är däremot hur man handlar i praktisk mening för att hjälpa sin omgivning till ett bättre liv, inte bara påstå det.

När en lång skugga faller över barnens utvecklingspotentialer då står solen lågt.

ADHD FAQ

Fakta om ADHD med några av de mest ställda frågorna.

Vad är ADD

En närmare beskrivning av den ouppmärksamma formen av ADHD dvs ADD. Den korta förklaringen lyder: Precis som ADHD fast inga problem att sitta still. Ibland tvärtom lite svårt att komma ur startblocken. Det är den enkla förklaringen. ADD är vanligare hos flickor än hos pojkar.

Vad är ADHD? Fakta

Grundläggande fakta om ADHD och en del frågeställningar runt omkring. ADHD delas in efter grad av problem med uppmärksamhet och hyperaktivitet

-ADHD med i huvudsak överaktivitet – impulsivitet.

-ADHD med i huvudsak uppmärksamhetsstörning – Alltså ADD – skall uppvisa minst sex av symtomen.

-ADHD av kombinerad typ skall uppfylla kriterierna för båda kategorierna enligt ovan.

Är ofta ouppmärksam på detaljer: gör ofta slarvfel, kommer av sig i uppgifter som kräver återkoppling. Fakta om ADHD är också att en del grupper ständigt verkar ha ett behov att att förneka ADHD.

Kvinna & ADHD

Fakta om ADHD och ADD för kvinnor, för alla saker är faktiskt inte detsamma eftersom män inte så ofta verkar föda barn och amma.

Mediciner vid ADHD Allmänt

Fakta om de vanligaste medicinerna vid ADD och ADHD, Concerta, Ritalin, Equasym, Medikinet eller Metamina.

ADHD  information för läkare

Lite mer information om mediciner vi inte använder i Sverige i dag.

Hur organiserar jag hem och arbete?

Lite tips för att få det hela att fungera

Torrents – Nedladdningsbart om:

ADHD, ADD, Aspergers syndrom och tourette

Fakta Video – Film om ADD och ADHD

En hel del faktainslag om ADHD och ADD som:Living With ADHD, Videos av Vanna Beckman kring ADHD Aspergers syndrom och angränsande. Men även längre inslag kring fenomenologin och dess förklaringsgrunder, såväl som korta inslag från youtube där vi kan se att även kändisar kan ha ADHD.

Alkohol och ADHD?

Jag vet inte om det fortfarande är tillåtet att säga att ADHD och alkohol inte är en bra kombination, men jag försöker och ser vad som händer. En del tycker kanske att man hellre ska pissa på de som dött av kombinationen och strunta i deras öden. Svårt att säga men jag tycker gott att man lite till mans bör kunna förstå att kombinationen ADHD och alkohol inte alltid är den lämpligaste och varför skulle den vara det? Läs gärna på Fakta om Alkohol.

Metamina + Alkohol = Nej!

Fakta som tar upp de farmakologiska grunderna till varför kombinationen Metamina och alkohol inte är lämplig. Med medicineringen får en del en extrachans i livet, det finns bättre sätt att ta tillvara på den än att kombinera den med alkohol.

Concerta + Alkohol = Nej

Faktum om kombinationen mellan Concerta och alkohol samt den ökade risken för allvarliga biverkningar främst från hjärt och kärlsystemet.

Straffa MISSBRUKARNA!

vad som är missbruk och inte kanske i bland är väldigt lätt att säga men svårt att förstå sig på. Vanlig luft har faktiskt starka narkotiska effekter på människan, så starka att de blir hallucinogena och dödliga till slut, så är delfinerna urtypen av evolutionära missbrukare  sedan några miljoner år? Läs betraktelsen om vad som är missbruk och inte. Och fundera över hur vi får bort de gamla stämplande beteckningar som språkmissbrukare ofta använder tvångsmässigt – Precis som alla hänsynslösa knarkare gör.

LUL

Här hittar du bland de bästa sidorna om ADHD på nätet, fyllt av fakta med insikt. Finns dessutom på flera språk. Landstinget i Uppsala har varit en föregångare i mycket och det tillsammans med Gotland är också de ställen där du kan får bäst vård i Sverige i dag för din ADHD. I andra delar av landet finns det sju gånger så få diagnostiserade som i Uppsala, det är nog inget statistiskt mirakel, snarare diskrimineringens folkdräkt.

ADHD Vuxen Test
ADHD genen?

ADHD-NPF låt kunskapen ta dig2

Mer om ADHD’s genetiska orsaker

Lite om ADHD med mera…
Vad är ADHD? Från ADHD-center: Alla kan vi ibland ha svårt att sitta still, att fokusera vår uppmärksamhet och att kontrollera våra impulser, i synnerhet om vi är stressade eller trötta. För en del barn, ungdomar och vuxna är emellertid de här problemen så påtagliga och ständigt närvarande att det allvarligt inverkar på deras vardagsfungerande. Det är då det kan vara berättigat att tala om ett funktionshinder som brukar benämnas ADHD. (7 sidor totalt Pdf)

Att vara förälder till barn med ADHD. Varje barn har sin unika personlighet som skiljer just det barnet från alla andra och som väcker familjens kärlek och fascination, så även barn med diagnosen ADHD. Men barn med ADHD har också vissa gemensamma drag. De fungerar på ett annorlunda sätt som gör att de kan vara svårare att förstå sig på och att fostra än andra barn. Denna broschyr ger dig handfasta tips och råd för att underlätta vardagen i familjen. (5 sidor pdf)

Barn/elever med ADHD – Några råd till pedagoger Att undervisa och pedagogiskt bemöta ett barn med ADHD erbjuder intressanta utmaningar. Ju mer man som pedagog känner till och förstår funktionshindret, desto bättre rustad är man att stödja barnets utveckling. I detta faktablad ges en kortfattad vägledning för det praktiska pedagogiska vardagsarbetet med dessa barn/elever. Råden och tipsen är generella men varje barn är unikt och det gäller att prova sig fram till fungerande lösningar för just det barnet…..

Att undervisa och pedagogiskt bemöta barn/elever med ADHD. Det kan krävas en hel del av dig som pedagog i mötet med elever med ADHD. Det är lätt att känna sig vilsen eller uppgiven inför dessa barn som kräver en individuellt anpassad undervisning så här kan du glömma dina korvstoppningsdrömmar, om du nu hade några. Självklart är alla barn olika. Denna broschyr ger dig några handfasta tips och råd som kan vara till stöd i undervisningen. Även Lärare kan lära sig.

Rättigheter och skyldigheter inom förskola/skola – Om barnets rätt och kommunens skyldigheter Skolan är för barn med ADHD och andra neuropsykiatriska funktionshinder en stor stötesten. Barnens svårigheter med att koncentrera sig, att sitta still, att följa regler och instruktioner, att arbeta självständigt, att fungera tillsammans med andra barn och vuxna, blir ofta påtagligt i skolan. För att påverka situationen i rätt riktning är det viktigt att vara insatt i vilka rättigheter och skyldigheter som gäller. (6 sidor pdf)

Förhållningssätt och strategier som kan underlätta vardagen i familjen. Föreläsningsunderlag med stora kortfattade stödord som ger en översiktlig bild av den tänkbara problematiken.

Värt att veta om ADHD. Föreläsningunderlag som sammanfattar det stora hela.
Vuxna med ADHD ur ett hjälpmedelsperspektiv

Socialstyrelsens sammanfattning om ADHD. En helt historielös sammanställning som saknar all antydan till att problemen har en lång historisk rot och fortfarande än idag så står många helt utan en adekvat behandling.

 

Socialt samspel: Mångsidiga intensiva insatser för barn med autism i förskoleåldern.

Wikipedia på Svenska ser bättre och bättre ut, till och med den tidiga ADHD historiken finns nu med.

Autism och den känslofulla samtiden

Artiklar om några personer och grupperingar i samhället som inte verkar tycka det är ok att barnen får den hjälp som visat sig vara bäst! Så vad vill de egentligen då? Svepta i medlidsamma dräkter verkar konsekvensen av deras närvaro aldrig generera något kreativt, även fast de säger sig vilja barne
ns bästa. Ska det vara så helvetes svårt att bevisa att ni har något bättre då? Eller gillar ni bara att runka av er självgodhet på barnens bekostnad?

Länk till sammanställning av ADHD och Asperger material – I slutet på artikeln. Det är säkert olagligt att ladda ned filerna och vi garanterar inte kvaliteten på stället vi länkar till.

Hjälpmedelsinstitutet med en film, ”vad hinner jag göra idag”

Storbrittaniens nya (2008) riktlinjer för behandling

I september 2008 släpptes en liten nätt bok om ADHD om man nu får säga så om det förenade kungadömets motsvarighet till vägledningsdokument om ADHD. National Collaborating Centre for Mental Health Commissioned by the National Institute for Health and Clinical Excellence släppte sitt dokument: Uncorrected Proof, Attention deficit hyperactivity disorder Diagnosis and management of ADHD in children, young people and adults
National Clinical Practice Guideline Number 72.
Allvarligt talat vad har egentligen hänt i medicinsk väg de senaste årtiondena? Bradley började behandla barn med koncentrationsproblem 1937 med Benzedrine. I slutet på 60 talet kom Metylfenidat, men har det i någon egentlig mening skett en större medicinsk utveckling sedan dess?

 

Goulstonian lectures George Still 1902

 

Intressera dig för ADHD Fakta, ADD Fakta, Bokstavsbarn, Medicin Fakta, ADHD Jesus.ADHD Test ADD Schizofreni orsaker