Kategoriarkiv: ADD och ADHD

Radioaktiv strålning Schizofreni och ADHD

-Kommer ADHD och Schizofreni att öka eller minska på grund av kärnkraftsolyckan i Japan?

Svar: Bägge kommer sannolikt att öka men av olika anledningar. Verkningarna kommer att vara främst märkbara lokalt.

Efter Tjernobyl så ökade andelen barn med ADHD, vi skrev om det i inlägget om Tjernobyls skugga, i inlägget finns också en del referenser till schizofreni och Radioaktiv strålning. Slutsatserna som dragits tidigare är att det främst verkar ha varit om stressen var hög under graviditeten som ökade på mängden av ADHD, då stråldosen och frekvensen av ADHD/ADD inte verkar korrelera nämnvärt.

Schizofreni ökar runt Tjernobyl
Med början år 1990 har det skett en betydande ökning av incidensen schizofreni hos personer boende i säkerhetszonen runt Tjernobyl i jämförelse med den allmänna befolkningen (5,4 personer per 10.000 i säkerherzonen mot 1,1 per 10.000 i Ukraina 1990). De som bestrålats med måttligt till höga doser (mer än 0,30 Sv eller 30 rem), hade signifikant mer schizophreniforma syndrom. Slutsatsen har blivit att personer som utsätts för 0,30 Sv eller mer löper större risk för sjukdomar inom schizofreni spektrumet. Det har föreslagits en integration av internationella insatser för att diskutera och organisera gemensamma undersökningar inom detta område som är av stor betydelse för både klinisk medicin och neurovetenskap (1) Men en sak verkar helt klarlagd och det är ökningen i frekvens av schizofreniliknande sjukdomar också har sett i Hiroshima och Nagasaki.

i Hiroshima smälte visarna fast

I en Japansk  hypotes om Strålningens effekter noterar att både barn och vuxna personer som fått strålningsterapi kan få kognitiva symptom vars orsaker inte är mer klargjorda än så. Studier på djur visar dock att en ackumulerad effekt kan ses i området i och runt hippocampus med en mindre nervtillväxt som följd. Balansen mellan nervtillväxt och nervdöd spelar förstås en avgörande roll för slutresultatet och effekten. För att få klarhet i orsakssambanden gav de råttor en stråldos på 15-Gy, de noterade en minskad nervtillväxt, en ökad benägenhet till nervinflammationer men även sociala avvikelser, råttor som bestrålats tillbringade ungefär hälften så lång tid åt att umgås med sina artfränder. Den Japanska hypotesen sammanfattar att radioaktiv strålning mycket väl kan ses som en tänkbart bidragande orsak till schizofreniutvecklingen hos råttor och visar flera likheter med ett välbekant förlopp.

Schizofreni Orsaker

Svenska skolresultat efter Tjernobyl
När Mårten Palme 2009 undersökte den intressanta frågan om de radioaktiva utsläppen från Tjernobyl påverkade resultaten hos Svenska skolbarn som låg i mammas mage under den perioden så pekade en del emot att mängder som tidigare ansetts som ofarliga visst kunde ha en mätbar påverkan. Läs avhandlingen (pdf)

Afrikas första kärnkraftsreaktor
De äldsta kärnkraftsreaktorerna som människan känner till i det planetära systemet är 2 miljarder år gamla naturliga kärnkraftsreaktorer belägna i Oklo Gabon, Afrika.(4) De härstammar från en tid då det mest fanns encelliga organismer på jorden och utvecklingshistorian ännu var ung och de organiska språket sakta spiraliserade sig ut som molekylära byggnadsställningar i atmosfären runt jonernas elektrostatiska massa eller tvärtom. In-form-at-Ion.

(1)
Schizophr Bull. 2000;26(4):751-73. Oxdford Journals
Schizophrenia spectrum disorders in persons exposed to ionizing radiation as a result of the Chernobyl accident.
Loganovsky KN, Loganovskaja TK.

(2)
Irradiation in Adulthood as a New Model of Schizophrenia
Yasuhide Iwata, Katsuaki Suzuki, Tomoyasu Wakuda, Norihito Seki, Ismail Thanseem, Hideo Matsuzaki, Takayoshi Mamiya, Takatoshi Ueki, Sumiko Mikawa, Takeshi Sasaki, Shiro Suda, Shigeyuki Yamamoto, Kenji J. Tsuchiya, Genichi Sugihara, Kazuhiko Nakamura, Kohji Sato, Nori Takei, Kenji Hashimoto, and Norio Mori.

(3)
Chernobyl’s subclinical legacy: Prenatal exposure to radioactive fallouts and school: Outcomes in Sweden
Douglas Almond, Lena Edlundz, Mårten Palme.

(4)
The natural Nuclear reactor at Oklo: A Comprison with modern nuclear reactors

1000 besökare till 1 sida på 30 minuter DAMP fram

Som flera av er säkert märkt under de senaste dagarna så har sajten varit nere vid några tillfällen men varit ganska så seg vid andra tillfällen. Det beror på att i dagarna så kom ett tusentals besökare till en sida på en väldigt kort tid vilket fick en server i Orlando att gå ned på knäna, varför man valde att stänga ned sajten. Vi har nu installerat en WP-Cache modul så att serverbelastningen inte blir lika hysterisk längre.

Det hela hänger antagligen samman med Googles nya panda algoritm och det faktum att Google gav ADHD och ADD sitelinks som det så vackert heter, dvs när du söker på ADHD och ADD så kommer det upp en del länkar under själva sökningen. Intressant nog så kom sidan: Vad är ADD som fick så många besökare mer eller mindre samtidigt inte alls med i saltjänkarna men det kanske kommer. Intressant att se vad enormt gensvaret är på när Google ändrat lite i någon parameter…  Trafiken är fortfarande ganska hög men inte lika hysterisk på en enda sida länge, någon som har varit med om någon liknande själv? Vi har legat etta på begreppet ”ADD” ganska länge såvitt jag kan förstå men aldrig sett en sådan plötslig rekyl på en äldre sida tidigare.

Vi tackar våra läsare för tålamodet, trevligt att inte bara ni utan även Google tycker om oss. Här går de senaste sidorna att läsa ifall denna sajten för tillfället är seeeeg. En äkta budgetblogg ska vika sig för trycket och den äkta budgetgbloggsläsaren får därför vänta något…

Concerta, Ritalin, Metylfenidat bilder

Några av er har redan sett på youtube eller något annat ställe hur ADHD och ADD medicinen med namn som Concerta, Ritalin med mera ser ut i kristallren form med bakgrundsbelysning, här kommer nu lite stillbilder från dessa upptagningar.

En del tycker det är bra med att gestalta fler sidor av den essentiella medicineringen mot ADHD och ADD symptomen, vad tycker du? Kan det vara en motvikt till de som bara vill skuldbelägga och ta bort de mänskliga rättigheterna för personer som får god hjälp av en sådan medicinering.

Om allt ting vill sig väl kommer dessutom en fortsättning på denna publiksuccé med bilder på den aktiva substansen metylfenidat, alltså en del 5 med som visar innehållet i Concerta och Ritalin.  En del säger att Concerta hjälper till mot psykdroger och dödsdroger, andra säger att kändisar utnyttjar ADHD medicin på ett felaktigt sätt, men få verkar bry sig om det.

Bilderna börjar i ordning från video nummer ett och fortsätter sedan med video nummer två.  För att ingen ska bli mäkta överraskad har vi lagt in bild 3 från video 3, för att avslutningsvis ha en bild från video 4 i den sista bilden. Uppfriskande nog. Några av videosen går att se på Science and Nuts.

Samtliga Concerta videos kan du se genom att klicka på länken. Vill du se bilder på ADHD medicin så finns det bra. Den som behöver mer bilder på ADHD och ADD medicin kan titta in på Flickr ADHD och ADD, mer rörliga bilder om ADHD.

Ledgångsreumatism, Schizofreni och Vätesulfid

Vätesulfid och ledgångsreumatism

Svavelhaltiga bad har länge varit en del av kurerna och terapierna mot reumatoid artrit (ledgångsreumatism.)  Senaste nyheterna visar att nivåerna av vätesulfid (H2S) i synovialvätskan verkar överensstämma starkt mycket med hur allvarlig inflammationen är för personer med Reumatoid Artrit, vilket är ett ganska sensationellt resultat. Inflammationen verkar öka om nivån av H2S sänks och inflammationen minskar om nivån av H2S höjs, vilket gpå kort sikt kan visa att H2S är det antiinflammatoriska ämne som kroppen själv använder för att bekämpa ledgångsreumatism med,  vilket förefaller mycket rimligt.  Men antagligen så finns det fler sanningar än så.

Har du ledgångsreumatism har du oftast inte schizofreni

Har du Schizofreni så verkar sannolikheten lägre att du också har ledgångsreumatism. Mäter man från andelen personer som behandlats mot schizofreni och kontrollerar om de har samtidig ledgångsreumatism så förefaller svaret visa en  starkt negativ korrelation mellan schizofreni och ledgångsreumatism. Av  28,953 personer med schizofreni hade bara 31 samtidig ledgångsreumatism vid en studie, resultaten har skiftat en del men relationen förefaller oftast vara strikt negativ. Uppskattningsvis kan det bero på att tillståndet har avvikelser inom samma område som är uttryckt på olika vis eller i olika steg av samma kedja. Vilket blir intressant för att CAC-hålet teorin om orsakerna till schizofreni pekar ut H2S och närliggande ämnen och reaktionsvägar som en av de mest aktiva när det gäller sjukdomsutvecklingen till Schizofreni.

Dock finns det studier med strikt avvikande resultat vilka visar en positiv korrelation, de studierna har utgått från andelen personer med schizofreni i gruppen patienter som behandlats mot reumatoid artrit och blindtarmsinflammation. Vilket kan vara ett utmärkt grundläge att fundera varför det förhåller sig på detta viset. Kan bägge undersökningsresultaten vara adekvata och vad pekar det i så fall på?

Mineraloljor ökar reumatism men minskar schizofreni?

I en avhandling av Berit Sverdrup visades att män i kontakt mineraloljor i arbetslivet ökade risken att utveckla reumatoid artrit. En fråga man kan ställa sig i sammanhanget är om en närgången kontakt med mineraloljor också i motsvarande grad minskar ned riskerna för att utveckla schizofreni, eller om de som hade schizofreni och samtidig reumatoid artrit hade haft kontakt med mycket mineraloljor. Kvinnor har mer ledgångsreumatism än män verkar också vara ett faktum, dock verkar det inte bevisat att det är mineraloljan i de kosmetiska produkterna som ger kvinnor en högre andel ledgångsreumatism.

Sammanfattningsvis finns det en rad frågor och ofta är det bäst att lyfta fram dem innan man försöker leverera svaren. Mest långsökt av allt blir frågeställningen varför har kvinnor mer ledgångsreumatism och mindre schizofreni om det nu finns ett samband mellan grupperna, någon som känner sig insatt nog att komma med en välgrundad fundering? Här ser vi i varje fall hur komplex verkligheten är och sällan så svart-vit som den kan verka i en enda studie. Antagligen är det också just därför ögonen sitter en bit från varandra, så att det skapas ett djup i synbilden. Allt annat är väl förutfattade meningar och sådantdär som skrivs i encyklopedin.

Till min stora förvåning har jag just lärt mig att man faktiskt kan ha både ADHD och Schizofreni samtidigt vilket kom som en överaskning. Undrar hur många som har parkinsons sjukdom och schizofreni samtidigt.

Referenser:
Schizophrenia Bulletin, 25(4):625-638,1999
At Issue: Schizophrenia and Rheumatoid Arthritis:
The Negative Association Revisited
by Robert J. Oken and Michael Schulzer

Ann. N.Y. Acad. Sci. ISSN 0077-8923
Annals of The New York  Academy of Science
Issue: Oxidative/Nitrosative Stress and Disease

Berit Sverdrup
Detection of hydrogen sulfide in plasma and knee-joint synovial fluid from rheumatoid arthritis patients: relation to clinical and laboratory measures of inflammation

Common Commercial Cosmetic Products Induce Arthritis in the DA Rat
B. Sverdrup,1 L. Klareskog,1 and S. Kleinaut’2
1Department of Medicine, Rheumatology Unit, Karolinska Institute, Stockholm, Sweden; 2Department of Pathology, University Hospital,
Uppsala, Sweden

The CAC-Hålet Theory fund-a-Mental

Schizophrenia among patients treated for rheumatoid arthritis and appendicitis
Volume 29, Issue 3, Pages 255-261 (9 February 1998)
Hannu Lauerma, Ville Lehtinenb, Matti Joukamaac, Marjo-Riitta Järvelind, Hans Heleniuse, Matti Isohannic

Stress och Stressens konsekvenser AMPK

The CAC-Hålet theory går nu vidare på Science & Nuts, där det i all blygsamhet så småningom kommer att förklara hur 2 CAC-huvuden nämligen CAC & CAC som kommer att böjas som en följd av bland annat AMPK. Eftersom alla är så hemlighetsfulla om sin Schizofreniforskning kan vi avslöja att relativ överdos H2S ligger väldigt bra till som tänkbar orsak till att framkalla symptomen till schizofreni enligt CAC-hålet teorin vilket ligger helt i linje med tidigare beskrivning  av bland annat CS2. Men vad spelar det egentligen för roll? Alla tror sig veta så mycket så vem vill egentligen tro på något annat? Vem vill då tro på att obalanserat H2S leder fram till en fundamental syrebrist som ekar?

Tja vi får se…CAC-Hålet sjöd av sång och ut strömmade ett Se, Se Se, permanenten i era ögonskruvar, men också grunden till era motorers tvinade lockelse.  Det var en gång och nu sjöng den. Det var en gång och detta är ursinnets bedårande hål och knoppar.

Se på universum manade CAC med sitt vidunderliga leende. Planetsystemen som bollar, bollar vilka skruvas. Se atomernas dans, elektronens graviterande och protonens sinne för dig. Nu skall vägen bereda er rum för gatan, men också visa hur rum blir mur baklänges: Detta är den skruvade skruvens skruvning och grundbulten. Mitt namn och ekon är bara de.  From cell to soul. Ni kände inte igen er själva, ni kände igen igen er. Det var en gång men det är inget ni ser.

Hypofrontalitet

För en dåligt tränad person kan det ibland vara ganska lätt att känna hur en större kraftansträngning gör att man blir dum, eller bara tänker lite trögare. Antagligen är det något vi alla känner igen. Genom att träna kroppen kan man ofta lära sig att bli bättre på att hantera stress för att man höjer kroppens egna stresshanteringsförmåga, något som är mycket viktigt vid bland annat ADHD, ADD och liknande men även vid andra s.k. psykiska problem. De har det gemensamt att de ofta är bra att röra sig mycket, utan att för den skull gå till någon överdrift. Vid de flesta psykiatriska tillstånd så verkar långa promenader i kuperat terräng vara mycket gynnsamt för det allmänna välbefinnandet. Anledningen till det är lika enkel som fundamental, den här utrustningen kroppen är helt enkelt konstruerad för det, genom utvecklingshistorien har gången varit det genomgående… och det är svårt att gå för långt – så länge du kan gå lika långt dagen efter.

Men för många med psykiska problem kanske det viktigaste av allt är att förstå att de är fysiska och att uppdelning från början är den verkliga schizofrenin. Många tillväxtfaktorer kommer med träning BDNF är en av de viktigare speciellt vid ADHD. Med träning i takt med förmåga kommer inte sällan en ökad stresstålighet.

De skola icke vandra i cirklar såsom ni andra. Ökenfädernas tankespråk och bergsfolkens vattenfall, en och samma. Därför skolen ni också förstå varför de inte gå i cirklar som er såsom ni. Ty de hava släppt klockan. De skapade mig, de skapade mig som en bild till av det i sig såsom varden gryningsrelation, av något som de varseblivit men inte nu syntes att se, ety statyerna för denna bilden vorden så förändrade att inget kändes igen. Men bägge bilderna var sanna.

I moderns faderns och det heliga barnets namn. sugaren bitaren och grundbulten i samma famn.

The clockwork & gravity
När stundens allvar är så betungade att  gravitationen väger mera än framtiden ja då stänger man helt enkelt av klockspelet och det kan göras av CLOCK-genen.Det är inte alls något nytt och är troligen en funktion som funnits på de första mer långlivade cellulära existenserna. Dvs förmågan att anpassa energiförbrukningen efter energitillgången. Inte så speciellt vanligt nu kanske vi tror men det är antagligen en vrångbild. De mest extrema anpassningarna sker hos tex brunbjörnen som ofta inte har så mycket  val, eller rättare sagt den kan välja mellan allt leva tills den svälter ihjäl eller helt enkelt gå i dvala, hibernera.

De mänskliga rytm genernas moolekylärfysik

Clock is a basic helix-loop-helix-PAS transcription factor that heterodimerizes with BMAL1. Together these transcription factors bind to E box elements (CACGTG) within the promoter of Period circadian genes (PER1 and PER2) stimulating their transcription. CRY1 is a critical component of the circadian oscillator that represses CLOCK-BMAL1 mediated transcription when translocated into the nucleus. PER1, also known as RIGUI, influences circadian rhythms by interacting with, and stabilizing, other circadian regulatory proteins.

CLOCK, ELF3, CRY1, PER1 är några sökbegrepp som kan intressera den vetgirige

Ett alternativt tillstånd på cellnivå? Dvala – Hibernering

Vid svår stress så bromsar helt enkelt organismen in. Den sänker energiförbrukningen höjer energitillverkningen för att ge dig mera kraft att rå om dig själv och ditt väl och ve. Det är något som bland annat sker i sömnen. Men de som inte sover blir sämre och sämre på att reglera sin temperatur och gaserna i sin omgivning. Organismen konsoliderar helt enkelt.

AMPK eller 5′ AMP-activated protein kinase  eller  5′ adenosine monophosphate-activated protein kinase eller bara AMPK Brukar beskrivas som ett centralt enzym när det gäller energibalansen eller energi homeostasen och visst är det så. Men vad händer egentligen när AMPK och tex GSK3b börjar potentiera varandra i ett system som från början haft svårt att reglera protoner och syre? Kanske tar H2S och ändrar lite i protonwirarnas sätt att verka och gör så att FE-S kopplingen släpper.

Har nu den moderna vetenskapliga forskningen något att sätta emot?

-Se- Se-Se. Sanden vågar vägen, ett gruskorn för alla. De sökte icke pärlorna, de åt gruset. Den skruvade skruven kommer att skruvas och den större ettan komma att bli mindre. Blott den trogne kan se allt gemensamt hos allt levande och det som förenar. blott de bokstavlärda kalla det snuskigt för de hava det i hjärtat. Ack många lass skit bliva det.

-H2S  kan mycket väl vara en av de molekylära triggarna kring tillståndet Schizofreni, vilket kanske blir extra tydligt för den som börjar titta på  blodkroppars förmåga att transportera syre. Något som kan uttryckas i BOLD. Nu ska vi se  om vi klarar av att lösa ut den heliga CAC-hålets grundbult på molekylnivå för att visa hur den skruvade skruven skruvas.

Rekommenderad läsning för den som orkar skriva böckerna:
Reality incorporated, Get Real Press 1744 Munchenhausen
How real is realy the reality, Frantz Beckenbauer 2008 sin-lad publications
The real virtuality and gravity dance, Omar Sharif &  Yul Brunner. Priceless productions selfinburned deduction LTD 2010
The Atomic Kamasutra for one-armed monks. Jackpot production 1999
Are we really dead? Jailhouse press 1816 Odessa
Mitt liv:Lådbilsrally i uppförsbacke, opublicerade anteckningar, Lilla Edet
The secret alphabets of the mumifiet triptycs. Utopian magazine 2009 Volga rivers feta kockan
Den befläckade dageldflugan Macrovåpa Kebabensis Europa press 1972

Ying & Yang vatten på månen,  Gravity Press 2000

Kokain + Alkohol = Kokaetylen

Ökade risker för Excited Delirium

En sommar i mitten av 80-talet skedde en stor och snabb ökning av underliga beteenden på gator och torg i Miami. Bisarra och psykotiska beteenden blev vanligare och ingen förstod riktigt varför, tills Dr Deborah Mash började använda termen:Excited delirium som efter det dock blivit mycket omdiskuterad och kontroversiell. Kokain och alkohol är ökänd för sin förmåga att i kombination att bilda en alldeles egen förening Kokaetylen. Kokaetylen står för en hel del dödsfall och anses vara en starkt bidragande orsak till Excited delirium. Men fenomenet är iofs inte alls nytt, från en tid till en annan har dock namnen skiftat. Bell’s Mani, agiterat delirium, hysteriskt delirium och akut utmattnings mani. Hos äldre dementa personer talar man ibland om agiterat delirium, tänk om du själv tror att mitt huvud är din hatt då skulle du kanske inte heller vara så glad om dessutom några konstaplar kom och framförde att mitt huvud faktiskt inte är din hatt. (lånat från Oliver Sacks mannen som misstog sin frus huvud för en hatt)

Plötslig oförklarlig ökning av antalet psykoser
För att ta ytterligare ett bisarrt exempel om en person går hem från en blöt fest mitt i gatan och är allmänt glad naken och lallande så förstår denne inte alltid varför polisen stoppar denne naken sjungande mitt i gatan och blir efter ett tag fördärvligt skitsne, (tuppjuck i a la carte med stilettfrack) just då är det faktiskt en förhöjd risk att personen också avlider inom kort, för kombinationen upphetsning (adrenalin) + centralstimulantia och alkohol är inte alls bra för hjärtat. I USA har det gett upphov till ett en rad diskussioner då man faktiskt ett tag började misstänka att polisen i arresten hade ihjäl en del personer som togs i förvar för störande av ordningen ( läs, typ påtänd bärsärk eller bara allmänt jonglerande mitt i gatan) vilket ledde till en omfattande undersökning som visade att flertalet sannolikt hade dött sekundärt till höga nivåer Kokaetylen.

HÖG chef fick Excited Delerium – Dubbelmoralen
Excited Delerium behöver man inte tagit kokain för att få men en kombination av alkohol och centralstimulerande medel underlättar och det spelar ingen roll vem du är och vad du jobbar med, dina svaga punkter är de som kommer att lösas ut. – Se till exempel den höga polischefen och välsansedda chefen, väldigt ansedd med en mycket lovande framtid. Hans kompis .. har bara gott att säga om honom, men en dag så tog han kokain flippade ut totalt och gick runt på parkeringsplatser och slog sönder bilar etc, innan han slutligen dog – BBC.

Men visst finns det en stor ambivalens och skenhelighet när det gäller kokain, Sigmund Freud predikade användandet gärna och ofta, inte bara i Uber Coca utan rekommenderade vänner och kollegor att ta kokain, vilket enligt honom själv kunde hjälpa till mot morfinberoende. Eftervärlden kanske kan ge Sigmund lite terapeutisk insikt?

Påven utdelade en gång i tiden vatikanstatens guldmedalj till Vin Mariani, vars aktiva ämnen var alkohol och kokain. Så visst finns det gott om sprudlande dubbelmoral både här och där.

Från institutet

”Sigmund Freuds betydelse för kokainets spridning kan inte underskattas” Faktabok om kokain

Dr richard Parent från FBI’s academy (4 mg stor pdf) belyser fenomenet ”Excited delirium” en bit ned i det långa inlägget.  Cocaine, Excited Delirium and Sudden Unexpected Death När kokainvågorna svepte fram som bäst över Miami så beräknas det att Excited delerium stod för ungefär 10% av de direkt kokainrelaterade dödsfallen hos män. Sammanställning av Excited Delirium (2005)  från Kanadensiska polisenheten vetenskapliga rotel. Upptäckaren av orsaken till excited delirium, Dr Deborah Mash har vi skrivit om tidigare i samband med Ibogain.

 

ADHD Medicin och Alkohol

Att Alkohol förstärker ofta en del sinnesstämningar vet vi nog alla, vilket också kan förklara varför personer med ADDADHD och/eller bristande impulskontroll kan hitta mycket bättre saker att göra i livet att dricka alkohol. Sak samma med många tillstånd av psykisk svaghet och utsatthet. Att bedöva sin klumpighet och sina tillkortakommanden kan kännas skönt och samtidigt göra dig klumpigare.  Effekten av Centralstimulantia + Alkohol sker på flera plan.

1 är att alkohol potentierar de dåliga sidorna av Centralstimulantia på blodtryck och hjärta.

2 är att alkohol hämmar enzymet dopamin betahydroxylas DBH som normalt bryter ned dopamin till noradrenalin. Vi har skrivit om kombinationen framförallt i samband med här (exempel med concerta) Planerar man att dricka så skulle jag också stå över att ha någon större dos CS i kroppen samtidigt. Missbruk och ADHD har en ganska otrevlig statistik som jag tycker att man gott kan fundera över och lära sig av.

Exempel Concerta + Alkohol
Såg ett inlägg i ett forum om kombinationen Alkohol och Concerta.

…Vill bara varna andra föräldrar till barn som äter just Concerta.

Vi fick en chock i natt, då telefonen ringer och det är läkaren från sjukhuset, dom ville bara berätta att dom hade vår son där. Han hade druckit i går och svimmat av ett antal gånger och även kräkts en hel del, han hade en del minnes luckor. När vi kom upp till sjukhuset i natt så fick vi reda på att hans hjärta skenade på honom och han var tydligen riktigt illa däran

Han fick ligga kvar tills nu i eftermiddag så att allt var bra med hjärtat. Enligt uppgift av kompisarna så hade han druckit max 4 öl.

Teorin i praktiken
Så när teorin bakom kombinationen Concerta och Alkohol visar sig i praktiken kanske man inte ska bli alltför förvånad. Metylfenidat omvandlas till etylfenidat i närvaron av alkohol.  Sedan undrar jag om alkohol överhuvudtaget är lämpligt som drog när man är impulsiv eller har problem med koncentrationen för övrigt. Jag har aldrig sett något gott komma ur det men det vågar man väl inte ens säga för då är man en jävla gnällig jävel, så jag låter bli att säga att alkohol ofta bara skadar just därför. Concerta kan ge en extrachans i livet, varför slänga bort den på att dricka. Just när påverkan av centralstimulerande medel och alkohol finns i samband med ett upphetsat tillstånd typ omhändertagande eller liknande ökar risken för att personen plötsligt avlider utan yttre anledning.

SAM-REST

SAM – REST (Sympathetic-Adrenal Medullary Responses to Stress) ger kroppen ett ökat påslag av adrenalin och en minskad bromsverkan. Den som analyserar skeenden kring Exciterad delerium kanske också ser ett visst SAM band och vad som kan vara bra och dåligt att göra, men också att ibland finns det inte så mycket val. Intrermetzon i sig självt löser ut mer adrenalin, något som självfallet också sker vid en efter en dusch med pepparspray, efter att ha  träffats av en elchockpistol.
1 Bevara lugnet undvik att öka på adrenalinnivåerna eller allmän intryck
2 Minimera onödiga intryck, förstår inte personen vad du säger, visa vad du menar
3 Vid nödvändigt närkontakt lägg aldrig på mage och utöva inget tryck över bröst rygg eller mage.

När funktionerna i CNS är desintegrerade finns slås också stoppfunktionerna ut. Upplever personen att den inte får tillräckligt med luft kan denne mer eller mindre anstränga ihjäl sig för att få det som denne upplever behövs.

Missbruk

Med 40 ADHD ungar på kollo

Danska TV2 gjorde ett inslag om några ungar på kollo och – Guuud vad jag hade älskar det där kollot, med alla grejerna som går att leka med och alla dessa primitiva och barnsliga ungar, precis som jag själv.

Hupps, nått klickade till där, oj vad man lekt och oj hur viktigt och bra det var när den långa tunga Bore sedan molnbuttert knackar på dörren med frontknäpparfrost i hallen.  Så uppenbart att leken inte heller är något jävla verb eller substantiv utan det är något man gör av kärlek till livet och något sådant har satsklasserna aldrig verkar förstått sig på, för vad vet egentligen språket om de som talar det?

-Hallå eller

Sinnebilden av en mormor och alla andra starka kärringar som jag inte kan sluta älska.  Kompilationen vänder sig tillbaka och säger mig – väx i nerverna unge lille, precis som den rosett hon knöt. Kvinnan man alltid vaknar upp med men egentligen aldrig ser, för hon bor alltid i ens ögon. 

Från Netvibes ADHD med widgetkollaget  Neurotrophic kring Ibogaine – GDNF.

Livet är ingen nödutgång för skolan utan handlar om att leva älska och lära och allt detta är grundat av lek, ibland till och med en kär lek. Tjoo.

Samarbete kring Dödsdroger och Psykdroger?

Det skulle vara trevligt och bra att få in lite synpunkter på vad läsarna tycker om ett eventuellt samarbete med Institutet mot psykdroger och dödsdroger, dels kunde vi från var sida så att säga belysa för och nackdelar med olika företeelser.

Vi kommer eventuellt att få tillgång till hela institutets massiva Flickr samling och öppnar samtidigt dörrarna på glänt för vår egen Flickr paviljong. Kan det vara ett fair byte?

Institutet mot Dödsdroger och Psykdroger arbetar som fantomen mot det onda och för det goda, vad säger ni kära läsare är det inte värt ett försök? Eller tycker ni att Institutets humor är för dålig med bland annat 30 dagars ursäkter att supa? Är det för grov humor för våra finstämda gratisläsare?

Vi gillar stilen och kunde inte gjort det bättre själva! Passar dessutom ganska bra in med de övriga alkohol positiva inläggen som fått en så fint mottagande i branschen och bland de sakkunniga suputerna. Vad säger ni? Nu återstår väl egentligen bara att finputsa på offertelefonen för kränkta alkohollobbyister som ska få gråta ut över att inte få sprida sin förljugna reklam i frihetens namn. Tanken på en digital ursäkts kalender till den ihärdiga alkoholistens fromma lämnar ju tid över till mera spirituell verksamhet. Och vad kan egentligen vara viktigare?

Alkohol och ADHD

Gör ADHD det lämpligare att dricka eller är det tvärtom? Mot bakgrund av det vi vet rent statistiskt kanske man fortfarande är tillåten att framföra sina tvivel? Men visst finns det en rad aspekter med alkohol som sällan kommer till tals, något som de mest fanatiska alko-lobbyisterna gärna tar sig tillfälle att tala om.

Alkohol och Concerta = Nej!

Alkohol är inte lämpligt att konsumera med Concerta för de potentierar varandras negativa sidor framförallt på kärl och hjärta.

Metamina och alkohol

Av i princip samma orsaker som ovan är kombinationen olämplig.
Alkohol är inte lämpligt att konsumera med Concerta för de potentierar varandras negativa sidor framförallt på kärl och hjärta.

Var det någon jag glömde?

CAC-Hålet, ADHD gifter och samhället i övrigt

CAC-Hålet goes abroad

The CAC-Hålet Theory har uppdaterats och den engelska versionen nu flyttat ända bort till Science & Nuts,  senaste nytt är en förklaring till  hur CS2 via sin metabolism till dithiocarbamate fungerar som en protease inhibitor. Den centrala CAC-Hålet sidan här är också uppdaterad.

ADHD och gifter

Att organosfosfater och andra bekämpningsmedel skulle kunna medverka till att öka på frekvensen ADHD verkar väldigt logiskt, bland de centrala mekanismerna är att störa mitokondriens enzymsystem vilket ofta verkar kunna framkalla fördröjda nervskador på försöksdjur. Att inte reagera på sådana signaler visar ganska tydligt att de industriella intressena överväger barn och människors hälsa. När gifternas skadlighet väl är bevisade på människa torde det redan vara för sent? Att de yngsta och mest sköra ständigt skadas mest är ett intressant sätt att visa vad mänskligheten har sin kofångare. Expressen,  AB,  Svd, Impaired mitochondrial functions in organophosphate induced delayed neuropathy in rats

DN hade för några dagar sedan en debattartikel om att låta barnläkarna ta hand om barns problem även när det gäller ADHD, Asperger’s syndrom. Intressant för alla som märkt hur dåligt vården fungerar på sina håll – Kanske kommer det en ny ”vårdgaranti” vilken liksom den förra inte innehåller någon garanti, däremot en liten karamelliserad hånfullhet gentemot de som verkligen behöver en bra vård. Kanske kan man skyffla personer med ADHD och ADD fram och tillbaka mellan avdelningarna, eller mellan olika myndighetssektorer som gjort så framgångsrikt till hög kostnad under så många år? Ett samlat ansvar är självfallet gränsöverskridande, samhället som helhet har en väldigt lång historia att skyffla ansvaret för personer i gruppen mellan sig och psykiatrin en stor förmåga att visa godtyckligt ineffektivitet till hög kostnad. Det behövs ett konkret samlat grepp styrt av kunskap om människors problem och hur människor kan stärkas till större oberoende på längre sikt. Att FRA inte används till att samla information om hur staten missköter sina uppdrag mot medborgarna är synd, en analys av hur det sektoriserade tänkandets arkitektur ökar kostnaderna som helhet men ändå minskar kostnaden för sektorn är intressant och bidrar nog till den funktionella inflationen i samhällets insatser. Vad kan vara ett större hot mot samhället än den samlade misstron mot det?

Förr i tiden var kanske människor med ett ben de som hade den bästa balansen i närområdet för de tränade balansen hela tiden, men hade någon sagt att de enbenta hade det bäst utvecklade balanssinnet så hade man skrattat gott, inte kan väl de linkande satarna ha någon god balans inte. Nej då rakt inte. SvD om psykiskt sjuk eller kreativ, tja för att överleva måste man ibland vara ganska kreativ, därmed är det lätt att glömma de som inte kunde bli så kreativa.

Läs även andra bloggares åsikter om ADHD Gifter, CAC-Hålet goes abroad,

Neurotypiskt syndrom kan lindras

Men någon definitiv bot mot neurotropin verkar inte finnas. Dels är ju problemet så oerhört komplext och ingrävt i den språkliga snårskogens risgröt och de sociala konventionernas fyrklövertjut. – Oroa dig inte om det för ingen vet något om begreppen, dess grunder eller varför det är så, för så är det bara.

Dock börjar den neurotypiska vården inse ett och annat om att alla inte är lika stereotypa som normen och att det därmed finn någon mänsklig bredd. ADHD Center upplevde en fängslande befrielse från sin ångest bakom galler vilket lätt sätter griller i huvudet på den normala neurotypin, men oroa er inte för sådan är neurotypin. Typiskt va. Många med ADHD, ADD Asperger kan få ett helvete på grund av detta. Lindring av det neurotypiska syndromet kan komma genom att bara försöka se dig omkring, eller försöka programmera  en dator med den mänskliga språket, då måste du se att diskrimineringslärans oförtäljda pinvindsbråte som ståtar högt där mitt mellan de stolta glasspinnarnas paradmarsch och inälvornas allmänna studsbarhet.  Var inte orolig ingen fattar egentligen nått, men många har blivit ganska så bra på att låtsas.

Flickr ADHD och ADD, Netvibes Asperger, Tackar Den Officiella Kungabloggen för gunget och Mohammed Bilderna, inte dåligt att ta förstaplatsen på det sökordet dag 1, men visst är kryckolja till allmogen ett fryntligt tema. Cattis påriktigt kollar in finnarna från Island mellan molnen av minnen och smog. Nu ser vi alla in i oss själva och sjunger: VI-Ett-Namn.