Schizofreni

 

Schizofreni orsaker Från början till slut

Här kommer vi att visa de vetenskapligt klarlagda orsakerna och sambanden om orsakerna till Schizofreni dvs dess etiologi.  Ämnet har genom tiderna varit föremål för mycket debatt och tyckanden och en rad olika faktorer som föreslagits kunna inverka och samvariera i ett orsakskomplex. Det går utan minsta tvekan att skriva flera böcker i ämnet och ställa miljoner frågor om varför. Inget av detta är intressant, vi kommer att visa de fakta som brukar anses som relevanta men även mindre kända fakta om fenomenet, sedan lämna en logisk förklaring till orsaken.

Texterna uppdateras löpande, nedan ser du delar av det faktiska (länkade) och tänkta innehållet.

Innehåll:
-Vad är Schizofreni
-Är Schizofreni en Hjärnsjukdom?
-När bryter schizofreni ut – Ålder
-Könsfördelning: Män respektive kvinnor
Östrogen och schizofren
Schizofreni Prognos: Hur Schizofreni utvecklar sig från person till person
Schizofreni och fysisk samsjuklighet
-Faderns ålder – Sperma
Före födseln -Förlossning, krig, svält och stress
Uppväxt i stad eller city
Joniserande strålning & Radioaktivitet
-Infektioner
Hur en infektion kan ge Schizofreni symptom
Hypoxia O2 – Syrebrist
CO2 Produktion Nedsatt från kolhydrater
Schizofrena katatoniker väcks med CO2, Apomorfin, Amytal och är normala för en kort stund – Ett kortvarigt men intressant faktum för länge sedan i forskningen.
-Bioenergetiska omsättnings korrelat: Synaptisk densitet, Densitet på grå massa samt Glukosomsättning korrelerar ej omsättningsintensitet/statistisk tidpunkt för insjuknande. Bioenergetisk distributionskapacitet grundlägger plasticitet & därigenom fundamenten för utövandet av sociabilitet.

Stress
Det finns ett samband mellan trauma under barndomen, särskilt sexuella men även andra fysiska och emotionella övergrepp och psykotiska symtom som vuxen. Den som växer upp med våldtäkt, misshandel, utnyttjande, neglekt eller tortyr får sannolikt en högre grad av permanent stress i synnerhet när det gäller situationer liknande traumat. Att känna mer stress och mindre njutning i dessa situationer förändrar livet. Att bli spänd i stället för avslappnad kan likt en klämmande stress från två håll. Stress kan beskrivas som något som arbetar nära sin funktionella gräns. Stress och hårda ansträngningar tenderar att öka:

Dopamin nivån och målinriktat beteende

-Psykos Varningstecken – Akut Schizofreni
-Tobaksbruk Rökning
-Cannabis
Metmfetamin, Kokain & andra stimulantia
Hallucinogener Ketamin

-Sömnbrist
-barndomen
-livserfarenheter
-sociala motgångar
-Nära relationer

-Övriga faktorer

-Genetiken med sina föräldrar

Teorier om Schizofreni Etiologi

Kynurensyra
Kynurensyra minskar ned trafiken i det största systemet: Glutamat/NMDA samt ökar på dopaminnivåerna. Sophie Erhardt har skrivit teorin vilken sammanfattar dopamin och glutamat teorin med en överliggande orsak: Kynurensyra.
Tryptofan-syntesen går normalt går mot Serotonin och Melatonin.  Generellt framkallas drömtillstånd av immunsystemet när energinivån är låg p.g.a. av att all kapacitet behövs till andra ändamål t.ex. vid svår sjukdom tar sig immunsystemet sig friheten att sänka aktivitetsnivån för att rädda liv. Vid neuroinflammation finns en ökad tendens att i bilda mer Kynurensyra vilket direkt påverkar glutamat trafiken nedåt och dopaminnivån uppåt. Kynurensyra framkallar hallucinationer vilket kan förklara de schizoida symptomen som kan ses vid t.ex. TBE och långt gången AIDS.

Principiell påverkan av Tryptofan/Serotonin/Melatonin syntes  med teoretisk brott i omsättningssymmetri vid Niacin, NAD+, NOX2.

Dopamin-hypotesen

Glutamat NMDA

GABA är den första aktiveraren, efter födseln övergår den rollen till Glutamat/NMDA. Då faller Smörsyran tillbaka och ägnar sig åt att föda upp framtidens små neuroner. Glutamat omvandlas till GABA så brist på glutamat leder till brist på GABA. I vilans vagga föds framtiden, meandra ord våg delta, ebb & flod.

Schizofreni kallas för Ungdomsvansinne

Roten grundlägger grenverket

Studier tyder på att genetik, prenatal utveckling, tidig miljö, neurobiologi såväl som psykologiska och sociala processer är viktiga faktorer som vart och ett kan lämna sitt bidrag. Enkelt uttryckt så betyder den tidiga utvecklingen mycket för det är grunden den senare utvecklingen vilar på. Forskningen kring schizofreni har bitvis varit mycket splittrad, en del tycker att forskningen är mer splittrad än den kliniska beskrivningen av själva sjukdomen. Något som återigen lyfter frågan om det kan det röra sig om en dys-reglerad vetenskap. Vi ska försöka att låta bli gå ned i det träsket utan bara konkret redovisa vad som kan anses ha vetenskapligt stöd plus en del kanske mindre kända fakta om fenomenet.

Mellan verklighetens sociala konstruktionsgrunder och dess rot i fundamental ämnesomsättning uppstår ibland ett gap där förbrukningen är högre än efterfråga, vilket är nära till hands i ett redan hårt stressat system med flaskhalsar.

 

Häxan och meta-bål-ismen

Ingen enstaka anledning kunnat identifieras hos de individer som diagnostiserats med schizofreni vilket gör att den vanligaste uppfattningen bland forskare och kliniker är att orsakerna består en kombination av anledningar och sårbarheter, ärvda eller förvärvade vilka tillsammans orsakar förloppet. En vanlig modell är stress-sårbarhetsmodellen och mycket av den senaste tidens debatt har fokuserat på vilken av faktorerna som bidrar mest till utvecklingen av sjukdomen. Om en enäggstvilling får sjukdomen bedöms den statistiska risken att den andra tvillingen får samma sjukdom vara 50% något som i korthet påvisar att gener och en hel del annat har betydelse…

Men att den stora och gemensamma nämnaren för fenomenen är förändringar i ämnenas omsättning – metabolism. Vilket sammanfattningsvis faktiskt ger oss en mycket distinkt och definitiv faktor. En faktor som sannolikt inte går att övertrumfa om den kommer först, då den lägger grunden för allt annat.

Därför finns det stora skäl att ta ett steg tillbaka och erkänna att det finns oerhört mycket vi inte vet, ja vi kan faktiskt inte ens säga om Schizofreni är en hjärnsjukdom eller inte. Anledningen är enkel, det saknas data för sådana slutsatser. Ibland är det bra att ta ett steg tillbaka innan vi går framåt.

Det är sällan någon äldre person får Schizofreni från ingenstans

Målsättning
Målsättningen är att avsluta med en förklaring av orsakerna till schizofreni, varför den uppkommer och hur. Därmed också hur den skulle kunna förebyggas. det finns miljoner frågor som kan ställas om schizofreni, vi har inte tänkt ställa dem utan vi kommer att leverera några av svaren.

Vi har tidigare belyst att personer med Schizofreni andas ut mer av  Koldisulfid – CS2 ett ämne som i sig själv kan ge hallucinationer, något som senare gav upphov till del 1 av CAC-hålsteorin om Schizofreni. Schizophrenia causes. … Har du något att tillföra gör gärna det, men också gärna insatt och initierad innan. Eller än bättre gör något bättre själv så att vi alla kan lära oss.

 

Andra tillstånd med Hallucinationer: Narkolepsi

 5 reaktioner på ”Schizofreni”

 1. Poetiska bilder, intressant innehåll.
  Hoppas verkligen det håller hela vägen, det är nog synnerligen klokt att ta det där steget tillbaka och begrunda understundom innan, en eventuell insikt kommer.

 2. Oj vilket underbart och massivt jobb!
  Vill inte störa med en massa frågor utan önskar er god lycka i jakten på att hitta svaren som tar bort frågorna.

  Definitivt känns det som att du/ni är något på spåren.

 3. Underbart jobbat!
  En verkligt bra och udda sammanställning. Måste erkänna att jag är väldigt nyfiken på slutsatserna när det gäller etiologi och det logiska förloppet dit…

Kommentarer är stängda.

ADHD Test ADD Schizofreni orsaker

Exit mobile version