Kriminalvården kommer till insikt?

Den kriminella nonchalans som vi gång på gång sett från kriminalvårdens ledning är inte rimlig och har aldrig varit det. Att de nu ska utreda om även kriminella personer ska kunna få en behandling mot ADHD visar måhända om en liten insikt om att kriminella också har mänskliga rättigheter. För en hel del verkar kriminaliteten även kunna ha berott på att det helt enkelt inte fanns någon koncentrationskraft att läsa någon bok eller något längre stycke. Vilka karriärvägar återstår egentligen då för en person med spring i benen?

Om en medicinering gör så att personer bättre kan följa med i skola och kamratliv och slipper hamna utanför är det givetvis något som mycket seriöst bör kunna tas tillvara. Fanns det en sådan medicinering så bör den ur flera perspektiv kunna kallas Oberoendeskapande, för den skapar ett oberoende för individen, dessutom är  ADHD-behandling i Kriminalvården lönsam för samhället.

Att som Kriminalvårdens generaldirektör ondgöra sig över gruppens inpopularitet och impulsiva livsstil visar snarare med vilken djup inkompetens verket försäkrar sig om att behålla de kunder lever av. Vad bör vara ett rimligt straff för att underlåtit sig att behandla något som kan sänka kriminaliteten för flera individer?  Vilket straffansvar ska påräknas ett sådant missbruk av makt? Att inte mycket seriöst överväga medicineringens effekter på personer med problematiken oavsett personens eventuella yrkeskarriärer är självfallet i grunden  diskriminerande . Kriminalvårdens egna hållning i frågorna verkar snarare vara kriminellt hänsynslös mot de vetenskapliga underlagen som finns, snarare verkar man vilja censurera sitt egna bakåtsträvande

Insikten om att gruppen är överrepresenterad inom vissa beteendeprofiler kanske inte alltid är så konstigt för de som inte haft så mycket att välja på, att utanförskap predisponerar för missbruk kanske inte är årets nyhet? Dagens Medicin, Sydsvenskan ett piller mot brottslighet. Folkbladet, var fjärde har ADHD. Nortelje tidning, ADHD projekt ger stor samhällsvinst. Reflektioner från Dr Kenny Handelman i Canada.

Rosen. Malix.   Misssdopamin,  Neuropsykiatrisk mediabevakning, ADHD Kvinnor, Ruidien Netvibers. bara lisa sover.

Variation, Läs även andra bloggares åsikter om , , Kriminalvården, Kriminalitet

2 reaktioner på ”Kriminalvården kommer till insikt?”

 1. Medicinerings frågan bleknar ju lite med den statistik som finns tillgänglig. 2008 så var det totalt 10405 personer som fick CS preparat, där Strattera är inkluderad. Så hur få det egentligen är som får CS preparat kan man ju undra. 6-8000 patienter i Sverige får kanske CS piller emot Adhd. Om nu ett par tusen till får det. Så ska det ju inte vara nått att bråka om ju.

  Samma års period så ställdes ca 30.000 totalt med F90.0 diagnoser, där Adhd F98.8 är ca 25-35% av dessa personer. Hur få som nu fick Concerta el Ritalin är ju att undra lite, eftersom en hel del av dom 10.000 som årligen får Concerta, Ritalin och Strattera är ju återkommande. 3000 nya patienter?

  Jag har inte hunnit med att gämföra tidigare år ännu. Men ökningen år till år, motsvarar ju nya patienter, så att man kan få en ok bild av hur många av dom totala patienter som nu får CS.

  Samma ”Läkar”tidning tog upp att man kommit fram till att Adhd symtom beror hos ca 35% av Kadmium och Bly förgiftning. Dessa ger symtomen Inlärnings svårigheter och hyperaktivitet. Om man nu ska kalla tungmetall förgiftning för Adhd kan man ju klura på själv. Hur pass bra metylfenidat bildar harmlösa kemiska föreningar med grundämnen som Bly och Kadmium vet jag inte. Men läkarna kanske undanhåller detta lite smidigt.

  Jag tror nu inte att den kemiska sammansättningen i Concerta m.m. reagerar tillsammans med bly el Kadmium, och på så sätt bildar nya kemiska föreningar så att man avgiftas.

  Men som sagt, för resten av de 65%, om det nu resulterar i att dom mår bättre, så är det ju klart som fan att man ska ta den chansen.

  Ni glömde att påpeka att det handlar om ca 3000 personer. Vilket kanske är lite bättre siffror att ta på. Så att man vet mängden som skulle kunna medicineras. För dessa 3000 personer, så är ju risken att dom har blivit exponerade för Kadmium (tobak) och Bly (bilavgaser för +15år sen, el fisk).

  Ett litet toxikalisk test för att se om dom skulle må bättre av tungmetall avgiftning kanske man skulle pusha för också…

  Om man eliminerar orsaken till symtomen, så försvinner ju symtomen av sig själv förhoppningsvis. Vilket ju också är erkänt att så är fallet för 1/3 av Adhd patienter i vuxen ålder. Är det gänget som är förgiftat som mår bättre? Som får höra att dom har Adhd när dom är förgiftade och exponerade av tungmetaller?

  Det här med att 1 av 4 har Adhd är skitsnack. Det finns siffror på att hela F90.0 gruppen är ca 150.000 personer. Där Adhd är en mindre del av dessa, som resulterar i att ca 0.25-0,5% av svensk befolkning har Adhd.

  Borde inte alla få nyttja sin demokratiska rättighet att få sjukvårds tester som existerar idag, för att fastställa hur det ser ut bio-kemiskt i ens kropp. Det här vill ju självklart politiker att det inte kommer ut, för det kostar ju en massa stålar att testa folks DNA, hormoner, mineral o aminosyra sammansättningar, och toxicprover hos en endokrinolog, MRI o fMRI tester hos neurologen etc.. Allt behöver ju inte vara av psykosomatisk orsak, vilket Neuropsykiatri har trugat för sen 1980.

  Det är klart folk ska ha rätt till mediciner, men man kan ju inte peta i folk piller, och hoppas på det bästa. Om folk skulle veta hur lite CS preparat man skriver ut, så tror jag att det skulle få ett betydande bättre rykte. Scientologer och abc motståndare har ju fått härja i 10 år, vilket gör det svårare för seriös sjukvårds personal att försöka hjälpa folk ju. För det är väl inte många som egentligen sympatiserar med en kriminell?

 2. Hej igen mikael, man behöver ju inte sympatisera med kriminaliteten och underhålla den, tvärtom anser jag att det är oansvarigt. Sedan tycker jag alla bör fundera över vad som är kriminellt och inte och om det är ok att 3000 svenskar dör varje år av vanvård. Eller att den som skvallrar om missförhållanden inom åldringsvården får sparken.

  Data från Läkemedelsregistret visar att under tiden 1
  juli 2005 till 31 december 2007 expedierades recept
  för metylfenidat eller atomoxetin till totalt 25 087 patienter i Sverige. Därutöver hämtade 1 329 patienter ut recept på amfetamin. Siffrorna fr¨m verket verkar visa att en grupp inte har så allvarliga problem att de behöver medicineras och att en annan inte har en total nytta av medicinering på grund av att biverkningarna överstiger de positiva effekterna av medicinering.

  Dock sägs intet om den geografiska fördelningen och andra markörer som tex kön osv. En sådan analys skulle kunna berätta lite mer om vart du ska bo och vilket kön du ska ha för att få en rimlig vård. Gotland och Uppsala verkar vara föredömmen på en del vis.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *