Den Socialpedofila nettomaximeringen


Pseudoetiken frodas i förkleningens allra smäckraste blomstring.
I VGregionen skrivs att man bör överväga om man överhuvudtaget ska utreda patienter, vilka man nu inte tänker behandla pga av sitt regelvidriga sätt att förhindra läkarna en fri förskrivningsrätt. Tänka sig vad praktiskt att kunna anföra etik för att förhindra att god vård verkställs, det är nog betydligt mycket mer än vad etik någonsin kan vara

Samma bakvända perspektiv vi tyvärr vant oss att se, men visst såsom kuriosum över den hänsynslösa bisarriteten inom vården bör det museumföras – just konststycket att icke ge vård pga av påstådda ”etiska skäl” + överväganden som man inte kan ta praktiska hänsyn till, är nog värt sitt nobelpris i satanisk retorik…Fredrik Reinfelt vad säger du, mera pengar till rättvisa myndigheter eller ska de bestraffas? det bolmar ett underjordisk helvete ur kratrarna på den logisktrukturen och har så gjort under några årtusenden, ta dig ett halsbloss. Den pyrolytiska rökelsen av den omtankespåmålade hänsynslösheten. mmmm, mer än bara tjära där duh!

Invertera och osynliggör
När kraven ökar på att behandlingen ska ske enligt vetenskap och beprövad erfarenhet, ja då försöker de samvetslösa töja på gränserna till vad som är vetenskap. DN Debatt avhandlar om att vårdgivarna ska kunna anmäla en enskild läkare men varför går de inte ett steg till? Inte bara vårdgivare bör kunna anmäla läkare med riskbeteenden utan alla skall även kunna anmäla vårdgivare med riskbeteenden, vilket denna pseudovetenskapliga pseudoetik mer än tydligt kungör, spyr ut och häcklingspornografiskt strippar fram, genom att långsamt bryta ned hoppet för de som behöver det, retsamt sakta, socialpornografisk strip – tease, baby! Ett dolkhackat stabbat mater.

Just det där enorma språkmissbruket! Vad kan vara så mycket mer socialpedofilt än att just påskina att man bryr sig men pga av etiska skäl och annat man inte kan påverka, likförbannat inte kan eller tänker ge någon vård. Säg mig! Jag älskar dig så mycket att jag måste slå dig, pga min ärbarhet och vår heder. – Tjänare, vad bryter ned mer effektivt?
Du är svagare än oss
-Ja, vi vet att du ligger överkörd i vägkorsningen men vi måste först titta på vem som ska ta ansvar för ditt numerologiska godtycke i ert postnummerområde kära medborgare, det får ni allt försöka förstå. Lent som en kniv för den som möts av det, svart som guld, det som är tänkt att raka bort en bit av ohälsan möts här med ett av människans starkaste verktyg – språket – som försök till logisk förklaring till varför vissa skall vara andra eller tredjeklassens medborgare, törs vi säga att vi är imponerade eller blir vi registrerade och bestraffade för det när vi själva står på tur?

Det kanske är dags att definiera vilket icke fysiskt övervåld som skadar en människas framtid på värsta sätt? Vad tror du själv? En öppen mobbning som alla ser och alla är medvetna om kan också lätt fördömas, men en skenomtanke vilken ger kalla handen, vad skapar och föder den för handslagsmekanik? Handskakningsfilosofier? Och slutgiltigt förtroende för sin omvärld hos människan som möts utav den?

– Tjänare- både hälsningsfras och underordningsmarkör för den som skall utföra andras direktiv. Tjänare, eder ödmjuke tjänare. Morsning för din skull, jajja.

INvertera och osynliggör
Hur kan man annars lyckas förklara bemötande som de med adhd mött rent historiskt? Om inte omvärlden ständigt pressat på dem andra metoder som de tyckte var skönare trotts att det redan 1937 stod klart att barn med uppmärksamhetsproblem blev betydligt mycket bättre av en centralstimulerande medicinering. Nejdå, den moralsåsen som förståsigpåarna ansåg skulle duga åt ungjävlarna skulle dessutom förhindra den stigmatisering det innebar att bli hjälpta till ett bättre liv.,… eeeh vart finns logiken i det påståendet? Allt det gör är ju just att stigmatisera. Är inte den som påstår något sådant en person som vill hindra barns hälsa pga av sitt egna behov av att andra ska konsumera dennes sociala moralkräm – till alla punkter uppfyllande kriteriet för socialpedofil aktör?

Se även Trollhares inlägg i frågan

Läs även andra bloggares åsikter om ADHD, ADD, VGregionen, vård, diskriminering, hånfullhet, social pedofili,

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *