Etikettarkiv: Dödshjälp

Dödsstraff på misslyckade självmord!

Svenskan har i 3 artiklar dryftat dödshjälpens vara eller icke vara:
Människor vill känna sig behövda”
Äldre vill ha rätt till dödshjälp
Man borde få bestämma själv”

Och visst är det sant att en del kan fara illa av att människor får rätt att hantera sina egna liv på det sätt de själva vill, vilket i sin yttersta konsekvens också leder fram till rätten att avsluta livet om det också är deras vilja. Jag ser ingen anledning till att den rätten enbart skall vara förbehållen de med eget hagelgevär eller egna giftdunkar. Även de som av andra skäl inte vill leva måste också kunna få fortsätta att härbärgera rätten till sina egna liv och således också rätten till sin egen död.

Alternativet är kanske att vi av rent dogmatiska skäl förfasar så högfärdigt över att människorna vill bestämma över sina egna liv att vi straffbelägger det önskemålet. Vad sägs våra kristna fundamentalister om dödsstraff, det har figurerat länge i den kristna traditionshistorien i Sverige var det dock en tid sedan vill minnas att det var Botulf som fick smaka på den lilla njugga presenten senast. Vad säger tidningen Dagens läsare om den nattvarden?

Självfallet har frågan ett oerhört djupt konsekvensspektrum vilket alltid kan komma att drabba andra hur man än vänder och vrider på det. Men faktum kvarstår ska människan verklighen har rätten till sitt egna liv bör människan också kunna ha rätten att avsluta det. Personligen tycker jag dock att människan i görligaste mån bör kunna hantera ett så extremt personligt ärende så självständigast möjligt. I fall det inte går för egen hand, må handräckning varda given.
Eller ska alla försöka på egen hand och misslyckade självmordsförsök ska ha dödsstraff också enligt de protesterande fundamentalisterna, det ligger väl ganska nära den dogmatiska livssynen? Eller ska det bara vara tillåtet att ta sitt liv för de som kan göra det själva?

Det finns självfallet en massa massa aspekter på ämnet men detta var mina, har du något klokt att tillägga? Kan du lära mig något?

Läs även andra bloggares åsikter om Dödshjälp, självmord, död, dödsstraff, liv, självbestämmande,