Systemtestnings systemet – ADHD rekyl

ADD Taxi damp fram

Planetbesättaren trollhare har återigen skrivit en intressant artikel som delvis kan vara ett skolboksexempel för att pedagogiskt gestalta diagnoserna och vad som sägs om dem från vissa förståsigpåarhåll. Eftersom alla har lite symptomatiska känningar och lätt kan känna igen sig i delar av dem så betyder det inte alls att man kan inse hur de är till sin helhet. Trollhare nämner 4 kategoriska alternativ för att få fram vilken grupp du tillhör, jag skulle vilja komplettera listan med en femte grupp. ”Vi som vet allt”-gruppen dvs de som vanligast är de kommer med yttrarnden sig om NPF-gruppen.

Gruppkategoriska uttalande om nedanstående är också av godo för att stärka yrkesmoralen och att bli betraktade som inhägnad grupp och bedömd enligt mall kriterierna.

Underkategorier
A:Journalister
B:Socionomer
C:Psykiatriker

Test 5 teori
Om du vaknar upp en morgon och får reda på att några abstrakta händelseförlopp utspelat sig på en plats (valfri) kan du genast börja kategorisera in dem i lämpliga kategorier, för journalisterna blir det i rubrikkategorier, för socionomerna blir det i de som jag skall hjälpa för att jag är så god kategorier, eller som psykiatriker blir det jag vill inte alls psykiatrisera eller på något sätt dela in i grupper men mot bakgrund av dittan och dattan (valfri tolkningsföreträden)

testet har i alla egentlig mening väldigt lite grundmaterial då det till sin helhet egentligen bygger på hur allvetarobjektet sorterar in abstraktionerna i sin mentala doggybag det s.k. medvetandet. Se rövtillståndet ändlöst ältande, Dolda kameran i terapisoffan, skolkanalytisk folkhämtning, priskulturens bredbandslego

Test 5 praktik
Det socialspatiala utspelstestet kan utföras med med att försökspersonen kommer in i ett ovalt rum från ett rör precis i mitten av rummet. Som vi alla vet så sätter sig alltid en psykiatriker precis bredvid den plats där denne tror att patienten skulle sätta sig. Givetvis efter att ha gått ett obligatoriskt varv i det runda rummet för att kontrollera om det finns några utvägar ur rummet ( så att patienten med anlag för panikångest kan upplysas om dem)

Socionomen går runt ett halvt varv och tittar introvert tillbaka på sin entusiastiska studieperiod och den aventusiasmering som skett efter att ha mött verkligheten, dock ganska omedveten om att detta alltid sker när denne går ett halvt varv i den runda byggnadens innanmäten.

Journalisten stannar något besviket kvar rummets mitt och röret som för upp alla försökspersonerna till det faktum framkommer att här får man nog fanimej skapa sina egna rubriker några medvetande vallen i journalisthjärnan.

Testutvärderingen
Naturligtvis innebär det ingen som helst värdering av er i gruppen som personer. Vår kliniska gruppindelning är totalt opersonlig, det vill jag att ni vet och att ni skriver på papper så att ni intygar för er själva att ni vet.

Misslyckas ni med att utföra testerna enligt anvisningar kan det tas som ett tecken på att ni har en undermedvetet rubrik behov som måste socialiseras bort först. Tack för att ni är med och bedömer gruppbedömarna som grupp ett älskvärt faktum.

Bloggaren som tidigare var känd som FrkF visar en av de bättre ADHD test som finns på nätet med tillbörlig distans till hur resultatet kan tolkas. V ADD, ADHD, , , NPF, Systemvetenskap, missar de testerna helt är de med all sannolikhet terrorister som övar sig. Men även uniformerad personal som polis och arme kan efter demostrativ testning bli helt tokiga något som flera reagerat över. Beteendet i just det här fallet kan dock också bero på Facebook, fastän bloggkonsulten ADD är tveksam, så var inte för tidiga med era domar åker ni rutschkana till psykbryts testmotor som är förklädd till bloggtips. ingen vet vad som händer, så have a break.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *