Knullande Amöbor gör dig BLIND

Vi vill varna medborgarna för att de knullande amöborna kan göra er blinda och tröstlösa inför framtida hjältedåd, tänkt er noga för och idka nogsam hygien så att ni icke drabbas såsom enskild personlighet.

Tänk på att burkjävlarna där linser ( för ögona asså) kan vara bärare av amöbor, vilka dock inte påverkar RSS-flöden får man hoppas. De frodas lätt i linsburkarna och knullar efter hand till sig så att linsburkarna mest består av, ja just det knullande amöbor.

Bokstäverna kommer att se ut som historiska korvar om du inte ser upp.

?????? ?? ??? ??????? ??? ???? ?????? ?????? ???? ?? ????? ???? ) MBD (? ???????? ??? ?????? ??????? ??? ???????? ????? ??????? ????????? ??????? ) MPH ( ????? ????? ?? ????? ?????? ?????? ??? ?????? ???? ???????? ADHD( (. ???? ????? ?????? ?? ??????? ??? ??? ?????? ??? ???? ?????? ????? ???? ????? ??? ?????? ??? ??? ???????? ??? ?????? ???????? ?? ?? ?????? ????? ?? ?????????? ??????. ?????? ??? ?????? ???? ???????? ) )ADHD ???? ????? ?????? ??? ?????? ???? ???????? ?? ?? ???? ???????? ?) ADHD ( ??? ??? ??????? ???? ????? ?? ???? ????? ?? ???????? ??????? ?? ??????? ???????? ??? ??? ??????. ??? ?? ??????? ????? ?????? ??? ?????? ???? ???????? ADHD( ( ?????? ???? ???? ??? ???? ??????? ????? ?? ??????? ??? ??? ???????: 1 ?? ?????? ???? ????? ?? ????? ?? ???????? 2 ?? ?????? ???? ????? ?? ????? ??? ??????/???? ????? ???????? ????????? 3 ?? ?????? ???? ????? ?? ????? ???????? ???? ??????/ ???? ????? ???????? ????????? ?? ??? ?????. ?????? ??? ???????? ????? ???? ??????? ?????????? ????????? ??????? ??? ?????? ???? ????????? ??? ??? ?? ???? ???????? ???? ????? ????? ?? ???? ???? ????????. ??? ?????? ?? ???? ????? ???? ??? ???????? ???? ??? ?? ??????? ???????. ???? ??? ?????? ??????? ADD )?????? ??? ????????( ?? ????? ????

ADHD ??? ?

Publish at Scribd or explore others: school women

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *