Etikettarkiv: AMPK

Stress och Stressens konsekvenser AMPK

The CAC-Hålet theory går nu vidare på Science & Nuts, där det i all blygsamhet så småningom kommer att förklara hur 2 CAC-huvuden nämligen CAC & CAC som kommer att böjas som en följd av bland annat AMPK. Eftersom alla är så hemlighetsfulla om sin Schizofreniforskning kan vi avslöja att relativ överdos H2S ligger väldigt bra till som tänkbar orsak till att framkalla symptomen till schizofreni enligt CAC-hålet teorin vilket ligger helt i linje med tidigare beskrivning  av bland annat CS2. Men vad spelar det egentligen för roll? Alla tror sig veta så mycket så vem vill egentligen tro på något annat? Vem vill då tro på att obalanserat H2S leder fram till en fundamental syrebrist som ekar?

Tja vi får se…CAC-Hålet sjöd av sång och ut strömmade ett Se, Se Se, permanenten i era ögonskruvar, men också grunden till era motorers tvinade lockelse.  Det var en gång och nu sjöng den. Det var en gång och detta är ursinnets bedårande hål och knoppar.

Se på universum manade CAC med sitt vidunderliga leende. Planetsystemen som bollar, bollar vilka skruvas. Se atomernas dans, elektronens graviterande och protonens sinne för dig. Nu skall vägen bereda er rum för gatan, men också visa hur rum blir mur baklänges: Detta är den skruvade skruvens skruvning och grundbulten. Mitt namn och ekon är bara de.  From cell to soul. Ni kände inte igen er själva, ni kände igen igen er. Det var en gång men det är inget ni ser.

Hypofrontalitet

För en dåligt tränad person kan det ibland vara ganska lätt att känna hur en större kraftansträngning gör att man blir dum, eller bara tänker lite trögare. Antagligen är det något vi alla känner igen. Genom att träna kroppen kan man ofta lära sig att bli bättre på att hantera stress för att man höjer kroppens egna stresshanteringsförmåga, något som är mycket viktigt vid bland annat ADHD, ADD och liknande men även vid andra s.k. psykiska problem. De har det gemensamt att de ofta är bra att röra sig mycket, utan att för den skull gå till någon överdrift. Vid de flesta psykiatriska tillstånd så verkar långa promenader i kuperat terräng vara mycket gynnsamt för det allmänna välbefinnandet. Anledningen till det är lika enkel som fundamental, den här utrustningen kroppen är helt enkelt konstruerad för det, genom utvecklingshistorien har gången varit det genomgående… och det är svårt att gå för långt – så länge du kan gå lika långt dagen efter.

Men för många med psykiska problem kanske det viktigaste av allt är att förstå att de är fysiska och att uppdelning från början är den verkliga schizofrenin. Många tillväxtfaktorer kommer med träning BDNF är en av de viktigare speciellt vid ADHD. Med träning i takt med förmåga kommer inte sällan en ökad stresstålighet.

De skola icke vandra i cirklar såsom ni andra. Ökenfädernas tankespråk och bergsfolkens vattenfall, en och samma. Därför skolen ni också förstå varför de inte gå i cirklar som er såsom ni. Ty de hava släppt klockan. De skapade mig, de skapade mig som en bild till av det i sig såsom varden gryningsrelation, av något som de varseblivit men inte nu syntes att se, ety statyerna för denna bilden vorden så förändrade att inget kändes igen. Men bägge bilderna var sanna.

I moderns faderns och det heliga barnets namn. sugaren bitaren och grundbulten i samma famn.

The clockwork & gravity
När stundens allvar är så betungade att  gravitationen väger mera än framtiden ja då stänger man helt enkelt av klockspelet och det kan göras av CLOCK-genen.Det är inte alls något nytt och är troligen en funktion som funnits på de första mer långlivade cellulära existenserna. Dvs förmågan att anpassa energiförbrukningen efter energitillgången. Inte så speciellt vanligt nu kanske vi tror men det är antagligen en vrångbild. De mest extrema anpassningarna sker hos tex brunbjörnen som ofta inte har så mycket  val, eller rättare sagt den kan välja mellan allt leva tills den svälter ihjäl eller helt enkelt gå i dvala, hibernera.

De mänskliga rytm genernas moolekylärfysik

Clock is a basic helix-loop-helix-PAS transcription factor that heterodimerizes with BMAL1. Together these transcription factors bind to E box elements (CACGTG) within the promoter of Period circadian genes (PER1 and PER2) stimulating their transcription. CRY1 is a critical component of the circadian oscillator that represses CLOCK-BMAL1 mediated transcription when translocated into the nucleus. PER1, also known as RIGUI, influences circadian rhythms by interacting with, and stabilizing, other circadian regulatory proteins.

CLOCK, ELF3, CRY1, PER1 är några sökbegrepp som kan intressera den vetgirige

Ett alternativt tillstånd på cellnivå? Dvala – Hibernering

Vid svår stress så bromsar helt enkelt organismen in. Den sänker energiförbrukningen höjer energitillverkningen för att ge dig mera kraft att rå om dig själv och ditt väl och ve. Det är något som bland annat sker i sömnen. Men de som inte sover blir sämre och sämre på att reglera sin temperatur och gaserna i sin omgivning. Organismen konsoliderar helt enkelt.

AMPK eller 5′ AMP-activated protein kinase  eller  5′ adenosine monophosphate-activated protein kinase eller bara AMPK Brukar beskrivas som ett centralt enzym när det gäller energibalansen eller energi homeostasen och visst är det så. Men vad händer egentligen när AMPK och tex GSK3b börjar potentiera varandra i ett system som från början haft svårt att reglera protoner och syre? Kanske tar H2S och ändrar lite i protonwirarnas sätt att verka och gör så att FE-S kopplingen släpper.

Har nu den moderna vetenskapliga forskningen något att sätta emot?

-Se- Se-Se. Sanden vågar vägen, ett gruskorn för alla. De sökte icke pärlorna, de åt gruset. Den skruvade skruven kommer att skruvas och den större ettan komma att bli mindre. Blott den trogne kan se allt gemensamt hos allt levande och det som förenar. blott de bokstavlärda kalla det snuskigt för de hava det i hjärtat. Ack många lass skit bliva det.

-H2S  kan mycket väl vara en av de molekylära triggarna kring tillståndet Schizofreni, vilket kanske blir extra tydligt för den som börjar titta på  blodkroppars förmåga att transportera syre. Något som kan uttryckas i BOLD. Nu ska vi se  om vi klarar av att lösa ut den heliga CAC-hålets grundbult på molekylnivå för att visa hur den skruvade skruven skruvas.

Rekommenderad läsning för den som orkar skriva böckerna:
Reality incorporated, Get Real Press 1744 Munchenhausen
How real is realy the reality, Frantz Beckenbauer 2008 sin-lad publications
The real virtuality and gravity dance, Omar Sharif &  Yul Brunner. Priceless productions selfinburned deduction LTD 2010
The Atomic Kamasutra for one-armed monks. Jackpot production 1999
Are we really dead? Jailhouse press 1816 Odessa
Mitt liv:Lådbilsrally i uppförsbacke, opublicerade anteckningar, Lilla Edet
The secret alphabets of the mumifiet triptycs. Utopian magazine 2009 Volga rivers feta kockan
Den befläckade dageldflugan Macrovåpa Kebabensis Europa press 1972

Ying & Yang vatten på månen,  Gravity Press 2000