Etikettarkiv: sjukvård

Kremeringsmusikaliteten i folkhemmet


Ett tondövt helvete?
Som en eldsvådeschlager, liven brinner åt helvete. – Välkommen till svensk sjukvård, bara 3000 per år dör av ren vanvård, resten tar vi livet av på annat sätt. Det kanske kunde varit en fantastisk refräng till Markooolio som sakta steks i ett trick och trollerimmerinummer av eldstormar från de sju haven, men det är verkligheten.

Mest forskning kring feta äldre gubbar, men finns det andra människor i samhället? Ska verkligen forskningen styras av läkemedelsbolagen som sedan m-utbildar läkarna om sina egna produkters överlägsenhet? Graden av den utleasade folkhälsans rimlighet? Eller gillar alla denna inrökta bedagelseakt? Kanske kan vi koreografera tonstättningen så att lite extrapengar från liken kommer privatiseringsivern tillgodo genom att kommersialisera spillvärmen från de kremeringsindustrin? De som byggde landet – Nu i ett element nära dig!

kriminaliteten inom den etablerade medicinen
Någon större reklamkampanj för de 3000 människor som dör varje år i Sverige pga skador direkt orsakade av vanvård verkar det inte planeras, eller vad säger våra myndigheter? Företagen som är involverade direkt eller indirekt verkar heller inte planera några glättiga reklambroschyrer för När statens eget kunskapscentrum för hälso och sjukvård säger att: Studier som gäller patienter borde utgå mer från patienternas behov än från andra intressen. Kan man undra vilka andra behov som egentligen finns, varför inte läsa SBU’s egna rapport om forskning eller reklam som mer än tydligt visar den djupa ovetenskaplighet som inte sällan råder hos läkemedelsverkets egna klienter.

Motsatt utfall
– Ibland blir påverkan extra tydlig, berättar Curt Furberg och pekar på en analys av studier av nya antipsykotiska medel, publicerad i American Journal of Psychiatry 2006.
– När olanzapin och risperidon jämfördes sida vid sida i olika studier, utföll jämförelsen på motsatt sätt beroende på vilket av företagen som hade bekostat prövningen. Exemplet är ovanligt tydligt. Men det finns klara belägg för att forskningen inte sällan vinklas till sponsorns fördel, enligt Curt Furberg.

Mått som ändras
Det är också vanligt att vissa utfallsmått i forskningsrapporter utelämnas eller ändras vid publiceringen. Bland annat visar en analys av danska randomiserade studier att bara 38 procent avrapporterades helt planenligt.

– Den vetenskapliga litteraturen kan också snedvridas av att studier som skulle kunna ifrågasätta överlägsenheten hos sponsorns egna produkter antingen avbryts i förtid eller nekas finansiering redan från början, säger Curt Furberg.

Många undersökningar har visat exempel på att det finns oönskade forskningsresultat som aldrig publiceras.

– Ett mycket uppmärksammat fall av publication bias gäller en fråga som togs upp av den amerikanska kongressen år 2004. Där konstaterades att 12 av 15 studier som pekade på att behandling av barn med SSRI var ineffektivt inte hade publicerats.

andra bloggares åsikter om sjukvård, Forskning, Helvetesschlager, Reklamation, reklam, ADHD,