Etikettarkiv: plasticitet

Schizofreni Orsaker – Glutamat NMDA

Schizofreni Orsaker

Glutamat inlärning och minne

Glutamat är den största av av de klassiska transmittosubstanserna som står för mest av transmissionen i hjärnan och finns representerad i 50% av nervvävnaden. Glutamatreceptorerna tycks ha en stor betydelse för LTP (Long-Term-Potentiation)  vilket kan visa sig i uttryck som synaptisk plasticitet – inlärning och minne, dvs grunden för en funktionell tillväxt i adaptivitet. Hur är det med glutamat vid  ADHD/ADD kanske någon undrar och där är bilden mindre självklar men en undersökning har påvisat en ökning på 2,5 gånger i delar av hjärnan, så att ha högre nivåer behöver inte alltid vara bättre.

Till glutamatreceptorerna räknas:
-Kainate receptorerna
-NMDA (N-methyl D-aspartate) receptorer
-AMPA (2-amino-3-(5-methyl-3-oxo-1,2- oxazol-4-yl)propanoic acid)

 

 Låga nivåer av glutamat vid Schizofreni

Vid Schizofreni är glutamatsystemet hämmat och ha en betydligt mindre aktivitet än annars. Vikten av detta är stor eftersom större delen av transmissionen i hjärnan sker via glutamat-receptorer. Vid schizofreni är nivåerna av NMDA antagonisten Kynurensyra höga vilket kan förklara delar av de låga glutamatnivårna. Ketamin är en av de medel som exprientiellt har använt som en modell av Schizofreni, intressant nog så är ketamin är också en NMDA antagonist, dvs ett medel som verkar mot signalöverföring i glutamat-receptorn NMDA.

Om vi ser den grundläggande energiförsörjningen som ett plan linje och all inlärning och tillväxt som vågor överstigande linjen är det enkelt att se att ett system som inte har stabilitet nog att leverera över linjen kommer att stressas ordentligt av försök till inlärning och tillväxt även när det kommer att behövas för att överleva den närmsta tiden. Råttor som leds in i en vattencistern med en liten fast plattform lär sig att bättre och bättre hitta till plattformen. Råttor under inverkan av Ketamin visar svaga eller uteblivna tecken till inlärning.

 

Glutamat & total energiförbrukning

Glutamatreceptorerna brukar uppdelas i jonotropiska och metabotropiska, en ökning eller minskning av de jonotropiska glutamat receptorerna kommer att visa sig som en ökning av plasticiteten respektive en längre tids deprimering av funktionen i området.
Förenklat så utgöra glutamat hjärnans gaspedal, Kynurensyra utgör en bromspedal för hjärnan då det är en av de få naturliga ämnena som kan bromsa glutamatreceptorerna eller vara glutamat antagonist som man också säger. Sammanfattningsvis visar detta att glutamat receptorerna har en mycket stor betydelse för systemets totala energiförbrukning på lång och kort sikt. Glutamat utgör dessutom förstadiet till GABA som utgör en avslappnade effekt men också lägger grunden till hjärnans högsta frekvens gamma oscillationer via GAD1 (GAD65, GAD 67)

Kvinna i mitten av 1850 talet med Dementia Praecox, vad som idag skulle kallas Kataton Schizofreni. Tidigare visad i ett sammanhang som kan ge liknande fysiska och psykiska symptom : Carbon Disulfid. En substans vilken personer med Schizofreni dessutom tenderar att andas ut i högre grad än andra, ett faktum som gav upphov till den inledande beskrivningen av Schizofreni etiologi här.

Från Vitlök till Schizofreni på en svavelbrygga 2

Fortsättning från del 1 Trichotillomani

Enkla svavelbryggor har positiva effekter

Vi har nu sett hur ett mycket enkelt ämne kan ha potenta positiva och oanade effekter på ett mycket allvarligt tillstånd. Är det då rimligt att fråga sig varför man inte upptäckt det tidigare? Personer med Trichotillomani bör rent statistiskt ha stött på ämnet vid en massa tillfällen under de senaste årtiondena och haft stora effekter av ämnet, men ändå så upptäcks effekten först nu, är det inte underligt? Tecken på en kultursjukdom måntro?

Vido klipp om ADHD och en Schizofreni diagnosmetod

Crack Kokain & Metamfetamin: Skador

Crack och framförallt Metamfetamin kan framkalla omfattande skador på en rad olika nivåer vid höga doser i hjärnan något som framkommit extremt tydligt på flera sätt i serien om metamfetamin.

Metamfetamin – the faces of meth

Klassiker om vad som händer med metamfetaminmissbrukaren, åldrandet och tänderna. Blicken, huden och ödesränderna.

Meth större hjärna med mindre innehåll

Vad som händer i hjärnan hos Meth missbrukare, hjärnan växer på grund av att den svullnar och densiteten på dopaminreceptorerna regleras ned

Metamfetamin & ADHD + Hel dokumentär

Dokumentärfilm från National Geographic om världens farligaste drog: Metamfetami.

Metamfetamin de direkta & indirekta skadeverkningarna

-Se Oprahshow nedan om metamfetaminmissbruk
-ohämmad sex med främlingar och de statistiska  sambanden metamfetamin – AIDS

Kokain som fri bas har liknar till vissa effekter Ice eller rent D-Metamfetamin HCL då bägge ofta röks och ger extrema beroenden, just rökningen av en drog verkar kanske oskyldigare än injektion men är det aldrig, rökningen ger oftas en snabbare effekt i hjärnan än en injektion. Med Metamfetamin brukar man räkna med 7-10 sekunder innan effekten är märkbar vid rökning vid injektion tar effekten mellan 13 – 30 sekunder, för Freebase Kokain är siffrorna liknande. Rökning ger oftast de värsta beroendena just på grund av sin snabba kickeffekt. Även en person med guldfiskminne  kan lära sig att bli beroende via rökning.

NAC vid Kokain och Metamfetamin relaterade skador

Framförallt metamfetamin i höga doser utsätter kroppen för en våldsam oxidativ process.  Som skrivits tidigare i vår serie om Metamfetamin hade många långvariga brukare betydligt större hjärnor än andra (runt 10%) vilket berodde på att hjärnan svullnat upp på grund av den enorma totalbelastningen konsumptionen innebar. För personer med ADD eller ADHD kan det vara väl värt att veta att metamfetamin i höga doser reglerar ned dina dopaminnivåer vilket kanske inte alls är vad du vill. Vad mer intressant är att den senare forskningen redovisar tydliga resultat med NAC där hjärnan får hjälp att själv tillbakabilda delar av de komplexa skadebilderna den höga konsumptionen har orsakat. Högdoseringar av stimulanter förorsakar också stora förändringar  när det gäller plastisiteten rent neuronalt. Men inte kan väl ett ämne som finns i vitlök vara effektivt mot inskränkningar i den neuronala plasticiteten?

-Jodå och inte bara det, NAC visar också potens när det gäller att förändra metaplasticiteten, vilket för det hela upp på en nivå till. N-Acetylcysteine reverses cocaine-induced metaplasticity.

NAC visas häri all sin molekylära simpelhet ändå påverka delar av skadorna från de kraftigaste stimulanterna vi har på den illegala marknaden idag. Effekten är dock oklar vid Metamfetaminmissbruk då skadorna ofta ser ut på ett helt annat sätt än vid kokainmissbruk, en hel del förstås beroende på miljön runt konsumtionen men inte allt. Ingen fullständig lösning på ett stort och allvarligt problem men väl en intressant väg, kanhända. Teoretiska effekter av NAC efter Metamfetamin missbruk.

-Va det Vitlök sa du?

Repeated N-acetylcysteine administration alters plasticity-dependent effects of cocaine.

We examined whether N-acetylcysteine administered before daily cocaine also prevented the persistent reduction in system x(c)- activity produced by repeated cocaine. Interestingly, N-acetylcysteine pretreatment prevented cocaine-induced changes in [35S]cystine transport via system x(c)-, basal glutamate, and cocaine-evoked glutamate in the nucleus accumbens when assessed at least 3 weeks after the last N-acetylcysteine pretreatment. These findings indicate that N-acetylcysteine selectively alters plasticity-dependent behaviors and that normal system x(c)- activity prevents pathological changes in extracellular glutamate that may be necessary for compulsive drug seeking.

Begrunda eller rundfunta  N-Acetylcystein, NAC, NMDA, NMDARS, OCD, plasticitet,ADHDochADD

Här Whitney som kört på en länge tids hämninglösare rally. Det är också i just de världarna vi ser människor hålla sig med doser som skulle döda de flesta och som definitivt tar åratal av hårdträning för att komma upp i. Mer Whitney AB 2 3 Andra rubriker var det förr AB 2 Gbg, Att bli testad positiv efter att ha kysst fel erson? hmmm, tror inte det. AB Men de här drogerna kan påverka hur snabbt du kommer det är klart.

I Sverige är som vanligt de mest potenta drogerna legala, men de används mest av minderåriga och barn, vilka köper dem på nätet.