Etikettarkiv: mörkläggning

Den falska forskningen lögner

Vi skrev tidigare om fMRI och DN´s artikel om lögndetektorer som blivit aktuell igen när forskarna riskerar att stämmas vilket är ytterligare ett tragiskt tecken på hur vetenskapsföraktet tar sig nya uttryck, men det är också ett mycket tydligt tecken på att något bör göras rent lagstiftningsmossigt. Om forskarna blir stämda och förlorar så överlever de. Men på folkhälsoområdet är det fortfarande tillåtet att fuska och mörklägga rapporter som inte talar till kassa kons fördelar och resultatet blir också därefter.

30 miljarder bedömde EU kommisionen att Läkemedelsbolagen snuvat befolkningen på, bara genom att blockera generika tillgången i några fall.

3000 dör varje år av vanvård
När DN skriver att de försöker tysta ned forskningen så tar de inte upp det enkla faktum att finansiären lätt kan tysta ned sin egen forskning och komma undan med det, resultatet kan bli många döda vilket knappast kan komma som en nyhet, men ett ytterligare förstärkt argument till att fundera i termer av marknadsreglering och synnerligen kraftfulla böter till de intressen som försöker förtiga vetenskapliga data.

Vetenskapliga data som kan döda förtigs visst av industrin och det är ingen hemlighet. Svt Blodtryckmedicin, eller hur man kan se att läkare som fått ”information” har mindre rationellt förskrivningsmönster. Eller hur hela systemtänkandet inom medicinsk forskning har substantiella felaktigheter

Kan man undra vilka andra behov som egentligen finns, varför inte läsa SBU’s egna rapport om forskning eller reklam som mer än tydligt visar den djupa ovetenskaplighet som inte sällan råder hos läkemedelsverkets egna klienter och som just du betalar för! Merx mörkade överdödligheten för sin lilla kassako … våra pengar är värda mer än ditt liv.

Motsatt utfall
– Ibland blir påverkan extra tydlig, berättar Curt Furberg och pekar på en analys av studier av nya antipsykotiska medel, publicerad i American Journal of Psychiatry 2006.
– När olanzapin och risperidon jämfördes sida vid sida i olika studier, utföll jämförelsen på motsatt sätt beroende på vilket av företagen som hade bekostat prövningen. Exemplet är ovanligt tydligt. Men det finns klara belägg för att forskningen inte sällan vinklas till sponsorns fördel, enligt Curt Furberg.

Mått som ändras
Det är också vanligt att vissa utfallsmått i forskningsrapporter utelämnas eller ändras vid publiceringen. Bland annat visar en analys av danska randomiserade studier att bara 38 procent avrapporterades helt planenligt.

– Den vetenskapliga litteraturen kan också snedvridas av att studier som skulle kunna ifrågasätta överlägsenheten hos sponsorns egna produkter antingen avbryts i förtid eller nekas finansiering redan från början, säger Curt Furberg.

Många undersökningar har visat exempel på att det finns oönskade forskningsresultat som aldrig publiceras.

– Ett mycket uppmärksammat fall av publication bias gäller en fråga som togs upp av den amerikanska kongressen år 2004. Där konstaterades att 12 av 15 studier som pekade på att behandling av barn med SSRI var ineffektivt inte hade publicerats.

Kan vanvettet bli så mycket tydligare?
Det är inte bara bra utan även nödvändigt att DN skriver om forskningsfusket, men de skrapar bara på ytan, när finansiären av forskningen har rätt att mörklägga sina egna resultat om de är negativa då har vetenskapen verkligen inte vunnit något på det, dessutom kan folkhälsan förlora massivt på det, trotts att det är den som i grunden finansierar kalaset, det kallar jag ett område som verkligen behöver regleras.

i USA kostar det lite mer att blåsa vetenskapen Zyprexa Vioxx i Sverige är det gratis. Vilket DN också vidimerar genom sina tidigare artiklar om hur gamla vanvårdas som ett resultat av genuint forskningfusk.

Socialstyrelsens fd. generaldirektör säger:-Jag tappar andan. Jag blir så upprörd. Vi har sett den här felaktiga läkemedelsbehandlingen i över trettio år. Vi har lagt ned massor med tid på utbildning och uppföljning. Ändå så händer det här, säger Barbro Westerholm, rikdagsledamot (fp), till Rapport.

I Göteborg har en en grupp ledd av en gynekolog kommit fram till resultat tvärtemot internationellt konsensus och stoppa nyförskrivningen av medel till vuxna med ADHD så än frodas pseudovetenskapen. läs andra intressanta åsikter om Forskning, forskningsfusk, mörkläggning, Läkemedel, Vioxx, Zyprexa, fusk,