Etikettarkiv: bipolär sjukdom

Gravitationen i forskningen kring schizofreni

Schizofreni Orsaker

Vi har nu beskrivet vad vi anser mycket väl kan vara den reaktiva faktorn i schizofreni och går nu vidare in i epidemiologin via:

Schizofreni och Co2 Transienter

Schizofreni CO2 och pCO2

Schizofreni: Koldioxid och protonerna i ditt blod

Forskningens gravitativa kärna

Det är egentligen inte så mycket vi vet om schizofrenins epidemiologi förutom att det tidigare förelegat en massa trosuppfattningar som har andra ursprung än vetenskapliga men så mycket verkar klart att det flesta verkar anse att de blev en ordentlig puckel i statistiken 1945 i Nederländerna på grund av svält. Förvisso är det en intressant och tankeväckande statistisk värdering, det kanske finns fler faktorer än så, för om det bara är ren svält så lär ju vissa årskullar ibland annat Etiopien och några länder till vara fullständigt överrepresenterade med personer som har schizofreni, vi håller oss en anings tveksamma till just det. Det bör finnas flera förklaringsgrunder än just denna, även om det kan vara en tänkbar delförklaring.

Så vad säger forskningen, är det samma tystnad som vanligt förutom när man ska försöka hova in forskningspengarna? Man verkar gång på gång ha löst på gåtan med ADHD, Schizofreni och Multipel Skleros, det senare sjukdomstillståndet har år efter år fått utropa – att vi äntligen hittat viruset som orsakar MS, så frågan är väl vart fan är viruset då? Eller är det bara jakten på pengar som är den egentliga infektionen.

Hjärnans immunsystem var aktivt vid schizofreni skriver Dagens medicin. Vi kan bara säga grattis, hade immunsystemet inte varit aktivt hade man dött ganska snabbt. Norska TV2 meddelar att 20 miljoner gått till ytterligare forskning och pengarna fortsätter rulla. De riktigt riktigt stora beloppen ser vi dock inte, det talas kanske heller inte så mycket om de heliga kossor som år efter år tjänar storkovan på en mycket allvarlig sjukdom. DN skriver om nya rön utan att presentera en endaste nyhet. Sic! SVT berättar att en infektion i hjärnan är trolig orsak till schizofreni, jahapp bara för att kroppen reagerar behöver det inte vara en infektion. SVT fortsätter är berätta om nytt hopp för nya mediciner. Men inte någonstans ser eller hör vi talas om hur ett förebyggande mot att sjukdomen inträffar kan ske. Kanske är det så enkelt att vad som håller människor friska är inte värt att forska om för det kan man inte tjäna pengar på. Att forska kring sjukdomsfaktorer är viktigt och precis lika viktigt borde det väl ändå vara att forska kring friskhetsfaktorer. För vad som håller en människa frisk trots att den varit med om precis samma saker som den som blir sjuk är kanske inte alls intressant att forska kring, trotts att det i all egentlighet är grunden till människans egen evolution.

Forskningen kring schizofreni är en dröm

Dags att vakna snart kanske? DN skriver också i sin faktaruta om schizofreni att personerna”En människa med schizofreni tappar förmågan att känna glädje, lust och förväntan. Hon förlorar ofta förmågan att känna empati och kan även sluta bry sig om sig själv och sin personliga hygien. (vad händer med partiklarna som samma artikel skrek ut?  Det hallucinerande sambandens salut? Eller var det bara behovet av mer stålar som tog sig bakut?)

Det är återigen bara att gratulera, om nu någon tror på detta så kommer de att behandla personen med schizofreni som om denne inte var förmögen att uppleva empati. (dvs den normala “jagvetalltpsykopatin” inom ramen för att låtsas vara förstående och bry sig) Jag har svårt att tänka mig något mycket mer förödande än att dessutom bli betraktad som empatilös i ett utsatt läge. Hallucinationer hos forskarna har gjort att de inte velat se verkligheten och därför hindrat sig själva från att förstå den. Tillståndet schizofreni i sin rena form är brutalt allvarligt och rör de primära energikedjorna, vem prioriterar sin hygien när det handlar om att överleva? För att vara så oerhört utsatt måste man nog säga att personer med schizofreni är bland de lugnaste och mest empatiska människorna som vandrar bland er, jordmänniskor. -De har helt enkelt inte råd med så mycket annat. För den som nu råkar vilja veta sanningen är det att de som forskarna och många andra kallar hallucinationer är något de själva gör varje natt, något som de flesta faktiskt gör, skillnaden är att personer med schizofreni ibland kan vara vakna och drömma samtidigt.

De gör att de är människor som tvärtemot vad många verkar vilja tro är mer i verkligheten än de flesta andra. Verkligheten är jobbig, påfrestande och verkligen ojämförligt enerverande, de vet de flesta som sett den utan de automatiserade skyddsmekanismerna. Verkligheten är också det mest energikrävande människan känner till. Det är just därför en del personer som vistas där försätts i det första naturliga energisparläget Homo Sapiens på planeten jorden i vintergatan har utrustats med, det heter sömn. Har du en dröm?

Men visst är sökandet efter Kermitol och andra magiska substanser en groda, synd att kvackandets resultat är så klena bara?

Panta PET-flaskorna,  Schizofrenia, Forskning, livskvalitet, död, bipolär sjukdom.

Stress, Telomerer, Schizofreni och bipolär sjukdom

Ett av årets nobelpris gick till forskarna kring telomerer, det kanske många känner till. Men hur många känner egentligen till telomerernas relationer till mentala sjukdomar och stress och vad som händer när stressen verkligen ”kryper under skinnet” hur lång kan egentligen stressen  komma egentligen?

-Hur långt som helst!

Stressen kan märkbart förkorta telomeren, dvs  märkbart påverka hur många gånger dina cell kommer att kunna dela sig. När det inte finns några telomerer kvar så slutar den cellcykeln med att cellen avlivar sig själv, eller apoptos som självmord heter på lite finare cellspråk. En kortare telomer innebär alltså ett kortare liv med sämre hälsa i många fall. Det finns en hel del underligt som vi inte förstår och kanske är det underligt just bara för att vi inte förstår det. Sperman till exempel har en hel del ganska konstiga funderingar kring. Vid schizofreni och bipolära sjukdomar har den en tendens att bli dålig i förtid och mista stora delar av de rappa stjärtsnärtarna i sin simkonst. Men det är inte bara sperman som påverkas av schizofreni det gör egentligen samtliga celler och detta på djupet, vilket med stor tyngd visar vilken extremt allvarlig sjukdom det är.

Längden på telomeren kan väl inte påverka hur bra en medicin fungerar?

-Ja, varför skulle inte telomerlängden ”påverka” medicineringens effekter. Det kan väl slå tillbaka precis som en Yo-Yo, vilket kan vara tydligt vid Schizofreni.  Precis som alla andra passiva dosimetrar kan anses om inte påverka i varje fall kunna utgöra en indikator för mängden  sannolika skador. Hos större delen av befolkningen finns det en tydlig korrelation mellan telomerlängden och personens ålder. Vid schizofreni finns inte den tydliga relationen. Däremot ser man att personer med mycket mycket förkortade telomerer inte alls svarar på medicinering mot schizofreni, sambandet är så tydligt att det förefaller kunna användas som en prediktor för medicinsk respons.

På Yu-Yu’s klinik i Chang Cho har man forskat på sakernas tillstånd. Short telomeres in patients with chronic schizophrenia who show a poor response to treatment.

Telomerförkortningen på cellnivå bedöms vara en konsekvens av mängden oxidativ stress som enheten utsatts för i generell mening, men självfallet finns det faktorer som kan komma att modulera hur stressen tar. Antioxidanter är det mest uppenbara kanske, men om systemet för hantering av antioxidanter inte längre fungerar så spelar det faktiskt inte någon större roll för hur mycket du häver i dig. Tänk gärna på att för mycket antioxidanter liksom för mycket vitaminer mycket lätt kan få kontraproduktiva effekter. Ditt immunförsvar gillar nämligen oxidanter men det gör inte det som attackerar immunsystemet, eller rättare sagt den som har kontroll över oxidativ och antioxidativ status kan också anses ha kontroll över läget.

Den värsta hallucinationen att förneka andra sin känsla

Av alla hallucinationer vi stött på när vi började skriva om Schizofreni har de s.k. normala varit värst. Man visste att ”strålvapen inte kan vara behjälpligt mot schizofreni” man var säker på att de paranoida med schizofreni inte alls var hotade till livet. Normativet var säkert på att de schizofrenia var mindre i verkligheten än de flesta andra. Forskningen har sagt sig vet än det ena eller andra om sjukdomen men vad har egentligen hänt på 100 år och finns det några tecken på att ett i land är bättre än ett U-land när det gäller att bry sig om det schizofrenas hälsa och långsiktiga livskvalitet? Det finns mycket tydliga tecken på att det enda som skiljer de ”normala” från de schizofrena är att de normala har större förmåga att synkronisera sina hallucinationer och sålunda göra dem till normfundament för den torkade leran av normativbotten – mittfårans lågland.  Sunk-Missisippi – här skovlar medelbåtens deltan i dyn, här pissas personligheten ut inom ramarna för de krysslagda stängslen av beteende paragrafernas PET-flaskor och socialpantade blindbockar.

De paranoida med schizofreni är hotade till livet

Just det påståendet är många så kallade friska ofta ganska skeptiska till, men kanske bör de friska kanske  också kunna fråga sig vilka vetenskapliga grunder deras skepticism verkligen har. Att en del paranoida med schizofreni verkligen är och har varit hotade är egentligen bevisat bortom allt tvivel! Det enda som de har haft fel i är den -beskrivna orsaken och dess anledningar.  -Hotet mot deras liv står skrivet i varje en av deras celler och kan rent rättsmedicinsk kan det nog finnas några bevis som är sämre än just det.

Telomererna är ofta brutalt skadade och förändrade, vittnande om den omständighet som de ofta omtalat, men inte förstått varför. Vilket egentligen visar två saker, att de hade rätt ofantligt mycket mer än vad de flesta trodde och att grundhallucinationen hos den normala massan till stor del har utgjort ett hinder för att se verkligheten bakom hoten som beskrivits. Man kan och bör därför också gå vidare i frågeställningen och fråga sig vilka mer dödliga skador åstakoms på rutinmässig basis av den synkronicerade hallucinationens normativfunt, eller den normalkulturella likrikningens dödståg. Utan att för den skull glömma någon av kardanaxlarna i helvetet.

CAC-hålet predikterar fynd

Ur CAC-hålsperspektivet kan detta vara ganska intressant för nu ligger CAC-hålsteorin mitt under den moderna forskningens centrum och bara och sänder rökringar. Kanske längtar forskningen förr eller senare hem, det skulle vara en ära för forskningen att få se det renaste av alla förnäma vetenskapliga genier CAC-hålet, men därtill måste forskningen först bli mycket renare, så att de inte förorena CAC-hålets intima närhet med sin lortighet och allmäna inavel.

De måste klyva ringen för att quer ska bli

CAC-Postulatet säger att enzymlogin kommer att vara förändrad, vilket i just fallet med oxidativ direkt stresspåverkan på telomeren kommer att mista sina skyddsfaktorer förlora delar av oscillationer och den andra skyddsnyckeln går inte att nå antagligen menas här klyvningen av det dubbla kol-kol förbundet.

I en transgenom modell av schizofreni så skulle tex enzymet Quercetin 2,3-dioxygenase få sin funktion alternerad. Det är sålunda postulerat att den mycket speciella klyvningen av den O-heteroaromatisk blomma i den så kallade flavonol ringen som kommer att ge 2-protocatechuoyl-phloroglucinol carboxylic acid och CO inte kan kunna ske för att eventet är blockerat av en metalljon-chelaterande agent.  klyvningen av två kol-kol bindningar utgör ett speciellt formativt lås. Det enda sekundär alternativet som finns är också blockerat vilket är mer än uppenbart övertydligt. Hela klassen av monofenoloxidaser haltar betänkligt i funktion, vilket gör att de sjuka står sjukare och inte ens har ett vettigt sätt att skydda sig eller sina egna nakna cellkärnor som förtärs en och en.

Den ska klyvda ringen får gå i andra klass, de andra kan gå om, för de ser inte grodan.

Har de kvackat så mycket att de inte ser grodan och dess barn?

I namnet på det som förr var en psyksjuk bak skall nu sanningen strömma! uppochned hängde den på en rollator på ett sätt som för de flesta gav intrycket att rollatorn borde tippat framåt för länge länge sedan.

Jag säger edert: När normativet säger quer, säger CAC-hålet quercetin och visar att de som normativet kallar klyvda inte alls kan klyva ringen. därför kan det vara svårt att tillgodogöra sig quercetin.

Men det skall vara svårt för de som är mitt ute i verkligheten. och inte fan blir det lättare av att ha en gäng normativa överdängare som kastar skit på andra från sin torkade lerfåra i mitten av vanesnickrandets skenheliga ankdamsapartheid.  Suck pucken har svadat.

Så kommer många att klaga på att de inte förstår vad som är skämt och allvar här, men sig själva och forskningen kommer de att ta på lika stort allvar som alltid. Men mycket sällan tacka för sanningen de och många andra fått sig till livs.

Video + Lite Om Bipolär Sjukdom

Bipolär sjukdom har ganska så mycket gemensamt med Schizofreni rent genetisk och många ifrågasätter nu om det är rimligt att kalla dem två separata sjukdomar eftersom de gemensamma nämnarna är så många.

Men mycket forskning återstår  innan vi kan säga något definitivt. Ibland vet de som sitter mitt i det mer än de som står utanför. Veronica Schelander Har skrivit en bok om sina upplevelser som heter ”Gå i Kras” DN

”Tänk dig en mardröm. Där människor flyter in varandra, där det finns dolda budskap i allt som sker, där man lever under ständigt hot, ångest, skuld och undertryckt vrede…Jag var en ung, livfull, intelligent, om än mycket okritisk, universitetsstuderande kvinna som plötsligt tappade greppet. Fullständigt

Veronica har också intervjuats  anrika tukthuset och genomklappningscentralerna i livets hårda skola men nu också nått  Psykbryt.com. Missbruket av de stora psykpåverkande dödsdrogerna är  stort inom gruppen DN och skadorna av det många, men som vanligt verkar mycket kunna vara möjligt att förebygga genom kunskap, det känns angeläget att sprida lite info som i videon nedan.  Förhoppningsvis kan vi återkomma inom kort till ämnet en anings djupare

Med Eld i Sinnet

För den som har bipolär sjukdom kan regelbundna vanor vara rena bromsmedicinen mot humör svängningar. Sömnen är allra viktigast. För lite sömn ökar nämligen risken för mani, medan för mycket sömn kan vara ett tecken på depression. Pia Röjdeby, som fick sin diagnos som 18-åring, säger att en bra struktur för sömn, mat och motion är A och O för den psykiska hälsan. SvD. Dagen har också skrivit lite om Veronica, vackert tryck i själabrygden.

Nu följer du med Arne Anka till Mars. Jupiters ringar  bipolar, , Manodepresiv, kreativitet, Hypo, hyper, Video klipp drömde om samverkande myndigheter för att slippa nonchalansens epidemiologiska folkdräkt.

Bipolära snurrbollar med mycket liv

Video klipp, Youtube, Flickr
Video om bipolär sjukdom, ovan att se ovan? Träna, för ovan ser du ovaler som lik planeter och atomer cirklar på, å hej och hå.
Nedan delar av de heliga dokument som grundlade ursprunget till alla religioner. De namnlösas ödesbibel.

Jorden sa Concerta ADHD Coach, det är inte den största snurrbollen med två poler, det finns fler sa han och slet av sig kläderna så snabbt att några av brösthåren följde med och manteln sakta piskade morgondaggen av gräsligheterna. Här ska ni få gubbprettogrädde och lite IPRED

Stjärnorna i planet systemen eller däremellan är era mödrar, ni stoft från stjärnors fall. Fäderna i gravitationens virrvarr. Ni harvar och mellan alltet finns en skarv. I den skarven stoppar jag nu en sångduett mellan då och framtiden. Här rakt i nuet kan du se mer om andra bipolära event, sa hjälten och var som försvunnen igen. Här ta en video om bipolär sjukdom sa han innan han försvann. Mycket just därför blir detta inlägget mer förvirrat än annars.

Och nu står jag ensam här. Själv kan jag inte så mycket om bipolär sjukdom men har ändå tänkt vara delaktig med att beskriva några fenomen som kan mjölkas ur vintergatan bland annat den så kallade ko-morbitideten. Så ni med god kunskap om bipolaritet får gärna skjuta till vad ni tycker om videon. Faktumet att alla inte blir botade av Ernst i Sommartorpet kanske kan kännas bittert för en del men ni kanske kan lära er att stå ut? Det tredje grundämnet verkar ligga nära.

Läs om att vara Ensam med demonerna, eller bara förstå vad det inte är. Här står det mer om vad det är 1 2

Analysera edera fingrar uppslukande och nogsamt
Åsyna edert hantverk

Ur de Dödas liv

Ty detta är en död, inte döden, endast leda,

en släng av illamående, ett land utan riktning

där man handlar först och sedan undrar varför,

och ingen kan

svara, allra minst den som handlat –

det stora Varförs land, och varförlöshetens.

Dogmatikens hundkuk

Sesså av ord är du stånkad till smörjelse skall du åter bli. Hela texten ovan påminner mig ganska starkt när CAC’s (CONCERTA ADHD COACH) bok: Lobbyismens reklambibel beskriver Muhammed Ali i vattenfallet

Ack tidens rand droppar i marken
slår snabbast är bäst, störst och vackrast
men och nu skakande i tidens parkeringshus
och kan inte ens parkerapark in son
TuuT-TuuT

Den dikten är gravitativare än när 13,000 epileptiker vispar grädden ur vintergatan på nolltid så varför anstränga dig att leta efter något värre? Här har du världen igen. Bättre och starkare än 13 Hans Scheike-hybrider på lustgas. Andas och låtsas att alltet är normalt, för inget kommer någonsin att bli detsamma.

Vill du veta mer om vad som klyver ska du lukta och titta i elden svavel och kol, titta sedan på röken och ser hur kurvorna nickar timglas. Genom att bryta funktionernas dimension tvärtomtvärtom kan du komma rätt någon gång. Jag är Mohammed Ali i vattenfallet, Du sitter fast i mörkret och bor i en benkonsoll på en hals, trivs du där i mörkret? vart någonstans i skallen bor du egentligen?

Har du inte egentligen alltid suttit där i mörkret?

När meningar lämnar sker det med en komma eller punkt. När dogmatikens socialklister lämnar, sker det med ett skall.

Ty hunden är kopplet inte din bäste vän, men en lydig sven, en ögla i änden. Motsatsen till motsatsernas motsats tredimensionellt eller funktionellt förklar något, bara du kan berätta vad det är.  .oOOVOFF:  kommer det att låta, när tvålen möter vattnet.

-Lyckan står den djärve bi

Har du åsikter om människoätande eller, manodeppressiv, manodeppresivitet, gubbtuttar

Vill gärna ha lite kommentarer på videon etc inför att vi ska skriva lite mer om grädden i vintergatan och ko-morbiditeten ande smör, att förvirringen sprider sig vet nog alla. Har jag umgåtts för mycket med journalister? Eller har gud tappat UR-Skruven?

Att katten pissar går nog ingen förbi