Etikettarkiv: Forskning

Ecstasygenerationens grundare slutar knarka

Kanske är det få personer i Sverige som  förstår hur stora Happy Mondays var i stora delar av världen tidigare och fortfarande till viss del är. Så varför inte visa BBC dokumentären med den ena av bröderna som grundande Happy Monday’s.   Shaun Ryder nedan. Många är förvånade att han fortfarande lever idag. Här i Sverige oroas många forskare över regeringens praktiska arbete.

Förstår Regeringen Reinfelt symbolvärdet?

Den andra brodern Paul Ryder hoppade av tåget något tidigare av den enkla anledningen att han insåg att den som stannade kvar på tåget skulle dö ganska snabbt, tempot var högt och ruggigt destruktivt. Just därför kanske Paul’s video kan vara extra intressant att se. Kan någon förstå vad det tar efter 20 års tungt knarkande att sluta? Ingen kan förstås säga att det är för evigt, men vi kan alla förstå att det är något speciellt som hänt om en person plötsligt får ett drastiskt minskat intresse för heroin på 24 timmar? Förstår  Frederick Reinfeldt’s experter sig på det enorma symbolvärdet i att en av världens tyngsta knarkare slutar knarka?  En en förebild för en hel generation? OM, ja då kanske  Frederick bör fundera hur vi  tillvaratar statens intressen i folkhälso och narkotikafrågor och forskar kring vad som får människor Oberoenden. Metadon är svindlande lätt att sprida, Subutex likaså, men kan Regeringen inse vikten av att ha ett medel som sprider Oberoende och vikten av att det forskas kring sådana medel? Har staten ledaregenskaper nog att inse vikten av att det forskas kring sådana medel och metoder?

En av Ikonerna för ecstacygenerationen gör film

Sveriges tyngsta missbruksläkare

En missbruksläkare med stor erfarenhet av ADHD +ADHD och Missbruk (pdf)  Gunnel blev lite nyfiken på ibogain och reste ned till Prag för att själv bevittna en behandling med ibogain. Gunnel hade från början ett mycket skeptisk sinnelag men hon blev överrumplad och häpen över vad hon såg. –Susanne heter en annan söt flicka som också tycker Ibogainbehandlingen bör övervägas som ett alternativ, hon har en av Sveriges bredaste erfarenheter och kunskaper i området och är inte känd för att bara vara söt.  Hennes far Nisse brukar anses som skaparen av den moderna Svenska narkotikapolitiken, så troligen är det inget som dessa flickor säger bara för att vara söta, de säger det för att rädda liv. Är det någon som lyssnar när delar av Sveriges erfarnaste missbruksläkare talar? Är det någon som lyssnar när det gäller att tänka kapitalt och ta tillvara statens intressen i sina egna egentliga beståndsdelar? När Susanne 2003 kritiserade en skicklig och karismatisk marknadsföraregick delar av kollegorna i taket, men vem kan i dag säga att hon hade fel?  Är det ens någon som vågar andas det?

Varför Super Jeppe?

Ska vi som stat ge  socialbidrag till företag för att ta hand om en statsangelägenhet som rimligen rör sig runt statens kärna och vad som egentligen bygger var stats beståndsdelar – Folhälsan. Har det inte betalats ut nog med socialbidrag till företag som inte gjort ett bra jobb annat på att marknadsföra de höga kostnaderna som betingade av goda skäl? Det finns bra medel mot depression, många använder dem, men det svenska folket är lika deprimerade som tidigare, får ni ihop den faktiska statistiken? Inser vi att statens grundpelare är medborgarnas hälsa, så kanske vi inte ska leasa bort forskningen kring vad som håller människor Oberoende till företag med andra incitament? Staten bör också kunna tänka kommersiellt om sina egna grundvalar. Tänker Regeringen vara drivande i att forska kring frågan om varför Jeppe super och varför Jeppe knarkar? Eller anser regeringen att vi det viktiga folkhälsoincitamentet ska leasas bort till företag med andra drivincitament? -Ja frågan är direkt riktad till regeringen:Fredrik Reinfeldt

 • Fredrik Reinfeldt
 • Har staten ledaregenskaper nog att besvara några av de gamla klassiska frågeställningarna: -Varför super Jeppe? -Svaret finns inom räckhåll nu. -Har vi råd att inte forska kring något som kostar så mycket? Har vi råd att inte styra forskningen?
 • Anders Borg Finansminister Finansdepartementet
 • Skulle det inte vara bättre att finansiera forskning kring folkhälsan i stället för att låta andra incitament göra detta för dyra pengar?
 • Beatrice Ask Justitieminister Justitiedepartementet
 • Inser justitie att den egentliga kriminaliteten från statens sida är och alltid kommer att vara att inte ta hänsyn till statens kapitala råvaror? Vad kan statens egentliga råvaror vara annat än folkhälsan?
 • Cristina Husmark Pehrsson Socialdepartementet, Socialförsäkringsminister
 • Vad kan vara ett allvarligare missbruk än att inte socialisera med statens egna grundfundament och den egentliga folkhälsan?
 • Socialminister Göran Hägglund
 • Kan man tala om vård när man inte känner till sjukdomens grunder? Kan du säga att Sverige verkligen har en missbruksvård? Jan Björklund Utbildningsminister Utbildningsdepartementet
 • Kan Jan Inse hur ofta det varit kontraproduktivt med skolans ANT undervisning och därmed förstå att berodents grunder i mycken egentlighet är oklara?
 • Lena Adelsohn Liljeroth
 • Kulturminister Kulturdepartementet
 • Kan det sägas att vi lever i en alkoholkultur eller är det snarare så att detta är egentliga tecken på okultur?

Maria Larsson Socialdepartementet Äldre- och folkhälsominister – Kan du tänka långsiktigt nog att inse hur okristligt alla heliga krig egentligen varit och att saker som man inte förstår också sällan kan bekämpas? Nyamko Sabuni Integrations- och jämställdhetsminister Integrations- och jämställdhetsdepartementet Vad kan vara en tydligare integration än när den mentalt desintegrerade äntligen får ett fotfäste i tillvaron?

 • Sten Tolgfors Försvarsminister Försvarsdepartementet
 • Hur ofta kan egentligen försvarsmakten inse varifrån det verkliga hotet kommer ifrån och hur staten utsätts för attacker som hotar att söndra den?
 • Tobias Krantz Högskole- och forskningsminister Utbildningsdepartementet

-Nobelpristagare: Fel beslut av Krantz blir förödande, Newsmill -Ge de bästa forskarna anständiga projektbidrag! -Nobelpristagare: Tobias Krantz måste lyssna till kritiken Hur kan det komma sig att staten låter Läkemedelsbolag stå för läkarnas vidareutbildning? Inser du att man därmed leasat bort styrningen av folkhälsans forskningsbas till en företagsamhet med andra egentliga grundincitament?

Jag tror många som drabbas av missbrukets konsekvenser både indirekt och direkt skulle uppskatta om staten initierade en forskning kring missbrukets rötter. Har staten ledarförmåga nog för att inse statskapitalets egentliga byggstenar?

Statens sinnelag för kommersiella frågor?

Att ge socialbidrag till företags egna forskning det gör vi dagligen via skatten som betalar forskningen som styrs av företagens egna vinstdrivande incitament, är det inte dags att staten slutar betala ut så mycket socialbidrag och finansierar målstyrd forskning kring urgamla folkhälsoproblem? Det borde vara ett strategiskt hälso och nationalekenomisk mål att forska kring stadsfinansernas egentliga kommersiella bas och om just detta inte är innevånarna och innevånarnas hälsa vad är det då? USA har till exempel insett hur oerhört lönsamt de kan vara att ha en fri forskning kring vitala frågor, kan den Svenska Staten lära sig att tänka lika kommersiellt på sina egna fötter? ADHD Missbruk, floden och  åsikten: om Ibogaine, , , Missbruk, , , Subutex, Alkohol, , BDNF, NGF, Susanne Bejerot, Gunnel Ersson, Folkhälsans sociala distribution, , Happy Mondays, Le Origins Du Monde, Befriande, Video tube, Clip,  GDNF – BDNF, Samband, Unni, Snöoväder är inte bara smack, ab Se de.  Veoh, Heroin räddar liv tror sydsvenskan, Lex Alexander Vad säger det opassandeom det Oberoende?

*Susanne i artikeln  författade dessutom förra året: Boendestödsboken-Vuxna med autismspektrumtillstånd. Föreningen Autism, 2009.

Gravitationen i forskningen kring schizofreni

Schizofreni Orsaker

Vi har nu beskrivet vad vi anser mycket väl kan vara den reaktiva faktorn i schizofreni och går nu vidare in i epidemiologin via:

Schizofreni och Co2 Transienter

Schizofreni CO2 och pCO2

Schizofreni: Koldioxid och protonerna i ditt blod

Forskningens gravitativa kärna

Det är egentligen inte så mycket vi vet om schizofrenins epidemiologi förutom att det tidigare förelegat en massa trosuppfattningar som har andra ursprung än vetenskapliga men så mycket verkar klart att det flesta verkar anse att de blev en ordentlig puckel i statistiken 1945 i Nederländerna på grund av svält. Förvisso är det en intressant och tankeväckande statistisk värdering, det kanske finns fler faktorer än så, för om det bara är ren svält så lär ju vissa årskullar ibland annat Etiopien och några länder till vara fullständigt överrepresenterade med personer som har schizofreni, vi håller oss en anings tveksamma till just det. Det bör finnas flera förklaringsgrunder än just denna, även om det kan vara en tänkbar delförklaring.

Så vad säger forskningen, är det samma tystnad som vanligt förutom när man ska försöka hova in forskningspengarna? Man verkar gång på gång ha löst på gåtan med ADHD, Schizofreni och Multipel Skleros, det senare sjukdomstillståndet har år efter år fått utropa – att vi äntligen hittat viruset som orsakar MS, så frågan är väl vart fan är viruset då? Eller är det bara jakten på pengar som är den egentliga infektionen.

Hjärnans immunsystem var aktivt vid schizofreni skriver Dagens medicin. Vi kan bara säga grattis, hade immunsystemet inte varit aktivt hade man dött ganska snabbt. Norska TV2 meddelar att 20 miljoner gått till ytterligare forskning och pengarna fortsätter rulla. De riktigt riktigt stora beloppen ser vi dock inte, det talas kanske heller inte så mycket om de heliga kossor som år efter år tjänar storkovan på en mycket allvarlig sjukdom. DN skriver om nya rön utan att presentera en endaste nyhet. Sic! SVT berättar att en infektion i hjärnan är trolig orsak till schizofreni, jahapp bara för att kroppen reagerar behöver det inte vara en infektion. SVT fortsätter är berätta om nytt hopp för nya mediciner. Men inte någonstans ser eller hör vi talas om hur ett förebyggande mot att sjukdomen inträffar kan ske. Kanske är det så enkelt att vad som håller människor friska är inte värt att forska om för det kan man inte tjäna pengar på. Att forska kring sjukdomsfaktorer är viktigt och precis lika viktigt borde det väl ändå vara att forska kring friskhetsfaktorer. För vad som håller en människa frisk trots att den varit med om precis samma saker som den som blir sjuk är kanske inte alls intressant att forska kring, trotts att det i all egentlighet är grunden till människans egen evolution.

Forskningen kring schizofreni är en dröm

Dags att vakna snart kanske? DN skriver också i sin faktaruta om schizofreni att personerna”En människa med schizofreni tappar förmågan att känna glädje, lust och förväntan. Hon förlorar ofta förmågan att känna empati och kan även sluta bry sig om sig själv och sin personliga hygien. (vad händer med partiklarna som samma artikel skrek ut?  Det hallucinerande sambandens salut? Eller var det bara behovet av mer stålar som tog sig bakut?)

Det är återigen bara att gratulera, om nu någon tror på detta så kommer de att behandla personen med schizofreni som om denne inte var förmögen att uppleva empati. (dvs den normala “jagvetalltpsykopatin” inom ramen för att låtsas vara förstående och bry sig) Jag har svårt att tänka mig något mycket mer förödande än att dessutom bli betraktad som empatilös i ett utsatt läge. Hallucinationer hos forskarna har gjort att de inte velat se verkligheten och därför hindrat sig själva från att förstå den. Tillståndet schizofreni i sin rena form är brutalt allvarligt och rör de primära energikedjorna, vem prioriterar sin hygien när det handlar om att överleva? För att vara så oerhört utsatt måste man nog säga att personer med schizofreni är bland de lugnaste och mest empatiska människorna som vandrar bland er, jordmänniskor. -De har helt enkelt inte råd med så mycket annat. För den som nu råkar vilja veta sanningen är det att de som forskarna och många andra kallar hallucinationer är något de själva gör varje natt, något som de flesta faktiskt gör, skillnaden är att personer med schizofreni ibland kan vara vakna och drömma samtidigt.

De gör att de är människor som tvärtemot vad många verkar vilja tro är mer i verkligheten än de flesta andra. Verkligheten är jobbig, påfrestande och verkligen ojämförligt enerverande, de vet de flesta som sett den utan de automatiserade skyddsmekanismerna. Verkligheten är också det mest energikrävande människan känner till. Det är just därför en del personer som vistas där försätts i det första naturliga energisparläget Homo Sapiens på planeten jorden i vintergatan har utrustats med, det heter sömn. Har du en dröm?

Men visst är sökandet efter Kermitol och andra magiska substanser en groda, synd att kvackandets resultat är så klena bara?

Panta PET-flaskorna,  Schizofrenia, Forskning, livskvalitet, död, bipolär sjukdom.

Avloppet forskningen och narkotikan

Det är inte bara påvar som gillar  kokainhaltiga alkoholdrycker

Osloborna släpper ut 35 kilo kokain/år  i Oslofjorden har man kommit fram till genom att analysera prover från Oslos avlopp.


Den verkliga narkotika situationen?

I stadsdel efter stadsdel i vissa städer har det sedan flera år pågått löpande mätningar av den verkliga narkotikaanvändningen, frekvenser och tendenser. Resultaten blir inte alltid 100% exakta men kan ändå ge en ganska bra fingervisning om hur konsumtionsmönstren ser ut och hur de förändras över tid från en tid till en annan. Till exempel kan man ganska tydligt se en typisk peak i kokainanvändningen på lördagar, den egentliga begränsningen är att vi fortfarande saknar kunskap om hur droger bryts ned i kroppen och påverkas av mikrober i avloppsvattnet.  Men det verkar trotts allt ge en säkrare bild av konsumtionen än vad öppna frågor brukar leda fram till.

Varför?

Forskningen har sin egentliga rot i hur många  miljöstörningar av svårförklarade slag som skett på olika platser och arter över hela vår jord. Man ville veta vad som orsakar det hela, hur förloppet gått till, inte minst för att veta vad man ska kunna göra för något åt det, om det nu går att hejda.

Tycker själv det är ganska intressant och talande att vi länge hade förstadiet till ett av de absolut giftigaste ämnen människan känner till nämligen Dioxin i tandkrämen, alltså en Predioxin,  en del kanske känner igen den under namnet triclosan eller triklosan. Inga som helst studier om anrikning i fettväv etc hade gjort när den började användas, vilket kanske säger ett och annat om hur säkerheten ser ut för foster, barn, ungdom  och människan som art. Resterande arter brukar vi ju oftast skita i om de inte är söta då förstås. sälungar är ju så gulliga och det är inte så sött när de blöder. Nu studerar i avloppet bland annat:

P-piller – Östrogenanaloger

Testosteronhämmare

Roundup

Prozac (fluoxetin) i kranvattnet 1 2

Forskning och framsteg berättar om en del kring framför allt den offentliga testningen som sker i Oslo.  Genom att analysera prover från Oslos avlopp har han tillsammans med doktoranden Malcolm Reid visat att stadens befolkning släpper ut ungefär 35 kilo kokain i Oslofjorden varje år.

Vad som egentligen saknas är en analys av den samhällsfarliga smittsamhet som utgår från personer som tror sig veta allt och i stället för att bevisa det får andra människor att lida när de inte passar in i det mönstret som allvetaren bestämt. Barn ungdomar och vuxna med ADHD har under långa tider här på planeten fått ett jävla helvete just på grund av dessa så kallade allvetare och deras sätt att bedöma, stigmatisera och nonchalera dem. Oftast sker det givetvis genom en påstådd hjälp. Halleluja.

Kvantillstånd för nyckelöverföring inom kryptografin, kanske inte hör hit, men likförbannat så står det här. Lite: Oooh key – Doo key ska det finnas inom partikelfysiken åsså. Det blir liksom lite kvantkemikalisk överföringstaktik, ungefär samma som de tankar som ledde dig hit.

Ja då

Sitt ned och pissa horor! Del 2

Forts från Sitt ned och pissa horor 1

Ni säljer något ni inte äger, det värsta horeriet
Att det finns ett ansikte bakom varje en av de förlorade miljoner som läcker ut i felaktiga läkemedelsbehandlingar är självklart. Att det finns ett ansikte bakom varje person som Inte får en rimlig vård tack vare att det inte finns pengar kanske också är självklart? Att onödiga behandlingen som kostade 10 miljarder och försämrade hälsan på flera också hindrade många andra från att få en adekvat vård är väl också ganska självklart.

Hur många till?

Jag frågar mig vad vi ska kalla dessa krafter som säljer saker de inte äger, nämligen andra personers själar när de går in och tar 30 miljarder från den allra svagaste och utsattaste gruppen samhället har, de sjuka och lytta. Är inte ordet hora som skräddarsytt för den mentala kräftgången? Är det verkligen någon person som är så hänsynslöst kortsiktig att den inte förstår att om man tar 30 miljarder från de svagaste och utsattas kassa kommer också flera att dö ganska sannolikt som en följd av det? Den själalösa gubbhoran kanske oftare behöver höra sitt verkliga namn? Det har alltför länge gått att sälja det man inte äger dyrt.

Läkare som får information av läkemedelsproducenter förskriver mindre rationellt än de som inte får sådan information.

Ska Dö

Denna månad, detta år på grund av resurserna som försvinner och felanvänds?

BLÅST PÅ 30 MILJARDER Kan det någonsin finnas några rimliga ursäkter för dessa horor som säljer andras själar? Vi vet att många äldre har drogats bort till en sämre hälsa, några har skott sig på det hela men har det någonsin kostat något att våldta de svagas hälsa och krossa deras sista hopp?

Hångarantin kan kanske tillsammans med lite av det välkända journalistiska kastsystemet försöka få det hela att se rimligt ut? Kanske debattörererna önskar se om sitt egna hus något innan de tittar på andras? För kapaciteten finns väl att inse vart incitamenten till en kontraproduktiv neddrogning vilken försämrade hälsan för en massa och dödade en del kommer ifrån? Jultomten storken eller Uttern kanske inte är lika starka kandidater som industrin självt? Men visst ut och slåss för patienten med era kalla fötter och skyll på allt annat, låter som en intressant idé. Skulle den vara något trovärdigare om industrin hade någon kapacitet att kritisera sitt egna beteende? Måhända eventuellt kanske?

Sitt ned och pissa horor!

Fel styr incitament inom vården?

Två anställda vid ett läkemedelsföretag gick i dagarna ut i en debattartikel i AB och beklagar att vårdens styrs av fel ekonomiska incitament och att vårdkvaliteten för den enskilde patienten därmed riskerar att drabbas. De belyser därmed delar av en större kataklysm och ett prudentligt systemfel.

Rätt incitament?

Debattörerna verkar stödja sig bakom den enskilda patientens rätt att få vård. Förslagen är intressanta, låt mig bara börja med att konstatera att företaget de är anställda vid antagligen skulle tycka att det var ett ingrepp i deras integritet om staten gick ut på samma sätt och beskrev hur de skulle bedriva sin verksamhet och vad de skulle prioritera i stället. Men för den goda saken skull kanske vi ändå skulle låta oss gissa fram några punkter.

-förbjud mörkning av forskning

-tvinga fram totalnyttoresultat på lång sikt

-förbjud den lönsamma påverkan av läkarna som är legio

-billigare medel

-adekvat bestraffning av fiffel och båg

10 Miljarder till att försämra hälsan

Eller varför inte låta de anställa på läkemedelsföretaget själv läsa vad till exempel chefen för socialstyrelsen själv skriver i SvD: Sjuka blir sjukare av läkemedel, i artikeln anger generaldirektören kostnaden för felbehandlingen i bara rena läkemedelskostnader till 10 miljarder, är det så?  Man kanske inte heller behöver vara speciellt insatt för att kunna förstå några av de delfaktorer som gjort att en synnerligt kostsam överförskrivning fått fortgå från år till år. Men man kanske också skulle låta det kosta lite mera att droga ned människor med medicineringar som ger dem sämre hälsa? Hur ställer sig representanterna för läkemedelsbolaget till den annars så självklara idén om att den som är delaktig i en handling vilken kan jämställas med misshandel också bär ett ansvar för den?  Bara där lär väl staten kunna få tillbaka lite av de sköna penningar som andra lättvindigt och hänsynslöst gärna lägger beslag på.

Sitt ned och pissa horor! Del 2

Vad styr inbillningseffekten?

Hur matnyttiga är alla fantasier om ADHD egentligen?

Vi tror att vi vet
Sa en stor filosof en dag, en viss Rakel gick då genast fram till honom och sa: och hur vet du det då? Är det inte något du bara tror dig veta?

Ett av mysterierna vi lärt oss att leva med är inbillningseffekten, vissa verkar förstå effekten väldigt bra och lita till den andra inte, men vad beror det egentligen på?
-Bara tro?
-Att man tror att man vet?
-Att man vet att man tror på en lösning?
-Att man både tror och vet och det leder fram till resultatet?

Men kan det finns ytterligare faktorer som gör att inbillningseffekten fungerar? Vi vet redan idag att ett pillers färg också har betydelse inom inbillningseffekterna, Rödfärgat piller tenderar att vara starkare än andra. Stora piller fungerar bättre än små piller osv.

Men finns det en genetisk kontrollstation som begränsar inbillningseffektens verkan?
Svar.

Alla luras inte av sockerpiller, även om graden av placeboeffekt när det gäller till exempelvis depression är ganska hög, en del anger siffran 40%. Men visst finns det alla anledning att fundera noga och länge om de moraliska och etiska värdena i läkemedelstestning ocj placeboverkan. Även om Placebo verkar vara den ljuvaste musik för en del.

Däremot så skulle det vara skönt att se hur mycket forskarnas hjärnor påverkas av placebo när de forskar då delar av forskningen har en väldigt tveksam kvalitet, inbillar sig forskarna bara att de funnit ett resultat eller hur kommer det sig egentligen? Här lite forskning om att placebo är verksamt mot ADHD, vad tror du? Jag blir riktigt inspirerad att studera hur effektivt just placebo är för att höja graden av vetenskaplighet. Iofs är det ju ofta journalister som i efterhand höjer upp resultaten till något som forskningen inte egentligen har påvisat underlag till, men långt ifrån alltid. Vad gör forskarna som forskade om placebos effekter vid ADHD idag?

Var inte negativ nu igen, din jävel
-Kritisera inte personer som kritiserar för då klagar du och det är negativt att klaga, huh. AB artikel om det negativa med klagomål. Hoppas de inte tar illa upp om vi säger åt dem att de har rätt och sen ger dem ordentligt med stryk. Kan det vara ett litet pedagogiskt i om de lever som de lär?

Jojkar du i havet mellan skratt och gråt, kanske ska du då titta på ADD, ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, Forskning, Placebo, Pacebo. Sockerpiller, Tro Vetande, eller bara slå upp din kåta i landet nära ADHD-Jesus din gamla pushare?

Kremeringsmusikaliteten i folkhemmet


Ett tondövt helvete?
Som en eldsvådeschlager, liven brinner åt helvete. – Välkommen till svensk sjukvård, bara 3000 per år dör av ren vanvård, resten tar vi livet av på annat sätt. Det kanske kunde varit en fantastisk refräng till Markooolio som sakta steks i ett trick och trollerimmerinummer av eldstormar från de sju haven, men det är verkligheten.

Mest forskning kring feta äldre gubbar, men finns det andra människor i samhället? Ska verkligen forskningen styras av läkemedelsbolagen som sedan m-utbildar läkarna om sina egna produkters överlägsenhet? Graden av den utleasade folkhälsans rimlighet? Eller gillar alla denna inrökta bedagelseakt? Kanske kan vi koreografera tonstättningen så att lite extrapengar från liken kommer privatiseringsivern tillgodo genom att kommersialisera spillvärmen från de kremeringsindustrin? De som byggde landet – Nu i ett element nära dig!

kriminaliteten inom den etablerade medicinen
Någon större reklamkampanj för de 3000 människor som dör varje år i Sverige pga skador direkt orsakade av vanvård verkar det inte planeras, eller vad säger våra myndigheter? Företagen som är involverade direkt eller indirekt verkar heller inte planera några glättiga reklambroschyrer för När statens eget kunskapscentrum för hälso och sjukvård säger att: Studier som gäller patienter borde utgå mer från patienternas behov än från andra intressen. Kan man undra vilka andra behov som egentligen finns, varför inte läsa SBU’s egna rapport om forskning eller reklam som mer än tydligt visar den djupa ovetenskaplighet som inte sällan råder hos läkemedelsverkets egna klienter.

Motsatt utfall
– Ibland blir påverkan extra tydlig, berättar Curt Furberg och pekar på en analys av studier av nya antipsykotiska medel, publicerad i American Journal of Psychiatry 2006.
– När olanzapin och risperidon jämfördes sida vid sida i olika studier, utföll jämförelsen på motsatt sätt beroende på vilket av företagen som hade bekostat prövningen. Exemplet är ovanligt tydligt. Men det finns klara belägg för att forskningen inte sällan vinklas till sponsorns fördel, enligt Curt Furberg.

Mått som ändras
Det är också vanligt att vissa utfallsmått i forskningsrapporter utelämnas eller ändras vid publiceringen. Bland annat visar en analys av danska randomiserade studier att bara 38 procent avrapporterades helt planenligt.

– Den vetenskapliga litteraturen kan också snedvridas av att studier som skulle kunna ifrågasätta överlägsenheten hos sponsorns egna produkter antingen avbryts i förtid eller nekas finansiering redan från början, säger Curt Furberg.

Många undersökningar har visat exempel på att det finns oönskade forskningsresultat som aldrig publiceras.

– Ett mycket uppmärksammat fall av publication bias gäller en fråga som togs upp av den amerikanska kongressen år 2004. Där konstaterades att 12 av 15 studier som pekade på att behandling av barn med SSRI var ineffektivt inte hade publicerats.

andra bloggares åsikter om sjukvård, Forskning, Helvetesschlager, Reklamation, reklam, ADHD,

Snusförnuft eller Rökrida?

Vad ska en forskare lämna ut?

Nya domar på G
Ett av den vetenskapliga forskningen absoluta grundelement är att de kan ifrågasättas och kritiserad. Extremt grundläggande för att ens kunna ifrågasätta på ett rimligt sätt är självklart tillgången till forskningen och dess grunddata, för hur ska du annars kunna ifrågasätta slutsatserna om du inte har materialet de är grundade på?

Själv har jag alltid hävdat att den generella regeln bör vara maximal öppenhet när det gäller just vetenskapliga data, det är alldeles för mycket fusk inom forskarvärlden där den personliga hungern efter kändisskap eller vad det nu kan vara gör en del beredda att ljuga för att nå sin åtråvärda position, något som naturligtvis kan drabba oss alla mer eller mindre.

Vad tycker du om forskningresultaten ska de vara tillgängliga för alla? Det finns naturligtvis en och annan aspekt på det hela, men på vad gör inte det. Det är mycket lönsamt att påskina vetenskaplighet vilket vi sett alltförofta frodiga exempel på när rovgiriga vinstintressen köper och säljer andra själar i den värdelösa prismedvetenhetens namn, manna. (eller var det Mamon)

Vi har gång på gång skrivit om oredlighet inom framförallt medicin forskningen och vikten av öppenhet, något vi inte alls är nära idag när det gäller den medicinska forskningen där negativa rapporter bara kan slängas i sopptunnan.

Läs även andra bloggares åsikter om Forskning, forskningsfusk, Vetenskap, Vetenskaplighet , Öppenhet, ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Tänder en fotnot dig till Max?

Den falska forskningen lögner

Vi skrev tidigare om fMRI och DN´s artikel om lögndetektorer som blivit aktuell igen när forskarna riskerar att stämmas vilket är ytterligare ett tragiskt tecken på hur vetenskapsföraktet tar sig nya uttryck, men det är också ett mycket tydligt tecken på att något bör göras rent lagstiftningsmossigt. Om forskarna blir stämda och förlorar så överlever de. Men på folkhälsoområdet är det fortfarande tillåtet att fuska och mörklägga rapporter som inte talar till kassa kons fördelar och resultatet blir också därefter.

30 miljarder bedömde EU kommisionen att Läkemedelsbolagen snuvat befolkningen på, bara genom att blockera generika tillgången i några fall.

3000 dör varje år av vanvård
När DN skriver att de försöker tysta ned forskningen så tar de inte upp det enkla faktum att finansiären lätt kan tysta ned sin egen forskning och komma undan med det, resultatet kan bli många döda vilket knappast kan komma som en nyhet, men ett ytterligare förstärkt argument till att fundera i termer av marknadsreglering och synnerligen kraftfulla böter till de intressen som försöker förtiga vetenskapliga data.

Vetenskapliga data som kan döda förtigs visst av industrin och det är ingen hemlighet. Svt Blodtryckmedicin, eller hur man kan se att läkare som fått ”information” har mindre rationellt förskrivningsmönster. Eller hur hela systemtänkandet inom medicinsk forskning har substantiella felaktigheter

Kan man undra vilka andra behov som egentligen finns, varför inte läsa SBU’s egna rapport om forskning eller reklam som mer än tydligt visar den djupa ovetenskaplighet som inte sällan råder hos läkemedelsverkets egna klienter och som just du betalar för! Merx mörkade överdödligheten för sin lilla kassako … våra pengar är värda mer än ditt liv.

Motsatt utfall
– Ibland blir påverkan extra tydlig, berättar Curt Furberg och pekar på en analys av studier av nya antipsykotiska medel, publicerad i American Journal of Psychiatry 2006.
– När olanzapin och risperidon jämfördes sida vid sida i olika studier, utföll jämförelsen på motsatt sätt beroende på vilket av företagen som hade bekostat prövningen. Exemplet är ovanligt tydligt. Men det finns klara belägg för att forskningen inte sällan vinklas till sponsorns fördel, enligt Curt Furberg.

Mått som ändras
Det är också vanligt att vissa utfallsmått i forskningsrapporter utelämnas eller ändras vid publiceringen. Bland annat visar en analys av danska randomiserade studier att bara 38 procent avrapporterades helt planenligt.

– Den vetenskapliga litteraturen kan också snedvridas av att studier som skulle kunna ifrågasätta överlägsenheten hos sponsorns egna produkter antingen avbryts i förtid eller nekas finansiering redan från början, säger Curt Furberg.

Många undersökningar har visat exempel på att det finns oönskade forskningsresultat som aldrig publiceras.

– Ett mycket uppmärksammat fall av publication bias gäller en fråga som togs upp av den amerikanska kongressen år 2004. Där konstaterades att 12 av 15 studier som pekade på att behandling av barn med SSRI var ineffektivt inte hade publicerats.

Kan vanvettet bli så mycket tydligare?
Det är inte bara bra utan även nödvändigt att DN skriver om forskningsfusket, men de skrapar bara på ytan, när finansiären av forskningen har rätt att mörklägga sina egna resultat om de är negativa då har vetenskapen verkligen inte vunnit något på det, dessutom kan folkhälsan förlora massivt på det, trotts att det är den som i grunden finansierar kalaset, det kallar jag ett område som verkligen behöver regleras.

i USA kostar det lite mer att blåsa vetenskapen Zyprexa Vioxx i Sverige är det gratis. Vilket DN också vidimerar genom sina tidigare artiklar om hur gamla vanvårdas som ett resultat av genuint forskningfusk.

Socialstyrelsens fd. generaldirektör säger:-Jag tappar andan. Jag blir så upprörd. Vi har sett den här felaktiga läkemedelsbehandlingen i över trettio år. Vi har lagt ned massor med tid på utbildning och uppföljning. Ändå så händer det här, säger Barbro Westerholm, rikdagsledamot (fp), till Rapport.

I Göteborg har en en grupp ledd av en gynekolog kommit fram till resultat tvärtemot internationellt konsensus och stoppa nyförskrivningen av medel till vuxna med ADHD så än frodas pseudovetenskapen. läs andra intressanta åsikter om Forskning, forskningsfusk, mörkläggning, Läkemedel, Vioxx, Zyprexa, fusk,

ADHD – Den senaste forskningen

Hör och se de världens ledande expert på ADHD berätta om de 10 årens senaste landvinningar. Den senaste kunskapen om orsakerna till och behandlingen av adhd.

Senaste rönen om:

Subtypning av adhd
Framtidens mediciner
Vad som är ADHD och inte
De senaste forskningsresultaten
Teorier om vad som orsakar ADHD – Etiologi
Den naturliga komorbiditetens förklaringsgrunder
Hur diagnoskriterierna antagligen kommer att förändras till nästa DSM
Problemen med arbetsminnet och att återkomma till tidigare uppgift efter distraktion.

Vi ser att nya rön blir gamla, i denna del av forskningen där utvecklingen snabbt skyndar mot framtiden.

Russell Barkley har skrivit några böcker i ämnet och är allmänt erkänd som en av de mest kunniga experterna.

(TEXT) (TEXT)

Ja, här var det tänkt att stå en massa mer, men den senaste händelseutvecklingen har effektivt stoppat all tänkbar inspiration men tagit tid och förmåga.

Fråga riksförbundet Attention något – Bli bemött med trakasserier

Är riksförbundet attentions ledning förlamad?

Lasse Andersson här är du inte välkommen

Tänker göra färdigt det jag lovat sedan får det nog räcka för mig här för en tid i varje fall. Någon annan får ta över.