ADHD i Taiwan

Sedan gårdagens rapporteringar om ADHD i Kina har även Taiwan hört av sig och vill berätta om att be minsann har ADHD i Taiwan också. ADHD är inte uppfunnet av Eva Kärfve utan verkar finnas världen över, fast en del personer gärna förnekar sina medmänniskor en diagnos som kan göra det lättare för dem att få ett rimligt liv.
Tillhör du den skaran min lilla vän?

Vill du att dina medmänniskor ska få hjälp i fall de behöver det? Eller tycker du att du har rätt att hävda att det inte är bra på grund av alla upptänkliga orsaker?

Vi hoppas att du i så fall inte blir kränkt av att människor får ett bättre och drägligare liv tack vare en korrekt diagnos och rimliga hjälpåtgärder i anslutning till diagnosen. Blir du kränkt av det lilla vän?

Då kan du alltid beklaga dig över att det är alla andras fel eller någon mystisk maktfaktor i samhället som plötsligt vill ge en chans till de som det rent statistiskt har störst chans att gå käpprätt å helvete för, orkar du leva med de min lilla söta vän?

I Hong Kong verkar det gå bra för en del personer med ADHD men könsfördelningen är lite sned som vi alla kan se.
Vill varna våra läsare att dokumentet nedan inte innehåller proceduren hur man konverterar en diagnos mellan kinesiska fastlandets och utbrytarrepubliken Taiwan, några sådana konverteringsregler finns inte rent officiellt. Kanske är det något att klaga på i stället för att förneka dina medmänniskor ett rimligt liv? Vänd dig gärna till Taiwanesiska ambassaden och be dem påverka så att vi äntligen får fram lite konkreta konverteringsprogram.
Översättningen följer under det taiwanesiska faktabladet– vi vill återigen tacka våran sponsrade översättare för ett glorifierat arbete.

null – Upload a Document to Scribd

Read this document on Scribd: null

Nationell primär och sekundär skolelever identifiera inlärningssvårigheter genomförandeplan
Först bygger på:
(A) specialundervisning lagar och regler.
(B) fysiska och mentala hinder och begåvad student identifiering standarder.
(C) komplettera de nationella utbildningen av studenter med funktionshinder Karriär sätt.
(4) 00 specialundervisning elever i skolan vägledning och identifiering av de 96 årliga arbetsprogrammet.
Dessutom är syftet med att:
(A) rätt att skydda studenterna UGC, fysiska och psykologiska hinder för genomförandet av forskarutbildningen och inventering, så att specialundervisning studenter
Relevansen av specialundervisning tjänster och sociala åtgärder.
(B) för 96 årliga nationella primär-och gymnasieklasser inlärningssvårigheter identifiering arbete.
Tredje, vägledning enheter:
Undervisningsministeriet
National Taiwan Normal University Special Education Centre
Nationella Hsinchu Pedagogiska Universitet specialpedagogik Center
Nationella Taichung Pedagogiska Universitet specialpedagogik Center
Chung Yuan Christian University Special Education Centre
4, organisatörerna:
00 landsting regeringen
5. Sponsor:
OO County specialundervisning studenter identifieras och avhjälpande utbildning
6, identifiering av stödberättigande:
(A) för medlemskap i detta lilla land under det första året av elever i förskolan och scenen har varit utan en försening i utvecklingen eller inlärningssvårigheter, diagnos certifikat.
(B) medlemskap i länet upprätta ett andra år litet land till land under det andra året av skolelever och ha följande egenskaper:
Baserat på fysiska och mentala barriärer och identifiering av begåvade studenter ”standard definition av en lärande funktionshinder som kollektivt resultat av psykologiska dysfunktion och visar uppmärksamhet, minne, förståelse, resonemang, yttrandefrihet, upplevda eller uppfattas förmåga motor samordning och andra betydande problem, vilket resulterade i Lyssna, tala, läsa, skriva, räkna och så har betydande inlärningssvårigheter, hinder beror inte på sina sinnen, intelligent, känslomässiga faktorer, som hinder eller brist på kulturella stimulans, miljömässiga faktorer såsom undervisning tjänstefel som en direkt följd av resultatet av kartläggningen av följande kriterier :
I normala intelligens eller över den normala nivån.
Andra har den inneboende förmågan hos individer som har betydande skillnader.
Tredje, uppmärksamhet, minne, hörsel förståelse, muntligt uttryck, grundläggande läsförmåga, läsförståelse, skrivning, matematik, resonemang eller perceptuella motorisk koordination, såsom förmåga några betydande resultat problem och bestäms av den bedömning av den allmänna utbildningen som tillhandahålls av utvecklingssektionen Inga signifikanta resultat har.
(C) ett medlemskap i länet i tredje klass skolelever, kommer inte att accepteras principen om identifikation, men långsiktig rådgivning ogiltigt av skolan och uppenbarligen har en inlärningssvårigheter och identifierat egenskaper i den särskilda grupp samtyckte till.
7, identifiering ansökningar Verksamhetstid:
(A)-program:
1. Identifierats av standarder för studenter med föräldrar eller vårdnadshavare av studenter till sina skolor (eller affärsrelaterade rådgivning för personal) att gälla.
2,95 läsår inte försämras genom länet skolan Jianding Zhe i princip att gälla igen. Men lärarna är fortfarande i linje med vägledning observation av nedsatt funktioner kan du åter att de relevanta screeningtest, och beslagtagande av underlag (såsom arbete, arbete, rådgivning register och andra hinder för full certifiering av dess information) eller fallrapporter, tillsammans med officiella dokument (förutsatt, Shanghai Granska skäl) för Shen Fu.
(B) identifiering processen (till exempel bilaga I, II).
(C) Identifiering av tiden (bilaga 3):
1. Utvärderingsverktyg studie: fastställts till 96 O, O (lördag), 96 O, O (söndag) kl OO återförening av den lilla undersökning för länet, om skolan inte har ett företag eller entreprenörer Tejiao Ban Det finns förändringar ska du ta del i personalen.
2. School screening: Hela skolan accepterade studenter ansöka till relevant information och ett preliminärt testresultat (som rör genomförandet av testet finns i bilaga 2), efter det att screening för studenter som misstänks inlärningssvårigheter, Shi De Kam kommissionen för identifiering.
3. Avkastning: tillåtligheten av hela skolans elever genom den inledande granskningen av ansökningar om relevanta uppgifter, 96, 00, 00, 00 – 00, genom personligt överlämnande (kommer inte att godtas av post) till Kam kommissionen för enhet Skriv.
4. Kam kommissionen förstainstansrätten: Kam kommissionen psykologisk bedömning officerare 96 00, 00, i 00 länder om tillhandahållande av information för identifiering av Audit (enligt dokument som lämnats).
5. Kam kommissionen identifierat: fullbordandet av första granskning av misstänkta lärande handikappade studerande, från Kam kommissionen tilldelas l

änet psykologisk bedömning av individuell identifiering av personal (i detalj då och meddela länet handlingar).
6. Kam kommissionsrapport: Kam kommissionen psykologiska bedömningen personal under 1996?3 – 7 december valfritt om Kam kommissionen för att identifiera personerna Analysresultaten (närmare då och meddela länet handlingar).
7. Identifiering av vidarebosättning: enligt länet handlingar att informera kommissionen höll Kam identifiering av vidarebosättning.
8. Bekräfta lista över hinder: från Kam Fu kommer att noteras på återflyttning och Hanzhi skola student-relaterade tjänster.
9. Misstankar att bekräfta förteckningen över hinder: identifiering av vidarebosättning efter mötet, Kam kommissionen??meddelande misstänkt inlärningssvårigheter, studenter fyller i ett medlemskap skolan counseling register över observation (såsom bilaga 8) och ge relevant lärande bistånd.
10. Observation Kam sex månader efter information till kommissionen att överväga att, i enlighet med dessa egenskaper försämras genom Kam Fu kommer att vara noterade på:
Begärd medlemskap Pedagogiska institutionen officiella dokument som tillhandahålls av skolan i beslag av eleverna på den undersökta perioden observerade den nya insamlingen av underlag, t.ex. leverans-Kam kommissionens översyn av Pedagogiska institutionen informerat skolorna identifierats??dokumentera resultatet av den översyn och revidering av dem som antagits av flytt – Skolor erbjuda rådgivning och undervisning-relaterade tjänster.
11. Kam utfärdade kommissionen att ur rådgivning av lärande funktionshindrade elever i landet, tre utfärdats sista termin för att bevisa att tillämpningen av KAM kommissionen efter övervägande av de egenskaper hos en lärande funktionshinder, skall utfärdas ”identifiering som lärande funktionshindrade elever.”
8, emittera identifiering för bevis:
(A) i denna del av länet studenter: från länet av rådgivning av lärande funktionshindrade elever i landet, tre senaste halvåret, med det år då identifieringen till länet Kam kommissionen föreslagit att utgivningen av identifiering för sina uppgifter ha väckts för det ursprungliga identifiering av studenter Information och andra skolår observation records (Totalt 4) eller andra relevanta underlag och så vidare.
(B) för studenter från andra städer och kommuner: städerna och kommunerna ut av de ursprungliga riktlinjerna för lärande funktionshindrade elever i länet, i landet, tre av de senaste halvåret med identifiering av tid-Kam till County kommissionen föreslagna emission av identifikation för bevisning, Ansökan information som krävs städer och län godkänt beslag av originaldokument, student-relaterad information och den ursprungliga identifieringen av de två skolor från läsåret observation records (fyra totalt).
(C) Övrigt: Landet i grundskolan och gymnasieskolan har nedsatt studenter utan en beprövad tillämplighet och identifiering av ersättning av följande sätt:
1. Learning funktionshindrade studenter i landet för närvarande utan en ”nationell utbildning scenen i” studien identifierades som hinder, certifiering gäller för studerande akademiker i landet, för att inte tala ersättning.
2. Och landet, en av de två lärande funktionshinder nu få ett ”första steg i utbildningen” lärande nedsatt identifiering bevis, vänligen beroende
Sju stycken av inventeringar och format för dessa studenter-individuell identifikation av hinder som fotokopia av leverans Kam kommissionen, byrån för studenter med
Barrier att identiteten på den ersättning skede av utbildningen.
9, lärande-impaired students om ny identifiering:
(A) för objekt: County kommissionen godkänt Kam lärande handikappade studerande som minst ett år.
(B) av orsaker: 1. Observation av skolans lärande-impaired students egenskaper förändras.
2. Skolor eller föräldrar (vårdnadshavare) behöver ses över hinder kategori.
(C) applikationer: beslagtagande av skolelever i den ursprungliga hinder identifiering information, IEP, skolor eller nya observationer underlag, genomförandet av specialundervisning och skola utskottssammanträden information, identifiering av nya skolor och program för att skicka Kam kommissionen för .
10, till: Förutom att studera för detta projekt, Yu Kam krav som kommissionen enligt täcka kostnader.
11, tilldelning: den plan för meriter utmärkelser del av personalen, enligt länet och för effektiviteten i arbetsplanen Kam Fu Office
Syrien motiveras Award.
12, Tidsplan:
(A) Identifiering av föräldrar till elever i den aktuella ansökan, skolan rådgivning rum och föräldrar bör vara full kommunikation, att hjälpa föräldrar förstå identifiering av frågor.
(B) inlärning funktionshindrade elever i enhetlig identifiering av studenter, en för varje år till principen om att skydda rättigheter och intressen i samband med identifiering av studenter, skolor verkligen arbeta med identifiering av tidsfristen för att hjälpa eleverna för identifiering.
(C) Jag skulle vara tacksam om varje elev till all den information som flyter anbringas på [lärande funktionshindrade studenter registrerade för manuell] (bilaga IV) tillhörande område, om de multi-sida kan vara ensidig fotokopiering B5 flytande i pastaform; identifiering manual för varje Studenter, ytbehandling i B4 information om enskilda säckar, enligt [lärande-störd och ID-information för revision tabellen (bilaga 5) förtecknats i den ordning av innehållet i projektet.
(D) leverans till hela skolan [av barriären identifiering av sökande inventering – (bilaga 6) och begärde att skolan-core kapitel.
(5) identifierade första hand resultatet av översynen Kam Fu måste informera språkskolor, skolan gjorde meddela föräldrar.
(6) i utgivningen av det innan, om eleverna överföra någon anledning kan du läsa här Kam kommissionen och den framtida skolan och göra ett bra jobb om titeln arbetet.
13, programmet om olösta frågor, noteras att enligt tillämpliga gällande föreskrifter.
14, planen godkändes efter guvernören meddelade att genomföra, att när detsamma.

(Bilaga 1)

Xue
Skola

(Bilaga II)

(Bilaga III)
96 årliga nationella primär-och gymnasieklasser inlärningssvårigheter identifiering operationer —
Tid erforderliga handlingar eller information att erbjuda enheter
96.9.17 att 96.9.29
First, lärare eller föräldrar att skolan meddelade
I. lärande funktionshindrade studenter och egenskaper hos landskapet hinder identifieringen
Det andra länet i ett litet land i andraårsstuderande år till den förälder eller vårdnadshavare att ansöka om en identifiering, främja relevant information
Second, lärande nedsatt identifiering av ansökningsformuläret i skolan
Målsman
96.9.24 att 96.9.29
Skolor där ansökan
(Counselling rum eller specialundervisning tjänster entreprenören) Identifiering av nedsatt tillämpningen av deras skolor
96.10.1 Tio 96.10.12

En första genomgång av skolor, screening information:
1. Särskilda behoven hos studenter som avses Tabell
2. Kännetecken för nationella primära och sekundära studie undersöker Tabell
3. Bopomofo kapaciteten hos små diagnostiska test
4. Kinesiska betyg literacy skala
5. Screeningtester läsförståelse svårigheter
6. Grund för matematiska begrepp bedömning
7. Språkliga förmåga för små barn att skriva diagnostiskt test
8. Grundskola barn skriftlig språktest
9. Emotional disorders Scale
10. Behavioral problem Screening Scale
11. Andra – som studenter utvalda egenskaper barriär
Andra relevanta uppgifter: identifiering av nedsatt tillämpningen av deras skolor
96.10.15 Tio 96.10.16
Kam kommissionen för identifiering
(Return to 00 länder på Kam Skriv och Audit Commission) för information som anges i manuell granskning av
alla relevanta uppgifter (om livet i behov av särskilt stöd studenter skickas till remiss form, nationell studie av primära och sekundära funktioner i beslag av kärnvapen tabell) accepteras skolan — Kam kommissionen
(00 primary)
96,11
Kam kommissionens personal identifiera enskilda identifiering standarder identifieras genom att samla in de begärda uppgifterna:
Först hela skolan och analys av information som
Second, identifiering av riktmärken som bygger på användning av utvärdering för att samla in information Kam kommissionen
96.11.19 ~ 30
Identifiering av en ny liten 1. Kinesiska betyg literacy skala
2. Emotional disorders Scale
3. Scale frågan om screening
* 4. Utmätning av små kapacitet av diagnostiska tester Phonetic symboler (pinyin problemet studenter är skyldiga att bifoga) skola
96.12.5
Avkastning
96,12
Kam identifierade kommissionen resultaten av psykologiska utvärderingsrapport identifierade
Grupp
96,12 ~ 97,1
95 skolår studenter misstänks för nedsatt observation period av ett år (i listan över tjänster) observerade detta nya insamling av underlag skola
97,2
Omfattande analys av mötet
Kam Fu förts till rådet i enlighet med dessa egenskaper
Utanför skolan och placeringen av en särskild utbildning, identifiering av information
Second, handboken för identifiering
3, Kam kommissionens handlingar Kam kommissionen

(Bilaga IV)
96 medborgare från läsåret i grundskolan och gymnasieskolan för lärande funktionshindrade studenter identifiering information revision tabellen
(Klistra in i ett papper väska täcka B4)
? #: (fylls i av Kam kommissionen) ? fylla i ett formulär Datum:

? studenter Namn: ? deras skolor: State / small

? skola entreprenörer: (Titel: Tel: ext.)

Av de gånger
Innehåll Audit
(Kolla denna kolumn från personalen recension)
Anmärkningar
Skriv en recension enhet förstainstansrätten i skolor
Identifiering av en ansökan om registrering form (Klistra in ordentligt foto) ? ? inte har en ? ? inte har en
Räkenskaperna katalogen (eller hushåll registreringsbevis) med en fotokopia av ? ? ? har inte har inte har ?
3 funktionshinder har manualen fotokopia ? ? ? inte har en ? frånvaro kan inte ha fäst
4 rad av de studerande vägledning information / IEP fotokopia av en ? ? ? har inte har inte har ?
Fem studenter inlärningssvårigheter Kännetecken för en tabell ? ? ? har inte har inte har ?
Sex studenter hälsoscreening rekord med en fotokopia av ? ? ? har inte har inte har ?
7 bevisa att den ursprungliga akademiska kalenderår (till kansliet för) ? ? inte har en ? ? inte har en
G-8, relevanta tester av konversation med en fotokopia av ? ? ? inte har en ? får inte ha fäst
Nio offentliga och privata universitetssjukhus och medicinska bevis relaterade till diagnosuppgifter (diagnos:) ? ? inte har en ? ? inte har kan ha fäst
10 särskilda behoven hos studenter avses den ursprungliga tabellen med ? ? ? har inte har inte har ?
11 nationella studien av primära och sekundära funktioner i beslag av en tabell ? ? ? har inte har inte har ?
12 Primär Bopomofo har förmåga att diagnostiskt test ? ? ? har inte har inte har ?
Kinesisk 13-år literacy skala med de ursprungliga ? ? ? har inte har inte har ?
14 screeningtest läsförståelse svårigheter med de ursprungliga ? ? ? har inte har inte har ?
15 grundval av matematiska begrepp bedömning med den ursprungliga ? ? ? har inte har inte har ?
16 små barn att skriva språket förmåga diagnostiska tester har ? ? ? har inte har inte har ?
17 grundskola studenter har skrivit språktest ? ? ? har inte har inte har ?
18 känslomässiga störningar har skalan ? ? ? har inte har inte har ?
19 frågor skalfördelar screening med ? ? ? har inte har inte har ?
20 registrerade frimärken med två ? ? ? har inte har inte har ?
21 andra tester har de verktyg ? ? ? har inte har inte har ?
22 ? ? inte har en ? ? inte har en
23 ? ? inte har en ? ? inte har en
Resultatet av översynen har alla ?
? alla har
? ofullständig, återkallande av
Översyn personal signatur
? anmärkning:
1. ? i denna tabell har accepterat att skolan, fyll i och betala information om situationen i baren kampen mot ”Nej” Var inte fylla ut den.
2. All begärd information betala fotokopiering hela A4-format, när du betalar för information om ”prioriterade projekt” klistra in och bindande.
3.IEP kopia av provet och 10 efter den ursprungliga pappersarkiv, då hela ansökan för identifiering efter.

(Bilaga 5)

Exempel på denna karta och excel elektroniska filformat, en skola Shan information mail till den officiella konto skulle vara att underlätta det hela.

(Bilaga 6)
Först lärande funktionshindrade studenter identifieras ansökningsblanketten
#: Fyll i en blankett Datum:
? I följande tabell ansökningar från studenter av föräldrarna (eller vårdnadshavare) och deras skolor att fylla i och den gemensamma kapitel (av två).
Studenter grundläggande information om namnen kvinnligt kön ? Male ?

Klistra in
Ercun
Bust
Foto

Birth
Datum Date ID-kort
Nej
Household Registration
Adress

Nu
Hemma
Vem
National City skolor i township / Primary School
Skola
? situationen för den lilla landet i år Junior ?
Skola
? typ av specialundervisning
? specialundervisning (? medel-klass inbyggd specialundervisning klasser ? ? Kai-Cong-stil inbyggd klasser ? Annan)
Föräldrar eller
Guardian
Namn på föräldrar eller vårdnadshavare information professionell relation med studenter
Kontakt
Tel O: () H: ()
Telefon:
Identifiering av flytt –
Jag håller med samtycke Bi Zaidi acceptera deras skolor och 00 specialundervisning elever i skolan vägledning och identifiering av kommissionen för identifiering och återflyttning behov, och utförde den relevanta undersökningen och bedömningen arbete. Målsman underskrift:

Datum: Datum
Beslagtagande av dokument ? konton katalogen (eller hushåll registreringsbevis) Kopia
? manuell fotokopia av fysiska och psykologiska hinder (om inte den Mianfu)
? register över de studerande vägledning information (information eller IEP) Kopia
? studenter inlärningssvårigheter funktioner Watchlist
? student hälsoscreening kopia av protokollet
? akademiska kalenderår som originalet (eller en fotokopia av skolan kort)
? länder, liten kopia av den relevanta test poster (om inte den Mianfu)
? offentliga och privata universitetssjukhus och medicinska bevis relaterade till diagnosuppgifter (diagnos:) (om inte den Mianfu)
? relaterade till den ursprungliga bedömningen test (måste inbegripa de särskilda behoven hos studenter som söker remiss form, nationell studie av primära och sekundära funktioner i beslag av kärnvapen tabellen, de små Bopomofo kapacitet diagnostiska test, den kinesiska betyg literacy skala, läsförståelse svårigheter screeningtest, grundläggande matematik Begreppet bedömning, den språkliga förmågan för små barn att skriva diagnostiskt test, grundskola barn skriftliga språktester, känslomässiga störningar eller beteendemässiga problem skala screening skala, fanns i tjänstgöringslista efter denna tidning)
? registrerade två frimärken
? informationen om det saknas bitar handlingar kommer att avvisas.
States
(Liten)
Etapp
Test
Records har gjort några tester: ? (du fylla i formuläret nedan) ? om (Miantian)
Test test test datum namnet
på den ursprungliga värderingar för percentilen betyg testresultaten var Mätning

Skala screening för nedsatt särskilda behoven hos studenter som avses Tabell 100 R särskild prestanda
Dimensioner av fysiologiska
I sensorisk
Akademiska åtgärder
Prestanda studie
Muntlig förmåga
Förmåga grupper
Life of känslomässiga livet för den enskilde att träffa familjen
Gemenskapens
Fyll i
Kontrollera titel
Misstänkt för nedsatt att två (17), 3 (18,19,24,26,28,35,38), 40 (40,44), 5 (55), 2006 (57,63,67), 7 ( 79), 8 (92) Original Värdering:
(Kolla till vänster på den nedersta raden som inte zoned för en av dessa punkter och understreck dessa två punkter)
? misstänks för nedsatt (Värdering ? 6)
? Icke-Measurement misstänks för nedsatt personer

Nationell primär och sekundär lärande
Beteende i beslag av kärnvapen-test namn för konvertering PR-värdet för den ursprungliga värderingar för Brytpunkten cut (PR-värde) Survey resultat
Uppmärksamhet och minne (A) 83 ? misstänks för nedsatt
(? skära minst en cut-off poäng)
? Icke misstänkt för nedsatt
En ? nedskärning som den senaste värderingar, ta frågan om screening Measurement Scale
Om D eller E ? cut-off värderingar för alla krävs Mätning känslomässiga störningar Scale
Förståelse och yttrandefrihet (B) 81
Det dynamiska samordning (C) 86
Social anpassning (D) 80
Emotional prestanda (E) 87
Fullskaliga 83
Testresultat bedömning Testresultaten av namnen på alla de senaste resultaten av testresultat till Mätning
Primary Bopomofo
Diktamen tester förmåga testet ? 31 ? misstänks för nedsatt
(A ? cut cut-off poäng)
? Icke misstänkt för nedsatt
Erkännande av testet ? 62
Kinesiska betyg literacy liten skala: 12, Primär 2: 35
Tre: 49, small 4: 65
Primärt 5: 75, 6: 91
Stater 1: 105, State 2: 112
Tre länder: 122 ? misstänks för nedsatt (? skära nära poäng)
? Icke misstänkt för nedsatt
Svårigheter med läsförståelse
Screening tester på de två: 8, Primary 3: 9, Primary Four: 9
Primärt 5: 13, 6: 13
Stater 1: 15, State 2: 16
Tre länder: 17 ? misstänks för nedsatt (? skära nära poäng)
? Icke misstänkt för nedsatt
Grunden för matematiska
På konceptet med en liten mängd 2: 22, Primary 3: 32, small 4: 34 Primär 5: 22, 6: 22, State 1: 26
Statligt 2: 30, de tre länder: 34 ? misstänks för nedsatt (? skära nära poäng)
? Icke misstänkt för nedsatt
De små barn att skriva språkkunskapskraven testa produkter skala av det totala antalet ord en liten, liten 2: 30 tecken
Tre: 59 tecken, fyra små, Primary 5: 80 tecken
6: 99 ord som misstänks för nedsatt ?
(C skala värdering i ett
? skära nära poäng)
? Icke misstänkt för nedsatt

Genomsnittliga slutet av varje Volym
Syntax i liten skala: 86,5, små 2: 87,5
Tre: 90,5, liten 4: 91
Primärt 5: 92,5, 6: 94
Betyder liten skala, små 2: 2
Tre, fyra små, Primary 5: 3
6: 4
Elementary School barn att skriva
Språktest till sex litet land, tre ? 44
Primärt 5 ? 35
Primary Fyra ? 27
Tre ? 16 ? misstänks för nedsatt
(Skala Värdering ? skära nära poäng)
? Icke misstänkt för nedsatt
Annan
Verktyg
Observation av studenter testas (kvalitativ beskrivning, t.ex. mätt genom beteende och lärande nedsatt med anknytning till speciella beteenden, etc.) för att fylla

Intelligence-störd karaktär bedömning resultat känslomässiga störningar skala sub-skala Testresultaten av namn har emotionella problem ?
(Standard Värdering ? 14
Eller försämrats intelligence quotient ? 120)
? inga känslomässiga nöd att fylla i
Oförmögen att lära sig (IL)
Interpersonal problem (RP)
Misconduct (IB)
Missnöje eller frustration (UD)
Fysiska symptom eller rädsla (PF)
Nedsatt intelligence quotient
Screening på problem med lärare version av standarden screeningtest värderingar namn att fylla i resultaten
ADHD har inte fokus på den första delen av 1-9-1-9 beteende inte fokusera på att ? 6 poäng ? misstänkt ADHD
(Del I och del II
Samtidigt som filtrerar kriterier)

? Icke-ADHD
Hyperaktiva / impulsiva typ 10-18 ? 6 pm
10-18 hyperaktiva / impulsiva handling som blandas ? 6 vid 1-9 och 10-18 ? 6 pm
Andra punkter 1-18 ? 7
1-8 andra delen av en liten skada på tre små fyra till sex länder till en tre
22 20 20
ODD tredje del 1-8 mot akter trots ? 4 poäng ? misstänks ODD (filtrera kriterier)
? Icke-ODD
CD fjärde del 1-15 kränkningar ? 3 poäng
(State of the ungdoms version av 13.14.15 vara samtidigt som den femte punkt 1.2.3 har rätt till en minut av en minut) ? misstänks CD (filtrera kriterier)
? Icke-CD
Del V 1-3 (ungdomar) att det första

Den andra titeln
Den tredje titeln
ADHD version av den första delen av föräldrarna inte fokusera på 1-9-1-9 beteende inte fokusera på att ? 6 poäng ? misstänkt ADHD
(Del I och del II
Samtidigt som filtrerar kriterier)

? Icke-ADHD
Hyperaktiva / impulsiva typ 10-18 ? 6 pm
10-18 hyperaktiva / impulsiva handling som blandas ? 6 vid 1-9 och 10-18 ? 6 pm
Andra punkter 1-18 ? 7
1-8 andra delen av en liten skada på tre små fyra till sex länder till en tre
20 19 18
ODD tredje del 1-8 mot akter trots ? 4 poäng ? misstänks ODD (filtrera kriterier)
? Icke-ODD
CD fjärde del 1-15 kränkningar ? 3 poäng
(State of the ungdoms version av 13.14.15 vara samtidigt som den femte punkt 1.2.3 har rätt till en minut eller 1)
? misstänks CD (filtrera kriterier)
? Icke-CD
Del V 1-3 (ungdomar) att det första

Den andra titeln
Den tredje titeln
Därefter en fotokopia av räkenskaperna katalog Den självhäftande

Tredje, fysiska och psykologiska hinder manuell fotokopia (båda sidor)

4, fotokopia av student rådgivning poster (a)

Den självhäftande

4, fotokopia av student rådgivning poster (b)

Den självhäftande

4, fotokopia av student rådgivning records (3)

Den självhäftande

5, studenter rekord beskrivning
Studenter
Information Skola:
Klass:
Namn: fylla i ett formulär Namn:
Förbindelserna med fallet: ? ? föräldrar Tejiao Ban lärare
? ? Övriga ordinarie klasser instruktörer
Förståelse av ärendet: ? ? förstår mycket förståelse
? ? vet inte ännu vet
Identifiering av hinder för ett riktmärke studie. Intelligence normal eller över normal nivå.
2. Inherent enskildas möjligheter att betydande skillnader.
3. Uppmärksamhet, minne, hörsel förståelse, muntligt uttryck, grundläggande läsförmåga, läsförståelse, skrivning, matematik, resonemang eller perceptuella motorisk koordination, såsom förmåga några betydande resultat problem och bestäms av den bedömning av den allmänna utbildningen som tillhandahålls av utvecklingssektionen Inga signifikanta resultat har.
Med inlärningssvårigheter maj beskriva de särskilda kännetecken för beteende, rådgivning och undervisning studenter beskrivs resultaten beskrivs egenskaper för innehållet i undervisningen och rådgivning bedömning resultat uttalande
? perceptuella motoriska samordning:
? uppmärksamhet
? minne:
? förståelse för resonemanget
? sociala färdigheter:
? förhandlingen att förstå:
? Muntlig:
? bokstavsordning:
? kompetens:
? läsa:
? skriver:
? matematik:
? Annat:

6, student hälsoscreening kopia av protokollet
Den självhäftande
7, visat att den ursprungliga akademiska / fotokopia av skolan kort

Den självhäftande

8, i det land / lite
n kopia av den relevanta test rekord

Den självhäftande

9, offentlig och privat undervisning sjukhus och medicinska bevis relaterade till diagnosuppgifter

Den självhäftande

IEP fotokopia, specialundervisning behov av studenter hänvisade till det ursprungliga form, den ursprungliga kinesiska betyg literacy skala, som bygger på matematiska begrepp i den ursprungliga, primära och sekundära nationell studie för att undersöka egenskaperna hos den ursprungliga tabellen, de små barn att skriva språkkunskapskraven test av originalet (eller land Elementary school studenter skriftligt språktest), känslomässiga störningar, såsom den ursprungliga skalan, fanns i tjänstgöringslista efter detta.

(Bilaga VII)
96 skolår lärande funktionshindrade studenter som identifierats som ”tillämplig skeden av utbildningen” att ersätta tjänstgöringslista för studenter

? göra skolor :_______________
Nr Namn Kön klass studenter att bevisa
Utbildning skede att texten i detta nummer bifogat dokument

? har
? nej

Anmärkning: öppet på roster (beslagtagande av enskilda studenter behöver identifiera en fotokopia av bevis) efter dokumentera kapitlet, 1996?15 – 16 oktober skickas till pro —
County Kam kommissionen (OO primära) revision, om det inte räcker att bilda sig en egen läggas.

Entreprenörer: Regi: Ordförande:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *