Etikettarkiv: reklam

Kremeringsmusikaliteten i folkhemmet


Ett tondövt helvete?
Som en eldsvådeschlager, liven brinner åt helvete. – Välkommen till svensk sjukvård, bara 3000 per år dör av ren vanvård, resten tar vi livet av på annat sätt. Det kanske kunde varit en fantastisk refräng till Markooolio som sakta steks i ett trick och trollerimmerinummer av eldstormar från de sju haven, men det är verkligheten.

Mest forskning kring feta äldre gubbar, men finns det andra människor i samhället? Ska verkligen forskningen styras av läkemedelsbolagen som sedan m-utbildar läkarna om sina egna produkters överlägsenhet? Graden av den utleasade folkhälsans rimlighet? Eller gillar alla denna inrökta bedagelseakt? Kanske kan vi koreografera tonstättningen så att lite extrapengar från liken kommer privatiseringsivern tillgodo genom att kommersialisera spillvärmen från de kremeringsindustrin? De som byggde landet – Nu i ett element nära dig!

kriminaliteten inom den etablerade medicinen
Någon större reklamkampanj för de 3000 människor som dör varje år i Sverige pga skador direkt orsakade av vanvård verkar det inte planeras, eller vad säger våra myndigheter? Företagen som är involverade direkt eller indirekt verkar heller inte planera några glättiga reklambroschyrer för När statens eget kunskapscentrum för hälso och sjukvård säger att: Studier som gäller patienter borde utgå mer från patienternas behov än från andra intressen. Kan man undra vilka andra behov som egentligen finns, varför inte läsa SBU’s egna rapport om forskning eller reklam som mer än tydligt visar den djupa ovetenskaplighet som inte sällan råder hos läkemedelsverkets egna klienter.

Motsatt utfall
– Ibland blir påverkan extra tydlig, berättar Curt Furberg och pekar på en analys av studier av nya antipsykotiska medel, publicerad i American Journal of Psychiatry 2006.
– När olanzapin och risperidon jämfördes sida vid sida i olika studier, utföll jämförelsen på motsatt sätt beroende på vilket av företagen som hade bekostat prövningen. Exemplet är ovanligt tydligt. Men det finns klara belägg för att forskningen inte sällan vinklas till sponsorns fördel, enligt Curt Furberg.

Mått som ändras
Det är också vanligt att vissa utfallsmått i forskningsrapporter utelämnas eller ändras vid publiceringen. Bland annat visar en analys av danska randomiserade studier att bara 38 procent avrapporterades helt planenligt.

– Den vetenskapliga litteraturen kan också snedvridas av att studier som skulle kunna ifrågasätta överlägsenheten hos sponsorns egna produkter antingen avbryts i förtid eller nekas finansiering redan från början, säger Curt Furberg.

Många undersökningar har visat exempel på att det finns oönskade forskningsresultat som aldrig publiceras.

– Ett mycket uppmärksammat fall av publication bias gäller en fråga som togs upp av den amerikanska kongressen år 2004. Där konstaterades att 12 av 15 studier som pekade på att behandling av barn med SSRI var ineffektivt inte hade publicerats.

andra bloggares åsikter om sjukvård, Forskning, Helvetesschlager, Reklamation, reklam, ADHD,

Reptilerotik i Folkhemmet

Håll masken
Fy bubblan för jättetaskig mask. Nu har till och med microsoft sagt nedrans och erbjuder en belöning på 2 miljoner för den som hittar skaparen av den sjaskiga masken, fy bubblans vilka taskmörtar. Tänk på att använda ordentliga skydd och att masken inte attackerar gasoldrivna datorer. Där sitter man ganska pys-säkert. Så länge det är tryck i slangarna vill säga.

För mycket pengar till pösmunkar
Nedan kommer information i vår serie om medel som kan hjälpa människor till ett bättre liv. Concerta är iofs ett ordentligt överprissatt medel som lätt skulle kunna sänkas med 50%. Fastän det får man inte säga. Snart kommer nästa generation av överprissatta medel där kan du också köpa samma verksamma beståndsdel till 10 gånger så högt pris, en seger för folkhälsan? Titta gärna på Vyvanse och Adderall samma sak men egentligen bara en ny förpackning. Sätt på en lysinmolekyl på ett amfetaminmolekyl och du har grunden för Vyvanse. Häfta på några olika salter på amfetaminskelettet och du har Adderall. Kräng skiten till 10 gånger priset och kalla det produktutveckling trotts att den verksamma beståndsdelen är exakt densamma, är det inte smart?

(En gammal kallblodig tradition att slå in vad som helst i nya förpackningar som ofta står för något helt annat.)

Att veta priset på allt men inte värdet på något
-Nej definitivt inte, de ökade kostnaderna leder självfallet bara till att andra kommer att få mindre medel för det ändamålet och andras hälsa kommer att drabbas. Tror du att det är något som någon kommer att visa dig i en glättig reklambroschyr? Vill du ens se ansiktet på den som drabbas? I Fallet Adderall bör det dessutom finnas hälsoaspekter som talar emot en användning pga av den ökade förekomsten av L-amfetamin, som mera stressar det kardiovaskulära systemet än ger positiva effekter på barn med fokuseringssvårigheter.

ADHD MEDICIN: CONCERTA VAD DET ANVÄNDS FÖR
CONCERTA används för att behandla ADHD dvs uppmärksamhetsstörning/hyperaktivitet hos tonåringar och barn över 6 år. Det används tillsammans med andra former av behandling som en del i ett övergripande behandlingsprogram för ADHD. Det innehåller endast en enda verksam beståndsdel, det centralstimulerande medlet metylfenidathydroklorid vilket förbättrar uppmärksamheten och minskar förekomsten av impulsivt beteende hos en del personer med den problematiken. Metylfenidatet är i en depotberedning, vilket innebär att det enda verksamma ämnet frisätts långsamt.

Det är vanligt att patienter med ADHD är oroliga eller överaktiva och har svårt att koncentrera sig. Men inte bara barn är ouppmärksamma, en hel industri har jävligt svårt att uppmärksamma att också flickor har ADHD och säkert har haft det i några tusen år, vilka mediciner kan det finnas mot det? Många barn och tonåringar uppvisar sådana symtom emellanåt, men för patienter med ADHD har symtomen en störande inverkan på deras funktionsförmåga och uppträder i mer än ett sammanhang t.ex. både hemma och borta.


Med tanke på den kardiovaskulära effekten av medlen bör man tveklöst välja den med mest effekt för symptomatologin och minst andra effekter vilket man inte alltid gjort. Törs man säga grattis?

Läs även andra bloggares åsikter om adderall, ADHD, concerta, medicinjättar, Metylfenidat, reklam, vyvanse

 

Glad kåt och Tacksam, nu med EXTRA!

Sug i Blicken!

Amfetaminreklamens kanske inte vackraste sidor vad säger du? Här har kvinnan äntligen hittat hem till sin plats i hemmet och får tack vare vetenskapen dessutom lite extra vått sug i trasan.

Få fart på frugans städvilja, mindre deppig kärring mer städ.
Nu med extra sug i blickfånget

För kvinnan i tiden: En städvillig och duglig kvinna som slipper känna ångest och skam över sin låga förmåga att hushålla med hemmets ideal. På kvällskvisten är hon sedan kåt och glad utan att vara avog mot gnu-landet. Kan med fördel kombineras med barbiturater av alla de slag för att få den rätta avvägningen mellan kusimurra-burritos och lagomt konversabel salongssedering innan guacamolen saftades fram som avec. För att ingen skulle protestera i den lyckliga familjen gavs sedan barnen slutgiltigen lite sniffbart amfetamin.

Nå vafan säger du då, inte så pjåkigt va?
Till å me den lilla bitchen fick de på G.
Konsekvenser av amfetaminreklamen?
Den Pengakåta pillerindustrin har genom åren haft en rad smaklösheter för sig förutom att dölja resultat som talar till sitt preparats nackdel så manipuleras och har det manipulerats en hel del igenom åren och det görs fortfarande. En speciellt intressant grupp att kränga ”de nya supervetenskapliga” produkterna till har varit kvinnor, ofta med någon skavank som medicinjättarna inte alls varit sena med att marknadsföra med vetenskap som täckmantel. Det kan vara den feta kvinnan, den okåta kvinnan, den otacksamma kvinnan eller bara kvinnan som inte hinner med att städa rent i hemmet. Eller varför inte suggan som blivit på smällen och fettnat till? Behöver inte hon lite methamfetamin?
Att stimulerande medel har både för och nackdelar bör väl alla snart kunna veta om? Deras fördelaktighet vid ADHD är det nog ganska många som insett vid det här laget, likförbaskat får inte alla behandling. Vem övervakar det? Samtidigt kan man ändå vara väldigt kritisk till den marknadsföring som medicinjättarna ägnat sig åt i så många år, vilket jag tycker vi visar ganska tydligt här, eller vad säger du?

Konsekvenser för personer med ADHD?
Självfallet kan det bland annat liknande annonser och förhållningssätt som ligger till grund för en del av den skeptiskhet som möter behandlingen av adhd med centralstimulerande medel och det är kanske inte så konstigt, eller vad säger du?

Vad tycker du om amfetaminreklamen förresten? Är det sådant gammalt sexistiskt skräp som används Mot att personer med adhd ska få en rimlig medicinering tror ni? Eller har den gamla reklamen ingen betydelse för dagens inställning till hur amfetamin och liknande beredningar används inom sjukvården?

Glad kåt och tacksam

Glad kåt och Tacksam, nu med EXTRA!

Marknadsföringen av Metamfetamin till gravida

 

Läs även andra bloggare som ADHD kvinnor, åsikter om ADHD, ADD, , amfetaminreklam, reklam, adhd historia, eller se en video om kvinnor med adhd Eller varför inte låna en liten bok om kvinnor med adhd?Eller bara läs uppsatser om kvinnor med adhd:

Även om det är turbo i skallen så är jag väldigt trött – om kvinnor med ADHD
I undersökningen har kommit fram till att alla kvinnor som intervjuades har haft svårigheter på grund av sin ADHD. De flesta har periodvis haft någon form av psykisk ohälsa. Det framkom också att de haft svårigheter med vissa ämnen i skolan. Många nämnde att de skulle ha behövt en stödperson eller gått i en mindre grupp. Ingen upplevde att de hade fått någon hjälp i grundskolan. Som vuxna har de flesta problem med att hålla ordning i hemmet. De vet vad som ska göras men får inte till det. Kvinnorna med eget boende inser att de behöver boendestöd för att få vardagssysslorna gjorda. En strategi de också använder sig av för att få struktur på tillvaron är scheman och strukturerade lappar. Skillnaden på pojkar och flickor med diagnosen ADHD trodde intervjupersonerna var att pojkar är mer utagerande medan flickor är mer inåtvända. Behovet av stöd och hjälp för kvinnor respektive män trodde respondenterna inte skilde sig åt nämnvärt. Författarna anser tillsammans med respondenterna att det behövs mer kunskap om det här i samhället, för att personer med ADHD ska bli bemötta på ett bra sätt och få den hjälp de behöver.

Reklamerad realisation

Obama satsar stort på reklamen och eran alldeles egna budgetblog gör detsamma för vi är de ultimata efterföljarna, initiativlösa och tröga. Vi följer dock som vanligt ledarbloggen och deras frenetiska intresse för

Den gamla öststatsreklamen vilket blivet deras nya hackyckling. Måste säga att valet inte helt saknar poänger: ”kyckling”, ”hackat kött”, ”kyckling”, ”hackat kött”, och så vidare i ljudspåret, man kan nästan känna politruckernas andedräkt när de sakta greppar efter det sista paketet torrmjölk på kosmolbutikens långa tomma hyllplatta. Spatsiba baby.

För många kraftiga intryck
Det skulle vara bra om någon också talade om vikten av att människor slapp bli träffade av för mycket för snabbt. Bli bombarderade med för många intryck för hårt, vilket gjorde dem spittrade, uppåtväggarna och extremt energifyllda en kort tid.

När logiken själv får välja. Då faller ekona av de överdrivna intrycken bort och plötsligt, äntligen lugn och ro… för första gången i livet.

Vem vill neka människan det och varför?