Alla inlägg av admin

Mot Coma Galaxen – hämta info om kartan

-O-  i CAC-hålets namn.

helga O

0 0

Eldgaffeln pyramiden och ringen, den befjädrade ormen

det raka och tvära strecket i O

Vi måste göra en resa vi inte känner till något om, kommer vi inte tillbaka så vet ni varför. Vi ska till Coma Galaxen för att hämta kunskapen om vilka kartor på jorden som löser ut problemet. CAC-säger att kartorna redan finns på jorden.

Ensam i verkligheten

Eller så här förklaras att en del får schizofreni för tonåringar. CAC-hålet rapporterar direkt från rymden på dialekt för att inte upptäckas och bli skyldig att betala ordmoms för den intergalaxtiska sändningen. -Vaffö blärä sårå? -Jorå, så här äreh.  Blire trubbel i magbubblan tidigt kan livet bli surt uta helvitä oftas för att det äh lite energi och stressigt, inte blir det bättre av stressen alltid heller.  Hembyttan dränks i för mycket bakpulver och blir helt enkelt ganska degigt omen inte få jäsa upp säj. Dä ofödda systemet ser därför till att inte bli sur igen. Hur svårt vade dårå? När det varä skitsträssigt å dant blir systemä lite bränt och då flyger pott-askan ut ur cellerna men drar åsså  iväg från kroppen och tar pissä ut te avloppe ellä nått. Näre är utpissat måste man få mera från hålet i huvät där maten kommer in, när de inte kommä nåon mat gänom navel åsså. Men dä ä dyrt som fan att hålla på att joxa med drängar och jon, räkningen blir då saltad liksom. Så proton som var CAC-hålets första ord ligger också ganska nära skiten.  Se koppar så CAC och tog en vindby upp så kyrkan i väntra hörnet syndes klart, när människan saknar

koppar kan det bli lättare att se tefaten flyga.

Nåväl, när dä äh lite  pott-aska i jon kanalerna blire segare å tröttsammare att sända signalär i närvkardorna. Åttäo procänt av energibudgeten gå tä å fixa jonbalansen för å slippä att systemel lägger ned sin fetelackning av smörjgrejorna,  BET 3 slår fett!  Slår vad om att dä änått mere, liggä näre nån trapp, fö skruvat äre. Å upplyftande kan dä va att ta säj fram. Nåja, dä va bara början dä. å dä kan då åsså vara slut. i varje fall för din del om du surar, nu igen. Fetelackningen ha åsså å göra mä COCCO som helhet. dä blä förlite MAD1 –  Spindle Assembly Checkpoint, för mycket CO2, darrhänt skumpandä i CO mockandät, trädä å självaste Palmitoyleringer är åsså påvärkade som ringar på vattnä. Sumoruleringar å andra grejär å brottas me.  Grodan hoppar seru va?Hela grejen att hantera energi blä liksom förändrad alltså!!! ATP blä mer till för penchon, här stäng vi av många av de däringa grejsen å fixa täät på annat sätt va. Glutamat är den stora hästen, å en stor häst blire mindre drag i om den får lite käk va. hajjarru? Axon å havre bläre mindreav liksom hörrudu. Men strävsam brinner även den i kremeringens pråliga naturlagsefterlydnad så börjar även du att längta hem. Här äh en blomma va. Blirä sän trubbel igen dårå, blire lättare att man får sig en eftersläng av dä som hänt tidigarä. Då såblire surt. å då så sås dä gamla ire nya och fäfflorna ser annorlunda ut i funtä så några våfflor blirä int. Dä bli mär pannkaka.  -Här varsågod om  du åsså vill smaka.

Verklighets upphängningen å den himmelska rektangeln

Människor som inte har det här problemet har varit skickliga på att inte förstå. För stora delar av verklighetens upphängning ligger närmare personerna i gruppen fastän de kan inte förmedla de då de drar fel slutsatser av varför. De normala tror sig veta vad som är rätt och fel men gör det inte, det är också det största felet. Hallucinationerna hos de normala är vad som hindrat problemet från att lösas. Gruppen säger: –

Hedrar döden sina föräldrar?

-You are, rubber, i am, glue

Döden din självhäftare i evigheten

Ecstasygenerationens grundare slutar knarka

Kanske är det få personer i Sverige som  förstår hur stora Happy Mondays var i stora delar av världen tidigare och fortfarande till viss del är. Så varför inte visa BBC dokumentären med den ena av bröderna som grundande Happy Monday’s.   Shaun Ryder nedan. Många är förvånade att han fortfarande lever idag. Här i Sverige oroas många forskare över regeringens praktiska arbete.

Förstår Regeringen Reinfelt symbolvärdet?

Den andra brodern Paul Ryder hoppade av tåget något tidigare av den enkla anledningen att han insåg att den som stannade kvar på tåget skulle dö ganska snabbt, tempot var högt och ruggigt destruktivt. Just därför kanske Paul’s video kan vara extra intressant att se. Kan någon förstå vad det tar efter 20 års tungt knarkande att sluta? Ingen kan förstås säga att det är för evigt, men vi kan alla förstå att det är något speciellt som hänt om en person plötsligt får ett drastiskt minskat intresse för heroin på 24 timmar? Förstår  Frederick Reinfeldt’s experter sig på det enorma symbolvärdet i att en av världens tyngsta knarkare slutar knarka?  En en förebild för en hel generation? OM, ja då kanske  Frederick bör fundera hur vi  tillvaratar statens intressen i folkhälso och narkotikafrågor och forskar kring vad som får människor Oberoenden. Metadon är svindlande lätt att sprida, Subutex likaså, men kan Regeringen inse vikten av att ha ett medel som sprider Oberoende och vikten av att det forskas kring sådana medel? Har staten ledaregenskaper nog att inse vikten av att det forskas kring sådana medel och metoder?

En av Ikonerna för ecstacygenerationen gör film

Sveriges tyngsta missbruksläkare

En missbruksläkare med stor erfarenhet av ADHD +ADHD och Missbruk (pdf)  Gunnel blev lite nyfiken på ibogain och reste ned till Prag för att själv bevittna en behandling med ibogain. Gunnel hade från början ett mycket skeptisk sinnelag men hon blev överrumplad och häpen över vad hon såg. –Susanne heter en annan söt flicka som också tycker Ibogainbehandlingen bör övervägas som ett alternativ, hon har en av Sveriges bredaste erfarenheter och kunskaper i området och är inte känd för att bara vara söt.  Hennes far Nisse brukar anses som skaparen av den moderna Svenska narkotikapolitiken, så troligen är det inget som dessa flickor säger bara för att vara söta, de säger det för att rädda liv. Är det någon som lyssnar när delar av Sveriges erfarnaste missbruksläkare talar? Är det någon som lyssnar när det gäller att tänka kapitalt och ta tillvara statens intressen i sina egna egentliga beståndsdelar? När Susanne 2003 kritiserade en skicklig och karismatisk marknadsföraregick delar av kollegorna i taket, men vem kan i dag säga att hon hade fel?  Är det ens någon som vågar andas det?

Varför Super Jeppe?

Ska vi som stat ge  socialbidrag till företag för att ta hand om en statsangelägenhet som rimligen rör sig runt statens kärna och vad som egentligen bygger var stats beståndsdelar – Folhälsan. Har det inte betalats ut nog med socialbidrag till företag som inte gjort ett bra jobb annat på att marknadsföra de höga kostnaderna som betingade av goda skäl? Det finns bra medel mot depression, många använder dem, men det svenska folket är lika deprimerade som tidigare, får ni ihop den faktiska statistiken? Inser vi att statens grundpelare är medborgarnas hälsa, så kanske vi inte ska leasa bort forskningen kring vad som håller människor Oberoende till företag med andra incitament? Staten bör också kunna tänka kommersiellt om sina egna grundvalar. Tänker Regeringen vara drivande i att forska kring frågan om varför Jeppe super och varför Jeppe knarkar? Eller anser regeringen att vi det viktiga folkhälsoincitamentet ska leasas bort till företag med andra drivincitament? -Ja frågan är direkt riktad till regeringen:Fredrik Reinfeldt

 • Fredrik Reinfeldt
 • Har staten ledaregenskaper nog att besvara några av de gamla klassiska frågeställningarna: -Varför super Jeppe? -Svaret finns inom räckhåll nu. -Har vi råd att inte forska kring något som kostar så mycket? Har vi råd att inte styra forskningen?
 • Anders Borg Finansminister Finansdepartementet
 • Skulle det inte vara bättre att finansiera forskning kring folkhälsan i stället för att låta andra incitament göra detta för dyra pengar?
 • Beatrice Ask Justitieminister Justitiedepartementet
 • Inser justitie att den egentliga kriminaliteten från statens sida är och alltid kommer att vara att inte ta hänsyn till statens kapitala råvaror? Vad kan statens egentliga råvaror vara annat än folkhälsan?
 • Cristina Husmark Pehrsson Socialdepartementet, Socialförsäkringsminister
 • Vad kan vara ett allvarligare missbruk än att inte socialisera med statens egna grundfundament och den egentliga folkhälsan?
 • Socialminister Göran Hägglund
 • Kan man tala om vård när man inte känner till sjukdomens grunder? Kan du säga att Sverige verkligen har en missbruksvård? Jan Björklund Utbildningsminister Utbildningsdepartementet
 • Kan Jan Inse hur ofta det varit kontraproduktivt med skolans ANT undervisning och därmed förstå att berodents grunder i mycken egentlighet är oklara?
 • Lena Adelsohn Liljeroth
 • Kulturminister Kulturdepartementet
 • Kan det sägas att vi lever i en alkoholkultur eller är det snarare så att detta är egentliga tecken på okultur?

Maria Larsson Socialdepartementet Äldre- och folkhälsominister – Kan du tänka långsiktigt nog att inse hur okristligt alla heliga krig egentligen varit och att saker som man inte förstår också sällan kan bekämpas? Nyamko Sabuni Integrations- och jämställdhetsminister Integrations- och jämställdhetsdepartementet Vad kan vara en tydligare integration än när den mentalt desintegrerade äntligen får ett fotfäste i tillvaron?

 • Sten Tolgfors Försvarsminister Försvarsdepartementet
 • Hur ofta kan egentligen försvarsmakten inse varifrån det verkliga hotet kommer ifrån och hur staten utsätts för attacker som hotar att söndra den?
 • Tobias Krantz Högskole- och forskningsminister Utbildningsdepartementet

-Nobelpristagare: Fel beslut av Krantz blir förödande, Newsmill -Ge de bästa forskarna anständiga projektbidrag! -Nobelpristagare: Tobias Krantz måste lyssna till kritiken Hur kan det komma sig att staten låter Läkemedelsbolag stå för läkarnas vidareutbildning? Inser du att man därmed leasat bort styrningen av folkhälsans forskningsbas till en företagsamhet med andra egentliga grundincitament?

Jag tror många som drabbas av missbrukets konsekvenser både indirekt och direkt skulle uppskatta om staten initierade en forskning kring missbrukets rötter. Har staten ledarförmåga nog för att inse statskapitalets egentliga byggstenar?

Statens sinnelag för kommersiella frågor?

Att ge socialbidrag till företags egna forskning det gör vi dagligen via skatten som betalar forskningen som styrs av företagens egna vinstdrivande incitament, är det inte dags att staten slutar betala ut så mycket socialbidrag och finansierar målstyrd forskning kring urgamla folkhälsoproblem? Det borde vara ett strategiskt hälso och nationalekenomisk mål att forska kring stadsfinansernas egentliga kommersiella bas och om just detta inte är innevånarna och innevånarnas hälsa vad är det då? USA har till exempel insett hur oerhört lönsamt de kan vara att ha en fri forskning kring vitala frågor, kan den Svenska Staten lära sig att tänka lika kommersiellt på sina egna fötter? ADHD Missbruk, floden och  åsikten: om Ibogaine, , , Missbruk, , , Subutex, Alkohol, , BDNF, NGF, Susanne Bejerot, Gunnel Ersson, Folkhälsans sociala distribution, , Happy Mondays, Le Origins Du Monde, Befriande, Video tube, Clip,  GDNF – BDNF, Samband, Unni, Snöoväder är inte bara smack, ab Se de.  Veoh, Heroin räddar liv tror sydsvenskan, Lex Alexander Vad säger det opassandeom det Oberoende?

*Susanne i artikeln  författade dessutom förra året: Boendestödsboken-Vuxna med autismspektrumtillstånd. Föreningen Autism, 2009.

Drog – Nyheter från Scientologerna

En del säger att företaget Scientologi vill hindra de mänskliga rättigheterna, själva vet vi inte om det är så, men än så länge är det väl tillåtet att undra? Nedan ett citat från en av de få som haft insyn i den absoluta toppen av  företagets ledning.

”Scientology and all the other cults are one-dimensional, and we live in a three-dimensional world. Cults are as dangerous as drugs. They commit the highest crime: the rape of the soul.”
L. Ron Hubbard Jr. Penthouse, June 1983

Hur kan vi hjälpa scientologin?

Nog var väl skaparen av  Scientologi under större delen av sitt liv  beroende av en mycket beroendeframkallande drog,  hur kan vi hjälpa till att tysta ned det? Vi vill inte att Scientologin stigmatiseras och undrar därför hur vi kan hjälpa scientologerna att komma bort från artiklar som till exempelvis den här Penthouse artikeln där det påstås att grundaren av scientologi själv sålde narkotiska preparat som till exempelvis Kokain. Uppgiftslämnaren till artikeln är ingen mindre än Scientologigrundarens son, han kanske borde veta vad hans fader L Ron Hubbard höll på med?

Är det kanske därför som påståenden likt detta förekommer från en del författare? Det påstås att kokain inte är beroendeframkallande och författaren verkar ha varit chef för narconon i Nederländerna. Enligt scientologigrundarens L Ron Hubbards egna son så verkade fadern väldigt förtjust i droger och det kan därmed inte uteslutas att han måhända skrev sina böcker påverkad av kemiska dödsdroger. Vad ska vi göra för att hindra att L Ron Hubbard stigmatiseras?

Scientologer på Amfetamin

Den som är lite intresserad av fakta kanske ta och läsa boken om Dianetik?  Ok, vi gör det. Men vi gör det grundligt, ok. Nu ska vi läsa Dianetik och höra vad dess grundare använder för droger:

”We wake the patient up with drugs—Benzedrine, caffeine, better ones will be invented”

Konstigt att det står så i boken om Dianetik,  ska man dra slutsatsen att amfetaminpreparatet benzedrine var ok så länge det bara användes inom dianetiken och scientologin och administrerades av Herr L Ron Hubbard själv? Eller vilken slutsats är egentligen rimlig att dra? Är rörelsen tillräckligt ”Clear” för att se sin historia och egentliga bas i verkligheten?

(märk väl att vi tar avstånd från amfetamin racemat som Benzedrine vilket L Ron Hubbard verkar ha använt. Metamina är en bättre och mer funktionell beredning med mindre biverkningar.  Sedan tycker vi att Amfetamin bör ges av läkare och inte av Scientologer som Hubbard själv)

Dödsdrog till oskyldigt småbarn

Enligt Penthouseartikeln ovan  så skulle L Ron Hubbard lurat i ett oskyldigt småbarn – sin egna 10-åriga son, dödsdrogen Phenobarbital på ett tuggummi. Phenobarbital är en dödsdrog som bland annat dödade Marilyn Monroe. Är det därför delar av avläggarna till scientologirörelsen är så aktiva i att svartvitifierandet av medicinanvändning? Eller hur förklarar man egentligen det?

Mediciner kan liksom mycket annat vara bra och dåligt. Enligt en hel del experter så räddar tydligen flera mediciner mot bland annat ADHD problematik livet på en del, men då ges de efter noggrann utredning och inte godtyckligt på ett tuggummi som luras på en minderårig.

Barn dog utan medicin

Faktum är väl ändå att de flesta mediciner kan ha biverkningar, vilka ibland kan vara dödliga, precis som små oskyldiga barn kan dö bara för att de inte får någon medicin alls. Vem vinner på att oskyldiga barn dör i hemska anfall och kramper tills döden kommer? Vi vet  inte om det var så i just detta fallet när en ung pojke så tragiskt avled när han till slut skakande mötte döden i ett hemskt anfall, men är det någon gång lämpligt? En del verkar vara väldigt pigga på att belysa skadeverkningar av mediciner men är de lika pigga på att berätta vad som händer utan dem?

Ska vi förbjuda sjukhus för att så många dör där – Eller kan vi förstå varför?

Skuldbeläggning som metodik

Brooke Shield berättar själv vad hon tycker om svartvitifierandet av hjälpmedel i New York times. Vem kan vara så elak att inte unna en nybliven småbarnsmamma hjälp mot sin depression? Är det verkligen att skuldbelägga de allra svagaste utan att själv komma med ett bättre alternativ?

Vi vet inte om alla scientologer är djävulsdyrkare och vill heller inte påstå att de är det, men de skulle nog själva tjäna på en mindre polariserad debatt eller är de allför rädda för att plocka för sig själva utan en massa fula trix? Hur kan vi hjälpa Scientologin att undvika stigmatisering med tanke på dessa data? De finns en rad påståenden att den ena eller andra metoden är dåligt men har man själv presenterat något bättre?

Någon scientolog kanske vill vara vänlig att reda ut ett och annat frågetecken? Att belysa saker och tings sidor är bra men är det verkligen så bra att göra allting svartvitt? Det verkar vara en hel del nyanser som försvinner på vägen, eller är det inte så? Ett annat intressant exempel när nyanserna försvinner från media är när Aftonbladets tillbakalänkningar till artikeln om Scientologi medicin försvinner samtliga på en gång. Aftonbladet har sedan dess svårt att länka tillbaka. Intressant otur va? Fetprinsens spegelartikel fick dock ha kvar sina tillbakalänkar,  kanske blir den censurivern alltför tydlig om tillbakalänkar från de svenska gammelmediorna stryps alltför systematiskt?

Slutet är nära?

En del påstår att hela Scientologirörelsen håller på att kollapsa, den naturliga frågan blir ju då självfallet hur hjälper vi företaget scientologi på fötterna igen.  Kan det vara ett bra att dra fram lite fakta i saken som visar att Herr L Ron Hubbard kanske inte alls är så emot droger som en del vill framställa, för handen på hjärtat var det ändå inte så att den gode Hubbard själv experimenterade en hel del med droger både på sig själv och andra? GUK formulan lär ha innehållit

Benzedrine (amfetamin) + en glutamatsyra och höga doser vitaminer, är det verkligen sanning att Herr L Ron Hubbard gav dödsdroger till ovetande människor. I fall det är sanning då kanske det ändå blir svårt att försöka rädda scientologins skamfilade rykte, men låt oss ändå försöka och se om det finns  någon vettig förklaring till det hela. Vad säger våra kära vänner scientologerna om detta?

Och varför har den stackars rörelsen fått så stora motgångar?

Är allt bara otur?

Benzedrine often helps a case run” L Ron Hubbard.

De vill inte att du läser detta. Är en artikel i serien om hur företagsamt en del väljer att gå tillväga när det gäller att tysta andra efter sitt egna godtycke. Vilka metoder som helst verkar vara tillåtna.

Här är hela artikeln som fick scientologerna att se rött. Än finns det viss pressfrihet kvar i Sverige. Expressen presenterar en informativ text som tydligen inte fallit i så god jord hos företaget scientologi.  Är de emot den grundlagsskyddade pressfriheten i Sverige? Är det försent för L Ron Hubbard att bli Clear från justeringarna av sin egna historia?

Intressant. Läs även andra bloggares åsikter om VOF, , , , Kokain, Censur, , ,

 

Kriminalvården kommer till insikt?

Den kriminella nonchalans som vi gång på gång sett från kriminalvårdens ledning är inte rimlig och har aldrig varit det. Att de nu ska utreda om även kriminella personer ska kunna få en behandling mot ADHD visar måhända om en liten insikt om att kriminella också har mänskliga rättigheter. För en hel del verkar kriminaliteten även kunna ha berott på att det helt enkelt inte fanns någon koncentrationskraft att läsa någon bok eller något längre stycke. Vilka karriärvägar återstår egentligen då för en person med spring i benen?

Om en medicinering gör så att personer bättre kan följa med i skola och kamratliv och slipper hamna utanför är det givetvis något som mycket seriöst bör kunna tas tillvara. Fanns det en sådan medicinering så bör den ur flera perspektiv kunna kallas Oberoendeskapande, för den skapar ett oberoende för individen, dessutom är  ADHD-behandling i Kriminalvården lönsam för samhället.

Att som Kriminalvårdens generaldirektör ondgöra sig över gruppens inpopularitet och impulsiva livsstil visar snarare med vilken djup inkompetens verket försäkrar sig om att behålla de kunder lever av. Vad bör vara ett rimligt straff för att underlåtit sig att behandla något som kan sänka kriminaliteten för flera individer?  Vilket straffansvar ska påräknas ett sådant missbruk av makt? Att inte mycket seriöst överväga medicineringens effekter på personer med problematiken oavsett personens eventuella yrkeskarriärer är självfallet i grunden  diskriminerande . Kriminalvårdens egna hållning i frågorna verkar snarare vara kriminellt hänsynslös mot de vetenskapliga underlagen som finns, snarare verkar man vilja censurera sitt egna bakåtsträvande

Insikten om att gruppen är överrepresenterad inom vissa beteendeprofiler kanske inte alltid är så konstigt för de som inte haft så mycket att välja på, att utanförskap predisponerar för missbruk kanske inte är årets nyhet? Dagens Medicin, Sydsvenskan ett piller mot brottslighet. Folkbladet, var fjärde har ADHD. Nortelje tidning, ADHD projekt ger stor samhällsvinst. Reflektioner från Dr Kenny Handelman i Canada.

Rosen. Malix.   Misssdopamin,  Neuropsykiatrisk mediabevakning, ADHD Kvinnor, Ruidien Netvibers. bara lisa sover.

Variation, Läs även andra bloggares åsikter om , , Kriminalvården, Kriminalitet

Gud Rorschach Testar Sigmund Freud

Både gud och CAC visade sig vara ganska lata, eller rättare sagt ganska praktiskt lagda. De gjorde hellre ett bra jobb än ett dåligt vilket ibland fick dem att se långsamma ut. Så blev det också när både gud och CAC var för sig beslutade att Rorschark-testa Sigmund för att bevisa att lögnerna är konsistenta inom delar av den sociala pedofilin.

Gud visade ett plötsligt äckel övar alla religionerna och menade att de kanske mest var till för att reta honom. Men han bar nära sitt hjärta just en bild från Vatikanstatsbiblioteket Apostolica Vaticana som han tyckte visade vad religionerna äntligen speglar. Ingen förstod riktigt vad gud menade men helt klart stod väl att gud tyckte att om religionerna verkligen ville hjälpa människorna så kanske det skulle vara mer ändamålsenligt att bygga hem åt folket i stället för att bygga kyrkor att idealisera sitt egna trosbyggande åt. Kvackare, skitätande skitar sa gud och ack. Och vilka äro egentligen vi att säga emot? Hade religionerna något vett så hade de hyllat negerfittan och den första människan men nu gör de tvärtom sa det gudomliga mullret vaskande guldpannans råk. I isen en vak sa CAC, så att ekona tvekade.

De kommer inte att vilja se sina grodor över tidens vingslag och spår, eller sitt kvackande sa CAC (här misstänker nog många på goda grunder att gud lyssnade väldigt väl) efter en stund sade gud allvarsamt exakt samma sak, men tillade sedan – ja du förstår. Den första bilden han knappt visas och Sigmund tog för givet att han skulle få svara med ord. Men varför skulle han egentligen få det?

Bultande spön och trollsländor

Både CAC hålet och gud var utrustade med blodpulsdetektorer som skulle kunna få vilken blodigel som helst att bli avundsjuk. Man kunde känna i rummet hur de varseblev Sigmunds reaktion på Den första testbilden och träffades av ett svindlande starkt eko från Sigmunds bultande åderpåle. Gud kluckade över rummet – Ååh gud alla dessa suktande hjärtan. Dessa skvalpande Kvack. -Ja, men nu har även du fått din fria vilja svarade CAC.


En Nöt – Eller en groda

Språkhjärtats verklighetscentral

Plumpt tyckte Sigmund det var att bli testad som auktoritet och menade sig självfallet att stå över det hela av naturlig hänsyn till hur hans patienter skulle kunna drabbas om de fick kännedom om hans valkonstruerade osjälviskhet skymfats, och därmed kanske dö av själslig uttorkning lät Sigmund meddela att han misstänkte. Så självfallet var det av hänsyn till andra som han vägrade att låta sig testas. Men då både gud och CAC var välbekanta med den sociala pedofilin så lät de sig inte bevekas av de svepskälen snarare blev det än mer uppenbart att här stod en person som mera använde andra som en metod att hävda sitt egna Jag, närhelst det passade.

De ultimata horlänkningarna it’s a netvibes a portal of the w i r e d. Och de sociala pedofilernas favoritsysselsättning att ställa frågor låtsas förstå sedan inte ha ett endaste svar. Jaha, ja det ska bli intressant. Hittar ni nöten någon gömt åt er?

Man sjunga om Nöt – Men

är fortfarande en groda, eller?

CAC hade redan frågat Sigmund några ytterst enkla frågor för att avgöra om denne kunde se andras perspektiv. Den första blev sedermera en klassiker inom prästutbildningen  och andra yrken som kan ha problem med ett överskott av aspiranter med socialpedofila anlag. (tex. socionom, psykiatriker) eller motsvarande klanledarskapets präster i cargokulturer såsom denna.

Vilken form ligger närmast de Egyptiska pyramiderna

1 Trekantig

x Fyrkantig

2 Rund

Sigmund som märkbart hatade alla kategoriseringar (som inte gjorts av honom) och att bli testad verkade märkbart lättad av frågan och svarade ganska snabbt med en mycket nedlåtande tonart, ett. Som vi alla vet är det korrektaste svaret inte att en pyramid är trekantig, vilket den förvisso kan förefalla vara sett från foten av ett jordiskt horisontalplan. Men från de flesta andra perspektiv är en pyramid inte alls trekantig. Både uppifrån och nedifrån är pyramiden fyrkantig. En pyramid är dessutom byggd av fyrkanter och kan därför sägas vara betydligt mycket mer fyrkantig än den någonsin kan bli trekantig i faktisk mening. Men en pyramid kommer nog först och främst alltid att vara just en pyramid. Så tillskyndande psykoanalytiker med Hermodskurser i matematisk topologi kanske kan välsigna tidrummet med en bättre signaturmelodi än försvarandet av pyramidens trekantighet, cirkelns kvadratur står nog före i den behjärtansvärda kön. Dessvärre.

Sigmund uttryckte sitt yttersta av irritation över förklaringen och försökte att auktoritativt kväsa den genom en lätt harkling och strykande i skägget. Så du menar att en av världens mest kända trekanter gått och blivit en fyrkant på äldre dar?

Nej svarade CAC, det har alltid varit den fyrkant den är. Gud fyllde i en anings löst för att tvinga fram ett inre förtydligande, kanske de som tänker på trekanter i pubisbehåringen lättare fastnar i bilder av allehanda ting som försvinner i diverse Bermuda trianglar? Att se saker och ting globalt har inte alltid en smak av analen, men du skall icke försöka imitera CAC-hålet, den ultimata läromästaren.

To be Square Pyramidal

Circling in the Spiral waving

Både uppifrån och nedifrån kan nog vem som helst se att det är en fyrkant? Men en del drar slutsatser ur enkom ett perspektiv och hävdar sedan att det är vad som gäller. Rent aritmetiskt har den som bara ser en trekant kanske inte sett så mycket av enheten i vidare mening.

My Father was a fisherman

My Mother was a fishermans friend.

Gud sa nu är jag inne i din hjärna och slickar på dina tankar så ljug gärna för mig.  Sigmunds la pannan i djupa veck och  Amalia såg äntligen något mer munter ut, ty den upprättelse hon längtat efter låg inte i att få se sin sons pastellrosa kindben bredvid den uppresta kuken i ångande blåbatikprålig,  hjärtesmäktande på hennes underliv, snarare för att Sigmunds överjag tuktades av någon som kunde.  Men trotts en lång väntan tackade hon ömsint som få både mig gud och CAC för att sonen äntligen fick besiktiga sina utgångspunkter på alla sätt än via introspektionen av hennes livmoder. Kanske fanns det annan upprättelse att lubricera för?

En Gudomlig genomknullning

Fullständigt förödande för den pedagogiska berättelsens fromhet  satte sedan gud på Amalia och alla förstod varför Sigmund förklaringsiver var så stark, ty han ville själv stå för sin egna skapelse och vara gud. Till slut blevo det sig tyvärr inte bättre än att Sigmund fick se sin kära Moder Amalia bli omsorgsfullt och gudomligt genomknullad. Det hela började en anings vagt inledningsvis med den till synes oskyldiga frågan -Ursäkta mig Amalia kan jag måhända få känna på er rock n roll? Det stog dock ganska snabbt klart att här menas det rock n roll när man talar om det. Jag höll Sigmund i handen under tiden som den pietetsfulla akten ägde rum, hand försökte verkligen att låtsas oberörd.  Många mödrar är aldrig sämre att att de också kan lära sina söner att hitta hem och som gammal analytiker av psyken kunde jag verkligen se hur en transformation ägde rum i botten av jagets trossbotten och den självreflekterande spegelemissionens återbräckning av månvatten. Om han inte strukit sig så hårt i skägget för att låtsas oexalterat av sin moders mer extatiska höjder så skulle jag frågat om det inte skulle kännas bättre att hitta en annan måne och gå ut och yla till.

För att hela tillställningen inte skulle kapsejsa av renodlad och maktlös bitterhet från Sigmunds sida som så erfor sin moders ohämmade njutning i ögonvrån så kom CAC och sa några tröstens ord. Behöver du något mål i krysset för att inte göra kassler av din trovärdighet? Är väntan hård slicka dig i gomtaket, God afton! Gud kanske var mer rakt på sak  – Sug på din gamla tunga och vänta på mig Sigmund.

Men slappna av någon gång då

se grodorna

små

Den Ryska Barkören sjunger:

Många män tror sig knulla andra. Detta leder till något intressant nämligen skapelsen och undanträngandet samt därmed också jakten på den oskuldsfulla horan. Eller rättare sagt en förlängning av den hjärtegullande klappjakten på roten till sin egna tillfredsställelse.

1 Om de som knullar andra aldrig själva blivit knullade äro de att anse såsom oskulder, ur åtminstone en mening.

2 Den som ständigt tror sig vara förmögen att knulla utan att bli knullad sprider en vrångbild av knulldomslagarna.

3 I den oförståndiga jakten på sig själva projicerar de horoskopet och madonnan och idisslar sedan tuggande detta spearmint, menthol metha piperita. Men de äro icket ensamma ety kvinnans konkurrens med kvinnan ligger inuti fröet som matar gässen.

-Caps ain’t sing pain receptor wing-

Schizofreni och Co2 Transienter
som tar upp några av de faktorer som brukar anges som epidemiologiska.

Schizofreni CO2 och pCO2
Kort om hur reaktiviteten och mängden CO2 i ditt blod också kan påverka partialtrycket från hjärtat pCO2 och därmed också blodfördelningen i hjärnan CBR.

Schizofreni: Koldioxid och protonerna i ditt blod
Om hur mängden CO2 i ditt blod står i direkt relation till mängden protoner i ditt blod.

Schizophrenia och plötslig spädbarnsdöd SIDS
Om Hypotesen om avvikande Co2 reaktivitet stämmer bör det kanske också finnas några likheter rent statistiskt mellan schizofreni och plötslig spädbarnsdöd SIDS.

Bulkhyllaren, Gaffeltrycken, inte kunde den flörta med eunucken. Nej där fanns det bara pallplats för  Sigmund Freud, Gud, Psykoterapi Kängurupittens Vändkrets, Sagitaurus

Google Friendfinder och Networked Fungerar

Ett tekniskt genombrott för dampbloggningen som helhet. Men även ett stort steg åt något håll för de små människorna som befolkar denna ärofulla samlingsplats. Ja helt otroligt men sant nu fungerar både Networked och Google Friendfinder widgetsen samtidigt.Vilket aldrig hänt tidigare i historien. Tag chansen och anslut dig nu. Pga av den långa tid detta tagit i anspråk kan ni ansluta er helt gratis. Det är kostnadsfritt åtmonstone kvällen ut.

Med Sigmund Freud i vintergatan

Det känns tråkigt att vara ensam på bloggen just nu men kanske är det ändå bra. CAC-hålet, p-o , rakel,  gud, Sigmund Freud och hans moder Amalia är nu någonstans i vintergatan bortom Sagittarius galaxen och far i jakten på sanningen om det ena och det andra. Jag han själv aldrig riktigt uppfatta vad som utlöste den snabba avfärden men Sigmund lär ha varit en pådrivande faktor. En del säger att det var för att städa upp lite efter sig han kom tillbaka och vem är egentligen lilla jag som kan säga emot en sådan priapismblå gigant?

Den gudomliga rädslan

Kontakten har varit riktigt usel och jag är inte riktigt säker på att alla vill veta vad som sägs även om vi fick fram den oförfalskade versionen. Men det fanns tydligen ett och annat och säga inte bara om guds bildbarhet utan även Sigmund och våran forne medarbetare här på bloggen CAC-hålet som i jakten på gud som gömde sig startat hela denna långa resa.

Det finns nu ingen större anledning att tro på att gud gömde sig bara av ren blygsel eller för den unika upptäckten att även han hade en fri vilja. Snarare har det visat sig att gud faktiskt var rädd för CAC-hålet och dennes vidunderliga utbildning, det är väl det enda som jag kan säga som helt opartiskt rapportör och en länk mellan er kära läsare och resten av de stora händelserna i Sagitaurius Galaxen och resten av vintergatan.

Hoppas de kommer tillbaka snart jag har inte lust att sitta ensam och skriva när de är ute i vintergatan och sprätter.

Läspa i ren dumhet och fundera över:  CACvinteratan, Gud, Sagittarius, Galaxen, Amalia Freud, Överst en bild vars sammanhang än så länge är oklart, men nu vet du ju ändå de.

Sponsorernas röst!

Som ni alla säkert redan vet är det en gammal tradition att under juletiden och mellandagarna vallfärda till bloggen för att få sig fröjdesamma och väl tillrättalagda små söta bilder på kattungar att putte-nutta känslorna med. Samma sak detta år, för vad är livet utan sin äldsta kulturtradition: döden?

Först ut är den informativa annonsen för damp-ADD som med sin kampanj: ”Boxad stämplad och fackad” Vill lyfta fram att alla människor faktiskt är förfrankerade med tillräckligt porto för att ändra dödsriket. Det gäller inte bara gamla sjuka ordspspråk eller andra boktsavsbarn, utan även hela språket som uttalad mening.

När döden har kommit för att hämta dem vi älskar,

eller bara avlägset håller kär.

En av sponsorerna har gett oss i uppdrag att gestalta den humana förfrankeringen och möjligheten till att patentera en färg. Samtidigt som en del större kedjor planerar att köpa upp delar av folkhems idealen så pågår ett filosofiskt arbete med att få ihop delarna till en värdig saga, vilken är tänkt att heta med folkhemmet från vaggan till graven och ska snabbt som en reklamfilm på 5 minuter gestalta ett helt liv. Från början som en chokladstång i din fars bakficka till du kickar och slår, skriker och har dig. Tänkta som huvudrolls innehavare är 3 fåglar som sitter runt mitten på en cirkusscen. Det är en undulat, en papegoja och en nymfparakit.

 • Första synliga Scen: Början i:Unga Örnar
 • Sista Scen: Fonus, locket på

Tills du skrivit färdigt manuset – Hej då!

Sedan  folkrörelseidealen leasades ut har Sverige även fått se hur lönsamt det kan vara med exporten. Den Amerikanske skoljätteindustrin har företaget Learn-by-paying köpt rättigheterna till filmen folkrörelsen från vaggan till graven

Originaltiteln på boken heter:Från folkhemsvaggan via Unga örnar till Fonus. De första scenerna är mörka och nästan fria från ljus man hör bara ett gnisslande och kan anta att det är då du tillverkas eller din första vagga. Slutscenerna verkar vara någon som säger ååh vad allt snurrar. Men det enda som hörs är dina tankar för ur munnen strömmar bara ett stort gurgel. Det var en  gång och nu ska den användas.  Det är tänkt att bli den första i en serie filmer från underhållningsindustrin där extradimmensioner adderas, innan slutet kommer ett gäng biografvaktmästare med läderkoppel, piskor och andra attiraljer och mycket handgripligt piskar publiken ur sina säten och stolar. -Ni är som horgubbar som köpt er plats, men nu är er tid ute. Ni köper upplevelser, ni köper andras tid, nu ska ni också berikas med dess naturliga smärta…. Med ett synnerligen piskande ”Jawohl, Bitte” så misshandlas publikum ur biografstolarna- och på riktigt riktigt långt håll ser det ut som återupprättelsen för biografins stolta raderband, när flappstol efter flappstol tappar sitt arsle och bänds upp. Uppresning.

Lord Osis Min herre, Lord Osis. Res upp den!

Under tiden som allt detta händer sjunger en kör Å Ä Ö

Å som när du tillverkas

Ä som när du sparkar

Ö som när ditt huvud tittar fram

Å som när du dör

Ä som ditt stelnade blängande åt jorden

Ö som något annat

Eventuellt ska det bli en rapp om det hela också rapparen YoMc har köpt rätten till tankeköttet, låten börjar

Yo C BB (skrikande unge)

Yo C D

Sedan är det tänkt att jag ska få vara med i filmen och avslutnngsvis få framföra budskapet om reinkarnation vilket jag tänker göra. Det koncisa budskapet är: Om jag fick leva igen så skulle jag vilja bli hinnan runt sunkgasen i någon unkbubbbla i en i någon ruttnande hög med skit – plopp. Sponsorerna ville att the vanishing point skulle gestaltas pedagogiskt med fernissa och allt, men allvarligt talat vad kan egentligen vara mer pedagogiskt än att du fattar allt precis när du dör?  -Plopp. -Jag är en såpbubbla, plopp.  Den försvinnande punkten i all konst och kultur som en ganska kort plopp. – Vad trodde du egentligen Big Bang handlade om då min lille vän? Plopp, just det, där kom den igen.

Vad ska sponsorerna göra åt såpbubblan då? Ett lätt övertyck som håller sunket uppe. Precis som sponsorerna och du, du vet när din tid egentligen är ute. Rotera skälet av dina delar. Om väntan ibland kan kännas lång, kom då ihåg att du ska bli senil och inte komma ihåg. Men tillslut kanske du blir inplastad i en genomskinlig plastfolie och sänd i omloppsbana runt olika universum för att gestalta hur vi ständigt bara cirklar runt sakernas gravitation, vad trodde du egentligen atomer och planetsystem handlar om då?

Att skura musten ur skiten å dra vafan annars? Plopp

Lyssna till sponsorernas röst! Kela med deras tankar. Plopp.

Läs även andra bloggares åsikter om samhälle, film, livet, döden, hälsa, humor, vinter,

Tysk lag tandlös mot diskriminering, men fortfarande bättre än inget alls

Tysk lag om anställning kringgås trots att lagen föreskriver att minst var 20:e anställd ska vara en person med funktionshinder, men trots det är det svårt för människor med funktionsnedsättningar att få jobb på den öppna arbetsmarknaden i landet.
Men många arbetsgivare använder lagens kryphål och betalar till staten istället för att anställa funktionshindrade. Pengarna används för att skapa arbetstillfällen för personer med funktionsnedsättningar. Carsten Schirrmacher i Berlin har letat ett reguljärt fast jobb i många år, men inte lyckats, framkommer i Per Eurenius reportage.
I Tyskland finns en rådgivningsbyrå som heter Mosaic som har som uppgift att ordna arbetsplatser åt personer med funktionsnedsättningar, trots att de visat upp bättre resultat än vad den tyska motsvarigheten till Arbetsförmedlingen har gjort så försöker staten spara ner på verksamheten.
I Sverige finns ingen motsvarande lag, diskrimineringslagstiftningen är om möjligt ännu mer tandlös än den tyska och här råder inga sanktioner alls. Arbetsförmedlingen har fullkomligt missat att få ut personer med funktionsnedsättningar på arbetsmarknaden, 6 av 10 personalrekryterare skulle aldrig anställa någon som varit sjukskriven.
Det tyska systemet förefaller inte vara perfekt, men de försöker åtminstone. Det är mer än vad man kan påstå att Sverige gör…

Inlägget är författat av: Henrik D Ragnevi.