ADHD Mediciner: Metylfenidat, Concerta och Ritalin

Medicinering vid ADHD

Av rent känslomässiga skäl har många som behövt medicin länge nekats till en sådan, trotts att vi vet att missbruksrisker inte tenderar att öka av korrekt behandlad ADHD eller ADD  utan tvärt om minska. Dessutom förbättras livskvaliteten ibland ganska mycket för den patient som bedömts lämplig för medicinsk terapi av sin ADHD problematik.

Oberoendeskapande

Många tänker ”KNARK” med stora bokstäver men de kanske inte inser att barnen, ungdomarna och de vuxna med ADHD reagerar tvärtemot vad de flesta andra gör av en sådan medicin, de är liksom redan påtända för att använda den terminologin, med medicinen blir de normala. Det finns egentligen bara 1 enda anledning till att ge barn med ADHD dessa mediciner, de är för att de tenderar att skapa ett ökat oberoende, alltså inget beroende utan dess raka motsats. Hur svårt kan det vara att förstå?

Amfetamin och Concerta är inte samma sak – Titta

För många journalister är Concerta och Ritalin samma sak som amfetamin med det är inte sant, vilket vi tydligt visade i vår molekylskola för journalister och andra lösnummer säljare och gärna kan visa igen. Molekylärt skiljer sig metylfenidat en hel del från amfetamin även om bägge ämnena anses ha en centralstimulerande effekt.

Medicin + sociala insatser eller terapi = mmm

Medicinsk behandling kombineras ofta med and insatser av social och psykologisk stödjande karaktär för bästa resultat. I vissa landsting där ledningen skiter i personer med ADHD mer eller mindre kanske det inte alls går att få någon vettig terapi, medan i andra landsting går det lättare. Medicinen har effekt på huvudsymptomen dvs uppmärksamhetsstörningen, koncentrationsförmågan och impulsiviteten. De psykosociala insatserna har ibland visat sig effektiva för att få i hop helheten.
Centralsimulantia (CS)
CS påverkar hjärnans förmåga att styra koncentration och kan därigenom minska impulsivitet och annat mindre överlagt beteende. Medicinen sägs påverka dopamin och noradrenalin i hjärnan men antagligen är effekten mycket bredare än så, mycket talar för att AMPA neuroner i prefrontala cortex blir betydligt mer mottagligare för signaler än annars.
Den övervägande delen av de barn och ungdomar som behandlats med dessa preparat, får en förbättrad koncentrationsförmåga med en minskad impulsivitet och överaktivitet. Man ser ofta goda effekter på inlärningsförmåga och socialt beteende.
Preparat med metylfenidat
Centralstimulerande medel med Concerta. De olika preparat som finns på marknaden är idag:
Metylfenidat:
Medikinet
Equasym Depot
Ritalin®
Concerta®
Ritalin SR information för läkare engelska pdf
Concerta information för läkare på engelska pdfDet enda som skiljer preparaten är styrkan och frisättningen av metylfenidat, en del preparat är snabbverkande och måste tas oftare andra räcker det med att ta på morgonen för att de ska verka hela dagen.

Vanliga myter
-Barnen blir knarkare – nej det finns inget stöd för det.
-Barnen blir höga – nej barnen tenderar däremot att bli mindre stirriga och snarare normalare
-Barnen får en sämre sömn – det kan hända men då är vanligen dosen för hög, en korrekt dosering leder oftast till en bättre sömn.

 

Övrigt

Hur fungerar metylfenidat och amfetaminer rent generellt i sin verkan?
Finns inget bra eller entydigt svar på frågan, en gissning utifrån flera faktorer kan vara att det förbättrar hjärnans förmåga att fungera vid låga glukos nivåer och att det även finns tendenser till en ökning av de neurotropa faktorerna vid användningsområdet ADHD, alltså förhållandevis låga doseringar. Det normala svaret på frågan är dock att medlen ökar på dopamin och noradrenalin omsättningen alternativt nivåerna, vilket är långt från hela svaret.

Här kan du läsa mer om Metamina, dvs dexamfetamin sulfat. En medicinering som många läkare har väldigt låg kunskap om trotts att de är bland de äldsta använda medlen mot just ADHD.

Ibland kan mediciner för helt andra ändamål, t.ex. för blodtrycket, också ge positiva effekter vid ADHD. Dessutom har vissa så kallade naturläkemedel prövats med varierande resultat. I dag prövas t.ex. Zink, essentiella fettsyror (omega-3 och omega-6). Studier visar att dessa påverkar uppmärksamhet, koncentration och minne antagligen mycket beroende på att man vid ADHD har en antagligen har en avvikande omsättning av fettsyror.

Antidepressiva läkemedel
I behandling av ADHD används förutom centralstimulerande medel ibland även antidepressiva läkemedel. Läkemedlen sätts inte bara in mot depression utan även ibland för att minska symptomen som ADHD ger. Det finns en mängd olika läkemedel som verkar på olika sätt. Det är därför oerhört viktigt att ta ställning till vilka symptom man vill behandla. Det är vanligare att den här typen av läkemedel används hos ungdomar och vuxna än hos barn. Effekter av antidepressiva medel på barn har inte studerats i samma utsträckning.

Övriga medel
Ibland kan man se att mediciner som framställts för helt andra ändamål, t.ex. för blodtrycket, också kan ge positiva effekter vid adhd. Amfebutamon som numera kallas bupropion och säljs som bland annat Zyban har också använts med skiftande resultat, tittar man på molekylskelettet ser man snabbt likheten med amfetamin.

Ev. Kommande medicineringar
Klipper in lite av det vi tidigare skrev om framtida utvecklingsvägar inom farmakognosin när det gäller adhd.

ADHD’s negativa symptom medicineras i dag med bland annat centralstimulerande medel. Inom det närmaste kommer antagligen en farmakologisk vidareutveckling av molekylskelettet runt metylfenidat och amfetamin, man går bort från racemat till mera enantiospecifikt verkande medel tex Focalin samt skapar prodrugs typ Vyvanse eller varianter av känd tematik typ Adderall, även D-Seligilin blir tänkbart men bara transdermalt. Vilket i sak inte är någontion nytt, för patienten, den verksamma beståndsdelen är fortfarande amfetamin man har bara skapat ett betydligt dyrare sätt att administrera det på. I fallet Vyvanse har man fäst en L-lysin molekyl på D-amfetamin molekylen. Med Adderall så har man Amfetamin som enda verksam beståndsdel men har mixtrat med vilka salter som är kopplat till amfetaminskelettet såväl som graden av enantiomerer. Det hela har gjort att preparatet är 10 gånger dyrare än andra amfetaminpreparat, till vilken nytta kan man fråga sig. Och lita på att försäljarna kommer att vara snabba med att berätta nyttan, men i egentlig mening är de s.k. nya preparaten inte alls speciellt nya, det är snarare en produktförnyelse som mera sammanhänger med patenteringsrättigheter, avkastning till aktieägarna och annat än patientens hälsonytta per krona medicineringskostnad. Fast det får man inte säga, då är man negativ enligt försäljarna själva. Beeep.

Men eftersom alla vet att den totala budgeten för läkemedel är begränsad, vilket gör att när ett medel kostar mer så tar det utrymme från något annat, så är det nog bättre att det är just läkemedelsbolagens aktieägare som får stå tillbaka än just något annat. Staten borde kunna styra forskningen betydligt mycket bättre rent strategisk i folkhälsofrågor.

Kladd och spekulation
Antagligen kommer framtidens medicinering också vara en stimulerande medicinering fast på ett annat sätt, den kommer att stimulera den egna produktionen av nervtillväxtfaktorer, Brain Derived Neurotropic Factor BNDF för att ta ett exempel. Vilket gör att de kommer att verka långt efter att medicinen lämnat kroppen. AMPA modulerare har visat en del tydliga resultat i den vägen. Antidepressiva medel förefaller fungera enligt en verkningsmekanism som involverar just BDNF, vilket verkar vara just sambandet mellan så vitskilda metoder som ECT, SSRI, SNRI, vilket leder mot en ökad funktion.

De nya medel som testats påverkar glutamatreceptorerna NMDA/AMPA och deras ratio, vilket kan ge både en potent antidepressiv effekt såväl som en uppreglering av tillväxtfaktorerna i prefrontala cortex.

Några hypotetiska utvecklingslinjer:Histamin H3 inversa agonister / antagonister

• Hypokretinsystemet orexin A, B.
• NMDA-antagonister – AMPA modulerare
• Oxytoxin – Vasopressin
Exempel:LY-503,430 verkar lovande eller varför inte Abbots ABT-239, de höjer bägga nivåerna av tillväxtfaktorer ABT är dock till skillnad mot de tidigare inte en utpräglad AMPA påverkande medicinering.
Histamine H3 Receptor Antagonists: Preclinical Promise for Treating Obesity and Cognitive Disorders.
• Ampakines and the threefold path to cognitive enhancement
• BDNF on mouse with Rett syndromeFacilitative Effects of the Ampakine CX516 on Short-Term Memory

• Oxytocin Modulates Neural Circuitry for Social Cognition om de täta banden mellan cingulata och amgydala i oxytoxinets socialliserande effektutövning. Kan man skapa minnen utan Vasopressin och Oxytocin? Piss love & understanding…
Modafinil enhances thalamocortical activity
• För de med slummrande koncentration – Semax – Ökar fokus och minskar sunket.
• Attention-deficit hyperactivity disorder may be associated with decreased central brain- derived neurotrophic factor activity: clinical and therapeutic implications.
• medical speculative hypothesis adhd – bdnf

Företaget Shires tankar om Marknaden och hur de ”utbildat” 1000 volymförskrivare av adhd preparat sedan FDA godkännandet. Tja om man säljer ett preparat som är flera gånger dyrare än originalet så måste man väl nästan kalla det utbildning för att få fjutt på försäljningen. och säkert har man lyckats bevisa att i något ljus är vyvanse bättre än dexamfetamin som är den verksamma beståndsdelen vilken vyvanse bryts ned till. Jippie. Frågan är bara om det är värt priset. Svaret från bolaget självt kommer att bli ett rungande ja – kanske samma sak med personerna som gått deras ”utbildning”.

Jag tror inte alls att det är värt priset och fortfarande är man väl tillåten att säga sin åsikt i den frågan? Avslutar med 2 klipp från wikipedia.

The savings between Adderall XR and generic Dexedrine ER are significant: 90 dextroamphetamine extended-release capsules cost $20 at a retail pharmacy in the United States, while the equivalent 90 Adderall XR capsules cost approximately $420[17].

Elvanse – Vyvanse is another alternative which is actually a prodrug (precursor) of dextroamphetamine. It behaves differently in the body than other formulations of amphetamines because in its parent form is not directly biologically active as an amphetamine (see Dextroamphetamine at ”Formulations). Vyvanse costs about$500 for 100 doses.[16]

Lite mer om användandet av ADHD ADD medicin kan ses på youtube.

315 reaktioner på ”ADHD Mediciner: Metylfenidat, Concerta och Ritalin”

  1. Hej, jag har en son på 17 år som just blivit diagnostiserad adhd. Vi själv trodde på add men på Bup sa dom att i dag finns bara begreppet adhd..så vi vet ej vilket som är rätt. Han har alltid varit duktig i skolan har haft bra betyg men i sjunde klass kom bekymmerna smygande för honom.Han blev väldigt aggressiv hemma, slog sönder så mycket han kunde, gick inte att lugna honom. Nu vet vi bättre.. Han har blivit insatt på concerta, har tagit 36 mg i 3 dagar nu dessförinnan 18 mg i 2 v. Den enda skillnaden han märker är att han blir väldigt torr i munnen, men dessa 3 dagar har han varit så arg och rastlös runt 4-5 tiden. Slagit i sönder en massa saker och ögonen varit uppspärrade och han har blivit vansinnig när vi inte svarat på hans frågor , helst innan han ställt dom klart. Kan det vara så att det är concertan som går ur kroppen vid den tiden? det är lika jobbigt för honom som för oss och man vill så gärna hjälpa honom..

   1. Javisst kan det vara så att concertans verkningar avtar vid just den tiden. Rådgör med läkaren om ett mer korttidsverkande preparat.

 1. Njao, så kan man ju tolka artikeln i fall man vill. Vad de säger är ju att man inte automatiskt ska ge centralstimulerande medel utan pröva något annat först, eller hur? Är det verkligen någon som förespråkat att metylfenidat ska ges okritiskt till barn?

  De hänvisar också till ett dokument vi redan länkat till: NICE, :National Clinical Practice Guideline Number 72 går att ladda ned här ( 374 sidor pdf)
  http://www.nice.org.uk/nicemedia/pdf/CG72FullGuideline.pdf

  På vilken sida menar du att man i stället för medicinering rekomenderar terapi och föräldrakurser i stället?

 2. Har prövat Amfetamin mot min Adhd och det fungerade jättebra. Krångligt att få ut medicinen, tyvärr. Vill veta vad som är skonsammast mot kroppen. Amfetamin eller Conserta. Omega 3 har jag prövat flera gånger, har inte hjälpt mig mer än jag gått upp i vikt. Andra metoder har jag testat och upptäckt en massa bluffmakare. Många vill tjäna pengar genom att skrämma upp föräldrar när det gäller våra mediciner.

  Med vänlig hälsning Sandra.

 3. Vad var det för krångligt med att få ut amfetamin menar du?

  Finns inget medel som är generellt skonsammare mot kroppen utifrån någon annan vinkel än effekten som jag ser det. Kommer att lägga ut lite mera information om Metamina snart är det tänkt.

  1. Generellt nej men jag fick byta metylfenidrat..mot amfetaminsulfat när jag klagade på dålig cirkulation o händer och fötter det hjälpte. men byt tillbaka innan ni reser till Thailand.

  2. Det är väldigt svårt att få tex Metamina. Trots att det är ett gammalt faktum att medicinen fungerar utmärkt på vuxna adhd. Hela mitt liv har något fattats. Hade jag fått amfetamin för 30 år sedan så hade mot liv sett helt annorlunda ut. Nu väntar en lång utredning med andra icke fungerande läkemedel. Kanske bäst att självmedicinera. Förståelsen hos läkarna verkar mycket låg tyvärr.

   1. Hur har det gått för dig ?
    Själv är jag en tjej på 40 som fick diagnos add(+adhd) juni-2015 .
    Har ätit bara ätit concerta och den billigare varianten metylfenidate med varierande resultat hittills. De sista månaderna har det gått till det sämre och jag mår inte alls lika bra som det första halvåret med medicinerna..
    Den första timmen mår jag bra . Sen svänger det.. då jag börjar känna mig väldigt irriterad :-( Efter ett par timmar lättar humöret o jag känner mig gladare igen , för att sen känna av irritationen igen..
    Tankeverksamheten är fortfarande lugnare , o håller mig forts pigg, men börjar få jättesvårt med koncentrationen ,känner mig nästan flummig . Har ju läst att metylfenidate kan ge skador på dopaminet
    , och att försämringen oftast visar sig efter ca 1 års användning. Låter ju inte så kul ! – ..Är väl kanske det som börjar ske i mitt fall.
    Har också läst mig till att metamina ska fungera bäst för oss äldre/vuxna som fått diagnos sent . Läkarna vill väl helst att man ska prova sig igenom hela raden mediciner innan man får prova just typen metamina. .
    Men fy för den lede – Ärligt talat så kan jag nog erkänna – att det orkar jag inte göra!! –
    Ingens liv är väl en dans på rosor , o jag ska väl inte säga att mitt är värre än nån annans , men i mitt fall så har jag inte lyckats med så mycke som jag önskat pga av detta vidriga funktionshinder,vs, usla betyg i skolan, fick hoppa efter knappa två år i gymnasiet, kunde inte koncentrera mig alls..dagarna o tankarna styrdes av min grava ätstörning, då jag vräkte i mig mat , bakverk o sötsaker konstant – o spydde sov..åt o spydde sov dagarna igenom år efter år efter år ..deprimerad , isolerad och tillslut helt ensam. Orkade ingenting. . jo förstås att äta . Men det gjorde ju inget bättre .. alls. Ångesten ökade lavinartat ..allt rasade ..jag drog på mig skulder, pga ett horribelt matkonto , tänderna rasade, drog på mig infektioner, kom aldrig i tid till möten o andra hålltider (vilket givetvis väckte irritation hos många) .. Var så slut ..hatade mig själv ,tyckte att jag var så värdelös dom inte klarade av nånting alls.
    Hade (o har väl fortfarande) en stor barndomsdröm om ett yrke jag vill utbilda i och bli ..som bara verkade bli mer avlägset ..
    Livet gick vidare och jag har många gånger varit nära att ge upp .. då det många gånger varit hinder som för mig varit så oöverkomliga att det varit omöjligt att fixa det..Tro mig!! ..Men på nåt sätt så sitter jag fortfarande här nu o lever (!!) ..
    Den 26 Juli ska jag träffa min nya doktor på den psyk öppenvården – efter min årsöppföljning efter utredningen på Np.
    Ska ta upp detta med medicinerna. . att jag inte längre mår bra alls av concerta /metylfenidate o helst inte vill gå igenom alla andra mediciner innan jag får prova att ta Metamina . -Just på grund av att jag ORKAR inte – orkar verkligen inte med mer elände nu !! – Då får det faktiskt vara !! O jag menar det verkligen.
    Jag skulle så gärna vilja leva ..-eller ja – hinna uppleva att jag levt ett värdigt liv några år..innan jag blir gammal.
    Tror du/eller någon annan som kanske har erfarenhet i detta ,att det kan finnas en chans med min bakgrund /i mitt fall -att läkaren kan gå med på att låta mig få prova Metamina ?
    Kanske svårt att svara på , men glad för de svar jag kan få . /Mvh Annis

 4. Ang krångel med att få utskrivet medicin,är helt övertygad att medicinalverket på något sätt skrämt/hotat läkarkåren om inndragen licens.Själv har jag byggt om min garnityr under ca 1 år,3 opretioner,flera tandutdragningar.Fick ALDRIG något smärtstillande utskrivet när jag hade så ont så jag inte kunde gå.Tandläkaren rekomenderade däremot ett stort glas wiskey när jag kom hem,jag trodde i min enfald att sådana kurer lades ner med napoleonkriget. Jag räddades av grannen,han delade med av sin cancermedicin.Ren skandal tycker jag!!

 5. Jag har fått min licens på Metamina, fungerar otroligt bra. Äntligen ett liv vid snart fyllda 65 ;-)

  1. Hej hur får man licens när den är bortagen i sveriges mediciner mot adhd … Jag har provat concerta ritalin och strattera inget hjälpte mig lite grann men inte så jag klara dagarna

 6. Har nyss fått min diagnos (ADD) och har ätit concerta i ca 5 dar, märker en enorm skillnad.
  Det skumma är att jag har fått tillbaka mycket av det som jag anser mig ha tappat, när jag slutade snusa.
  Så jag skulle vilja säga att nikotin, har i alla fall för mig, fungerat nästan lika bra som concerta.

  Nackdelarna har varit att jag mer eller mindra snusade konstan och så var jag ju extremt beroende av det.
  Fick hjärtklappning, yrsel och svettningar så fort abstinensen satte in.
  Tycker även att alla med adhd/add borde testa omega3, har fått 100ggr längre stubin, brukade få vredesutbrott vaje dag och skitsaker och nu får jag det aldrig.
  Har även labbat lite med racetamer och fann denna mix:
  länk
  Gav mig mer koncentration och motivation.

  Rosenrot+ginko biloba funkar också bra, var för sig märkte jag inget, men tillsammans verkar de ge en synergi effekt, kände mig piggare och mer koncentrerad.

  Men det som har fungerat allar bäst av allt jag någonsin har prövat är concertan.
  Fast jag är bra sugen på att testa ampakiner, men det blir vid ett senare skede.

  Ha det!

  1. Nikotinberoendet är nog några 100 gånger större än beroendet av Concerta som jag ser det. Vi diskuterade just beroendet av SSRI och SNRI på facebook jämfört med Metamina eller Concerta. Man kan liksom glömma bägge utan att märka det på några jobbiga biverkningar men glömmer man att ta en paroxentin eller Efexor då jäklar blir det knepigheter.

   Förvisso blir biverkningen av utebliven Concerta eller Metamina att man inte alls fungerar lika bra (fast man kanske tror det) och det märker man ju ibland först på kvällen, när man förstår att man knappt gjort några framsteg i det man skulle göra. För många är det ibland en lättnad att låta bli att ta sin Metamina och komma tillbaka till en värld man känner igen och är uppvuxen i (på gott och ont) Kanske är det också just därför personer med ADHD inte blir beroende av denna medicinering, för den är helt enkelt inte rolig eller gör någon gladare, däremot får man mer gjort på ett bra sätt, tänker till lite innan man gör nått osv. ..

  2. Är åckså sjukligt beroende av nikotin… Har försökt sluta et åtskilliga gånger!! men jag orkar inte ligga o kallsvettas i en vecka bara för att sluta snusa/röka… går nu på conserta, men känner mig bara lite lustig… hm vet ej hur jag kan förklara… har fortfarande mina problem med adhd,n kvar men är däremot enormt trött dagarna igenom. (depåtabb.) känns som de verkar men blir lite obehagligt rastlös/stirrig och fortfarande lika förvirrad, fast nu dessutom seg samtidigt. :S håller på o provar ut lite nya mediciner nu… har fått min diagnos för inte alls länge sedan. För mig var de en absolut lättnad o få de på papper!!

   MVH Rille

   1. Hej Rille!
    Många med ADHD verkar ha svindlande lätt att bli storrökare. Rökning segar ned i längden.

    Ta upp med läkaren hur du känner dig. Vad märker din omgivning för skillnad på dig med medicinen då?

   2. Voxra som komplement till amfetamin-typ preparat kan göra det lättare att sluta röka. Voxra fungerade så för mig. De förefaller vara en bättre kombination med amfetamin typ preparat än serotonin återupptags hämmare om en höjning av stämmningsläget är viktig. Bör dock tas tidigt på morgonen då de annars är svårt att sova.

  3. Vad är ampakiner ?
   Äter Metylfenidat mot min Adhd/add men medicinen är så ojämn.. Den hjälper mig till stor del men skulle kännas lättare ifall den inte var så upp o ner i effekten.
   Har funderat på att ta upp ifall metamina el elvance med min läkare – ifall de kan vara något för mig ?
   Hör gärna av dig! Mvh

  1. Jodå, känner till Strattera. Känner dock ingen som använt Strattera under en längre tid och allt har fungerat bra. Du får gärna berätta vad du tycker om stratera och varför det är bra. och hur länge du använt det.

  1. Tackar tackar allra ödmjukast!
   Tycker själv det är alldeles för lite fjäsk och beröm till de eminenta författarna. Jag säger som Arne Anka, det är för lite groupies i den här sektorn ;) Tack igen.

   1. Men jag kan berömma(fjäska)sidan lite till.Faktiskt den bästa sidan jag hittat när jag googlat om ADHD/ADD!!!!Kan bli lite av en groupie :)
    Får man fråga vem som ligger bakom sidan och ”anledningen”???Fråga får man ifs alltid sen är det kul och se fall något svar dyker upp.Tyvärr finns det ju sidor med helt fel budskap och som sprider okunskap bland människor.Hittade en PeterU Larsson som skriver om ADHD/ADD som om att det inte finns,påhittat helt enkelt.Det är så man kokar av ilska.Lägger in namnet på hans ”fakta”sida:peteru larsson

    Här finns faktavideo

    1. Kanske skulle formulera om mig, skrev ju ”anledning”…..menade mer om det fanns något speciellt syfte med sidan/bloggen, t ex personen/personerna som kom på ideén kanske själv har en släng av ADHD eller dylikt och ville informera andra av samma sort :)
     Väldigt bra gjord i alla fall,måste skriva det igen ;)

     1. De etablerade skribenterna är just nu ute på en resa, så jag svarar att såvitt jag vet handlar det mest om att få läsa det man själv ville läsa. Dvs att skriva det som inte fanns eller något bättre än det som fanns. Men som du ser har skrivs det om en hel del annat också.

      Therese, vem är du själv?

    2. Den här göken ”peterularsson” är en religös fanatiker i Scientologikyrkan, och helt verklighetsfrämmande. Man ska ju inte önska någon illa, men han skulle verkligen behöva pröva på ADHD så inte någon tar livet av sig efter att ha läst hans dynga.

     1. Jo, det är märkligt när en del personer är så väldigt kritiska men inte levererar något bättre själva. Konstigt att så många tror sig veta SÅ mycket om ADHD men inte en endaste utav dem verkar kunna bevisa det i praktiska resultat.

     2. Hej
      Jag har gjort ett inlägg som inte har med ämnet att göra, eller angör frågeställningen men däremot är insinuant och kräver att andra ska göra något jag själv inte gjort. Sedan kommer jag med påståenden som inte är bekräftade etc mm.

     3. Ja Eva vi noterade det!
      Därför tog vi bort texten så att du slipper skämmas. Du får gärna skriva precis vad du vill och länka hit för att berätta vad du tycker om den här sidan med ADHD medicin det tycker vi bara är positivt. Men det intrikata och ovidkommande pladdrets syften har du nog ingen rätt att sprida här. Kanske KMR kan hjälpa dig att sprida några av dina poetiska uttryck och vad som just nu betunga ditt hjärta?

      Jag hjälpte dig med att lägga in länken till wikipedia om ADHD så att du kan angöra ämnet lite bättre. Känn dig inte alls blyg att länka hit och berätta vad du tycker, vi ser varmt fram mot ditt värdefulla bidrag.

     4. yes, håller med, deras ”tro” är farligare än någon av ADHD medicinerna och de känner inte ens igen sin egen störning, men det gör vi :-)

     5. Han har garanterat Aspergers, massor av kliniska symptom, och har fixerat sig vid detta med psykiatrin, som ju är ett stort hot mot Scientologin. Att Scientologin och andra sekter lockar personer med Aspergers är inte förvånande, eftersom det bjuds på tydliga regler och benhård struktur. Tråkigt med hans genuina okunskap om ADHD och hans spridande av falska data i ämnet. Helt rätt som du säger Mr. ADD, att det han skriver bottnar i religiös fanatism och är långt ifrån vetenskapligt relevant.

 7. Har läst en hel del här,men inte allt(än).Väldigt frispråkigt och trevligt.
  Jag är en allmänt förvirrad och nyfiken ADD människa som suktar efter kunskap.Men lite mindre snurrig med medicinering ;)

  1. Många föräldrar till barn är mycket kritiska till centralstimulerande medel som ritali, concerta i.o.m att dom uppfattar det som ett rent missbruk. Amfetamin ses jo som en drog som förstör människor i sitt missbruk med stölder, rån o.s.v. Många hamnar i fängelse för detta. Det är en helt korrekt uppfattning och sanningen. Men, å det vill jag klargöra här! Som oftast har missbrukare av amfetamin ADHD. Det hela kallas självmedicinering, men i en utsträckning där det går till överdrift. Tro mig jag har varit där i många år. För ett år sedan fick jag min diagnos ADHD efter 3 år på behandlingshem.I dag har jag Concerta samt voxra och lamiktal. I kombination med terapi 1 gång i veckan fungerar jag bra och har aldrig känt mig så lugn,koncentrerat och harmonisk. Så tänk på detta, det är större skans att ditt barn hamnar i ett kraftigt missbruk ute på ”gatan” utan dessa mediciner. Å ni ska veta det; Det är nåt ni aldrig vill uppleva, att ditt barn blir en rånare,tjuv och hamnar i fängelse för att personen i fråga självmedicinerar. Det är lätt för en person som har ADHD att hamna i dessa miljöer. ” Dom vet helt enkelt inget annat” I kombination med impulser och aggression kan vad som helst hända!

   1. Bra skrivet Rune

    Tvärtom ett beroende, så verkar den medicinska användningen av dessa substanser väldigt ofta skapa just O-beroende. Vilket blir mer än tydligt när en del barn inte alls behöver medicineringen längre och helt enkelt slutar ta den. Just detta kanske mer än något annat visar att medicineringen skapat just o-beroende och inget annat.

   2. Hej
    Tack för att du delar med dig!
    Jag har en son på 7år som ska utreda nu och jag jobbar själv med sådana här barn. Livet just nu är tufft men jag måste säga att dom barn som jag arbetar med både som fått medicin och inte så är det sån skillnad på dom som fått.Jag och min man är väldigt öppna för medicinering för vår son.Han är värd ett bra liv som alla andra! det är som en diabetiker som behöver insullin eller en allergiker! Man måste se och inte blunda! Susanne

    1. Hej Sussane! Du kunde inte sagt det bättre. Finns ingen mening att skilja på sockersjuka barn som tar sin dagliga dos för att ” Överleva ” än för barn med ADHD. Dom har lika rätt till att ” Överleva ”. Folk är lite tröga tycker jag som ser ned på dom som lider av ADHD eller någon psykisk sjukdom. ” Vi är inte Farliga ” !!!

    2. Hej det var skönt att höra sitter i samma båt med min 7 åring pest o pina men så är det. har själv adhd men medicinerar inte vågar inte bara. har brukat amfetamin i många år å varit ren i nära 20 år. Idag har jag lärt mig att leva med detta.

   3. Det var det bästa ja läst på länge och dessutom sant ! Hur många tror ni sitter i fängelse totalt i onödan ? Läste om en undersökning som gjorts på ett fängelse, skrämmande ! Klarlagt att 25 % av dom intagna hade ADHD och det var med största säkerhet ett stort mörkertal också. Dom som hade fått diagnosen och medicin, terapi kunde slutföra skolgång som dom inte klarat innan mm. Alltså en dramatisk skillnad var uttalandet av en intagen på anstalten. Sen måste ja bara få tillägga, såg ett program på tv då det var mest på tapeten om ADHD där en som uttalade sig så här, har det börjat gå en epidemi ? Alla har ju fått ADHD. VA ??? Tack o lov fanns en läkare där som talade om hur mycket dom ångrat långt tillbaka då dom sa, det växer bort. Tyvärr sa han, gör det inte det så i dag står vi här och får ta itu med det här nu och alla som gått genom livet och inte blivit förstådda, mått dåligt, farit illa, missbrukat el, själv medicinerat som vi brukar säga, allt onödigt lidande. Så tack för ditt inlägg.

 8. Hej! Misstänker att jag har ADD och ska genomgå en utredning snart. Detta har emellertid dragit ut väldigt på tiden och jag känner en stor frustration över att inte komma vidare. Har kommit över Concerta genom en vän och har idag provat en 18mg tablett nu på morgonen. Känner egentligen ingen som helst skillnad och vet inte heller vad jag kan förvänta mig. Har jag inte ADD då?
  Snälla, kan någon ge mig svar eller åtminstone lite info eller stöd.

  1. Det finns personer som tycker att de blir sämre av mediciner. Men omgivningen säger att de blir bättre. Det hela kan egentligen förklaras med att deras självkritik ökar.

   När en del blir ”höga” av centralstimulerande medel tenderar personer med ADHD att inte bli det vid de doser som används vid behandling. Det är därför viktigt att göra en ordentlig utredning och att verkligen utvärdera medicinens effekt på längre sikt. Det bästa tipset jag kan ge dig just nu är att se till att du får en undersökning snabbt. Bara ligg på. sedan än bara att ligga på mer….

   1. Men vad har jag själv för nytta av att äta någon som endast min omgivning märker skillnad av när jag själv går och kring och mår dåligt?

    1. Om du påverkas av hur din omgivning bemöter dig, så påverkar det väl dig också?

     Påverkas du inte mycket av hur du blir bemött?

     1. Jo, i högsta grad! Jag drar mig undan människor för att slippa de negativa tankar och känslor jag i princip alltid får av att ”läsa av” vad de tycker om mig.

     2. Hej!
      Jag har en 10-årig son som har ADHD. Det är i skolan han har största problemen. Hemma har vi fått det att fungera riktigt bra, men han sliter ändå ont av sina problem.
      Han har prövat Ritalin i 5 veckor och då höjde vi dosen en gång. Det blev lite bättre i skolan. Han flydde inte på samma sätt efter utbrott och det gick att prata med honom bättre och även lite bättre koncentration. Problemet var att det blev sju resor värre hemma. Det var ohållbart! Han var konstant irriterad över nästan allting. Hans 12-åriga syster grät till slut hon orkade inte. När det var dags för sportlov valde jag att göra uppehåll för att han skulle få vila. På en gång blev han glad och kramig igen, fast han hade fortfarande sina ADHD-problem.
      Nu vill dom pröva Strattera och jag är skeptisk. Har själv ätit antidepressiva i fem år och har inga goda erfarenheter av dess biverkningar.
      Jag undrar vad skillnaden mellan Ritalin och Concerta är och om någon kan förklara det för mig. Kan Concerta hjälpa om Ritalin inte gör det?
      Jag vet inte riktigt varför jag hellre ser centralstimulerande medicin än antidepressiva.

     3. Skillnaden mellan Ritalin och Concerta är att Concerta levererar en jämnare koncentration Metylfenidat över dagen så att den inte går upp och ned vilket kan vara svårt att vänja sig vid för en del.

      Ja, Concerta kan hjälpa, ibland behöver man testa några olika beredningar för att hitta det som fungerar bäst. Det andra alternativet kan vara att ge en kortitidsverkande Ritalin vid hemkomsten för att se om det är de snabbt sjunkande plasmanivåerna som orsakar problemen. Hursomhelst något du bör ta upp med hans läkare.

      Du skriver inte vilken typ av Ritalin han använder, hur mycket och när de tas, vilket ibland kan vara bra att veta för att förstå reaktionerna. Berätta gärna hur det går! Jag är övertygad att det finns många som har samma eller liknande problem.

     4. Hej mamma som har problem med medicinen!

      Min son är 8 år, med ADHD, och han började med ritalin 20mg (”fungerar” i sk 4-timmars intervall). Det hjälpte lite men inte tillräckligt, så vi höjde till 30mg. Det blev inte bättre. Då kom vi på att det berodde på att ritalinets verkan gick ned precis när blodsockernivån var som lägst. Så bytte vi till Equasym (långverkande), men då blev han alldeles ”galen” på kvällen istället. Så, till slut, tog vi bort 10 mg Equasym på dagen och gav honom 10 mg Ritalin på em vid 15-tiden…och då blev allt kanon. Han mår som en prins och somnar tom bättre än förut. Det tog ungefär 3 månader att komma fram till den här nivån, men nu funkar det och min son mår jättebra.
      /tack för mig och tack för en bra sida :)

     5. Tack Jessica!
      Trevligt att du delar med dig av dina erfarenheter. Jag tror många har nytta av att se andras erfarenheter i stället för att bara läsa en torr broschyr. Alla vill veta vilket medel som är bäst och det korrekta svaret blir det beror på vem du är, om du förstår vad jag menar.

      Trevligt att han sover bättre av medicineringen det låter betryggande tycker jag, det är liksom grunden för en god utveckling.

    2. Ok, Emil
     då har du väl själv svarat på vilken nytta du kan ha ifall bara omgivningen märker av medicinerna men inte du, i första läget, eller hur?

     Plötsligt en dag ligger vattnet naket klart, då kanske man kan spegla sig och samtidigt känna att något är underbart. Vid is och frost hör man ibland korrosionen av andra men ser inte sin egenrost. Med andra ord en del mediciner smakar skit är inte roliga men gör gott. Vissa säger att de är beroendeframkallande, men det jag sett tyder snarare på att de framkallar oberoende, när de verkligen behövs.

  2. Medicineringen är något som provas ut för varje enskild person. Det som funkar för en kanske inte funkar för en annan rent generellt. I övrigt kan det bara vara så att dosen du tog var alldeles för låg och därför kände du inte av den. Min tonåriga son har 36 mg just nu då 18 mg inte längre gav verkan. Hoppas det ordnar sig för dig iaf men du-mixtra inte med mediciner som du inte fått utskrivet av läkare. Det finns mindre trevliga bieffekter av vissa och vissa bör man inte ta för att det inte passar med ens övriga hälsotillstånd. Håller tummarna för att din utredning sätter fart!

 9. Min koncentrationsförmåga är inte riktigt på topp ikväll (som vanligt ;-)), så jag har inte lyckats processa all informationen på sidan, men…

  …jag tillägga, om det inte nämnts, att jag tror man ska vara försiktig med SNRI preparaten (t ex Venlafaxin (Effexor), Reboxetin (Edronax)) vid misstanke om ev ADHD/ADD. Jag har själv upplevt, och som ren ’observatör’ sett potentiella ADHD-drabbade personer få stora problem av dessa preparat. Efter att patentet på venlafaxin gick ut så har denna medicin blivit ett populärt förstahandsval i konkurrens med SSRI-medicinerna. Men det jag sett är att de verkligen kan ställa till det för de som kanske har ADHD.

  1. När det gäller Venlafaxin – Effexor kan jag bara hålla med. Medicinen är helvetes svår att sluta med, vilket en rad som testat intygar.

  2. Hej! Hur menar du att man ska vara försiktig med Venlafaxin vid ADHD/ADD? Jag blev diagnosticerad ADD i våras och började med Ritalin i juli, hade då inte tagit Venlafaxin på en vecka, men hade såna jobbiga utsättningssymptom att jag blev rekommenderad att börja med dem igen, vilket jag gjorde. Började iaf att trappa ut Venlafaxinet tills jag hamnade på 37,5 mg varannan dag. Började för nån månad sen känna att en depression var på väg, och fick då Voxra utskrivet att börja med nästa dag, 150 mg och samtidigt sluta med Venlafaxinet. Redan andra dagen började ångesten och den ökade och ökade för varje dag tills den blev helt ohanterlig, jag fungerade inte överhuvudtaget. Samtidigt så äter jag Ritalin 40 + 20.40 på morgonen och 20 senare på dagen. Fick börja med Venl igen, började med 37,5 varannan dag..efter 1 vecka beslöt jag att sluta med Voxran och har nu gått upp till 37,5 Venl. varje dag och planen är att öka till 75 per dag. Känner dock att Ritalinet inte funkar längre, och är totalt förvirrad av allt detta, vet ju att Voxra ska ”hjälpa” Ritalinet, men jag kände bara ångest…åt dem bara i ca 9 dgr… Nu vet jag inte vad jag ska göra! Hjälp!!

   1. Allvarlig frågeställning som du bör ta upp med din läkare bums!

    Snabbt Mixande och trixande med mediciner kan skada mer än det ger. Vad jag menar med att vara försiktigt med Venlafaxine är precis som jag och många andra skrivit att den är helvetes svår att sluta med och Metamina, Concerta Ritalin mm inte kommer i närheten av problematik vid behandling av ADHD, det kan man ju sluta med på dagen men det går inte med Venlafaxine. Försök att komma in i regelbundna vanor och se till att medicinerna gör dig bättre om så inte är fallet ta dem inte.

    1. Hej! Tack för ditt svar… Äter nu Venlafaxin 37,5 varje dag samt Ritalin 40 mg på morgonen och 20 mg senare på dagen..det är depottabletter.. Känner dock inte samma hjälp av dem som jag gjorde i början. Kan det bli bättre om jag bytar till Concerta? Vad är skillnaden på dessa preparat egentligen? Där jag går (psykkliniken) säger de att kvinnor får mindre biverkningar av Ritalin och att det är därför jag får Ritalin… så just nu går jag (såklart) och funderar på om det skulle bli bättre med Concerta eller Metamina, men har ändå bestämt att jag ska gå långsamt fram…

     1. Tack Anita!
      Tycker själv delar av sidorna är ganska bra och vad jag själv skulle önskat läsa. Vi är dock inte helt halal och kosher i allas ögon och kommer antagligen aldrig att bli.

     2. Hej Anita!
      Frågan du ställer kan bäst besvaras av den som känner till anledningarna till att du har de mediciner du har.
      Mot ADHD problematik hjälper Concerta bättre än Venlafaxine, ja så mycket går att säga. Skillnaden mellan Concerta och Ritalin är i vilken takt det aktiva ämnet Metylfenidat frisätts i blodet. Låter underligt att just kvinnor skulle få mindre biverkningar av ett speciellt preparat men mera av ett annat när den aktiva ingrediensen är densamma, möjligt, men det tror jag inte på.

 10. Har lagt bloggen i mina favoriter. Vill lämna en kommentar här i hastigheten. Kommer att läsa närmare en annan dag. MEN — har fått diagnos adhd i okt-09. Har INTE fått någon som helst vägledning, med allt vad detta innebär för mig då jag är 49 år nu och har levt ett liv med ständiga depressioner, osv, ja,ja…Men lyckats överprestera och klarat mig hyfsat, utåt sett, men pajjat fullständigt inåt sett sedan 2002. Fått antidepp och blev sjukare. Tills nu 2009 får jag veta att jag har adhd !!
  Som tur är har jag förmåga att själv hantera det, känns så rätt och bra, och med nuvarande medicinering Concerta får jag ju full tillgång till mina resurser !!! ÄNTLIGEN !!!!
  MEN eftersom jag fått ta hela ”bildningsbiten” helt själv, har jag sökt som en galning på nätet i fem månader nu, utan att finna det jag söker. Till nu och här !!!
  Häpnar….gläds, ÄNTLIGEN….. exakt vad jag sökt.
  Har själv tänkt starta nån slags blogg/hemsida för att göra en som tilltalar sådana som mig.
  Jag är helt frusterad över allt skit som skrivs, dåliga informationer, och inte minst en vårdsektor (psykiatrin!!) som inte alltid har den moderna forskningens kunskaper up to date !! *pust*….

  Nu kan jag ta det lugnt, slipper jobba upp en egen hemsida (jag fattar ändå inte hur man gör och blir bara trött :-D).

  Som sagt, återkommer hit för att läsa mer !!

  TACK whoever you are, som gjort denna sida.

  1. Grattis det var roligt att höra att det fungerar bättre, det är klart man blir deppig när man för allt man är värd och det ändå inte funkar. Trevligt att du gillar våra inlägg, stil kvalitet och det mesta varierar bredd eller smalt, detta är DAMP :)

  2. Hej
   Jag är 52 och väntar fortfarande på att min utredning skall starta.
   Har sökt hjälp sedan -91, blev utredd 2001 med slutsatsen ”har troligen en utläkt ADHD” !!!
   Nu äntligen har en person förstått mina problem, han var inte utbildad.
   I väntan på utredningen,(har bara väntat i ett år nu) har jag fått följande tabletter, 400g Lamectal, mot deppigheten funkar ganska bra och nu även Mondiodal 400g. Någon som har erfarenhet av dessa?
   L

   1. Hej Lennie!
    Låter uppriktigt sagt förjävligt att det ska behöva ta så lång tid och är i mina ögon ett ganska tydligt belägg på att många med ADHD är väldigt godtrogna och lätta att skyffla fram och tillbaka tills man inser vad som händer. Man har helt enkelt väldigt ofta så fullt upp med annat och litar på att andra gör vad de säger. LIGG PÅ SOM ATTAN och se till att få en ordentlig utredning ifall medicinen nu inte fungerar.

    Modafinil som substans kan ha en hel del fördelar vid ADHD och ADD samt mindre biverkningar av typen hjärtklappning. När det sedan gäller antidepressiva medel och ADHD, ADD verkar som jag sett det oftast ge mycket svårare biverkningar på personer med ADHD/ADD. Såväl som i vissa fall riktigt jävliga ”utsättningssymptom” (för man får inte säga beroende fastän de framkallar ett beroende om man inte kan sluta med dem)

    Lamictal, tja om du känner till fallet Gulli om kvinnan som plötsligt blev frisk på dödsbädden tack vare att läkarna inte längre gav henne sin medicin då hon ändå skulle dö, så vet du att medicinen hon fick hette lamictal.

    1. Hej
     Kände inte till Gulli.. känns så där.
     Mot deppigheten (detta var innan de till 99% misstänkte att jag har ADHD) käkade jag Cipralex, den kapade toppar och dalar och jag gick omkring i ett töcken, bytte till Mirtazapin och Atarax. Bättre men slutade med dessa efter ett halvår och började sedan med Lamectal, hände inget förrän vi efter ett år kom upp i 400mg, de kapar botten med topparna är kvar, men trötthet och ett tydligt beroende om jag missar en timme för de bestämda tiderna.
     Vad gäller utredning ligger jag på i omgångar nu senast har jag varit hos en arbetsterapeut som lovade på senaste mötet för en månad sedan att hon skulle göra allt för att påskynda min utredning, hon lovade att återkomma två dagar efter! Inget svar ännu. Min fru ringde och skällde ut henne (självklart på en svarare, ingen är ju på plats) Ingen effekt.
     Va fan gör man!?
     Jag har flyttats omkring nu i snart 10 år, hur tar jag reda på ansvarig för att anmäla/informera mitt fall.
     Orkar inte med vardagen och tyvärr orkar min fru inte vara min ”assisten” längre och vi bor inte ihop, jag förstår henne.
     Detta gäller Jönköpings landsting

     1. Om ADHD är det primära problemet så brukar det synas en ganska snabb respons när man sätter in medicineringen. Min erfarenhet av antidepp är att personer med ADHD tenderar att få mer biverkningar och bli hårdare beroende av dem men inte direkt bättre bara mer borta. Concerta, Ritalin och Amfetamin ska ju i teorin vara beroendeframkallande men det är mer än jag märkt. För personer med ADHD förefaller den medicineringen framkalla Oberoende.

      Ligg på för att få en vettig utredning!

 11. Vad ska vi som har ADHD och ett drogmissbruk bakom oss få ist för concerta eller ritalina ? finns ju inget annat än de så som jag har förstått det efter att ha varit hos läkaren, kan ju inte ta något med någon substans i eftersom då faller jag tillbaka på ruta ett direkt igen. så vad finns de för oss ?

  1. Om en person med ADHD börjar missbruka betyder det väl inte att den personen för all framtid ska klara sig utan de mediciner som gör att personen fungerar bättre och därmed har en större chans att klara sig från att missbruka igen?

   Det viktigaste med en medicinering är att stärka oberoende, vilket medlen kan göra när de är insatta på korrekta grunder.

   https://adhd-npf.com/galler-naturlagarna-ocksa-kriminella-med-adhd-och-add/
   Här ser du tex en gammal missbrukare som verkar ha slutat med missbruket, vilket verkar ha gjort att kriminalvården slapp en kär gammal kund, jag väntar med spänning på en långtidsuppföljning för att kunna se om det verkligen är så bra som det ser ut på kort tid. En del har börjat med Concerta på tex behandlingshem och där noggrant under övervakning ställt in den dos de fungerar bäst på. Frågan du ställer bör du ställa till din läkare och ifall denne inte kan hjälpa dig så bör du begära en läkare som kan hantera missbruk och ADHD.

  2. Hej! jag har ett mångårigt missbruk bakom mig..Började med alkohol i många år, sen när jag hittade amfetamin, hittade jag ”hem” för då blev jag ”normal”, och började att självmedicinera… Har nu varit drogfri i många år, och fick diagnosen ADD i våras och äter nu Ritalin. Känner absolut inte nåt ”sug” efter droger, eller är rädd att börja med det igen, eftersom jag ju nu får den medicin jag behöver, och slipper amfetaminet. Håller med om att det gör en ”oberoende”… jag behöver absolut inte något annat, och det finns ingen anledning att inte få dessa preparat för att man har ett missbruk bakom sig eftersom det inte är en drog utan medicin som fixar det som gjorde att jag använde amfetamin innan.

 12. En riktigt bra sida!
  Jag har lagt in denna sida som favorit i min blogg!
  Kom gärna och hälsa på hos mig:
  Jag är en 43 årig kvinna som har fyra pojkar varav två med diagnos; ADHD/Asperger och ADHD/Autismspektrumtillstånd!
  Länge leve metylfenidat säger jag. Yngste sonen och vi andra fick ”ett nytt liv” med hjälp av denna medicin. Han är 8 år och äter 20 mg Medikinet på morgonen och 10 mg på eftermiddagen.

  1. Waow, det låter verkligen fantastiskt att kunna bli så mycket bättre. Har hört det och sett det förr men det är lika fantastiskt varje gång när medicinen verkligen fungerar.

   Trevligt du bor även om du fått en lite badvik som varit svår att få bukt med, men sådana är ju vikarna ;) Längar ibland efter en egen häst.

  2. SmulAnn
   Roligt att du gillar sidan
   Och visst kan metylfenidat ibland göra underverk.Lika paradoxalt som sant – det stimulerande medlet gör den överstimulerade kolugn.

 13. tack för alla inlägg man behöver höra att man inte e ensam!!! ni får en att tro på framtiden och att det finns mänskor som vart där man är nu och hittat hjälp!!! jag har just blivit beviljad en utredning för adhd/add ska bli skönt att kunna få ett svar på varför man nästan alltid har känt sig utanför eller inte kunnat fungera som en mänska på djupet!!! tack för den fina sidan enen gång ni/du bringar hopp :))

 14. Hej!
  Ser att några har skrivit om antidepressiva preparat, tänkte dela med mig av min erfarenhet ur ett ADD perspektiv.

  Innan jag ens tänkte tanken att jag kanske hade ADD/ADHD så hade jag en hel del motgångar i mina studier, vilket i efterhand inte är så konstigt eftersom jag ju trots allt har ADD, men i alla fall.
  Jag började känna mig deprimerad och beslutade att det var dags att göra något åt det, så jag fick börja med citalopram.
  Det small till på en gång och depressionen sveptes bort, jag märkte även att det ”tyst i huvudet” och att man faktiskt kunde gå runt utan att tänka på en massa saker och bara vara.

  Men varje gång jag drack alkohol så blev jag stupfull och fick minnesluckor oavsett hur jag bar mig åt, under dessa minnesluckor så betedde jag mig mycket illa och förolämpade folk och var allmänt aggressiv och dryg.
  Med handen på hjärtat så kan jag säga att jag aldrig innan har betett mig på detta vis när jag har varit berusad.

  Efter en tid så började jag även märka att jag blev en annan person, jag blev allmänt likgiltig och tappade intresset för saker som var viktiga för mig innan som tex skolan och musik.
  Jag märkte att mitt intellekt försämrades, jag kände min inte lika vass och lite trög i skallen.
  Så jag gick till läkaren och fick Sertralin utskrivet, jag komme inte ihåg vilken dos men det var den lägsta dosen på båda preparaten.
  Men det gjorde ingen som helst skillnad, jag kände mig enbart slöare och mera likgiltig och korkad för varje dag som gick och jag kände mig som om jag var lobotomerad, som om man hade skurit ut en stor del av min person ur hjärnan.

  Jag slutade tvärt med medicinen vilket jag i efterhand inte kan rekommendera till någon, en hel vecka med vredesutbrott och krypningar/stickningar i benen kom som ett brev på posten.

  Efter de värsta utsättningssymptomen var över så började jag känna mig som mig själv igen, jag började lyssna på musik igen och satte igång med alla mina otaliga projekt (vilka jag sällan slutför).

  För den som inte orkar läsa allt det jag har skrivit, så kan jag sammanfatta att för mig är ADD+SSRI preparat = Dåligt!
  Observera att detta behöver inte gälla för alla!

  Ville bara dela med mig, det kanske hjälper någon vad vet jag?
  /Daniel

  1. Hej Daniel
   Det verkar vara en ordentlig oordning bland kommentarerna i detta inlägget, de hamnar huller om buller som du kanske ser. Hoppas att detta hamnar rätt. (har just sorterat kommentarerna lite bättre, tack för påpekandet!)

   Tack för din långa kommentar om SSRI. Håller med dig om att SSRI kan vara tveksamma vid ADD men även vid ADHD, har dock inte sett eller hört något om att de framkalla agression vid alkoholkonsumption men är väl medveten om att sådan finns beskriven i litteraturen.

   Sedan tycker jag att alkoholkonsumption är ganska dumt vid ADHD och ADD speciellt om man medicinerar, att man sedan blandar i ytterligare komponenter brukar inte förbättra det hela. Är man impulsiv och har låg kringflackande koncentration gör alkohol knappast några av de sidorna bättre.

   Mina egna synpunkter på SSRI och SNRI är framförallt att vissa av dem framkallar en helvetes abstinens som inte får kallas abstinens trotts att de har alla abstinensens kännetecken. Så därför tänker jag inte kalla det abstinens utan superabstinens, något som jag inte sett med personer med ADHD som slutar med tex Metamina eller concerta. Vilket sammantaget talar för att dessa medicineringar verkar ha stora fördelar för gruppen men SSRI, SNRI för att inte tala om ECT har stora biverkningar på gruppen.

   1. P-O
    Hej!
    Jag har aldrig innan haft några problem vid intag av alkohol, jag är en sådan person som endast blir glad och kramig när jag är på lyset.

    Det enda som har varit ett återkommande problem är att jag många gånger dricker för fort pga min ”berusningskurva” är mer logaritmisk än linjär, så det tar oftast en bra stund innnan jag fattar att jag är påverkad, sen så blir jag extremt bakfull och känner mig låg och obekväm (dopamin brist?) i upp till 2 dygn.
    Vilket i sin tur är bra eftersom jag tror att det annars skulle finnas risk för alkoholism.

    Men i kombination med SSRI preparat så blev jag en helt annan person, skulle nästan vilja kalla det för personlighetsstörd. Oavsett mitt fysiska eller psykiska tillstånd så har det aldrig hänt innan.

    Jag har en teori om att jag kanske har en väldigt känslig kemisk balans i min hjärna och det kanske är vad som ligger bakom.
    Jag äter för närvarande 18mg concerata och jag skulle verkligen inte vilja höja dosen för att ibland så känns medicinen väldigt stark men inte för stark.

    Till något helt annat, vid några tillfällen så har min medicin ”slagit fel” och jag har känt mig extremt irriterad och stört mig på allt och alla, kände även av en rejäl huvudvärk.
    När medicinen väl gick ur min kropp som fick jag en ångest som jag aldrig upplevt förrut.
    Detta har bara hänt några enstaka gånger under loppet av ett halvår, den gemensamma nämnare har varit att jag under dessa tillfällen har känt mig förkyld något annat kan jag inte komma på.

    Kan det vara så att min kropp inte klarar av att hantera medicinen vid en förkylning och därav biverkingarna.
    Har du hört talas om något liknande förrut?

    1. Nja alkohol ger också en sömnförsämring som personer med ADHD borde vara känsliga för + en massa annat. När det gäller att störa sig på allt och alla så är det en effekt av medicineringen att många stör sig mindre. Att bli aggressiv av en medicinering kanske inte låter så lyckat och det är heller inget jag känner igen på det sättet, snarare en indikation på att medicineringen är fel om problemet kvarstår, men visst kan man fundera över förkylningen som påverkande inslag om det är förkylningen som åstadkommer detta bör du strunta i concertan vid förkylning det är väl det enda jag egentligen kan säga om det.

     När näsan är täppt gäller sålunda att vara näsvis – resten kan vi lämna därhän för det är nys. (atschjo)

     Kanske någon annan känner igen det du beskriver om concerta?

     En gissning långt långt ut på spången skulle vara en något ovanlig serotoninkomposition hos min herre, som tänkbart kan visa hur Interleukin-1 och serotonin potentierar varandra under infektion (enligt djurstudier) och här skapar ett läge som ditt system ogillar som attans (när du tar concerta och är förkyld) pga av att systemet behöver hårdkontrollera din medvetande nivå under infektionen så att du blir frisk. Gissningsvis så är det vad systemet vill säga dig – vi är orkestrerarna när du är förkyld låter du bli concertan annars spelar vi hartzfiol på din migrännerv. typ..

  2. Hej alla glada!!!
   Vill bara säga till skaparna av sidan:Underbar,älskar den!!!Tänk att det finns fler människor som är och känner som jag.

   Jag håller helt och hållet med Daniel ADD+SSRI preparat = Dåligt, framförallt katastrof.Har ALDRIG mått så dåligt och varit så knäpp som när läkare tyckte jag skulle äta massa såna piller.Mega ångest,massa tvång och totalt likgiltlig till allt,helt apatisk faktiskt.Reagerade inte själv på det bara.
   Det ena pillret behövdes kompenseras med ett annat eftersom man fick biverkningar av allt.Så har ganska stora minnesluckor från den ”perioden”.Vet inte heller hur många olika mediciner jag åt samtidigt.Hemskt att läkare inte reagera,inte en endaste,vet för den delen inte hur många läkare jag plöjde igenom då heller.Det var tur att jag kom från den kommunen och fick komma till ett ställe med riktiga läkare som kunde ställa rätt diagnos,både på mig och min son.Så bra som vi mår idag har vi aldrig gjort.
   Mycket kan vi tacka våra mediciner Concerta och Ritalin.Finns inte tillräckligt med ord för att beskriva vad dom tabletterna gjort/gör för mig och min familj!!!!!!!!
   Var tveksam om att börja medicinera min son pga okunskap.Man trodde tvärtemot vad man vet idag.Att man blir missbrukare av sådana tabletter.

   Idag har vi ett helt nytt liv på ett helt annat ställe.Inga depressioner här mer!!

   1. Aaah stort tack för det!
    Tål att höras flera gånger. Med tanke på att vi betalar för nöjet att tillhandahålla sidan så kan det ibland vara väldigt bra att få veta att det inte enbart är till för egen skull. Men visst, de flesta som uttrycker sig negativt om sidan är personer som själv gör pengar på det jobb vi betalar för att göra.

    Visst är det en fantastisk förvandling att få en medicin som fungerar rätt! Det är lätt att skriva ut SSRI och SNRI och jag har känner inte en enda person med ADHD eller ADD som har haft lätt att sluta med dessa medel, tvärtom. Med Concerta, ritalin eller Metamina är det ju bara att sluta, vid korrekt dosering får man ju ingen abstinens eller sådant som kan inträtta med de andra medlen. barn som växer ifrån problemen kan ju också ses som ett bevis för att Ritalin och Concerta inte har skapat något beroende – Tvärtom de har skapat ett oberoende.

    1. Det där med att sluta med sådana mediciner är ju ganska skrattretande…Läkarna sa till mig att dom absolut inte var beroendeframkallande,men man ska ju trappa ner på dom sakta när man ska sluta…hmmmm ja.Jag fick (mer) sömnproblem av medicinerna och då får man ju fler tabletter utskrivna istället,sömntabletter.Sen växlade jag väldigt mycket i humöret så jag skulle äta tabletter mot manodepressitet.SUCK.En dag tröttnade jag bara på allt.Blev inte ett dugg bättre av några av tabletterna och kände inte igen mig själv mer alls.Så jag slutade med ALLA tabletter samtidigt,benzo,efexor,stilnoct mm.Jag mådde skit rent ut sagt.Hade alla ”avtändnings symptom”,fick t om ha solglasögon inomhus pga ljuskänslighet,yrsel illamående.Men så är det med vissa människor ALLT eller INGET.Rekomenderar dock inte att sluta med massa tabletter på en gång.
     Antidepressiva är inte alls något för min del.Jag provade även Strattera när jag var klar med min utredning,det första jag testade av ADHD mediciner.Det var ingen positiv reaktion kan jag säga.
     Det var helt klart blandade känslor när man fått sin diagnos.Var glad att veta vad felet var,samtidigt var jag så fruktansvärt arg på sjukvården där jag kommer ifrån.Hur f.n kan man missa nåt sånt,i flera år dessutom?????Har lust att stämma,hade det varit USA hade det väl gått bra.
     Ni/du som svarar på inläggen…Har ni själv någon diagnos??? (Om man får vara nyfiken)

     1. Hej Therese
      Jovisst. Har till och från undrat varför man inte försöker mer med tex tryptofan som är förstadiet till serotonin. Diagnoserna brukar vi turas om att bära och vara stolta över. Skriver just om postorderdiagnosernas tidevarv och ”Tsela” via en hink med sand.

      -Om du tar ut sanden ur hinken och skapar något annat av sanden, då finns väl inte sanden kvar i hinken va?

      Svaret kan verka tämligen självklart tills man börjar applicera Tsela på det hela. För enligt legenden tog gud Tsela från Adam och skapade Eva, och inte fan var Tsela ett revben, inte heller är det väl sannolikt att det som gud tog från adam också finns kvar hos adam? Så visst kan man säga att det handlar om diagnoser här också, bibeltolkningens diagnoser och en extremt stark könsgravitation som enligt uttolkarna påstår att sanden togs från hinken och samtidigt skapade något annat, Tsela snarare en tangent som utgår från centrala platser och når långt. Varför inte mtDNA.

      Adama betyder jord och Hewa betyder liv, jao, lite mytologiska tolkningar och läran om tolkning kan nog vara intressant ibland. appropå det där om vad feminister saknar. Japp nu fick du mina snurriga tankar om diandets gnosis. Solen lyser och jag är fetare än någonsin :) Problemet med nuvarande biblisk tolkning av Eva är att Mitokondriella Eva är äldre än Adam….. Ja, se var man kan hamna från det ena till det andra. Kanske blir det begripligt en dag åsså…

 15. hejsan
  Jag har precis fått diagnosen ad/hd. Är 27 år gammal..
  Jag undrar om det är någon skillnad vad gäller biverkningar i de olika preperaten? Är det något av dem som ger mildare/färre biverkningar?
  Finns det bara concerta och Ritalin som används i Sverige?
  Jättetacksam för svar :)

  1. Nina! Jag är också 27 år fick diagnosen för kanske 5 månader sedan.
   Vi kanske har liknande erfarenheter.
   Nyfiken på din historia.
   Känner mig ibland så ensam och förvirrad. Finns en konstigt nog något lugnande och betryggande i att en kvinna i samma ålder går igenom något liknande.
   Om du vill ha kontakt med mig kanske jag kan kan lämna min min mail till admin, och du få den via dem.

 16. P-O
  Visste du att vi tillhör gruppen ”legala narkomaner” i alla fall om man ska tro denna tomte:

  peterularsson …

  Han har även magen att påstå att han ogillar fördömande,förtryckande människor samtidigt som kan kallar mig för narkoman.
  Tog upp det i ett mail med honom men han vill inte kännas vid det.

  Det som är mycket tragiskt och oroande är att människor som mår dåligt och är i en utsatt situation faktiskt lyssnar på den dåren.
  Att han sedan är scientolog och troligen delar deras mycket speciella syn på psykiska sjukdomar gör inte saken bättre.

  Tur att det finns sidor som denna som ”motvikt”.
  /Daniel

  1. Hej Daniel och tack för det!

   Det är en åsikt som går att utbilda bort!
   Narkomani kommer från ordet Narcos eller sömn, den ursprungliga betydelsen var alltså något som ger sömn. Medicineringen mot ADHD problematik ger heller inte sömn eller beroende, däremot så skapar den O-beroende och det är faktiskt bara just därför den används.

   Däremot kan det vara ett allvarligt språkmissbruk att påstå att det som skapar oberoende är farligt, frågan är väl snarare för vem är det farligt och varför. Att ge sina barn mediciner kanske är det sista man gör, men när man väl gör det så har man nog ofta en bra anledning härtill.

   Jag har skrivit om att till och med luft är narkotisk och kan ge en sådan narkotisk verkan att den dödar, det är och förblir ett vetenskapligt faktum som alla som andas bör veta om innan de snackar om narkotikum. Det hela är nog mest frågan om vilket tryck man sätter på sin personliga gospel och andras evangelium.

 17. Hejsan, jag har nyligen fått veta att jag har svår ADHD (som de på neuropsykiatriska diagnosteamet, uttryckte det). ADHD:n kan även göra så att jag har min dyslexi, vilket jag trott varit mitt huvud problem under hela grundskolan och gymnasiet. Men till min fråga, jag fick som förslag att ta medicin (tror hon sa Concerta) eller få annan hjälp, vad kan vara det som hjälper min mest? Ska börja en utbildning till hösten, och vill verkligen, verkligen inte att det ska gå lika dåligt igen som i gymnasiet med betyg (gick ut med en hel del IG:n och få kompisar.
  Har vissa problem när det gäller att ta kontakt med personer IRL.

  1. Hej Fredrika!
   Svårt att på rakt arm säga vad som är bäst för just dig, eftersom vi är så olika allesammans på något sätt. Fördelarna med Concerta är att du tar en dos på morgonen och sedan ofta kan glömma bort allt det där med mediciner, vilket fungerar bra för de allra flesta.

   Med en ökad koncentration kan det ofta komma en större avslappning med lugn och ro till följd. Och ibland kan det till och med vara så, att med den ökade avslappningen får man mer ro att ta hand om sig själv för att göra just ingenting, hittar balansen i sig själv bättre och därmed också lättare ser den i andra. Kan vara lite svårt att sätta det rätta orden på kemin som ibland uppstår när man inte känner varandra så bra men jag hoppas du förstår vad jag menar. Fundera över om någon typ av spegling skulle vara till hjälp för dig, typ psykoterapi eller dylikt. Sikta bara långsiktigt och glöm bort alla som säger att de gör det….

 18. Hejsan. Jag hittade nyss denna underbara sida och har en son som aldeles nyligen fått diagnosen ADHD med ångest och tecken på autism. Idag påbörjade vi medicinering med conserta och jag undrar, börjar denna verka direkt eller tar det några dagar innan man ser effekt? Den ska ju vara i 12 timmar och han fick denna 5.30 i morse, innebär det att den går ur kroppen igen 17,30 alltså nu eller är det fördröjning på det?

  1. Hej och tack Angel!
   Det normala är att du märker effekt tämligen omgående. Hur halterna av metylfenidat sjunker ser du här, hur man uppfattar det kan vara väldigt olika.

 19. Hej

  Jag är 45 och fick en ADD-diagnos för nästan exakt ett år sedan. Provade Concerta ett tag men fick domningar och hjärtat pickade som aldrig förr. Fick sluta, fortsatte med Zoloft och nu i mars fick jag Venlafaxin, (Efexor) som jag också fått sluta med, men sitter nu och mår hemskt. Trots en försiktig nedtrappning mår jag skit, känner mig frånvarande,”lullig”, illamående, darrig, klen, susig både i huvudet och i kroppen och andra känslor jag knappt kan beskriva.
  Fick nu vi senaste besöket Concerta igen, 18 mg, och förmiddagarna känns rätt hyfsade, fram till 12.30-13.00, (kusligt exakt), då är helveteskänslorna i gång igen. En läkare, mha en akuttid, skrev ut Mirtazapin Krka och nu undrar jag om du eller någon annan har någon erfarenhet av detta. Det står viktökning och trötthet som biverkningar och det kan jag ju erkänna att mera ”trötthet” är det minsta jag behöver och att mitt BMI dom sista tre åre är över 35 är något jag lider oerhört av.

  I övrigt är jag bara en ensam mamma med två barn, båda med ADD, och så vansinnigt rädd för att inte orka med allt man borde orka med.

  Tack för Er sida,kanske trots allt att det finns någon därute som känt/känner som jag!!!

  1. Ooj, Cecilia det låter inte alls roligt
   Efexor och Zoloft är väldigt svåra att sluta med och jag känner väl igen 1000 susande nålar i hjärnan av Efexor. Har inte hört så många med ADD som tycker att antidepressiva fungerar bra i längden. Saknar också egentlig erfarenhet av Mitrazapin och kan därför inte säga så mycket mer än att jag har sett ganska få med ADD som blivit hjälpta av SSRI eller SNRI över länge tid.

   Concerta eller Metamina som många kallar värsta knarket är det ju bara att sluta med direkt, skulle jag råda dig till något så skulle det nog bli ett försök med ett mer renodlat verkande medel som Metamina eller Focalin (finns f.n. inte i Sverige) anledningen är att påverkansgraden på hjärtat blir mindre av D-enatntoiomeren av både bägge CS-medlen. Men det beror ju iofs på huuuur oroligt och pickigt hjärtat blev… Det är kanske bäst att ta direkt med din läkare som vet mera om hur hjärtat svarade på behandlingen.

 20. hej igen
  Har ätit concerta i två dagar nu och det enda jag känner är huvudvärk, trötthet, nedstämdhet, och nära till ilskeutbrott och gråtattacker.. Känner även en suddig syn och svårighet att fokusera blicken. Är detta normalt i början av behandlingen? Går de över, eller bör jag sluta med den?
  Tack för en givande sida! :)

  1. Hej Nina!
   Tunga och allvarliga biverkningar verkar det som. Vi människor kan reagera på så många olika sätt, delar av det du beskriver kan vara tecken på svårigheter vid en psykologisk omställning men också var tecken på att medicinen inte är bra för dig. Tycker du ska ta upp det hela med din doktor så snart som möjligt. Den här typen medicin kan uppfattas väldigt olika, ett bra sätt är att höra med sina vänner, du kanske tycker att medicinen inte fungerar men vännerna märker en stor skillnad etc.

   Att ha nära till gråtattacker kan bero på att en knut håller på att lossna men också på något tvärtom, jag känner mig ruggigt inkompetent att svara på frågan på annat sätt än att du och dina nära får försöka se om dessa skor kan vara något för dig och kan underlätta för dina ben att göra framsteg. Alla skor kan som nya vara hårda och knepiga ibland, mycket beroende på vad man haft på fötterna innan etc. Ilskeutbrott brukar dock inte vara ett gott tecken, men det är mycket svårt att säga något på håll om upplevelsen beror på ökad insikt i känslolivet eller om det beror på ökad aggression, det är ganska vanligt att insikten i sig själv ökar av denna medicinering vilket kan leda till just den känslan, man ser sig själv bättre. En del personer med glasögon/linser kan behöva justera styrkan efter insatt cs-medicinering, en intressant fråga som jag inte sett något bra svar på, liknande effekt kan ses för personer som startar med L-dopa behandling, vilket leder tankarna till att kroppen ställer om sig för att hantera visuella intryck med den nya dopaminnivån som bas.

   Slutar inte biverkningarna inom kort bör du överväga att sluta med medicineringen, det bästa du kan göra är att höra med dina vänner och läkare om hur de tycker medicinen påverkar dig. Återkoppla gärna och berätta hur det utvecklar sig.

    1. Vet inte. Har ingen aning.
     Många vill ofta ha svar men är inte alltid så bra på att svara och berätta hur det gick, vilket ibland är ganska synd för jag tror att många kan känna igen sig i andras berättelser eller lära sig av dem. Men livet tar sina vändningar. Hoppas Nina återkommer och berättar hur det gick…

     1. Alla som har funderingar kring denna medicin och kanske känner en osäkerhet, orolighet eller rädsla? Jag vill dela med mig av MIN syn på ADD/ADHD och mediciner som hör till detta.

      Jag börjar på ett ganska lustigt sätt, men det har sin poäng:

      Alkohol har en del positiva egenskaper i mindre volymer. Gränsen dras vid när du börjar känna av alkoholens effekt i kroppen.
      När ”Lillhjärnan” börjar bli påverkad så är gränsen i regel överskriden och alkoholens positiva egenskaper är som bortblåsta. Alkoholen får en nedbrytande effekt på din kropp och sinne, en förgiftning är rörelse.
      Lillhjärnan styr balans, muskler och det motoriska minnet. Klumpiga ragglande fyllon är ju ingen världsnyhet direkt…
      Nu sker det dramatiska förändringar av alkoholens effekt på kroppen. Stresspåslaget i kroppens kemiska procceser ökar multipla gånger i takt med alkoholintaget. Det börjar när du får små känningar av alkoholen och eskalerar allteftersom du blir mer påverkad.

      När du är kanonpackad och din lillhjärna gränsar till utslagen. Alltså, man bara ligger på golvet och kan inte göra ett skit åt saken. Din kropp kämpar nu något enormt för att hålla kroppen vid liv. Det är nu förutsättningarna den unika människan har som bestämmer utgången och givetvis mängden alkohol som inmundigats. Kan gå hur bra som helst med en redig bakfylla som straff för dina synder. Men det kan också innebära att ens liv hänger på en skör tråd och pling plong taxi är aktuellt. Och har man tur så hinner man till sjukan i tid. Detta är ju inte heller ovanligt…

      Men har inte dom flesta varit med om en liknande fylla? Kanske du varit med om detta flera eller många gånger? Sanningen är ju att kroppen är ett häftigt ting med enorma resurser för att överleva mångt och mycket.

      Metylfenídat? Är den snällare mot kroppen än alkohol?

      Stresspådraget vid intag av detta är mycket litet, för många inte märkbart. Detta gäller oavsett om du har ADD/ADHD problematik eller inte. Metylfenidat sliter helt enkelt inte på kroppen i den mån som många vill ha det till. Dex amfetamin sliter om möjligt ännu mindre, det är därför man väljer att ge det som sista utväg där biverkningarna av Metylfenidat inte är överkomliga.

      Man varken kan eller bör jämföra Alkohol eller Metylfenidat av det enkla skälet att Metylfenidat som tas i medicinskt syfte inte kan räknas som skadligt. Doserna är alldeles för låga men samtidigt väldigt effektiva i det man vill åstadkomma.

      Jag gjorde denna jämförelse nu i alla fall i förhoppning att man kanske någonstans kan relatera till det jag skriver. Tror dom flesta INTE uppfattar en onykter person som ett potentiellt vandrande lik… Så hur kom det sig att Metylfenidat och Dex amfetamin fick en knark stämpel på sig? Knark är ju farligt… Heroin är skadligare än vad alkohol är… Det är ju den kopplingen alla människor gör.

      MEN! SJÄLVKLART finns det undantag där t ex metylfenidat kan vara rentav dödlig. Blodtryck och hjärtfrekvens kan påverkas hos vissa helt enkelt för att kroppen reagerar på ämnet och kontrar med att försöka underlätta metabolismen av det som kroppen uppfattar som ”giftigt”. Det här är också i de flesta fall en övergående biverkning. Men har du nu ett hjärtfel och detta inträffar? Då kan man ha otur och drabbas av plötslig hjärtdöd. Sannnolikheten nu för detta att Olle 12 bast skulle ha ett odiagnotiserat hjärtfel känns föga relevant. Risken att samma Olle mister livet vid ett övergångställe är mer troligt.

      Ett intressant tillägg:

      Själva drogen amfetamin i doser som knarkare tar i samband med så kallade ”tjack-race” där personen håller igång 3 dagar i sträck sliter inte på kroppen i samma mån som alkohol gör vid en 3 dagarsfylla.
      Det som sliter på kroppen är näringsbristen vilket har stora konsekvenser för kropp och själ. Och även om man väger in näringsfaktorn hos pundaren så har man funnit att det ändå inte är i nivå med alkoholens skador iaf. Näringsbrist kan ha en viss betydelse för alkolister också vilket bör nämnas. Men själva skadorna som uppstår i direkt kontrast till dessa 2 droger, gör Alkohol betydligt mer skada.

      Nåt som trasslar till det, hur ska man ställa sig till människors olika förmågor att klara av saker. En del pundare såväl alkolister kan klara enorma påfrestningar hyffsat bra väldigt länge, men det gäller tyvärr inte majoriteten av människor.
      Majoriteten av människor får förödande medicinska konsekvenser om dessa skulle utsätta sig för detta. Och vissa ännu värre.

      Ni kanske minns flickan i tidnigarna som tappade allt skinn på kroppen av en Alvedon?
      Inte slutade folk i större utsträckning äta Alvedon pga av detta?
      Istället inser nog de flesta att en del människor helt enkelt inte tål vissa saker och att veta i förväg vad man tål eller inte tål är omöjligt att veta innan man provat. Dessutom chansen att JAG skulle tillhöra den mycket ovanliga skara är föga troligt om än kanske omöjligt.

      Metylfenidat ska ställas i relation till det rent medicinska. Jag upplever läkare, media och folk i allmänhet förbannat korkade i DETTA avseende. Man drar oavkortat paraleller till missbrukare och missbrukarkretsar.
      Skall erkännas dock att läkare har väl kanske inte det lättaste då ett enormt tryck har applicerats på dem uppifrån just för den inkompetenta övertygelsen vad ADD/ADHD medicin är för något.

      Det p-o & co har lyft fram på denna sida är fullkomligt riktig gällande vad Metylfenidat/Dex amfetamin har för medicinsk betydelse när man talar om missbruk.

      Många missbrukare har en ADD/ADHD problematik i ryggsäcken. Om missbruket bottnar i personens biologiska förutsättningar helt enkelt för att man mår bättre av det eller om det är de negativa konsekvenser som ADHD problematiken fört med sig i livet som triggat missbruket är svårare att avgöra.

      Utesluter ena det andra?

      Mängder av folk med ”normala” biologiska förutsättningar missbrukar även de. Trasiga själar som bottnar i incest, misshandel, våldtäkt, you name it and you´ll find it.
      Givetvis finns det också en del missbrukare som faller utanför även detta. Men jag uppfattar att majoriteten består av människor i kategorin ”biologiska förutsättningar och trasiga själar”.

      Självförakt törs jag hävda vara en gemensam nämnare hos samtliga missbrukare som existerar idag. Och missbruk innebär också missbrukarkretsar där kriminalitet är normen för vad som är normalt, inte vad samhället anser vara normalt. Behöver ju inte gå in mer på vad det egentligen har för betydelse när man talar om missbruk och tillhörande kriminalitet.

      Hur kan man inte se vad Metylfenidat eller Dex Amfetamin är i själva verket det motsatta till missbruk? Medicinen rättar inte bara till den kemiska förutsättningen som gör det lättare att fastna i ett missbruk, utan den även läker den trasiga själen som ADD/ADHD kan ha orsakat. Man är inte i närheten lika benägen att dras till diverse rus som t ex socker, alkohol, cannabis, tobak (inte så säker här) eller andra typer av ångestdämpande droger. Framför allt så ger det ingen positiv effekt om man står på denna typ av medicin. Finns liksom inget skäl när man mår bra redan innan.

      Människor med sitt ”knark snack” kan fara åt h/#&#%”… Jävla nötter…

      Själv har jag svår ADHD och lite prylar därtill.. *ler*

      Äter Concerta och har även jag en del biverkningar som tillkommer. Blodtryck och hjärtklappningar som håller i sig upp till 2 timmar efter intag, varje dag. Känningar emellanåt även under dagen, leveranserna av medicinen sker inte likadant från dag till dag i mitt fall. Och det ter sig lite som overklighetskänslor och milda mjuka smekande ångestattacker (?!?). Fullkomligt övergående, inget bestående och dessutom inga trassel med utsättningssymptom whatsoever. Kan berätta att jag har en hyperaktiv metabolism, misstänker att det har en roll både vid intag och beroende på vad jag gör under dagen även påverkar hur medicinen metaboliseras. Men mitt liv har blivit som natt och dag. I positiv bemärkelse, som valet för mig att fortsätta medicineringen är inte svårt. Nu gäller det att i framtiden prova sig fram till den medicin som funkar bäst för mig. Strattera och Voxra var inte min grejj… Svåra psykoser till följd av dom så kallade ”snälla” alternativen till det ”farliga” metyfenidatet,,, *suck*

      Nu till det absolut viktigaste och skälet till varför jag skrivit denna vägg av text.

      Har du eller ett barn till dig diagnotiserats med ADD/ADHD och du finner dig själv letandes efter FAKTA om medicin som ges i syfte för att hjälpa med problemen?

      Försök se den stora bilden av allt snarare än känna misstro till denna typ av medicin baserat på negativa unika upplevelser folk deklarerar på nätet.

      ADD/ADHD handlar inte om att stökiga ungar och vuxna ska stävjas med knark. Ungar med dessa problem är ofta skithärliga driftiga små skitungar som på något sätt verkar besitta en outömmlig källa av hyss UTAN ont uppsåt. Vuxna upplevs många gånger som spralliga härliga människor med glimten i ögat. Vad finns det inte att gilla i det här?

      Personligt helvete där utanförskap, taskig självkänsla och en konstant ström av misslyckanden så långt man kan minnas bakåt kan ju vara något som den med ADD/ADHD kanske INTE gillar. Vem fan vill identifiera sig med sånt skit…

      Självföraktet växer hos individer som lever i en värld där allt går i 200km i timmen. En individ med ADD/ADHD upplever sin omgivning precis som en vanlig bilförare skulle uppleva sin omgivning om denne skulle köra bil i Stockholms innerstad under rusningstid i 200kn/tim. Övriga trafiken = människorna individen med ADD/ADHD möter under dagen.
      Är det orimligt att förstå att detta har en stor betydelse i en skolmiljö för att nämna ett exempel?

      Barnet upplever inte sig själv som den drivande kraften här, det är omgivningen som håller tempot. Vad kan då kritik och konstanta påhopp där barnet uppmanas gång på gång slå av på tempot? Vilket skapar en total oförstående i det påståendet hos barnet. Åter igen, barnet är INTE medveten om sitt eget driv i det hela. Och sist men inte minst, den fördummande attityden gentemot ungar där man ifrågasätter intellekt och vilja. Om nu allt upplevs röra sig i 200km/tim? Är det så underligt då att en viss mängd av koncentrations svårigheter infinner sig?

      Lugn och ro där intrycken minimeras fungerar ibland, det gäller inte från person till person utan från tillfälle till tillfälle. Den interna motorn som alltid går på högvarv slår aldrig av på farten. Och med det så hjälper inte lugn och ro alla gånger. Inlärningsförmågan brukar i regel halta oavsett. Motivation och intresse är det enda som kan triumpha svårigheterna. Data, Tv-spel, lego eller dylikt brukar vara ett sånt exempel. Svenska och Historia är kanske inte jätteskojj alla gånger… Övriga klassens inlärningsförmåga däremot (hör och häpna!)ökar markant nu när den där jävla stökiga dampungen sitter ensam i ett annat rum och inte längre kan störa. Utanförskapet växer däremot inte för barnet som är utsatt för detta… Vänta nu?

      ADD/ADHD har många fördelar också. Man orkar i regel att jobba intensivare och längre än vad andra tycks kunna göra. Motivation är den avgörande faktorn. Återhämtningen sker också i ett betydligt snabbare tempo. Det här har säkert sin grund i det faktum att du har en förutsättning som skiljer sig ifrån andra gällande adrenalin. Du har helt enkelt lättare åtgång till detta då du naturligt producerar mer av den varan för att kompensera bristen av noradrenalin. Testosteron är också en faktor då det i regel produceras i större utsträckning hos individer med ADD/ADHD.

      Flera har också ha en benägenhet att kunna hantera extrema situationer där andra tycks bli ofokuserade och känslomässigt bundna till det som sker, därmed oförmögna att kunna handla på ett adekvat sätt. Istället är det ett tillfälle där du upplever dig själv som oerhört fokuserad, du kan nu ta in ALLT som sker och samtidigt BEHANDLA all information lugnt och metodiskt. Fast snabbt som attan. *ler*.

      Tror att många människor med ADD/ADHD som har en karriär idag har sökt sig till yrken där stresståligheten är en avgörande faktor.

      Vi är nog mer lämpade för en annan typ av samhälle än det som råder idag.

      Metylfenidat och Dex Amfetamin fungerar väldigt bra. Går inte in i exakt vad den gör då det finns information på denna webbsida som täcker hela den medicinska biten. Men hur den påverkar dig och mig däremot vill jag nämna lite saker om.

      Den interna motorn jag nämnde tidigare slår av på tempot och med det så stannar omvärlden upp. Och du hinner med på ett HELT annat sätt än vad du är van vid sen tidigare. En övergripande balans infinner sig i både kropp och själ. Även ”allt eller inget” mentaliteten trollas bort, man börjar inse att det faktiskt inte behöver vara så och det gör att man också inte är lika benägen till att stressa upp sig över skitsaker. Fokusering är något som förändras markant. Man mår kanon! Ångesten och Dyslexin har jag funnit ut att det bottnar i min ADD/ADHD problematik. Kan ju vara något att tänka på, ska man behandla symptomen eller roten till problemet? (kände för att ge en dänga till alla anti-depp mediciner som delas ut som sockerpiller)

      Det blev långt…

      Ville bara ge en mer rättvis bild av ADD/ADHD och framför allt lyfta fram Metylfenidat och Dex Amfetamin för vad det egentligen är. Knark my ass!

     2. Digitalmaster, tack för ett långt och bra inlägg!
      Har försökt säga samma sak flera gånger, det är alltid bra om flera berättar sin historia. Att just vanligt luft kan vara hallucinatoriskt och ha narkotiska effekter gestaltar precis vad du säger. Det finns flera skäl att undra varför en del säger att den luften inte är bra, vi alla bör nog fråga oss varför det är så viktigt att påstå något sådant, vem som gör det och varför.

   1. Hej igen
    Oj oj, vilken höst/vinter jag haft. åt ju som sagt concerta 18 mg, ökade sen mer och till sist va jag uppe på 54 mg. fick biverkningar i form av känlor av upprymdhet, speedad, virrig, svårt fokucera blicken, suddig syn, och huvudvärk. (samt dem jag nämnde i tidiagre med. ) Huvudvärken gick över efter ett par dagars medicinering men dem andra satt kvar. Efter ca 3 mån sa läkaren till mig att jag skulle sluta med concerta o börja med strattera vilket jag blev helt knäpp av. Fick ENORMA magsmärtor, illamående, diarre,huvudvärk, ångest & oro av. Slutade fort med den medicinen. Började med ritalin 20 mg istället. Den fungerar jättebra. är lugn , harmonisk, koncentrerad, och mindre impulsiv. Men visst är det konstigt att concertan gjorde mig ”hög” medans ritalinet gör mig harmonisk och inte alls de biverkningarna som concertan!!?? :P
    Hur länge sitter ritalin 20 mg kvar i sin verkan? Det är depå tabl..
    Mvh Nina

    1. Hej Nina
     Låter trevligt att du fått något som fungerar bra.
     Hur länge effekten av 20 mg Ritalin med modifierad frisättning sitter i, tycker jag att du själv svarar bäst på själv eftersom det är du som konsumerar dem. Då får du dessutom ett svar som är ganska välanpassat till din personliga metabolism i stället för en statistisk matris.

     Har inte sett någon plasmaprofil på just den varianten där tidsram anges.

    2. Hej!
     Har förstått att det är väldigt individuellt. Min erfarenhet av ritalin depot tabletter är att det sitter i 5 timmar altså inte 8 som jag tror anges i bipacksedeln.
     Jag tar 20 mg tablett ritalin på morgonen värkar kanske 2 timmar sedan 40 mg depot ca 5 tim. När den sen går ut har jag starka symtom som hjärtklappning hyperventilerar, typ ångest atack, en timme, sen lugnar det ner sig.
     Ibland undrar jag om det e värt det, men jag tror det, viktigt för mig att ha koll på när den går ur, då vet man iallafall vad reaktionen beror på.
     Dosen som jag har nu har jag testat mig fram till själv, då det verkar smått omöjligt att få träffa läkare för konsultation.
     Nyfiken på hur andra gör, vad funkar för er?
     Tack igen för en super bra sida, den enda jag hittat hitills!

     1. Hej bulle!
      Försök med en beredning med ännu jämnare kurva, skulle tro att en Concerta skulle kunna vara ett tänkbart alternativ för en jämnare fördelning. Det du beskriver har du en del som har ADHD, att hjärtrytmen etc går upp ned av medicineringen och inte tvärtom som det gör på de flesta andra människor. Omvänt så går därför rytmen upp när medicinens effekter försvinner.

      Vanligtvis så brukar delar av problemen försvinna efter en tid. När det gäller att få tid hos en kunnig läkare/specialist är det bara att ligga på … något personer med ADHD men speciellt ADD kan vara riktigt dåliga på för man har fullt upp i hela sig själv med att klara dagen, innan man svimmar i sängen och snart är det dags för nästa dag, japp så trummar det på och hjärtat slår på.

      Trevligt att du uppskattar våra ansträngningar!

 21. Det var en månad sedan min 10 årige son fick diagnosen adhd med ett normbrytande beteende. Han har haft det tufft det sista året i skolan med både studier och kamrater. Jag kontaktade själv ”prima” och diagnosen fick vi 4 månader senare. Vi har inte ens diskuterat medicinering utan det kändes som en självklarhet. Jag har varit helt mossig i huvudet och haft tusen frågor. Ledsen – varför har han fått diagnosen adhd, han som är världens gladaste underbaraste kille. Glad – jag har inte en ouppfostrad skitunge utan faktiskt en son med adhd, ett funktionshinder. Prima i Haninge ska ha 1000 röda rosor för det enorma stöd vi har fått under hela proccesen. I höst ska vi få gå på Adhd center i Stockholm och jag ser fram emot att få sudda ut alla frågetecken som just nu kilar sig fast i huvudet. Tack för en underbar positiv och intressant sida.

  1. Hej Hanna!
   Låter verkligen toppen att du fått så bra hjälp, återkom gärna och berätta hur ni tyckte det var på ADHD Center och vad som var bra och dåligt, det tror jag många är intresserade av att få veta.

 22. Hallo. Bra sida.
  Började min ADHD behandling med Conserta. Det funkade inte alls. Vart ”pundig” av medicinen. Det hjälpte inte med en nedgång i mg heller. Då fick jag Strattera 30mg/dag. Har funkat klockrent. Har haft problem tidigare med att jag blivit jättetrött helt plötsligt. Basa ”så där”.

  Strattera’n gör att jag är någotsånär allert hela tiden nu samt kan delta i en disskussion längre än vad jag kunnat tidigare. Tidigare utan medicinering ”stängde jag av”. Pallade helt enkelt inte lyssna på längre samtal med någon. Kan fortfarande få mina ”speed” dagar men de är få och jag vet vad det handlar om.

  1. Hej Johnny, Tack!
   Biverkningen trött och lack av Concerta känns nog igen av en del. Låter intressant med Strattera, har väldigt lite erfarenhet av den medicineringen och många låter positiva i början, men verkar sedan av en rad anledningar inte fortsätta (såvitt jag har hört och sett i bekantskapskretsen och deras bekanta)

 23. He, rätt många kommentarer att gå igenom, har själv ADHD och har helt enkelt får lära mig att leva med det, inte skämmas och försöka förklara för min närmaste omgivning så gott det går. Dom flesta lyssnar och är intresserade. Hade även en tid på behandlingshem som hjälpte mig mycket att förstå i mina yngre dagar att det inte var något som jag kunde hjälpa. Även om man förstår det rent intellektuellt så kan det vara svårt att först på det andra planet

 24. Grymt bra sida detta!

  Jag har precis börjat använda concerta och har lite funderingar. I början så tog jag 18 mg på morgonen men kunde inte märka att det gav mig någonting åt något håll. Ökade då dosen till 36 mg och kunde ana att jag blivit lite stresståligare och har inte lika lätt för att slumra till under dagen när tempot blivit lågt ev lite bättre koncentration. Hur som helst så kände jag att det var svårt att avgöra om det verkligen är en förbättring eller om jag bara vill att det ska vara det, så jag måste säga att den är marginell. Vad jag däremot känt av mer säkert är att jag framåt dagen, bara kanske sex timmar efter jag stoppat i mig pillren, kan känna hur jag blir tröttare (speciellt i kroppen), flackigare i koncentrationen, kännt mig lite halvt ”väck”, och även fått lite huvudvärk. Jag tolkade det som om effekten rinner av då efter den tiden, vilket är lite av en besvikelse i så fall då jag hade hoppats på lite längre effekt. Men då har jag fått lägga till ett 18mg piller vid lunch utan att jag märkt att det gjort någon skillnad. Om det jag känner av efter lunch nån gång (går upp tidigt på morgonen) är en ”avtändning”, kan jag räkna med att biverkningarna går över? Och ska det vara så svårt att känna om det verkligen blir någon skillnad när man tar concerta? Som det är nu så har jag svårt att veta om jag mot eftermiddagen återgår till mitt normala tillstånd av dålig koncentration och svårighet att växla mellan högenergiläge och lågenergi (vilket jag iof anar) eller om medicinen inte ger någon nämnvärd effekt på dagen utan snarare bara försämrar på kvällen. Nu har jag inte använt den så länge, så jag antar att jag får se. Men jag tycker det är så svårt att uppskatta själv vad som händer med en själv när man håller på och ska känna efter. Blir lätt att man inbillar sig saker tror jag,

  1. Hej L!
   Tackar för berömmet vi behöver mer av det. Eller rättare sagt det är trevligt att veta att folk uppskattar vårt arbete med att försöka ha bra info om vissa saker.
   Du skriver om effekter lite hit och dit ganska vagt uttryckt och så kan det vara ibland. En person tyckte inte alls att medicineringen fungerade men det gjorde hennes omgivning! En del känner sig tröttare men får mer gjort etc. Exakt vart någonstans du befinner dig på den skalan är väldigt svårt för mig att gissa. Om biverkningarna går över? -Mitt bästa svar är vänta några veckor och se, har du så lite nytta av medicinen men ändå upplever starka biverkningar bör du självfallet fundera om det är värt att ta den.

   Återigen försök få perspektiv utifrån, utan att berätta att du tagit medicin kan ibland vara bäst för att försäkra sig om ett någorlunda opartiskt utlåtande (folk kan vara så svart vita till adhd medicinering ibland) Tror att några bitar faller på plats efter en liten tid, vilket inte är helt ovanligt med den medicinering du beskriver.

  2. man skall inte tänka o känna efter så mycke , jag själv tar min concerta sen mår jag bra. snöa inte in på mindre dos o storre dos, själv har jag varit nykter o drogfri först i 10 år o jobbat i 12stegogrammet gått i terapi dessa år . så jag är klar med gammalt skit, skulle kunnat börjat med concerta för flera år sen ,har varit rädd för missbruk,just det att tänka efter o känna efter snöa in på om jag skall öka dosen , om jag mår si o så,så höll jag på når jag knarkade, det tänker jag fan inte göra nu,har kostaterat att ALLT blev bättre ”ta det kallt det är allt”

 25. Tack !
  För en jäkligt bra sida !
  Har nu äntligen som 47 år gammal…hmmm. fått min diagnos: ADHD.
  Känns ungefär som att öppna en advendtskalender baklänges, alla luckor
  bakåt i tiden öppnas och får en förklaring. Det där lät väl lite sådär lagom
  flummigt va ? :-) men diagnosen innebär i.a.f. en stor lättnad.
  Mycket intressant att här kunna följa andra personers erfarenheter av sin medicinering.
  Själv är jag snart i slutfasen på min utredning, och har således inte påbörjat någon form av medicinering ännu. Ska bli mycket spännande, med tanke på hur olika personer reagerar på samma typ av medicin, det jag frågar mig är egentligen hur det ska bli möjligt att ”hitta” rätt !?!
  Detta är en sida jag definitivt kommer att gå tillbaka till ofta !
  ”Keep up the good work” !!
  En del i omgivningen har reagerat lite märkligt när jag på ett öppet och ogenerat sätt beskrivit vad jag i alla år tydligen haft för diagnos – konstigt tycker jag, om nån nu skulle komma på tanken att fråga mig vill säga…
  ”Jag bär min diagnos med stolthet”

  1. Hej Micke!
   Och tack för de orden.

   Att inte skämmas över det man är eller sina tillkortakommanden är inte sällan grunden för att kunna växa på andra sätt. Lycka till med medicinerna, de hjälper en del men långt ifrån alla. En del kan dessutom bli tillfälligt svagare och deppigare av dem vilket ibland kan vara svårt att förstå, men för den som levt hela sitt liv uppressad mot väggen och med allt stöd i världen av väggarna kan det komma som en påfrestning att inte ha stöd av väggarna och som en deppig överraskning att man haft det.

   Visst kan lucköppningen vara både rolig och ledsam, men framförallt visar den att man förstått något av livets alla utochin grejor man gjort med lungorna. Livet ett andetag brett, ett hjärtslag djupt. Luckor öppnas och stängs. fränder komma och gå.
   Må gatan icke längre stå i vägen.

 26. ja heter cecilia o har själv gått på conserta men de visade sej att de inte behövdes så ja har ett tips på va som skulle behövas innan dom sätter en på medicinerning!! gör en ordentlig kontroll o utredning innan medicinen för ja slutade själmant för ja blev illa mående av medicinen och det har gått nästan 2år sen ja slutade o ja har fått skakningar ända sen´ja slutade

  1. Hej Cecilia!
   Självfallet ska rätt person ha rätt medicin. Utgår från att du anmält biverkningarna, det skulle vara intressant att se en utredning på det du säger. Känner inte alls till den biverkning du beskriver.

  2. Cecilia
   får hålla med att det hela låter väldigt konstigt håller mig dock ganska tvekande till en sådan biverkning, den borde vara känd ifall den finns. Ifall den är okänd så är det bra att den blir mer känd. Utgår från att du inte har anmält skadeverkningarna för det låter mer som negativ propaganda…. Om det inte är det så bör de självfallet vara anmälda.

 27. Hej, jag är både sjuksköterska i botten och numera även ADD tjej! Jag vill med hjälp av mina erfarenheter som både patient och medicinsk sakkunnig dela med mig av mina kunskaper, råd och tips. Titta gärna förbi min blogg
  Just nu är jag insatt på Concerta. Jag går även på en specialistmottagning för ADHD. Rent generellt tycker jag att ”bara” behandla ADHD symtom med tabletter, inte är en lösning. Däremot ska det ses som ett bra komplement för vissa personer. Jag tycker man ska vara lite mer öppen för individuella lösningar & tillämpa lyhördhet för personliga behov.

 28. Jag har sedan flera år tillbaka fått diagnosen Bipolär sjukdom typ 2. Medicinerar med Lamectal (har även provat andra mediciner). Jag har långa depressions- perioder och har nu börjat tro att jag även har ADD.
  Jag undrar om det är någon som har denna ” diagnos kombination” och hur Du/Ni fått livet att fungera och vad har Du/Ni för erfarenhet vad gäller mediciner ?
  Tacksam för svar.

  1. Hej Kajsa!

   Vad jag vet och kan rekommendera på den fronten kanske inte är så mycket men alltid bra. Det är att gå långa promenader regelbundet gärna varje dag, går det inte där man bor så ska man överväga att flytta för att kunna få en avslappnad relation till sig själv och sina långa promenader. Kanske låter löjligt och fjantigt men jag tycker det är ett av de mest naturliga saker man kan göra för att stimulera sin egna friskvårdande insats för sig själv.

   Frågan om medicinering passar jag vidare till våra läsare.

 29. jag är 55år varit kriminell narkoman sen 14 års ålder , har varit nykter o drogfri 10 år i 12 stegspogrammet,men har kännt av min ADHD sen jag varit barn fick diagnosen i början av min drogfrihet .Dessa 10 år av drogfrihet , har varit jobbiga hela tiden en innre stress ,ingen glädje i att göra saker haft svårt att städa ,få saker gjorda, ångest fast jag inte gör några ”dåligt” .Har varit rädd att prova mentylfenidat har varit rädd för åter fall.Men började med concerta för ett tag sen , det bästa jag gjort , känner äntligen , äntligen har jag landat det känns så bra att jag blir rörd när jag tänker på det, har varit autistisk, har varit jobbigt att vara nära andra, nu är det riktigt roligt att sitta o dricka en kopp kaffe med någon ,Har inte haft ett förhållande under dessa 10 år gjort några halv taskiga försök, men bara backat efter ett par dagar. Jag låter kanske lite över antuisistik, men så bra känns det för mej

   1. jag tror att det funkar så bra för jag har jobbat mycke i terapi o jobbat i alla 12 stegen i NA , rensat upp o rett ut allt gammalt,så det var bara sinnesron som fattades, den dom lovar i AA o NA . Men AA oNA kommer alltid att vara min livlina,jag kommer inte att skriva så mycke här ,det är för mycke dosstorlek,hur det känns, biverkningar osv, det påminner för mycke om när jag knarkade.Jag tar min medicin sen snackar jag inte mer om det,att jag blev intresserad o trodde att det skulle kunna fungera är att jag har en 12årig son som jag har ensamvårdnad om , han fick ADHD diagnos för 2 år sen o fått equasym sen dess fungerar jättebra på det ,han tar både morron o eftermidag

    1. Hej igen Leif!
     Förstår mycket väl att du reagerar mot allt prat om dosering etc. men vi är alla människor och alla kan inte ha fördelen att få medlen noggrant insatta under övervakning och feedback från tereapeuter. Vi har alla olika livserfarenheter och en del har knappast någon erfarenhet av doser etc, varför även sånt kan behövas tas upp vid insättning. Men visst håller jag med dig om att medicin är något man tar för att fungera bättre (eller ibland till och med kunna låtsas vara någorlunda normal ;) ) och sedan gärna glömmer tills någon tar upp det, ungefär som glasögon antar jag. De ger liksom bätte fokus att läsa andra och sig själv.

     1. jo jag var lite högmodig igår, såg det när jag läste det nu.(och jag kunde inte låta bli att titta in här på sidan idag ha hi),jovisst, det är klart att det finns mycke oro runt denna medicin,så negativa just för att den blir kallad knark.själv var jag livrädd i10år . blev erbjuden för 8 år sen av den läkare som gjorde min ADHD utredning, han skulle då behöva söka dicpans men jag tackade nej för att jag var livrädd att återfalla i missbruk.ha det bra

     2. Jovisst är det så
      Många är nog med fog försiktiga innan man börjar med en medicin och det tycker jag bara är rimligt speciellt när det gäller så omtalade preparat som Concerta och Ritalin. Lycka till Leif och hoppas det går bra i fortsättningen också, att livet kan vända på det sätt du så bra beskriver visar att medicinering ibland kan hjälpa till att ge fantastiska resultat.

 30. Idag påbörjar jag min medicinering med Metamina.Känns lite ”pirrigt”.Har hållt på att ändra doseringar med concerta och ritalin ett tag,började bli lite jobbigt.Så underbart att få licensen till Metamina.Verkade gå lättare för mig än för andra??!Fått lämna ett drogtest bara.Har nog en super läkare.Känner mig extremt lugn just nu med första tabletten……

 31. Therese ! Hur går det?

  Har själv sedan juni gått på Concerta o Ritalin, har till slut hittat till rätt dos, men hade svårt med biverkningar. För tillfället doserar jag Ritalin 10mg, 3+2+1+1. Och försöker finna en effektiv o må bra dag utan biverkningar övrig tid. För jag har aldrig lyckats bli vän med den drogade känslolösa själen, men blev direkt bästis med må bra o lugnet i mitten av tromben (dopamin).

  Har googlat efter någon med liknande erfarenheter.. men som även provat Metamina, som du. Hoppas du mår bra och vill fortsätta dela hur det gått…

 32. Hej,
  jag undrar om nån har tips på vad man kan göra medan man väntar på utredning… Jag står i kö sen början av sommaren o de sa att jag skulle räkna med 2 års väntan o inget mer, ingen hjälp under tiden eller nåt… Känner att jag behöver nån hjälp snarast då mitt förhållande håller på att fallera, utbildningen som jag för 2 år sedan äntligen kom in på håller oxå på att rasa ihop…

  1. Hej student
   Acceptera inte att vänta på någon utredning hänvisa till vårdgarantin eller ordna en utredning med en gång. Ola Lundin är en av Sveriges mest erfarna läkare kolla med honom. Att kollra runt med någon som har ADHD eller ADD är ganska lätt och rätt var det är har de 2 åren blivit 3. Acceptera inte att du har fått ett ”eventuellt kanske” till en utredning långt bort i tiden och vänta inte tills det går åt helvete.

  2. Oj, bara 2år!
   Så svarar alla.. bara så du vet. Men det j.. är när de börjar räkna om vårdgarantin om o om igen. Först ska någon skriva en remiss om utredning, sedan ska oftast en psykolog göra en första bedömning för nästa remiss om neuropsykiatrisk utredning, och sedan om det går vägen så kommer du till en utredning som pågår ca. 3-5månader, allt beroende på praktiska omständigheter.

   När du väl har fått din remiss så skall du per automatik få ett brev om vårdgaranti efter exakt 3mån, vilket innebär att du själv skall kontakta vårdgarantin och påtala att du vill nyttja deras tjänster. Detta innebär att vårdgarantin går ut o köper en utredning där dom anser lämpligt (det finns många som inte fått jobb som utreder o alltid privata). Så mitt råd är lusläs de som är bra inom ditt närområde och efterfråga en utredning hos dessa.

   Vad du gör med ditt privatliv är o kommer ingen utredning att fixa, så ta inte på dig mera än du verkligen vill ska fungera. Om du verkligen värderar en utbildning så kan du inte samtidigt göra alla andra måsten.. Och alla bokstavskombinationer är eller borde vara tillräckligt excentriska.. att inse att dom inte blev stöpta i samma form som dom andra kopiorna.. vilket borde göra dom motvilliga till att kopiera det omgivningen gör. För det kommer ändå aldrig att fungera.. :]

   1. Hej Peter!
    kolla tidigare svar, här gäller det att ligga på och hävda sin rätt!
    Godtrogenhet och annat kännetecknar en hel del med ADHD för man litar på att det ordnar sig och plötsligt så har 5 år gått.
    Ett annat alternativ är att precis som Rakel skrev, kolla in med Ola Lundin som har privatpraktik och avtal med en del landsting om utredningar.

  3. Tänk så här: Du behöver ingen tillåtelse att var den du är men samhället sätter upp vissa hinder. Som tur är finns det sätt att ta kontrollen. Kolla upp efter privata psykiatriker som behandlar dina tillstånd. Många är anslutna till försäkringskassan. Vissa har möjligheten att göra en snabbare utredning. Om du är intresserad medicinering är det tillåtet att medicinera utan att diagnosen är klar (i många vissa delar av landet gör man utprövning av medicin under utredningen). Du kan också ordineras kbt eller kort sagt om Psykiatrikern har kompetensen, allt det du kommer få när din utredning är klar. Vårdsystemet är verkligen inte anpassat till oss neuropsykologiska tillståndets icke sjuka men ändå psykskstämplade som alltid bes om att utstå det som man har svårast för t.ex vänta. Du har ratt att söka vård i hela landet, sök efter landsting som har ”utredningsläger” och önska plats. Det är ofta en vecka tillsammans med andra dar utredningen sker på ett bräde-är inte sämre! om jag räknar timmar på utredningen jag gjorde som tog ett år så var det inte många. När sedan psykiatrikern redan vid första mötet misstänkte exakt vad jag trodde och slutsatsen blev den samma kan man ju undra. Du kan också söka på kliniker utomlands som utreder under en kompakt period. Försäkringskassan betalar ofta och diagnoserna har samma kriterier. Din utredande psykiatriker har också ansvar för ditt välmående under utredningen. Något de glömmer ofta. Begär telefon tid! Att vara påläst förenklar, psykiatrikern slipper tänka själv och du uppfattas som pålitlig vilket ger möjligheten att få Psykiatrikerns ”do by knowledge not rutin”-sida att vakna till. Jag vet att detta är jättesvårt och det kanske är orealistiskt du ska orka söka upp en lösning själv. Men det är bra att inte ha allt för mycke rädsla för ramarna. Dom låter väldigt bestämda men är genomskinliga. Kräv! och om du har förälder som du har förtroende för be dom tjata så mycket det bara går. Min mor har fått många saker i rullning genom att vara ettrig och förbannad på telefon.

 33. Rakel-O:
  Vet vad du menar! :(
  Jag har väntat i ett år på utredning och verkar ännu ligga långt bort..
  Jag har nämnt vårdgarantin osv men de påstår att det fungerar olika i olika landsting – att vårdgarantin inte inbegriper remiss till utredning utan endast remiss till behandling.
  Att de konstaterat att jag utan tvekan har ADHD och satt mig på Ritalin sen ett år tillbaka tycks inte göra någon skillnad..
  Det enda jag kan göra om jag inte vill vänta är att punga ut själv och det har jag inte råd eller lust med.

  1. Acceptera inte skitsnacket, en person med adhd är ofta lätt som fan att kollra bort, man litar kanske för mycket på vad andra säger och är för godtrogen. Begär att få svart på vitt vad som ger enskilda landsting rätt att ge fan i vårdgarantin. Kolla in webbplatsen väntetider där har SKL samlat en del om vårdgarantin – nu verkar de vara mindre flummiga än de vart tidigare om åren. Be dem om besked och berätta vad som händer. Så här står det på deras sida om ADHD:

   ”Kan ett första besök innehålla utredning och ändå omfattas av garantin?

   Ja, första besöket innehåller sannolikt alltid mer eller mindre ”utredning” utan att garantin upphör att gälla. ”Rent” utredande aktiviteter/verksamheter omfattas dock inte av garantin.
   Ibland kan skillnaden mellan besök som inte omfattas (därför att de är rent utredande) och besök som omfattas (trots att de innehåller utredning) vara hårfin. En riktlinje är dock att man inte betraktar det första besöket som ”ren” utredning om man inom verksamheten har möjlighet att utföra den behandling man beslutar om som en följd av utredningen. (Se till exempel frågan om röntgen.)

   Ett annat exempel som belyser de hårfina gränsdragningarna är utredningar av ADHD och dyslexi. ADHD-utredningar utförs av psykologer, som – om utredning­en pekar på behov av och resulterar i ett beslut om behandling – oftast också går vidare med den nödvändiga behandlingen. Dessa utredningar omfattas därför då av garantin.
   Dyslexiutredningar av till exempel skolelever utförs förutom av psykologer även av logopeder eller specialutbildade pedagoger. Om utredning­en resulterar i en dyslexidiagnos, som inte följs av en behandling hos den som utför utredningen, omfattas inte utredningen av vårdgarantin.”

   Så acceptera inte skitsnacket om att olika regler gäller mellan olika landsting, i så fall så bryter landstinget mot vårdgaranting och du bör därmed har rätt till vård någonstans där det finns lediga vårdplatser.

   1. Tack för alla svar. Har de senaste veckorna ringt runt till vårdgaranti, landsting mm men blir hela tiden hänvisad till nya personer o ingen verkar veta vad som gäller med garantin… En person sa att det bara skrevs vårdgaranti till andra landsting o där var köerna lika långa så det var ingen ide att göra det. Sen sa någon annan jag pratade med att det går att få remiss till vissa privata men hon visste inte hur, hon skickade mig vidare till någon annan som i sin tur sa att det inte gick… så nu vet jag varken ut eller in. Har tyvärr inte råd att betala en utredning själv.

    1. Hej Student!
     Jag tror personligen inte det är så mycket som skiljer din roll från alla andra, jag själv vaknade efter några år i kön godtrogen och dum som man är med insikten att man är jävligt lätt att kollra bort för man har ju ADHD liksom. För kvinnor tjejer blir det nog än svårare för de har inte vanan att hävda sin rätt bredbent, vilket tyvärr verkar behövas.

     Gör såhär skriv till den ansvarige på webbplatsen vårdgaranti se och fråga dem hur du ska gå tillväga, ta sedan deras svarsmail till den ansvarige för vårdgarantin där du bor, säger de olika saker så skicka dem till varandra och be dem kommunicera. Fråga inte om du kan få en utredning utan fråga vart du kan skicka räkningen nu på utredningen som inte skett inom rimlig tid i ditt landsting. Skriftligt på allt! -Inga halva ”eventuellt kanske löften” -Varje sånt tomt skitsnack är att pissa på ditt vårdbehov oavsett om det värmer lite i början så acceptera det aldrig, det börjar stinka efter ett tag även om det kan värma för stunden.

     Sedan en sak till student. Jag förstår vad du menar när du skriver att du inte har råd, jag ber dig vända på frågan, är det verkligen ADHD eller ADD du har, då skulle jag vilja säga att det du kanske inte alls har råd med är att låta bli att få en rimlig behandling. Smaka gärna på meningen bakom orden.

     1. Hej jag heter Marcus och har nyligen fått reda på vad ADD är har länge undrat varför jag är som jag är och allt fler bitar faller på plats ju mer jag läser om det.

      Jag misstänker att jag har ADD, har i hela livet haft svårt att uttrycka mig själv koncentrera mig mig i skolan har aldrig pluggat i hela mitt liv men har försökt och velat men de har inte gått bara men har klarat mig precis med alla G i grundskolan.
      När jag började med på första året på Elprogrammet när intresset var där nya kompisar osv gick det hur bra som helst lite VG här och där till och med ett MVG, men när vi börja andra året blev det betydligt svårare mycket läxor, svåra uppgifter, viktiga prov så blev det betydligt svårare för mig att hänga med, försökta plugga i flera timmar men ingeting fastna eller så börja jag tänka på annat, dagdrömde mycket osv, var detta blev det mycket skolk.

      Jobbar idag på en fabrik med lagerjobb trivdes jättebra i början men missbrukade cannabis varje dag i 6 månader för att jag blev av med den inre stress som ingen ser, kunde slappna av och helt enkelt fungera som en vanlig människa och kände mig väldigt utvilad när jag vaknade varje morgon innan jag skulle till jobbet.

      Har också läst folk med ADD ofta gör impulsköp/handlingar vilket jag ofta gör, fick för mig att jag skulle börja odla CB själv också för att spara på pengar direkt efter jag fick för mig detta så köpte jag allt jag behövde tog upp en gammal garderob som vi hade i källaren och börja bygga med datafläcktar och allt som behövdes, nu när jag tänker tillbaka till det så undrade jag va fan jag sysslade med egentligen.

      Iallafall nu till mina nuvarande problem men när jag tex pratar med folk så säger jag bara ”mm ja” men ibland frågar jag mig själv va sa han/hon egentiligen för dagdrömmer mycket, tankarna börjar spinna på andra saker och jag känner mig så mentalttrött orkar inte göra saker med kompisar, vill utbilda mig men orkar inte leta utbildningar det är så mycket jag verkligen vill göra men det går bara inte.

      På den sociala biten uppfattar jag mig själv som väldigt antisocial och blyg när jag är på jobbet och har svårt uttrycka mig själv och rädd för att folk ska dömma mig, men när jag är med kompisar så är jag väldigt social och många säger att jag är en clown kommer alltid med sjuka kommentarer osv är väldigt omtycket och folk tycker jag är rolig.

      Har alltid fått höra att jag bara är lat och jag kan om jag bara vill men alla fattar inte att jag verkligen vill, just nu känner jag bara ångest och är riktigt trött, förlåt för osammanhängande text vill bara få ur mig allt detta och undrar ifall jag bör göra en uttredning.

      MVH

     2. När taket på ett fint hus i norra Kina häromåret rasade in av snötyngderna så sa en munk till en annan att taket rasade för att det var för starkt. den andra förstod inte alls vad som menades men sa Hmm ja. Den tredje munken så att den andra undrade vad den förste menade och frågade: humenarudåliksom, då tog den förste munken med sig de andra till en plats där det snöade hårt på bambuträden och sa, men se, de här rackarna bryts inte av, när de får tyngden av all snö så tackar de bara för den med en bugning och då rinner det av.

      Hej Marcus!
      Svårt att ställa diagnos per postorder om du förstår vad jag menar.
      Med en del vänner som använt CB så har jag inte kunna undgå att märka hur de tycker att problemen försvinner men jag tycker att det blir tvärtom, att hålla på mycket och länge kan ta sin tull. Att energin i att eltekniken kan vara till och från har väl säkert sina skäl dock svårt att säga vad. Att vara clown innebär ibland att ha en mask med sig fastän man inte är ute och fiskar, att glänsa till lite extrastarkt ibland när andra känner sig bakom flötet. Hmm ja, nappar det? Bambukäppar i Himalaya, det finns hur som helst en hel del anledning för dig att ta reda på hur och varför det förhåller sig som det gör just nu. Och det tycker jag du kan göra ganska omgående så att du i varje fall får ett svar att gå vidare med.

    2. Kära student!

     Jag har inte riktigt koll på olika landsting, men någon annan kanske har det?

     Men jag vet att du kan kräva vårdgarantin efter max 3månader hos vårdgarantin, och vad man läser om vårdgarantier inom EU så verkar det som att man kan söka vård där det finns tid o plats. Vilket då borde innebära att du kan kontakta andra vårdgivare på orter inom Sverige för en utredning.

     Så frågan blir då hur mycket tid o ork du själv har.. jag hann bli mycket dålig.. men den traditionellt så bespottade sjukförsäkringsreformen skickade mig på en sista vända, som fick en psykiatriker att skriva ”ev. finns det en personlighetsstörning” (dvs. något medfött) – vilket jag påtalade, och så kom utredandet i gång på rätt spår… äntligen..

  2. Kära outredd!

   Allt är tydligen möjligt..? Menar du att en Doktor i Psykiatri har skrivit ut Ritalin utan en Neuropsykiatrisk utredning?

   Jag menar verkligen inte, att du inte behöver Ritalin – vad jag menar är, om det existerar genvägar med medicin utan utredning. Halvvägs till pension så började mina livsfrågor få svar, efter så långt tid av kaos.

   Hoppas det hjälper o du mår bättre, om du vill dela med dig mera, eller har frågor, så delar jag gärna om mina erfarenheter av Concerta/Ritalin.

   1. Jo allt är möjligt. Man behöver inte genomgått en utredning för att bli förskriven metylfenidat. Detta landet inte minst läkarkåren har minnesförlust. Amfetaminpreparat har i 90 år förskrivits för olika tillstånd ex hyperaktivitet, obotlig trötthet, schizoida drag som ointresse av sin omgivning och plötslig frånvaro i vaket tillstånd,(ni vet dom där i klassen som sätt å ”drömde” och blev skrämd till tårar av en rasande fröken)apati, underaktivitet och bristande uppmärksamhetsförmåga, autism samt autistiska drag. för att undvika skador på centrala nervsystemet opiatberoende från födseln eller lång behandling smärtbehandling med morfin hos barn. åttiotalets skäls ord Miner Brain Disorder. frågar man mormor eller farmor om ritalin är hon säker bekant med det vid önskad viktminskning eller bara tröttsam uttråkning men nån knarkare var hon absolut inte. Iden KNARK har stigmatiserat och skuldbelagt, skapat kåkfarare av vänliga, kreativa individer. Många var under behandling av Metamina när den förbjöds 1990 oavsett hur länge de haft de och en hel del av dessa blev missbrukare, sakta slussas dom in i utredningskarusellen trots att underlag redan finns och trots att det inte finns egentligt hinder att påbörja medicinsk behandling direkt. Iden om att personer måste ”förtjäna” sin rätt till dessa preparat är ytterligare ett hinder. En pragmatisk Psykiatriker vet eventuella sne steg och tillfällig överdoseringar är att föredra än dagligt bruk av kostsamt och illegalt preparat. menar inte att utredningar inte behövs men menar att psykiatriker som ser patienters behov före praxis och ytliga fyrkantiga rekommendationer behövs.

 34. P-o: Tack så himla otroligt mycket. Kände innerlig tacksamhet när jag läste dina svar. Du har förhoppningsvis hjälpt mig att korta ner min väntetid avsevärt!
  Är för övrigt precis som du säger med att vara lätt att kollra bort… Hade räckt med att jag kontaktat vårdgarantin en enda gång istället för att blint förlita mig på psyk……….. GRRRRRR

  Pete: Japp!
  Ungefär så här gick det till:

  Remiss till psyk > 1 timmes samtal med psykiater om mina problem(stafettläkare som sedan försvann), säger att jag vill ha centralstimulantia mot mina problem.
  Någon vecka senare: Prata med sjuksköterska och fylla i ett ADHD-formulär på 40 frågor.
  Ett par veckor senare: Blir uppringd av en ny psykiater som jag inte träffat som berättar att han skrivit ut Concerta åt mig.

  Ska anmäla allt ihopa när jag fixat allt, rätt sjukt egentligen.

  1. Tack Outredd
   Det gick verkligen snabbt att få medicinering, de jag känner till har långa (och utmattade) utredningar bakom sig, vilket av flera anledningar kan vara bra. Psykvården generellt sett verkar (inte sällan) kräva att folk skriker åt dem, men det ligger inte alls för alla att göra det….

   Hoppas att medicineringen fungerar och kan göra någon verklig nytta.

 35. Just ja, gäller Vårdgarantin i hela EU säger ni?
  Befinner mig nämligen inte i Sverige och det skulle verkligen underlätta om jag kunde få en utredning där jag befinner mig istället…

  1. Outredd
   Jag låter dig helt och hållet själv ta reda på vad som gäller och lägger mig på soffan och väntar på ditt utförliga svar. För själv har jag ingen aning, men det kan vara skoj att veta.

 36. hej!
  Just nu sitter jag och gråter över hur jobbigt allt är i mitt liv och hur allt jag äger eller känner försvinner pga mig. Jag är i utredning nu och har kommit till skedet att jag nästan vill backa och ”vara normal” istället. Att försöka och ta det hårt, verkligen hänga med och göra det jag ska; gå upp i tid, sköta jobbet, diska, fortsätta vara kär, ringa mina vänner och orka göra allt som är så enkelt för alla andra mig som jag på något dumt sätt inte klarar av.
  Är livrädd att jag kommer sitta själv när jag är gammal, ingen är kvar och jag sitter och har ångest som alltid.

  Är trött på detta liv, överväger ofta att sluta leva för klarar inte att leva ett liv när man får höra att man borde gjort bättre eller att man är lat! Jag försöker hela tiden, jag vill ju lyssna och jag vill ju också ha allt det där :(

  1. Hej Lilla jag, visst är vi alla Lilla jag.
   Jodå visst är det kämpigt och trist och regnet öser ned i pannan. Man står där med gråten på yttertrappan, men så plötsligt lossnar den där sura biten yoghurt som torkat in på den övre läpphalvan och man får känna på den sura smaken av den. Och inte fan gör det saken bättre. Att sitta ensam på ålderns höst är ingen man behöver vara ensam om, känns väl som de flesta gör det i dagens Sverige mer eller mindre när den verkliga åldern kommer med frostknäpparna idet bottenfrysta socialarvet.

   Och visst fan bör man fundera över livet och döden, den som inte funderat på att ta livet av sig kan väl inte säga så mycket om livet utan att ha umgåtts med alternativen. Misslyckad kommer man alltid att vara ur något perspektiv, så varför inte vänja sig med att vara perfekt på just det. Ättika och spret, utredning och inredning, rätt var det är så kommer en loska i mjölet och såsigheten får en annan redning. Visp. sås äns det ibland bland bunkar och annat. Den sociala dyslexin kränger sig kärvänligt och hemtamt omkring, fötterna är blöta, men kanske den där lilla rännilen kan ta mig till varmare vatten. Men den var frusen och kall

   Vaken en råk, råken en vik.
   Rutschkanan blev en berg och dalbana. och den där jävla viken kanske man aldrig får bukt med! Så varför inte skita i den allt kan alltid bli värre och då kan man lika gärna vara sig själv och visa vem man är, inte låtsas vara bildad och kär, mera tjärad med krav och kajutan ack så sval. Men visst undrar om det finns mer yoghurt i kylen, eller ska man byta till Kefir? Allt det där kanske är en blandning mellan myt, skryt och nedskalad pytt i pannan. Men utredningen kanske ger en annan inredning till slut och mjölet hamnar i rätt kopp, och rätt var det är så står man kanske där och gräddar degen, världsvan som om man inte visste något annat, fastän man gör det.

  2. Hej lilla du,
   Känner igen mig så väl i dig och hur du känner. Jag är där varje dag å brottas med omgivningen, att inte hinna lika mycket som andra, att tappa bort precis allt och sedan finna dem rakt framför näsan på mig… så typiskt. Jag vill också vara normal fast jag fått min ADHD diagnos – men vi får inte glömma att diagnosen kan göra oss till diagnosen. Sertralin, antidepressiva tabletter är det bästa jag tagit för min ADHD, gjorde mig lugnare, gladare och fick tillbaka ett helt uruselt minne. Det är även lugnare i kroppen, ingen man sitter och cyklar i mitt bröst längre, nu går han ganska lugnt istället, men visst kommer han fram igen och jag börjar springa runt och göra tio saker samtidigt… som aldrig blir klara… ja, du förstår nog! Det här klara du! Stå på dig!

 37. Hej igen,

  Nej, vårdgarantin tycks inte gälla utomlands, iaf om man får tro vardguiden.se

  Ang medicin så gillar jag den inte särskilt mycket tyvärr.. Blir inåtvänd och insnöad vilket är olyckligt då jag redan har problem med den sociala biten. Men det är ett nödvändigt ont tills vidare för den hjälper mig verkligen att få saker gjorda.
  För metamina krävs utredning och det tar tid.. men har börjat bråka på dem nu, hoppas de ger med sig.

  1. Hej igen Outredd!
   Tackar för svaret och att du hjälpt till att reda ut den frågan om vårdgarantin i utlandet.

   En hel del som har ADHD eller ADD gillar inte alls Concerta, Ritalin eller Metamina, men det får många att fungera bättre. Kanske ska man vara glad för just det för det för de gör att man inte vill stiga i doserna efter noggrann utprovning. Att bli deppig och seg är faktiskt inte speciellt ovanligt, anledningen är ganska enkel, har man levt sitt liv med väggen som stöd kan man vara ganska stark och ha gott stöd, men när väggen försvinner och man ska göra saker mer självständigt kan det kännas segare även om mera blir gjort.

   Perspektivet av att inse att man levt och hur man levt kan ofta vara deppigt, men det är i sak för en del ett belägg på att man börjar få just perspektiv och därmed möjligheter att själv styra lite mera och medvetet. Men roligt med centralstimulerande medel vid ADHD, nej aldrig, pisstråkigt men det funkar. En del med sprutande fantasi innan är glada av att slippa den och hjärnan på frivarv hela tiden. Andra märker inte av medicinen men deras anhöriga gör det desto mer osv…

   1. Intressant, P-o.. Kan tänka mig att det ligger mycket i det du säger, att medicinen ger mer utrymme för ångest och tvivel iom att man klarar av att tänka efter och orkar mer.
    Men jag känner att det inte bara är det som är problemet med metylfenidat, iaf inte för mig. Tycker att det gör mig mer känslokall, asocial och aspig än vad jag redan är. Det är problem jag inte upplever på låg dos amfetamin, det känns mindre personlighetsförändrande (personlighetsförvärrande kanske man ska säga?), att man fortfarande har lika mycket känslor osv..
    Om jag inte missminner mig så visade ett experiment liknande beteende hos råttor: de som fick metylfenidat bet mer i varandras svansar(=mer aggressiva) medan de som fick amfetamin sniffade mer i varandras rumpor(=mer sociala). Kommer ifs inte ihåg vilka mängder det handlade om så kanske inte säger så mycket.
    Upplever också ett visst fysiskt obehag på metylfenidat, känner att jag blir mer på spänn.. det i sig bidrar kanske också till ökad ångest. Håller verkligen med er om att det är dåligt att Läkemedelsverket inte godkänt Focalin, bedrövligt med tanke på vad mycket mindre biverkningar det ska ha..

    1. Ok, tror att jag förstår
     Att bli känslokall och asocial av en medicinering tycker jag låter orimligt i det långa loppet. Personlighetsförändring tycker jag heller inte låter ok (om du inte finner dig tillrätta med förändringen) jag tycker att en medicinering ska stärka dig och dina intentioner inte förändra dig eller på något sätt ta eller ge en ångest som kan vara en viktig styrsignal från dig till dig, däremot att underlätta hanterandet av signalen. En del upplever att ångesten av medicineringen kommer från självinsikten av ens liv och ett större perspektiv på livet och alla fel man gjort, dvs ökar förmågan till konstruktiv självkritik och processandet av befintliga bilder. Blir man däremot ångestfylld av medicinen och samtligt känslokall så tycker jag det låter väldigt tveksamt. Att bli mer spänd känns inte heller som ok, om du frågar mig så anser jag att det finns flera tydliga frågetecken kring om Concerta är bra för dig, vänta några veckor och se om det förändras samt hör med din omgivning vad de anser, man ser ju inte sig själv så bra och är oftast väldigt partisk.

     -Tycker vännerna samma sak sätt fart på din utredning, kolla in Ola Lundin, en av Sveriges mest erfarna läkare, tycker själv att en ordentlig utredning kan vara fördelaktig av flera skäl även om det inte alltid känns smidigt just då. Ditt liv är antagligen inte till för att stå i kö för att få tillgång till det. Acceptera inte alla ”eventuellt kanske” det är inga svar, det är ett sätt att schemalägga nonchalerandet av dig. Hur ok är det egentligen?

     Om råttor, tja. Kände inte till den stimulerande effekten på sniffandets sociala assimileringsvanor.
     Kommer mer att tänka på hur forskarna upptäckte effekterna av Chlorophenylalanine men blev fundersamma över om substansen in var giftig trotts allt, försök förbereddes för att studera substansens inverkan på pälsen som hade blivit rufsig och tovig på ett sätt som inte setts tidigare, dessutom hade en del en tid senare tappat stora delar av sin behåring. En forskare som återvände till labbet nattetid fick se varför de inte hade någon päls kvar. För vid den aktuella doseringen märktes inte så mycket dagtid, men under nätterna ägnades stor tid åt uppvaktning och idog kopulation, så forskarna blev med tanke på detta mer förvånade av att de hade någon päls kvar alls. Får kolla in om de bet eller sniffade eller skrinlade bägge aktiviteterna.

 38. Har provat Amfetamin för min diagnos och tyckte det var ganska så bra. Trodde nog att mina problem skulle gå över bara jag tog mig tid. Har funderat på att söka Metamina som ska vara bra för oss med Adhd. Men är rädd för att det ska ta lång tid och bli struligt med läkaren som ska skriva ut. Har inga problem med några droger av något slag och gillar att träna mycket. Eller gjorde rättare sagt. Ju äldre jag har blivit, ju mer isolerad och tillbakadragen.

  1. Förvissa fungerar Concerta bättre för andra Ritalin eller Metamina.
   Om man är rädd för att det ska ta lång tid verkar det vara bäst att börja med en gång, det finns väl inte så många andra alternativ. På något konstigt sätt får jag upplevelsen att det är bättre att agera i frågan än att sitta ensam hemma och vara rädd för att det ska ta lång tid.

   1. Det som jag tycker är mest jobbigt, är denna ångest som man kan få med adhd mediciner. När jag prövade amfetamin, då kunde jag känna lite ångest på kvällen som var trist. Många säger att conserta ska ha samma biverkan eller ännu värre. Neej, mitt liv fungerar inte och man bara lever men inte mer.

    Sidan är jättebra förövrigt.

    1. Tack Eric!
     Ångest av mediciner tycker jag inte låter så lyckat. Det generella är att man får mindre ångest och rastlöshet och kan koncentrera sig bättre.

     1. Tror att det gick till så här när jag slutade ta min adhd medicin. Först så kändes det superbra och plötsligt så fick jag saker och ting gjorda, samtidigt som isoleringen upphörde. Biverkningarna var små och min kropp mådde bättre än någonsin, eftersom jag käkade nyttigare och tränade mer löpning än förut. Men sedan så började media skriva om just amfetamin och hur dumt eller farligt det var.

      Då började jag få ångest och skämdes för att ta den, slutade då förstås. Har pratat med min sjuksköterska, hon tycker att jag ska ge det en chans till och sluta läsa allt som står i media. För länge sedan så missbrukade jag droger och kanske var rädd att halka dit igen. Men så blev det inte utan tvärtom istället. Blev väldigt noga med vad jag käkade och gjorde med min kropp.

     2. Alla effektiva mediciner är potentiellt farliga, vid medicinsk behandlingsbar ADHD elle ADD verkar det dock som om en del medicinering verkar kunna ge mindre biverkningar än att inte medicinera. Det är också därför mediciner används.

      Att mediciner ger ångest tycker jag låter fel, om mediciner lyfter fram och gör det lättare att se och därmed också åtgärda en ångest som redan finns där då kan det vara väldigt kreativt. Men roligt är inte amfetamin eller metylfenidat för personer med ADHD och det kanske vi ska vara tacksamma för, då det är just det rogivande som framkallar beroende och därmed doseskalering.

      De flesta med ADHD vill nog vare sig snacka om sin medicinering eller ens tänka på den, så du är nog i gott sällskap om du tycker det skulle vara bättre utan mediciner, det tycker nog de flesta som tänker efter lite. Problemet är väl snarare att tyckandet inte hjälper till när läget är dåligt. För många med ADHD ökar chanserna till ett bättre balanserat liv vilket ofta innebär att drogmissbruk etc brukar minska och försvinna. Det trevliga med ADHD mediciner är dock att många växer ifrån dem och då helt enkelt kan sluta ta dem.

 39. Tack för denna sida. Känns lite som att hitta hem. Jag är just nu i kaos. Hela mitt liv har jag jämnt mig annorlunda (på gott och ont). Jag var inget ”typiskt ADHD-barn”. Tystlåten och tillbakadragen. Däremot utvecklade jag i tolvårsåldern och har tampats med det i tjugo år. Allt annat i mitt liv är ok. Jag har jobbat massor med mig själv (terapi, självutveckling, meditation och antidepressiva) men bulimin ger inte med sig. Nu plötsligt har jag insett att det grundläggande problemet är att jag inte kan ”bara vara”. Händer inget annat, måste jag tugga på något, sen kräks jag för att inte bli överviktig. Någon som känner igen sig i min problematik?

  1. Hej Sophie!
   Jovisst känns det igen.Har man problem med att behålla uppmärksamheten över tid dvs ADHD så finns det ofta mer eller mindre utvecklade egna tekniker för att komma tillrätta med problematiken. De som inte är utåtagerande (vilket i högre grad gäller flickor och damer) tenderar att hamna i skymundan tillsammans med följderna av problematiken.

   Att ta till droger är kanske det vi läst mest i tidningarna i samband med ADHD men att självmedicinera eller ”droga sig med mat” är nog egentligen vanligare. Gunnel Ersson vid psykiatricentrum har uppmärksammat det i läkartidningen ätstörningar och ADHD vi skrev lite kring det i en tidigare.(se länken)

 40. Hej!
  Har börjat med ritalin sen några veckor tillbaka, minns inte exakt. Nu tar jag en depot kapsel på 40 mg på morgonen, jag upplever en väldigt positiv effekt gällande fokus och intresse för saker, fantastiskt.

  Men under senare dagar kanske nån vecka upplever jag att effekten avtar snabbare, kanske redan efter 3 tim. varför?

  Har fått korttidsverkande ritalin på 10 mg att ta som utfyllnad.
  Känner inte lika tydlig effekt av denna, tvärtom, ca 2-3 timmar efter intag, känns mitt huvud som en ballong, som ett illavarslande tryckande, tickande , speciellt kring ögonen en känsla av att dem e på väg ut, också kring käken. Jag är orolig, rycker till vid minsta ljud, vill ut ur kroppen, ångest.
  Någon som känner igen sig? varför reagerar jag så starkt på dessa 10 mg, när jag ändå tar 40 på morgonen.
  Jag lever på förmiddagen, vill dö på eftermiddagen/kväll.
  Har en tid i nästa vecka hos en sjuksköterska, känns som hennes kunskap är ganska begränsad, läkaren kan jag hoppas på att träffa innan jul.. Känns långt borta.
  Tack för en bra sida!

  1. Hej Bulle, roligt att du uppskattar ansträngingarna!
   Jag ser själv mer och mer ut som en bulle. och kommer kanske aldrig att lära mig hur kalsonglinningen bara glider nedför den feta gubbmagen på morgonen efter att de åkt på. Så nu vet du det!

   Det enkla kommentaren på snabbverkande Ritalin blir:Funkar det inte bra så varför ta dem?
   Det mer komplexa svaret blir: Vi människor befinner oss sällan i verkligheten fastän vi gärna vill tro något annat. Med ADHD har man ofta stålsatt sig för att klara av det man är dålig på, pansardräkten och väggstödet åker inte av hursomhelst på 15 minuter bara för att någon medicin får för sig att verka snabbare än någon annan medicin. Då kan effekten bli konstig till att börja med, vilket för de flesta är en ganska snabbt övergående effekt. Den effekten verkar du ha fått ganska starkt och i utpräglad form med spänningar kring käken, ger inte detta med sig ganska snabbt på sluta med dem, att bli nervös för små-ljud skulle närmast tolkas som att det är kontraproduktivt för dig – Jag gissar att detta kommer att gå över ganska snart, men är liksom många andra usel som postordersibylla i den medicinska praktiken.

   När medicinen subjektivt sätter in sin effekt och dess effekt försvinner kommer att förändras och bli mindre markant. Fortsätter problemen gå över till Concerta som har fördelen att du sväljer den på morgonen och sedan kan skita i allt vad medicin heter, vilket kan ha sina fördelar för de som bara vill fungera. Den bästa sibyllan är du och din omgivning och vad ni får gjort tillsammans. Att effekterna verkar ändra på sig är mera att tolka som att rustningen är tung men att det börjar rucka sig phett när det gäller att få av och på den.

   1. Tack för snabbt och utförligt svar!
    I ett infall av vansinne, eller kanske bara en släng adhd. ;) Tog jag istället för 10 mg en likadan 40 mg långtidsverkande, när den första gått ur, jag tänkte som så, att får jag bra effekt av den första borde jag ju kunna förlänga genom att ta samma igen.
    Långa meningar, men det tillhör nog diagnosen.

    Eftersom det var helg fanns det ingen att fråga, inge vidare att mixtra själv, men det funkade faktiskt väldigt bra, jag mådde bra hela dagen och en bit in på kvällen. Sen satte huvudvärken in och jag hade förbannat svårt att sova, sjukt stel i käken också.

    Skönt att få dela med sig.
    80 mg ritalin på en dag, låter mycket, är det en hög dos?
    Ha det fint!

    1. Yo Bulle!
     Tycker det är nästintill omöjligt att avgöra lämpliga doser utan att vara bekant med både person och hur effekten visar sig, även om man är bekant med bägge är det inte lätt, med det sagt. Tycker jag att biverkningar som svårt att sova av ADHD medicin är ett ganska klart tecken på överdos eller att medicinen tagits för sent på dagen.

     Håll inte på och mixtra för mycket utan låt det ta tid, man behöver vänja sig, få det att sjunka igenom. Medicinen är som jag ser det egentligen till för att du ska kunna fungera bättre och normalare om du vill det. När något så viktigt som sömnen störs är man klart inne på fel väg. Personer med ADHD eller ADD är hårdare beroende av sömn än många andra. Jag vet många som sover betydligt bättre av mediciner som Ritalin, Concerta eller Metamina, när andra effekter uppkommer bör man nogsamt fundera vart vägen leder.

     Medicinen är mer ett medel för att slippa ADHD problemen, men om de blir ett ämne i sig självt så låter de lite problematiskt. Återigen låt de ta sin tid och låt det sjunka igenom filter, träskmarker och hardangerviddan i jagmarkens alla inlopp och utkanter, så att alla system hänger med, det är faktiskt den snabbaste vägen dessutom.

     1. Tråkiga nyheter! :(

      Har kontaktat SKL, vantetider, olika personer på mitt landsting men det verkar skita sig med utredning ändå..

      http://www.vantetider.se har de tagit bort texten om Vårdgarantin och ADHD-utredningar!!! Fick följande svar från dem:

      ”Tack för ditt mail om förfrågan om vårdgaranti för ADHD-utredningar, ett problem, som vi hoppas ska lösas inom något år. Vår regering har beslutat att tillsätta en utredning för att kunna formulera en garanti som gäller patientens hela väg genom vården dvs även inkluderar undersökningar och utredningar.

      Det är självklart oacceptabelt att behöva vänta i år för att få hjälp med sitt problem.

      Nu hjälper detta inte dig personligen just nu, som du säkert läst så ingår inte ”undersökningar” och ”utredningar” i den nuvarande nationella vårdgarantin. Några landsting har gjort avsteg från den nationella vårdgarantin och har så kallade lokala och de gäller endast för de som bor i det landstinget. Dock har det i praktiken visat sig svårt att i vissa fall sätta gränsen för vad som är en utredning eller en behandling. Detta gäller bl.a. vissa besök inom psykiatrisk vård. Ett samtal kan ju vara såväl ”utredande” som ”behandlande” i många fall.

      Mitt råd till dig är att du kontaktar din vårdgivare som remitterat dig igen och delger det besked du fått från psykiatrin. Är detta inte en specialist inom psykiatri så har du med vårdgarantin rätt till ett besök inkl. en bedömning huruvida en ADHD-utredning/behandling bör ske. Är väntetiderna så långa som du beskriver och din utredning har bedömts som viktig så ta upp möjligheterna att finna annan vårdgivare med kortare väntetid om ditt landsting kan hjälpa dig med detta.

      Är du inte nöjd med vården, bemötandet eller omhändertagandet du fått så kan du alltid kontakta verksamhetschefen. Du kan också vända dig till landstingets Vårdvägvisare http://www.lg.se eller till Patientnämnden i ditt landsting. Önskar dig lycka till och att du får snar hjälp med ditt problem.

      vardgaranti@skl.se

      Det enda jag kan få med hjälp av Vårdgarantin är alltså ett första besök, resten av utredningen täcks inte!
      Jävligt märkligt att det tycks ha ändrats på en vecka!

      Min Vårdvägvisare råder mig att använda mig av ”Valmöjligheten”, dvs möjligheten att söka sig till landstingsfinansierad vårdgivare var som helst i Sverige.
      Någon som har tips på klinik med korta väntetider? Jag antar att det är knöfullt på de flesta ställen.. hos Dr Ola Lundin t.ex. är väntetiderna ett år långa.

     2. Men det var väl förbannat märkligt
      IOFS inte det minsta förvånande SKL har under flera år labbat fram och tillbaka med sina texter så fort någon börjat ifrågasätta de söta små ljugande orden som sätter sig likt taggar i bröstet på dem som behöver verkligheten bakom dem. Jävligt irriterande att jag inte sparade en kopia på texten.

      OK, vårdgarantin ger dig rätt till vård, och nu förnekas du alltså rätten att få avgjort om du verkligen behöver vård…

      Ok, så här är det jag tycker att medborgarna är statens främsta kapital och uppdragsgivare, därför är det alltid totalt oacceptabelt när någon blir pissad i näsan på detta djupt Kafkaistiska viset. Först värmer det kanske lite grand, sedan blir det kallt. Kallt och stelt. Personligen tycker jag att du ska uppmärksamma saken ordentligt och skriv gärna till regeringen om det, men det är långt ifrån något nytt. Just att dokumentet som såg sött ut försvinner snabbt som attans när det plötsligt ska betyda något bevisar kanske mer än något annat hur personer med ADHD bemötts i långa tider.

      När jag senast var i kontakt med centralt insatta politiker i frågan så visste de inte om situationen för personer med ADHD vilket mer än något annat visar att riksförbundet Attention knappast kan ges godkänt för sin insats i frågan, även om det finns många ideélla krafter som gör ett fantastiskt jobb där så krävs en ledning som tar tag i de verkliga problemen. Intressant om vi skulle byta ut ADHD mot rullstolsbehov, det måste utredas innan du kan få någon rullstol, men vård är du alltid berättigad till! Jovars….

      Oops, tråkigt att väntetiderna var så långa hos Dr. Lundin, det kanske bara är vid privat utredning som väntetiderna är så långa. Landstingen brukar vara väldigt kreativa på att säga att du har rätt till precis allting som inte kostar pengar eller resurser. så¨de har säkert satt ett tak där också. Mitt tips blir att du fortsätter att ligga i och sedan tar reda på vilka landsting som verkligen följer vårdgarantin, sedan flyttar du dit på pappret, vilket inte bör vara alltför problematiskt om du ändå är utomlands just för tillfället, eller har du något kreativare och bättre förslag att komma med?

 41. jag hade kontakt med Ola Lundins mottagning för ca 4 v sedan, de hade då en väntetid på 3-4 v (vilket de skämdes över, de tyckte den var alldeles för lång) men då var det på privata sidan och man skulle få betala själv ca 26 000 om jag inte misstar mig… Men de tar oxå personer från landstinget och då är väntetiden lång, de tar bara in ett par st varje år på den kvoten.

  1. Hej student
   Och tack för de uppgifterna, tycker de rimmar ganska bra med det jag själv känner igen. Och när man sett hur en del landsting agerar så inser man snabbt att det ganska sannolikt är landstingens egna byråkrati som förhindrar att flera kan få en effektiv vård på det viset, undrar hur mycket den här förhalningen kostar samhället som helhet egentligen. Socialstyrelsen torde vara väl medvetna om problematiken, vilken gång på gång visar sig när de gör stickprov.

   Josef Fritz skulle säkert säga, hon fick gratis el, gratis tv, gratis kläder och husrum, men kanske ändå något var grundläggande fel? Här har vi alltså en statlig garanti som inte är någon garanti och aldrig har varit någon garanti bara en maskeradbal för de verkliga bokstavsbarnen: Förställningskonsternas bedrägliga marknad där man vet priset på allt men inte värdet på något och visst konstrueras ständigt nya oros-moln kring Concerta ADHD och ADD. Men få av dem hjälper de som verkligen behöver hjälp. Däremot är strategin fullständigt förträfflig för att få människor att ta avstånd från samhället som helhet, så mycket vet jag. Antagligen är det också därför flera illegala organisationer växer och växer.

 42. hej igen ! jo det fungerar bra för mig forfarande med min concerta o ritalin,jo jag läste ett inlägg om att någon fått mer ångest av medecinen , låter ju inte bra, själv är det just tvärt om det är ju just det man vill bli av med.Och självcentreringen, hur jag mår hur det känns osv. glömmer tiden , städar hemma.Vill gärna dela med mig av det possitiva som hänt mig,har berättat i andra inlägg här om hur mitt liv varit innan. detta var (medicinen) nästa steg i mitt tillfrisknande,först 10 års nykter o drogfrihet med mycke 12stegsarbete,Trodde att jag fått acceptera centifugen i huvet resten av livet. att söka tacksamhet är min ledstjärna,jag hittar alltid något att vara tacksam för

  1. Hej Leif
   Fantastiskt trevligt att läsa, det du beskriver är nog sanningen för de allra flesta, man får helt enkelt tid över till att tänka på annat. Men också att meditera över det man missat bland kottar och ekorrhjul, skovlar och vattenskjul. Jag tycker det är jätteviktigt för andra att se vilka stora förändringar till det bättre som en medicinering faktiskt kan åstadkomma.

   Att få ångest av en medicin låter i mina öron som att det krävs ganska mycket för att väga upp det, men det är klart att det kan hända när man börjar medicinera mot ADHD och därmed mjuka upp inför insikten om den tidigare hårdheten. Det skapar inte lustkänslor utan snarare ångest, men det är ju å andra sidan korrekt information som det bara är bra att jobba vidare utifrån och ett tecken på att självkritiken stigit i all egentlig mening när man också orkar se flera sidor av sig själv.

 43. Hej,
  Jag har nyss fått min ADHD diagnos och försöker liksom förstå mitt nya jag och min nya status. Känns som jag plötsligt har blivit en helt annan person. Både bra och dåligt, skönt att veta att man inte är ”knäpp” som behöver mycket tid för sig själv när det blir för mycket intryck. Har börjat med Concerta som är toppen när jag ska plugga, kan sitta i 6 timmar i sträck, förut var jag så rastlös efter en timme att jag måste ta en låååång paus. Kommer mycket lättare igång med saker nu och känner mig så mkt lugnare.

  Jag undrar bara hur mycket jag ska ta, nu tar jag 18mg på morgonen och 18 till vid lunch då håller jag igång till 6-7 på kvällen. Tappar aptiten helt, känner mig lite overklig och uppspelt ibland. Jag äter även antidepressiva, sertralin som faktiskt funderar utmärkt! Har fått tillbaka minnet, känner mig lugnare – kan se klart på ett helt tv-program om det är bra, dvs. Kunde jag aldrig förut, hur bra det ändå var.

  Nu ska jag sluta prata om mig och undrar om ni andra är nöjda med concerta, hur doserar ni, blir man beroende och behöver höja dosen längre fram? Har ni provat andra preparat utöver concerta som ni tycker har fungerat bättre?
  //Karin Underbar sida och tråd! Tack

  1. Trevligt att du uppskattar sidan Karin
   Att tappa aptiten helt kan en del göra inledningsvis, fortsätter det så är det inte alls något bra tecken om du frågar mig.

   När det sedan gäller att bli uppspelt och känna sig overklig tycker jag inte att det låter som en renodlad effekt av medicinering mot ADHD utan eventuellt mer som en kombinationseffekt av läkemedlen du äter som på det hela taget inte är så speciellt bra, vad tycker du själv?
   Vad säger din läkare om dessa effekter?

  2. hej karin fråga din läkare om du inte kan prova concertan utan sertralin,min läkare sa att det oftas inte är bra att kombinera concerta med varken alkohol eller nåt annat… med matlusten o sömnen, så äter jag, DÅ känner jag att jag är hungrig ,jag lägger mig så sommnar jag . min son har oxså metylfenidat, hans stora problem i början och är forfarande matlusten, men vi gör ätandet till en fest varje dag, dukar fint och lagar lite lyxigt och så men som sagt börja äta så känner jag malust, gå och lägg dej så sommnar du.. ibland måste jag stoppa mej med det jag gör och det går bra just för att dosen är anpassad.Innan när jag självmedicenerade mig med amnfetamin så överdoserade jag, då blev jag bara pundig och fastnade med det jag gjorde och det vill jag alldrig ha tillbaka

   1. Hej igen Leif!
    Håller med om att ADHD medicin kan bli konstigt med antidepressiva eller att personer med ADHD får andra effekter av antidepressiva… Ja något av exemplen brukar stämma enligt vad jag sett. Just beroendepotentialen hos andtidepp verkar bli värre om man har ADHD. Svårt att säga vad som är vad, men man bör nog kolla närmare på det hela.

 44. Yo, jag har under en längre tid haft lite besvär och nu fått diagnosen ADHD. Det kom som en chock för mig och flera andra. I februari ska ja träffa min doctor igen och vi har pratat om medicinering. Innan jag någonsin påbörjar något liknande kollar jag upp all fakta som finns för att vara säker eftersom jag inte riktit litar på mediciner. Hittade en länk till en documentär som är 3 timmar lång som ja tycker alla borde se innan man drar några slutsatser, som sagt man ska inte rikta sig efter bara en documentär utan se det från så många vinklar som möjligt, om ni ser documentären så var vänliga och komentera, tack

  Filmen hittar du genom att söka på: ”The Marketing of Madness: Are We All Insane?” (admin edit)

  1. Hej mask
   Vad tycker du själv om filmen som du verkar vilja att alla ska kommentera?
   Vem har gjort den, vilket är budskapet och hur kan du vara säker på filmen som vederhäftig källa?

   På vilket sätt menar du att frågeställningen angör Concerta, Ritalin, equasym eller Medikinet?

   1. p-o Tycker hela ämnet är väldigt komplicerat, finns mycket man lagt märke till efter att se den typen av dokumentärer. Jag har inte sett bara den utan flera andra och tycker att om man tänker om logiskt så stämmer en hel del saker. Om de nu e så att FDA är kopplat till dem som testar, framställer och gör studier för olika mediciner som sedan är kopplade till apoteks kedjorna och allt detta ägs av privata grupper så är det väl ganska logiskt att dem tjänar grova pengar på att sälja medicinen. Psykiatiker är inga läkare vilket jag vet för jag har själv studerat psykologi, man kan kalla dem psykologer som studerat symptom och vad som botar symptomet. De ställer frågor som man svarar på och där dras slutsatser, om man skulle visa frågorna till människor allmänt skulle det visa sig att majoriteten har adhd eller add, det skumma är att när jag pratade med de som är mig närmast så stämde många frågor på dem också. Hela den här cirklen med apotek och forskarinstitut ägs inte av staten. Jag förstår inte vad man skulle tjäna på att skicka ett sånt budskap till allmänheten när man egentligen inte tjänar så mycket på det. Sedan är det ganska skumt att mediciner så snabbt kommer in på marknaden och man vet inte vilka biefekter dem kommer resultera till tiotal år framåt, det är bevisat och många som har testat medicin mot adhd får abstinens när dem slutar tar det, vissa blir tom sämre och frå nya symptom efter en längre tid som dem använt läkemedel även om det funkade bra i början. Det är väl självklart man blir nojig och börjar rota i olika källor. Se hur många av usas befolkning som tar medicin och hur ofta stora olyckor händer där tiotal människor dör. om jag får en medicin som jag ska ta livet ut så tjänas de stora pengar bara på mig under min livstid. Jag tror att ADHD finns på riktit så klart och att möjligtvis nån liten % av dem som verkligen har ADHD och får medicinen kan ha ett underlättat liv men jag tror också att det finns många som inte hade behövt medicin får det och olyckor händer. För min del iaf är planen att innan februari testa yoga och meditation möjligtvis något annat innan jag testar medicin. finns mycket mer att säga om det hela men kanske jobbigt ta allt på foromet.

    1. Mask
     Ja medicin botar sällan ett problem, lika lite som en rullstol eller ett par glasögon det är sant. Men betyder inte alltid att det är pantflaskindustrin som velat kränga av överskottsglaset genom att skapa glasögon som ett sätt att bli av med det stora glasberget efter att panten på 3 liters julmust infördes under några ljumma dagar hösten 1944. Inte heller tror jag att professor kalkyls användande av monokel i Tintin är ett förtäckt marknadsföringsinstrument för att koncentrera människors reflexioner i allmänhet.

     Du säger att du vet att psykiatriker inte är läkare för att du har studerat psykologi.
     -Javisst det låter intressant, jag har själv aldrig varit bra på Ma-Jong , men råkar veta att psykiatriker är en vidare utbildning av läkaryrket.

     Men visst är och har en hel del av läkemedel sålts under bedrägliga former med falska förespeglingar. Därom råder det inget tvivel och visst håller jag med dig om att man bör söka lösa problemet om det nu går i stället för att sminka över det med en medicinering som kan göra problemen värre. Just i USA har myndigheterna också börjat agera kraftfullt mot en industri vars enda egentliga incitament är att tjäna pengar men också tar sig rätten att göra det på andras bekostnad under falska förespeglingar.

     Om du har något bättre att komma med så bevisa gärna att det fungerar och håller en vetenskaplig granskning. Jag tror många skulle vara tacksamma över det, inte minst staten som skulle tjäna mycket på friskare människor som inte blir beroende av något medel, men de vetenskapliga bevisen på alternativen låter vänta på sig, till stor del tror jag att många gillar att klaga på medicin som hjälper utan att presentera en bättre lösning själva. Men visst psykologi och KBT har visat fantastiska resultat när det gäller en del fenomen och det ska alltid vara ett förstahandsalternativ för det kan ibland just bota en del problem.

     1. Absolut håller jag med dig om en hel del saker. Jag har precis fått diagnosen och har inte alls mycket kunskaper inom adhd. Det är nu som jag försöker ta reda på mer fakta när man väl blivit medveten vad det kan innebära, tycker inte att medicinering är en bluff men däremot att det kan leda till massa annat på vägen. Får ta reda på mer i så fall om psykiatri grejen, vad jag fått veta så visst har dem läst inom medicin men är inga läkare. Den egentliga
      frågan är om det är värt risken att ta tabletter eller att man kanske ägnar mer tid åt t ex kanske yoga eller meditation, tom ändra sin kost och se vad som händer. Är ganska säker på att maten vi äter orsakar mycket problem fast vi är omedvetna om det. Tror säkert dem flesta inte är särskilt glada av att få reda på att de kanske resten av sitt liv ska ta medicin av det slaget. Sedan är det inte heller lätt för mig att avgöra vad som kan vara bra eller inte, sport vet jag inte hjälper särskillt mycket då jag tränar minst 6-8 h i veckan. Poängen är iaf att vi är alla olika och det är värt att ändra sin livsstil innan man ger sig på medicin. Det var allt -)
      Snart har jag 1 månads ledigt vilket jag ska utnyttja åt att experimentera mig fram lite, skulle jag merka att något förändras eller hjälper så säger jag till.

 45. Jag tänkte höra vad ni andra har för erfarenhet av annan hjälp än mediciner. Jag står i kö för utredning och då har de ordnat föreläsningar och gruppmöten som man kan gå på under tiden. Jag var på en föreläsning om hjälp i vardagen och måste säga att jag blev mycket besviken. Det pratades om scheman o kalendrar o planer etc men ett av mina problem är att jag hatar när det är ordning på allt. Jag får panik om varje dag ser likadan ut, om man ska planera maten man ska äta i veckan mm. Jag kan iofs förstå att det kan vara bra att planera vissa saker för sin partner/familjs skull men jag trodde att hjälpen de erbjöd skulle hjälpa mig men om jag skulle göra allt de tyckte så skulle jag må sämre… Någon som gått på föreläsningar o liknade o fått en positiv uppfattning? Jag kanske bara hade otur med den jag valde…

  1. Hej student!
   Generellt sett är det ofta väldigt lärorikt att ta del av andras erfarenheter, har inte varit på några direkta föreläsningar och tvekar på idén, att däremot träffas i grupp någon gång i månaden kan vara utomordentligt bra för att se hur andra löst samma problem.

   Man kan hata likadana dagar utmed suckarnas korridorer och visst gör väl alla det. Frågan är väl snarast om man inte ibland hatar sin glömska mer. Förvänta dig inte så mycket av ”de som redan vet allt” hade de löst problemen så funnes de ej.

 46. Hallå alla, är ny för den här sidan och tycker det är lite prekärt att jag inte hittat denna svenska community tidigare! Är rörande att läsa om andra personer som sitter i samma båt, hur ni upplevt livet med denna särskilda kryddning på gott och ont. Modigt och starkt att berätta om sina egna erfarenheter! Har levt med troligen båda delarna av ADHD och ADD. Började först med ADHD sedan gick det över till ADD. Fick diagnosen när jag va 12, nu 8 år senare har jag gått igenom flera besvärliga perioder i form av depressioner o ångest.. Kan nämna att vid varje tillfälle lyckats få hjälp i form av terapi o medicinering. Chansen till välmående ökar befintligt om du som person vågar fråga efter hjälp och öppna dig! Har dock just nu en ny svår period som är otroligt påfrestande… aldrig känt något av samma särklass.
  Hela pusslet lades upp i början av hösten då jag 1 månad var på semester, som va skönt efter sommarjobbet. Kom jag sen tillbaks för att studera på universitet i ett nytt ämne, hade redan då legat efter 2-3 veckor pga den långa semestern. Började plugga men kände att ämnet Sociologi inte var något alls för mig så jag hoppade av efter 3 veckor, då för att fortsätta med sommarjobbet. Olägligt slår det sen till att mitt arbete ska lägga ner… sen så bär det av mot ströjobb. Effekten av allt detta och att inte känna av någon riklig struktur i vardagen har blivit att jag grubblat, fått ångest, depression och förlust av koncentration. Arbetsminnet blev också lidande, märkte hur jag kände att minnet blev lägre.. svårare att sätta ord på mina känslor. När jag pratar med personer har jag inte samma associations flöde av samtalsämnen som vanligt – vilket har varit en rolig del med ADD/ADHD då jag innan älskar mötet med människor. Nu som sagt så fryser liksom hjärnan upp i stress och vill hellre fly än leka. Det hela har gjort mig till en socialt tillbakadragen person, för att jag är på något sätt frånvarande i nuet… Få saker genomlevs som roligt:/

  Har iof som tur är, möjlighet till hjälp som jag ska till alldeles strax! Är bara nyfiken på om någon här kan känna igen sig och även tips här bland alla ni personer som kan sympatisera…

 47. jo nu sitter jag framför datorn nyårsnatt,och tänker på hur bra mitt liv är idag om tre veckor så firar jag tio år, som jag varit nykter o drogfri. min son sitter på sitt rum och spelar GTA på sin xbox, han fick sin medicin för 2 år sen det verkar nästan att medcinen ( eqvazym o ritalin)passar bättre på barn, han tänker inte o känner efter på samma sätt som vi vuxna, därför har jag tagit efter honom ,TA DET KALLT ;DET ÄR ALLT som ola magnell sjunger.Det känns i den här stunden att han skall slippa det liv jag haft fram till jag slutade med att vara kriminel,narkoman,kåkfarare,olycklig och en plåga för alla runt om kring mig, och nu sen jag fick concerta o ritalin så får jag må ännu bättre.Äntligen , så känns det! får jag landa, blir rörd nu när jag sitter här och skriver detta . nu när jag ändå sitter här o är lite känslosam ,så måste jag få säga att du är en fin och klok man P-O gott nytt!!

  1. Hej Leif!
   Nykter och drogfri låter bra, Speciellt med barn i bilden. Ett gott tecken på att vi människor ibland kan gå framåt är det när barnen slipper göra samma misstag som de vuxna. När fallgroparna skottas igen. I stället för att flippa ut och få sig ett spel så finns framförhållningen att flippra på spelet med joysticken i hand. Bra att du skriver ned dina erfarenheter så att skeptiker kan se dina erfarenheter, ofta undrar man varför en del är så skeptiska till en medicinering som förändra livet så positivt.

   Kanske är de rädda för att andra ska få ett gott nytt liv?

 48. Hej!
  Jag är bosatt i utlandet och är 30 år gammal.
  Jag har fått diagnosen adhd utan hyperaktivitet för några månader sedan.
  Jag var själv skeptisk till diagnosen när jag fick den (känner mig ibland fortfarande kritisk).

  Hursomhelst fick jag Concerta 18mg utskrivet. Jag har märkt skillnad. Första tiden kände jag mig närmast euforisk. Jag kunde göra en massa saker jag inte kunde förut. Jag kände mig också mycket smartare. Nu känner jag mig mer ”vanlig”.

  Jag provade att inte ta concerta under en dag. Huvudet kändes som lera. Jag blir orolig hur jag ska kunna organisera mitt yrkesliv i Sverige utan att tillgång till medicinen.

  Jag undrar: Hur fungerar medicineringen i Sverige? Skrivs den ut till vuxna?

  1. Hej N
   Medicineringen fungerar i Sverige precis som den fungerar utomlands och den skrivs ut till vuxna som har diagnosen ADD eller ADHD.
   Rådgör med någon läkare på orten där du tänkt din nya hemvist om hur man bäst kan gå tillväga, eller skriv till det landsting där du kommer att bosätta dig för att kolla upp om det går att få en smärtfri övergång, vilket jag inte alls är så supersäker på. Men det skadar nog inte att försöka. Kolla om du behöver en ny utredning eller om din utredning gäller som giltigt behandlingsunderlag även i den Svenska kungariket.

   Visst ska man vara kritisk till diagnoser som inte hjälper till att adekvat beskriva ett tillstånd eller göra något positivt åt det.

 49. hejsan, jag är en tjej på 25 år som har diagnostiserad ADHD. Jag har vid ca 19års åldern använt amfetamin i ca 2år. Jag har inte använt det sedan dess, jag började med concerta 18mg för ca 1 vecka sedan och kände genast igen symtomen från när jag tog amfetamin. Jag festar och dricker ca 2-3 gånger i månaden, min läkare sa att jag skulle låta bli tabletten dessa dagar, borde man inte må konstigt om man utesluter den bara så där? jag undrar om det går att dricka trots att jag tagit tabletten? MVH Patricia

  1. Hej patricia!
   Håller med läkaren i detta fallet då alkohol och Concerta riskerar att potentiera varandras dåliga sidor. Vi har skrivit en del om det. Lägger in några länkar nedan om du är intresserad av ämnet.

   Alkohol och Concerta = Nej!
   Alkohol är inte lämpligt att konsumera med Concerta för de potentierar varandras negativa sidor framförallt på kärl och hjärta.
   Metamina och alkohol
   Av i princip samma orsaker som ovan är kombinationen olämplig.
   Alkohol är inte lämpligt att konsumera med Concerta för de potentierar varandras negativa sidor framförallt på kärl och hjärta.

 50. Har läst trådarna ovan,
  Har nu ätit Concerta i ca 4 månader, den skillnaden jag upplever är så mycket större än man någonsin skulle kunna ha trott….
  Jag brukar beskriva det som att den innersta kärnan i en alltid har vibrerat lite, med medicinen är den stilla…
  följderna blir att mitt inre lyser starkare nu, jag kan riktigt uppleva min kroppa samla sig, avakta tex impulsen att avbryta någon i ett samtal, jag har ingen känsla av tvång att avbryta, jag behåller min info i hjärnan under tiden jag lyssnar på den andra parten. Innan medIcinen så upplevde jag att informationen jag ville dela bara försvann….
  Humörsvängarna tycker jag har drastiskt minskat, Concertan ger mig ron och tiden att hitta nya vägar.

  båda mina barn har ADHD

  Kan varmt rekomendera att pröva på kosten
  lchf= Low Carb High Fat
  den ger mig en mättnad tillsammans med Concertan både kroppsligt och mentalt, den gör att jag inte lider av socker dippar,
  Har mansikt proppat i mig godis så långt tillbaka jag kan minnas!! och idag kan jag för första gången- strunta i det…. att välja bort inte tvinga bort…. en jäkla skillnad.

  Ta bort socker, spannmål…potatis , rotfrukter,
  Ät mer av Protein ägg, kött, fisk, fågel, skaldjur
  Bregott, smör, kokosfett
  rena produkter inga tillsatser

  Kålsorter, gurka, broccoli, äpplen i begränsad mäng då Kolhydrater är samma som socker och tillsammans med vetemjöl en mycket dålig combo…

  http://www.kostdoktorn.se/wp-content/2008/01/lchf-5.pdf

  Mvh Matilda

  1. Trevligt att du lyckats få ett bättre liv!
   Håller med om att många matalternativ med lågt antal speedade kolhydrater och mycket olja fett (vilket gör insulinpåslaget än långsammare) ofta är ett bra alternativ vid ADHD, skönt att slipp det förbannade socker beroendet för flera. Med Concerta klarar sig hjärnan bättre med lågt sockerinnehåll. En del gissar att hemligheten med att centralstimulantia fungerar vid ADHD ligger i just den funktionen, att hjärnan klarar sig bättre med lägre glukosnivåer.

  2. Jag använder också Concerta.Men jag har huvudvärk varje dag pga medicinen.Jag undrar om det är någon som vet nån annan medicin mot ADHD för vuxna som man inte får huvudvärk av? Jag har även Reynards(?) fenomen.Dvs fryser och får blå/röda fötter.Det har blivit mkt värre av Concertabehandlingen.Jag orkara inte!!!

   1. Hej Mia!
    Har du Raynauds syndrom ska du definitivt inte använda Concerta eller Ritalina om du frågar mig. Jag själv skulle sluta omedelbart, tycker du ska ta omedelbar kontakt med din läkare och lyssna på vad denne säger om det hela.

    Daglig huvudvärk låter inte alls trevligt, väg för och nackdelar, men för Raynauds syndrom bör du ta omedelbart kontakt med din läkare.

 51. Hej! Jag har i hela mitt liv levt i en glasbur, fast ingen annan har sett det. Jag är högpresterande men fixar bara att jobba med samma sak i ett par minuter – sedan måste jag byta. På senate tiden har jag läst mycket om ADHD och till viss del ADD och känner att det mesta stämmer på mig!
  Hur blir man utredd? Vart vänder man sig? Det skulle vara skönt att få veta hur det ligger till!

  1. Vänd dig till landstinget där du bor, eller någon läkare du har förtroende för för att få mer information, i praktiken förefaller det vara lite olika hur det går till.

 52. jag tror att jag kommit på hur det funkar nu!!!

  det handlar om tre saker:

  1. serotonin
  2. noradrenalin
  3. dopamin

  har man ADHD, så har man lika mycket av de 3 som andra
  men man gör av med dom snabbare och vid fel tillfällen.

  därför bör man fylla på med alla 3 istället för att överdosera med en eller två.

  livet har många sidor och visst underlättar det med att bara äta en medicin men för att få kontroll på alla känslor behövs alla tre!!!!!

  meningen är att man ska äta alla tre men i låg dos .

 53. min man har haft conserta men när det uppdagades att han även har en allvarlig hjärtåkomma drogs den in i väntan på ingrepp. Just nu fungerar han inte alls. Så till slut skrev en läkare på psyk ut något som hette Endronax och han började svammla och jollra som en berusad jättebebis och grät och fick slutligen något som liknade ett ep-anfall och det efter bara 5 tabletter, dvs 2 och en halv dags dosering. På lasarettet undrade de om läkaren på psyk försökt ta livet av han. vad är det för konstig medicin? De små jag har fick också diagnosen ADHD på ett barnhem. Där gav de dem Strattera. Tösen då 8 år flippade ut och försökte skada sig själv och andra och fick utbrott då hon skrek att hon inte ville leva längre och grät om att få följa med därifrån. (De tog dem på LVU, för först sa man att vi framkallade deras tillstånd.)Lillkillen fick kramper i sina händer av Statteran och höll dem som en CP-skadad uppe vid bröstet och de var alldeles iskalla och mörkröda. Tillslut lyckades vi få dem att upphöra med den medicineringen och tösen fick conserta istället och grabben fick Ritalin. Det blev en ganska ordentlig skillnad. Idag fungerar flickan bra i ett familjehem med sin conserta och hon är hemma varannan helg och på loven men grabben som då var 6 och blir 9 nu tog de bort diagnosen och medicinen på i familjehemmet och han fungerar inte alls lika bra och jag får inte heller ha honom hemma annat än bevakat. De ändrade diagnosen från ADHD av kombinerad art till anknytningsproblem? En skolpsykolog. Och han får ingen annan terapi i stället heller. hans situation är inte bättre och han får allvarliga spel i skolan ofta och angriper skolkamrater mm.

  1. Jo visst verkar det vara fullt kaos. Låter inte alls som några trevliga biverkningar av medicineringen till barnen utgår från att du anmäler biverkningarna och har meddelat barnens läkare om dem. Med en hjärtåkomma kan det låta rimligt att sätta ut Concerta men det behöver inte alls vara det. Viktigt är snarare att man mäter hjärtats aktivitet med och utan concerta då en del personer med ADHD verkar kunna ha ett väldigt speedat hjärta utan medicinering men ett lugnare hjärta med medicinering, alltså inte helt självklart i mina ögon även om det kan vara en förstahandsåtgärd i preventivt syfte.

   Tja i övrigt verkar det vara full rulle, verkar finnas ett och annat att jobba vidare på.

   1. Hej, är nykomling på sajten och är jätteglad över att ha hittat den.

    Min son har fått diagnos och hans lilla syster håller på att utredas. Undrar lite över ”trotssyndrom”. Har du någon bra information att dela med dig?

    Tack på förhand!

    Häls.Catrine

    1. Inte så där på rak arm, lämnar vidare frågeställningen till någon läsare som kanske är levande uppslagsverk i frågan på grund av egna interna erfarenheter.

     (kanske bäst att jag skriver att personer med trotssyndrom är totalt förbjudna att kommentera här) ;)

 54. hej! är 22 år gammal! har varit kriminel sen jag va 13 år rökt canabis i 10 år varit inne i kokain åxå ett bra tagå det har flyttar rätt så bra! Sen flytade jag till sverige å började ett nytt liv å gick i skolan å det va okej men sen va jag jobbig i skullan å gjorde massa med dumheter hehe så bleb jag avstängd sen fick jag jobb som jag blev jätte duktig på jobbet men det med adhd har många i sverige sagt det till mig att jag är en DAMP kille:P men jag bryde mig inte, hade canabisen varje kväll så jag hade min medicin men till slut så blev det så, att jag blev utbränd på jobbet fick panik attack å hjärtklapning å massa oro tryck i bröstet å massa skit jobbiga tanka typ at jag ska dö å bla bla bla! träffade en psykolog å vi gjorde ett ADHD test det visade mycket att jag har det sen träffade dom mina föreldrar å allt visar på ADHD fick utskrivet concerta 18m första tableten jag tog allt försvan jag blev en helt ny mäniska allt försvan jag blev lung ångesten försvan trycket i bröstet försvan allt blev bra jag har inte måt så bra på 10 år så jag blev jätte glan, men nu efter 4 dagar med concerta så börja jag känna mig till gammla jag tryck i bröstet å så så jag blev besviken så min fråga är kan det vara så att jag ta så litet dos då 18m så att min krop har vänjt sig med det,jag ska öka den om 3 dagar till 2 tabbleter! hjälp Mvh Agon

  1. Det är mycket psykologi i hur man reagerar på saker och ting, 18 mg i olika beredningsformer kan ge helt olika resultat på kort sikt. Men på längre sikt så jämnar skillnaderna ut sig. Jag tror att det hela ger sig så småningom. Vad som är medlets effekter och vad som är du ekar fram och tillbaka en stund tills nyheten slukats av vardagen.

   Hjärtat både suger och trycker, det är olika sidor av samma sak. Kanske behöver du förändra något så småningom, så att du äger trycket och inte låter trycket äga dig. Börja långsamt och strategiskt att bygga upp din fysiska hälsa så hänger ofta andra bitar med, alltså du får bättre koll på dig själv.

   Move you ass and your soul will follow.

 55. tack för hjälpen! ja fan du har rätt med detta men jag har försökt nu å hitta en bra sät att hantera då kan jag det ett tag men efter ett tag så vinner den här ångesten å trycket i bröstet över mig fan man bli lak å jag som alltid trode att jag vinner över allt men nu anser jag att jag har haft fel hehe:P
  men idag har jag ökat dosen ringde till läkaren å sa det till han att jag vill testa mer så idag känns lite lungare å så! men asså jag blev så fucking glad när jag tog första gången concerta 18m för att jag blev normal fan mådde hur bra som helst så det måste vara det att concerta gjorde så jag släpte alla jävla tankarna jag har massor med tankar i min skalle asså det snurrar 1000kilometer i timmen fuck! men tack för hjälpen å det sidan är super bra man få mycket mer konskaper om det med adhd!

  1. Ok, vi får hoppas att det ordnar sig med doserna
   Om samma sak skulle upprepas sig en gång till så skulle jag dock bli fundersam, vi får hoppas att det var en enstaka biverkan.

 56. I Sydamerika är motstånd stort mot narkotiska preparat som medicin till ADHD barn och vuxna. Man har där med framgång tagit fram en behandling på naturpreparat med Centella asiatica som den mest aktiva örten.

  1. Det låter trevligt vart är det vetenskapliga beläggen dina påståenden?

   Lyckas hitta en studie:
   A compound herbal preparation (CHP) in the treatment of children with ADHD: a randomized controlled trial.
   vilken nämner statistiska förbättringar men inget som angör hur relevanta de signifikanta resultaten är.

 57. Hej jag är 26 år idag, och har varit diagnostiserad för adhd sen jag var 13 år,
  Jag medicinerade från jag var 13-14 på ritalina, slutade sedan eftersom jag tyckte jag åt dåligt osv.
  Har haft lite drog problem i min ungdom men inget som har övergått till ett begär, jag har varit lyckosökare kan man säga utan att ha fått några men.
  Nu till problemet, jag har snusat sen jag var 15 år, och har idag för 2 veckor sedan slutat.
  Nu börjar hjärnan gå i 190 igen, när jag pratar med folk så tappar jag hälften av det jag tänkte säga tills det kommit ut på tungan, samt att jag känner mig otroligt stissig, Jag hade också en sluta snusa period för 2 år sedan, och fick då utskrivet concerta vilket jag tog i 2 dagar sen fick jag ångest pga att jag kände mig annorlunda.

  Hur som helst så står jag i valet och kvalet att börja med nån typ av medicin igen, vet inte hur jag ska göra annars, snusa kan jag inte längre och vill inte längre heller.

  vd tycker ni jag ska göra?

  Mvh Tommy

  1. Ooh det var ingen dålig fråga, Nikotin är en av de starkaste gifterna per milligram räknat som vi människor kommer i kontakt med dagligdags och en del personer med ADHD verkar kunna få ett helvetes beroende av just nikotinprodukter – Har själv varit en storkonsument och kommer fortfarande väl ihåg vilket helvete det var att slut, dricka kaffe gick knappt för man måste ju ha en cigg till osv… Sak samma med alkohol.

   Tycker flera av medicinerna man tar vid ADHD bör underlätta att sluta med snusandet i sak, men får du ångest av dem är det tveksamt i mina ögon.

   En gyllene medelväg kan vara Zyban vilket används av en del med ADHD eller ADD men också underlättar att avsluta nikotinberoenden. Den verksamma beståndsdelen Amfebutamon heter dock numera Bupropion men har fortfarande en del drag som påminner om centralstimulerande medicinering speciellt vid högre doser då ängslighet ångest kan förekomma. Vid lägre doser kan tvärtom ångest och oro minska enligt flera rapporter. Ordna läkartid omgående och skriv ned allt du vill ha sagt, så kanske din läkare också håller med om att Zyban, Voxra etc kan vara värt att testa i stället för något annat.

   Återkom och berätta om dina erfarenheter, jag tror många är nyfikna.

   1. Hej Igen!

    Jag har en fråga som jag inte riktigt lyckas få svar på. Jag äter som oftast 60 mg ritalin a dag. Vet att dosen är individuell. Men när jag söker på nätet på ”normal dos” speciellt sidor på engelska, så har jag fått intrycket av att läkarna max får skriva ut 60 mg i USA. Min egentliga fråga är hur mycket är standard för någon som missbrukar ritalin som tjack, jag hittade en knark tråd på flashback där uppmaningen var -börja med 40 mg om du e nybörjare, så kommer du få ett helvetes rus..
    ok… om man kan knarka dessa doser, så är det ju bara bullshit att medicinering mot adhd innehåller en bråkdel av det som behövs för att missbruka..
    Hur är det egentligen? Jag känner mig helt vilse. Anledningen till att jag har snöat in på detta är att jag börjat få flera panikatacker om dagen.. orolig att det skulle vara någon slags tillvänjningsabstinens.

    1. Hej Bulle
     För att få bra bäst svar bör du vända dig till parterna du fått uppgifterna från. Missbruksdoser av metylfenidat är det nog bäst att du vänder dig till någon som missbrukar för att få svar på. En person utan ADHD kan såvitt jag kan förstå det tycka ritalin är stimulerande och roligt, något som förefaller vara extrasant i Sverige, för det var i Sverige missbruket av Ritalina började vilket ledde fram till narkotikaklassningen av Metylfenidat världen över.

     De doser som användes då var i 100 mg – flera gram vilka injicerades. Antagligen är det också just det som vi alla får betala priset för när Ritalin ses som knark av en del. Är du missnöjd med det svaret får du nog höra med de lokala knarkarna, kanske de kan förtälja oss alla om sina konsumtionsvanor… Abstinens under tillvänjning låter intressant hur skulle det gå till menar du? Låter det inte mer logiskt att man får abstinens efter tillvänjning?

     Panikattacker bör alltid tas allvarligt och tas upp med läkaren, tycker att du omedelbart söka kontakt med din läkare och försöka få klarhet i vad de beror på. Återkom och berätta vad ni kommer fram till. Svårt att veta eller ens gissa vettigt utan att känna till omständigheterna bättre.

  1. Hej Bulle
   Få inte panik ifall ditt inlägg inte publiceras inom 60 minuter på en söndag. Vi publicerar inläggen som de kommer och när vi har tid.

 58. Varför tar ni inte upp den nya Sativex som en medecin för adhd. Har brovat dom flästa och tycker för min del att rent cannabis är en bätre medecin för agrosiv tempramen som jag vider av. Och för minna tankar och så sliper jag ta 2-3 tablett om dagen på så sät är det mycke mindre bivärkning av cannabis.

  1. Hej Rolle!
   Varför tar du själv inte och startar en blogg och skriver om Sativex? Det är väl inte förbjudet?
   En medicin som fungerar bra i längden och inte bara upplevs som sådan brukar kunna bevisa sina egna effekter ganska bra, vilket gör att om Sativex verkligen fungerar bra så kommer de vetenskapliga bevisen för det ganska snart. Av oklara anledningar så verkar dock den bevisade effekten vid ADHD att dröja, så kanske är det så att det saknas några bokstäver som gör att någon bevisad effekt inte kan mätas ur en objektiv synvinkel (gissar jag)

   Det verkar dock finnas en del krafter som verkar för att visa de positiva effekterna av Sativex och vi får väl se vart de landar. Varför tar du inte själv och aktiverar dig lite mer i frågan och börjar belysa hur oerhört effektivt det är om det nu fungerar så bra vid ADHD?

 59. Tack för en underbart bra sammanställning! Vad tycker ni om att det står ”plötsliga dödsfall” på den senaste sammanställningen om Ritalin?

  1. Hej Osteoblasten!
   Produktinformationen om Ritalin nämner som du skriver ”plötsliga dödsfall” det är korrekt och en uppgift som kan tänkas vara korrekt speciellt om hjärtfel föreligger innan behandlingen (Det är därför som hjärtstatus kontrolleras noggrant i början av medicineringen hos personer med kända riskfaktorer) Sedan bör biverkan och verkan självfallet alltid jämföras då risken för plötsliga dödsfall också kan tänkas vara högre för en person med ADHD utan medicinering. Så vad som är rätt och fel är en fråga som de gudomliga besserwissrarna älskar att frottera sig i när de dömer en medicinering som ser ut att fungera bra för många personer med ADHD eller ADD.

   Men visst ska man ta upp alla sidor av alla mediciner och belysa dem på ett sakligt sätt med för och nackdelar. Själv är jag tveksam till Concerta och Ritalin av den enkla anledningen att mycket talar för att det finns bättre resultat att hämta i en renare effekt med mindre biverkningar. Dvs att använda 100% D-metylfenidat (Focalin) i stället för 50% L-metylfenidat med 50% D-metylfenidat (Concerta, Ritalin, Equasym)

 60. Hej
  Är en 49-årig kvinna. Fick min ADHD/ADD diagnos -05. Har inte tagit någon medicin. Har på senare tid mått väldigt dåligt o känner mig oerhört stressad och har fått kroppsliga symptom som värk i hela kroppen o tappar hår. Orkar bara med jobbet sen är jag helt slut. Umgås inte med någon o är väldigt ensam. Undrar om det kan vara med åldern att man inte orkar på samma sätt som när man var yngre. Jag är helt slut o mitt självförtroende är i botten. Har hög puls o klåda på kroppen. Vill så väldigt mycket men har ingen egergi. Skulle en medicinering kunna hjälpa mig?

  1. Oj vilken fråga du ställer Malou, men hej ändå :)

   Hur jag än besvarar frågan kommer jag nog ändå känna att jag har svarat fel på frågan, anledningen är väl i grunden att det finns flera svar.

   Att vänta med medicin det låter sunt i mina öron, för visst är bra om man klarar sig utan medicin, men om man å andra sidan klarar sig väldigt dåligt utan medicin så tycker jag att man ska ge det en chans. Problemen du beskriver låter verkligen skitjobbiga och hjärtskärande, personer som inte är utåtagerande tenderar att i högre grad vara kritiska mot sig själva och sina egna insatser. Klandra sig själv för misslyckandena osv även när det inte kan anses vara kreativt på något sätt. Vilket egentligen säger att livet kan bli fruktansvärt destruktivt i en sådan spiral.

   Symptomen du beskriver kan mycket väl vara stressrelaterade, såväl som de kan ha andra orsaker. Om dina problem beror på att ADHD/ADD och stressen är sekundär till detta så tror jag definitivt att en medicinering skulle kunna hjälpa. Många med ADHD sover bättre av Concerta, en del får en lägre puls och det hela beror på att medicineringen ger en avstressande effekt. Jag tycker du tämligen omgående bör ha ett ordentligt samtal med din läkare om saken, samt varför inte kontakta de som gjort utredningen för att få deras syn på saken.

   Återkom gärna och berätta hur det går!

 61. Det här var den enda sidan jag hittade med folk som verkar kunna sina saker.

  Jag har tagit ritalin i 3 år (när jag fick det hade jag massor av bensodiazepinpreparat) och nu orkar jag inte ta mer ritalin utan tänker sluta.

  Jag skriver detta i hopp om att någon som tar, har tagit, eller bara kan mycket om ritalin kan skicka mig ett e-mail eller lägga till på msn för att svara på dessa frågor:

  1. Vad händer när jag slutar med ritalinet?

  2. När går det över?

  3. Vad händer rent generellt när man slutar tvärt utan att trappa ned?

  Jag kan tillägga att jag har mina skäl för att inte trappa ned, jag klarar bara inte av att ta ordinerad dos utan stoppar i mig allihop på kort tid.

  Ritalin hade säkert fungerat OK för mig om jag kunnat ta det som jag ska, men då det inte är möjligt slutar jag hellre ta dem.

  Kan tillägga att mitt recept tog slut, jag får inte fler och jag väntar bara på att se vad som händer med mig när de är helt slut…

 62. Hejsn,

  Jag är född 1962, har alltid haft känslan av att inte passa in, dock har jag alltid känt mig inteligent även om betygen visar något annat, mekanik är min grej, robotar och annan utrustning för att producera saker är min fetisch, det har gjort mig till mer än förmögen, dock omkom min son för ca 1.5 år sedan i en bilolycka, då började mitt helvete på riktigt, när jag var på sjukhuset med min andra son som överlevde bilolyckan, (jag körde inte bilen) Peronalen på intensiven märkte att jag inte var som andra, så jag blev mer eller mindre tvingad till utredning. Tyvärr framkom det att jag i stora drag har alla störningar förknippade med det ni skriver om, har ätit så mycket konstiga piller att jag nära nog inte kommer ihåg ca 1 år efter olyckan, jag bestämmde mig för att sluta med medicin, men det gick inte så bra pga av mitt humör och min negativa syn på livet i sin helhet. På något sett fick jag börja äta Medikinet, började med 10 mg/ dag med ett resultat som fick mig att trilla av stolen, jag fick mitt liv tillbaka! Jag blev den person jag var för 20 år sedan glad, positiv omtänksam, snäll, och kreatv. Dock avtog efekten snart gradvis ökades dosen för att jag skulle få samma effekt, inget rus eller så det har jag aldrig känt, utan bara ett vanligt liv (Ett för mig vanligt liv) jag är idag uppe på ca 300 mg/dag och tyvärr hjälper det inte särskilt mycket längre, förutom att jag visslar óch typ nynnar på en melodi snutt rätt hysteriskt i mellanåt, pratsam har jag alltid varit och med denna dosen blir det inte värre, dock kan jag ha tålamod att lyssna på en medarbetares för mig oftast triviala problem, jag har också helt tappat behovet att köpa saker, har förut alltid köpt upp alla pengar jag tjänat, räknade ut i förrgår att jag spenderat 28 000 000 kr av skattade pengar som jag själv med hårt arbete jobbat in, hatr drivit ett företag i 11 år nu som omsätter över 100 miljoner kronor. Dessa pengar har liksom bara runnit ut ur mina händer, jag är alltid pank fast min årsinkomst är över 1 miljon, men just företaget har jag klarat att sköta. Mitt liv är nog miserabelt om man vågar se tillbaka på det med öppna ögon, har idag 4 barn som jag inte har tid med, en ny sambo som är mycket yngre som uínte heller finns någon tid för, min före detta fru är ganska nere efter mitt agerande när jag beslutatade att hon inte älskade mig, det gjorde ´hon det kan jag försäkra er om. Jag är ett svin och det är inte kul, jag försöker bättra mig men det går dåligt, blir lätt osams med mi´na kunder, dock är vår produkt så unik att dom ändå handlar av mig, jag har en pajas stämpel i pannan, bara för att jag alltid säger vad jag tycker oavstt vem som lyssnar. Har ni några tips vad jag ska göra? Förutom självmord, det finns inte på listan för jag vill inte att maina föräldrar ska behöva begrava sin son. Jag ´tror att om jag fått hjälp som liten då hade jag mått bra idag, nu känns det för sent, min gissning är att det får bli en fortsättning på tablett linjen, men frågan är vad man ska ta som inte märks av min omgivning. Tack för att någon kanske läste detta, vad jag ville säga var att hjälp barnen när dom är små, fasta regler, mycket kärlek och bekräftelse, ett organiserat liv med fasta mattider och lagad mat, bestämda tider och i övrigt en sträng uppfostran behövs först och främst annars går det inte alls. Hej så länge och tack för allt klokt ni skriver, och jag är glad för er som trots att ni har samma problem som mig verkar nära nog stolta över er sjukdom.

 63. Vilken bra sida! Den här ska jag rekommendera till föräldrar som undrar (jag är lärare och min blivande klass har flera elever med diagnos och någon på medicin). Jag undrar om någon känner till om det är vanligt med depression som biverkning av concerta eller ritalin och om det finns någon annat läkemedel som då är bättre?

  1. Hej Maria
   Depression kan alltid vara en allvarlig signal.
   Det är inte ovanligt att depression kan ses vid insättning av ett preparat som ger en högre grad av självkritik, det är självfallet inte det minsta roligt med självkritik, men nyttigt i längden. Det är väl vad jag själv har sett om depression som en direkt följd av Concerta eller liknande mot ADHD. Den som levt mot väggen och börjar röra sig fritt kan komma att bli långsammare och trögare ur startblocken än annars. Sedan finns det säkert några tusen anledningar till… Det är svårt att säga vad som är vad även när man är nära någon, än svårare på avstånd…

   Reaktionerna på Concerta och ritalin är personliga, det finns alltid någon som är bättre för den ena eller andra men tyvärr ingen generell regel.

 64. Hej och tack för er fantastiska sida! Jag har nyligen fått diagnos ADD (46 år) och har tagit Concerta (54 mg) sedan ett par månader. Medicinen verkar bra. Jag orkar med fysiska aktiviteter, är mentalt vaken, konsekvensanalyserar inte allt, är lugnare på kvällen och sover bättre. Mitt på dagen blir jag rastlös och får hjärtklappning. Lägger jag in motion då så blir det bättre. Nu till frågan om medicinen kan orsaka blodproppar. Jag har fått ett par proppar i fingrarna och nu i foten (tror det är en propp). Jag har även tidigare i perioder fått proppar i fingrarna och genetiskt har ena släktledet drabbats av proppar och hjärnblödningar i tidig ålder. Finns det dokumenterat att Concerta kan orsaka en ökad risk för detta?
  Mvh, Kajsa

  1. Hej och tack Kajsa!
   Kul att du uppskattar våra ansträngningar. Bättre sent än aldrig med diagnos om den hjälper. Förstår inte riktigt varför du får hjärtklappning mitt på dagen, och undrar därför om du använder ett preparat vars största verkan slutar just då ?
   Motion är alltid bra för alla men speciellt viktigt vid ADHD och ADD om du frågar mig.

   När det gäller blodproppar så är det en djup och allvarlig fråga som du definitivt bör ta upp med en specialist, av flera skäl. Dels för att det kan finnas flera svar på din fråga beroende på vad problematiken beror på dels på grund av att jag som inte känner din historia eller har träffat dig har svårt att göra någon som helst rimlig gissning som är relevant. En centralstimulerande medicinering kommer alltid att påverka de centrala funktionerna så långt går det att sträcka sig, men vid ADHD kan påverkan skilja sig åt ordentligt när det gäller kärl och hjärtfunktion, man till och med sover bättre med en centralstimulerande medicinering som du själv noterat.

   Frågeställningar om genetisk benägenhet för hjärnblödning & dessutom ökad risk för proppar är en utomordentligt avancerad frågeställning vars svar ligger inom ramen för – varför finns denna ökade benägenhet & hur medicineringen påverkar dig på lång och kort sikt, jag vet inte något om detta och saknar därför möjlighet att besvara frågeställningen. Du får gärna återkomma med ett svar om du hittar någon specialist som på rak arm kan den frågan.

  1. Waow låter verkligen spännande hur kom du till den slutsatsen? Gissar jag rätt att du förstår bättre bara genom att läsa en gång till?

   1. Det var hänvisningen till medline där det står ”ADHD may be associated with decreased central brain-derived neurotrophic factor activity”. Och att detta inlägget har rubriken Metylfenidat.
    Även denna hänvisningen http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12699711

    Där påstås det att psykostimulantia stimulerar bdnf. Där är jag mer nyfiken på vad dom baserar detta på. SSRI vet jag gör det.

    1. Hej christofer
     Det finns en hel del skrivet om BDNF i allmänhet, det förefaller dessutom vara så att den överväldigande majoriteten av antidepressiva medel stimulerar BDNF.
     Resultatet i det långa loppet är dock det mest intressanta, med metylfenidat verkar det vara mer magert än för amfetamin när jag tittade senast. Effekten gäller i vissa dosintervall och över dessa blir effekten den motsatta. Vilket sammantaget ger en ganska komplex bild. Som inte går att sammanfatta så lättvindigt och snabbt.

     Till saken skulle man också kunna lägga att BDNF blir stimulerad av träning och fysisk aktivitet i allmänhet, men BDNF blir också stimulerat av hjärnskador såväl som av ketogen kost (vilket enligt en del förespråkare är anledningen till att en del barn med epilepsi blivit friska och kunnat slippa en livslång medicinering. för metylfenidat föreligger dessutom resultat pekande i rakt motsatt riktning vid en snabb koll. ANtagligen är det därför vi inte skrivit något konklusivt om det. Däremot är det ingen hemlighet att möss som fått AMPAkiner presterade bättre efter några doser av medicinen och den effekten höll i sig långt efteråt, det är väl i princip det vi sammanfattat om BDNF.

     https://adhd-npf.com/depression-adhd-och-traning/

     Neddn om BDNF och metylfenidat förefaller vid snabb koll inte stödja en positiv korrelation
     Methylphenidate regulates activity regulated cytoskeletal associated but not brain-derived neurotrophic factor gene expression in the developing rat striatum.
     Methylphenidate affects memory, brain-derived neurotrophic factor immunocontent and brain acetylcholinesterase activity in the rat.

     http://h2sampk.com/2010/04/28/what-is-bdnf-and-what-can-it-do-2/
     Men vist finns det anledning att fundera över BDNF och GDNF i flera sammanhang.

 65. Hej
  Jag misstänker att jag och min syster har adhd eller liknande. Vården jag varit i kontakt med har alltid behandlat mig för depression eller ångest. Men efter i helgen då en kompis som har adhd sa att hon kände igen sig i mig har jag läst på om det. Mitt liv går i 180 km i timmen, Känns som om jag måste babbla hela tiden ovh klarar inte av att lyssna. Måste göra saker hela tiden och akltid ha uppmärksamhet. har alltid varit duktig och på så sätt fått upmärksamhet. Har vid två tillfällen varav det senare var 8 månaders medicinering av ssri mot depression. Resultatet flrstår inte läkarna. Det var då jag blev deprimerad. Medicinen fick jag mot ångest, När allt går 180 km i timmen så är oron stor i mitt huvud. Hinner med så många tankar, Det är det läkarna kallar ångest. När jag ätit ssri blev jag deprimerad. Kändes som om jag var en zombi levande död. Läkaren säger öka dosen öka dosen. Ångesten å tankarna försvinner men istäkket går allt i skoiw motion och jag sover 16 timmar per dygn. Slutade medicinen och slutade bli trött. läkaren säger att medicinen inte har biverkningen trötthet. Men nu började hjärnan gå i 180 km i timmen igen. Jag reagerar samma dag på ssri medicinen vilket läkaren tycker är konstigt de säger man ska reagera först om två veckor, Så sist tog jag en tablett flr att lugna mig och det fungerade. nu är det två dygns sen och känner mig lite mer stressad är rädd att det kommer tillbaka, Klarar inte av att umgås med människor. Vem vill umgås med nån som inte klarar av att lyssna, slappna av utan bara babbla, Min son på två år vill leka med mig men jag klarar inte det, Klarar inte sitta still.

  Min syster med drogproblem, hemlöshet i bagaget, alkoholmissbruk som började när hon var femton har vöxt upp under olika hemförhållanden än jag men när det gäller vår problematik är vi så fruktansvärt lika Hon har själv funderat på adhdf men då skrattade jag nästan åt henne och läkaren sa att då hon prövat amfettamin i höga doser när hon missbrukade och i´kände sigh uppåt och inte nedåt av det kan hon omöjligt ha adhd. Stämmer detta???”

  Kan man om man har adhd känna inre lugn av ssri? men samtidigt bli så deprimerad att ingenting betyder nåt. man skulle lika gärna kunna hoppa från en bro. efter 6 månaders medicinering blev jag korkad. Har fortfarande inte fått tillbaka min intellegens. har samma symptom efter medicinering som deprimerad… men nu när jag slutat medicinen så börjar dessa försvinna och back to normL 180 KM i timmen me…

  min syster har kommit långt jag har så många verktyg att hantera mina problem och jag ger henne av dem. Men ibland både för henne och mig så måste saker hönda hela tiden s vi förstör för oss själva. vi behöver hjälp men ingen lyssnar på oss. vi har bara ångest…

  vi är trötta på läkare orkar inte med dem mer. ingen hjälp alls känns som de skrattar åt oss. kommer äta ssri vid behov nu för att kunna sköta jobbet…. men efter en tablett är tröttheten tillbaka å jag sover ca 14 timmar per dygn vilket gör att min tvååring ofta är ensam. men hellre det än ångesten jag får efter att jag 180 km i timmen ser alla fel jag gör när jag inte är normal. reflekterar alltid efteråt och inte kul när man kommer på att omgivningen tycker man är jobbig. jag vill bara kunna leva ett normalt liv och min syster också vi är båda i 25 års åldern

  tack för en bra sida, svara gärna på mailen också

  1. Hej Sofie!
   För att du på bästa sätt ska kunna få svar på dina frågor rekommenderar jag att du snarast får en ADHD utredning gjord. Som du säkert förstår är det svårt att vara något postorder mirakel när det gäller diagnostik och mycket annat. Min personliga erfarenhet är att SSRI ganska ofta har en dålig inverkan på personer med ADHD, vilket i något mindre grad gäller SNRI tex Efexor vilka i stället erbjuder en helvetes utsättningsproblematik för ganska många.

   Låter som om du snarast bör se över det hela och få en adhd utredning gjord…. LIgg på och använd nu dina 180 knyck för annars händer ingenting och du fastnar i vårdkön om du bor i fel landsting… Ta omedelbart upp dina funderingar med din läkare.

 66. Vilket fantastiskt jobb ni lagt ned på detta. Ett stort tack har lärt mig mycket och dessutom haft roligt under tiden. Nivåernas skiftar stort och det glädjer, ingen autobahn här inte :)

 67. Jag blir så imponerad av ert arbete. Det är tyvärr så att det behövs att vi bevakar och kämpar för att behålla och tillgängliggöra möjligheten till medecinering vid hos personer som gets diagnosen ADHD eller ADD. Jag brukar försöka få människor att inse hur inhumant det är att förvägra barn en medicin som kan innebära att dom med kan tillgodogöra sig sagan som läses i barngruppen. Så tack för informationen och tack för att ni tar er tid att informera om de sientologinspererade Pellejönsar som sprider desinformation om läkemedel för bättre möjlighet att delta i samhällesgemenskapen. Eller att få möjlighet att utveckla sina potentialer. Allt det som just kan kallas mänskliga rättigheter.
  Möjlighet att göra det andra kan kan vara en effekt av att man få medicin mot tillkortakommanden. Det ar bann mig inte att ringakta det är livsviktigt.
  CS räddar liv!!! Biverkningar är skit…och måste tas hänsyn till. Men CS medicin räddar liv det är viktigt att veta.

 68. Fantastiskt vilket bra jobb ni har lagt ned på att samla fakta men ändå ha en visionär syn på framtiden och medicin-utvecklingen

  Tack!

  1. Hej Mansour
   Trevligt att du uppskattar sidorna. Nu är det ruggigt länge sedan några av dem uppdaterades, det känns som att det är dags snart. Om inte annat för att se om det hänt något intressant på medicinfronten i praktiken…

   1. Hej.

    Finns det några studier på Sativex och ADD/ADHD? Har läst många anekdotiska bevis på att cannabispreparat ska slå allt annat i medicinsk väg.

    1. jag har i varje fall inte läst några studier eller sett någon kompis som fått mindre ADHD av hasch (hoppas det är tillåtet att säga) Däremot har jag sett raka motsatsen flera gånger, men det kanske är dosberoende, vad vet jag.

     1. Det är nog dosberoende precis som amfetamin. I vilket fall så har jag läst att många med ADHD-diagnos tom har börjat odla cannabis själva -trots att det är olagligt och medför hårda straff- för att ingen annan medicin hjälper.

      Medicinsk cannabis i tablettform och sprayflaska har funnits länge utomlands, men är fortfarande olagligt i Sverige. Tydligen är medicinen ”Sativex” på gång att godkännas, men bara för MS-patienter vad jag förstår.

      Hittade en blogg skriven av en kille med ADHD som har kämpat i årtionden för att få medicinsk cannabis utskriven för sina problem. Han lyckades efter mycket strul och kämpande hitta en lucka i lagen som gav honom rätt till ett uttag för en månads bruk utskriven av en läkare i Tyskland. Den luckan stängdes tydligen snabbt därefter.

      En googling på “ADHD Cannabis” gav 5,410,000 träffar.

     2. Tack sudden!
      Då har du lyckats besvara din egna frågeställning genom att googla lite. Klippte samman dina korta inlägg till ett, så att våra läsare får en bättre översikt. Jag tror att alla kan hitta länkarna till ”ADHD cannabis” genom att googla på just det.

     3. Nja, jag undrade om ni visste om någon studie på medicinsk cannabis, typ Sativex, och ADHD. Jag har inte lyckats hitta någon trots att det är vanligt förekommande utomlands.

      Kanska något att forska lite i och skriva om?

 69. hej,patrik här,
  mm lång historia kort,det hela började med att man ville testa om min dotter har adhd ,jag sa då att först vill jag att man testar mig så jag vet vad hon kommer gå igenom,för många har sagt att jag nog har det,så jag började utredningen för snart 2år sen ,jag har dessutom dokumenterat min resa med film,jag fick diagnosen ,ok nu dax för piller ,först så testade jag concerta långtids värkande,funkade bra i några dagar sen så märkte jag ingen skillnad ,så jag pratade med en vän som också har adhd,då sa han att jag inte kan äta den för jag har gjort en magsäcks opertion,han också,jag har en mycket liten magsäck ca 1,5dl normalca 1 till 1,5 liter,och den nya medicinen är gjorda för normala magar,så då sa läkaren oj!då fick jag ritalina 10mg kortvärkande,och nu är det så att jag har ätit dom i ca 4mån och jag är beroende av dom,än annan läkare sa till mig att gilla läget,,,detta är en så sjuk resa som jag nu är i!!jag har inte haft enoch samma läkare mer en 1gång en ny vid varje besök !!!ingen som följt upp min medecinering!!jag har testat mig fram själv !!nu tar jag ca 8 till 15 om dan ,jag e orolig för hur detta kan få ske ,jag är öppen med detta,,Och jag ringde caremas chef och sa hur kan det vara så att jag på ca6 månder haft 5st olika läkare som alla slutat till mitt nästa besök är möjligt!!?? svaret så ser det ut,,,jag har sökt på nätet om detta med ritalina och vuxna ,finns nästan inget,,jaaa vad gör man???en fråga :kan jag ta atarax till kvällen för att somna plus när jag ska försöka trappa ner med ritalin,jag vill ur denna mardröm!!!som ni säkert märkt så har jag skrivsvårigheter också,,,nån som kan hjälpa mig med detta ?för detta måste komma tillkänne dom för alla!kram patrik patrik@inblikk.se

  1. Hej patrik!
   Du avslutar med att du har skrivsvårigheter, det tror jag är väldigt vanligt bland personer med ADHD ADD, vad jag inte förstår är varför du inte gör något åt det typ använder ett rättstavningsprogram eller något sådant, är du förhindrad att göra det? Varför skulle någon kunna hjälpa dig bättre än du själv kan hjälpa dig egentligen? Varför använder du inte ett rättstavningsprogram om du har skrivsvårigheter? Tycker du att alla som ska läsa det du skriver ska behöva rätta det i sina egna skallar i stället?

   När det sedan gäller den medicinska biten förstår jag inte alls varför du är kvar hos en vårdgivare du uppenbart är missnöjd med? Vad är det som egentligen hindrar att du får en seriös och bra läkarkontakt? Hur mycket har du försökt komma till en specialist som följer upp dig? Det är lika bra att börja i dag om det är kö så står du i varje fall i kön, varför gör du inte det? Skriv till chefen för ert landsting eller sjukvårdsupplysningen så får du ett skriftligt besked, när ska du göra det? Vad låter du hindra dig, varför, fråga dig själv och se till att få det gjort.

   Sedan skriver du att du är beroende och mardröm etc och vill dessutom har råd om medel för att somna. Tja, jag känner inte till någon person med primär ADHD problematik som blivit beroende av sina mediciner som du uppger, att du behöver medicin för att sova låter också tveksamt då man normalt sätt sover bättre med ADHD medicin ifall man har ADHD eller ADD. Jag förstår inte varför du vänder dig hit med dina frågor i stället för att ordna fram en tid hos en bra läkare som kan hjälpa dig med dina primära problem. Nej inga ursäkter bara fixa det. Sa jag något om rättstavningsprogram eller glömda jag det?

   Själv har jag börja få problem att se på nära håll, är läsglasögon det rätta för mig tro? Började lite för ett halvår sedan, har jag suttit för mycket vid datorn? Hursomhelst skulle läsa bruksanvisning till en lite batterieliminator, men såg knappt ett ord, kan det gå så snabbt utför, ja ja. ordna till en bra läkarkontakt och red upp problemen och återkom för att berätta hur det går, dock osäker på om jag kan hjälpa till att texta filmen, batterieliminatorn funkar dock bra nu så slipper jag låna från en backupphårddisk, vilket kanske inte är så bra i längden.

 70. Hej ska till läkaren o med bup personal i morgon.
  min 7 åring son har ADHD o prata om medicinering. tack för ert skrivande här det ger mig råg i ryggen o styrka till i morgon. Är en pappa med ADHD så jag vet vad ni pratar om drogfri sedan 20 år tillbaks i tiden. mvh samba

 71. Min snart 13-åriuge son har sedan många år diagnoserna autism och utvecklingsstörning. Sedan i våras också ADHD. Någon som har något klokt att säga vad gäller medicinering när man har dennba kombination av diagnoser?

  1. Det kloka att säga har du själv! Diagnoserna säger egentligen ingenting om personen, han kan vara vem som helst, ni får helt enkelt testa er fram tillsammans. Vid den åldern brukar man inte sällan kunna se ganska snabbt vad som är bra och dåligt. Det är mitt bästa råd.

   Efter en tid kanske du har något klokt att säga själv? Lita inte för mycket på andra utan försök själv att se hur det går på dagarna och nätterna och samla information från lärare etc så att du får ett fullgott underlag, en del märker inte medicinerna så mycket – men omgivningen gör det desto mer etc…

 72. Hej
  Jag undrar lite kring en initiala reaktion på concerta.( 54 mg) Jag är inte alls mer fokuserad- utan väck ock trött! Stora problem att Interagera med andra människor. Lugn men alldeles för iniativlös. Mindre tankeassociatiomer och rastlöshet – men också som en vägg mellan mig och omgivningen. Kan detta bero
  På att jag fått en för hög dos? Eller tyder det på att diagnosen är fel?

  Vet att det ka ske bara är en dum fråga som
  Inte går att svara på- men tänkte fråga kan man ju alltid :)

  Mvh

  1. Hej Katta
   När du läser igenom hur andra reagerar så inser du nog att just din reaktion trotts allt inte är så ovanlig.

   Vad säger omgivningen?
   Hur länge har du använt concerta 54?
   hur gammal är du?

 73. Hej!
  Jag läste nu en hel del på loggen och inser att jag Inte
  Är ensam att reagera på detta sätt. Bakgrunden till min fråga är kanske dessutom (ser jag nu) för begränsad att ens svara på. Det var nämligen så att jag fick tipset att pröva en dos för att se hur jag reagerade. Som ett slags test för att alls se om medicinering är ngt som jag reagerade på. (reagerade på ett sätt som gjorde det meningsfullt att gå vidare på detta spår).

  Men efter att läst på eran sida plus diverse andra sidor så verkar det inte som att (oavsett? ) hur man reagerar säger så mkt? Att tex bli ”trött” är vare sig ett tecken på att man har en avvikelse som medicin kan hjälpa med – eller inte.

  Är det erat intryck också?

  (är mao inte utredd men från en familj präglad av adhd. Har själv klassiska symptom på vad jag skulle säga är kognitiv hyperaktivitrt. Inte add –
  Men Dock inte lika utpräglad i mitt beteende. Undrar dock en del om det kan vara stress i många år som barn- vuxen som också påverkat mig.

  Är 41 år och präglas mycket av kognitiv kaos och trötthet. Men har svårt att greppa vad som beror på faktiskt för mycket jobbbelastning och extremt tryggat stresssystem – eller ev adhd. Tycker det är svårt att kunna avgöra detta!? Är det enbart hur man kognitivt fungera som barn? Innan stress? För man KAN ju redan då haft en sårbarhet som gjorde att man reagerade och tålde mindre stress- som sedan gav mer tydliga kognitiva avvikelser?

  Nu kom en liten utveckling men inte för att jag tänker att du kanske på det kan ge ngn feedback!

  Det krävs en längre tids utprovn
  —————————-

  Oj! Såg att det slunkit med en extra mening som skulle hamnat högre upp (om att det krävs längre utprovning för att veta) plus feltastat – trigga inte trygga :)
  Ursäkta…

  Katta
  —————————–
  Ursäkta mailbombning- men hoppas det också kan uppfattas som en komplimang att jag får intryck av att ni besitter kunskap:)

  I alla fall- förstått att concerta alltid går ur kroppen på 12 h? För jag upplever idag en ngt mer positivt tillstånd med både lugn och koncentration. Kan vara en ren slump- för inte så att jag inte har varierande status och kan ha liknande dagar :) . Men det som gör att jag undrar är min fortsatt låga puls. Som är lägre än den brukar vara.

  Nu lovar jag att pausa i mailbombandet:)

  Mvh Katta

 74. Hej!

  Jag är lite fundersam kring min medicinering. F.n. står jag på Ritalin m. modifierad frisättning 2×20 mg (morgon, lunch) samt 10 mg (eftermiddag). Jag har ätit denna medicin i ca 5 mån. Jag äter även Lyrica mot GAD. Inledningsvis gav Ritalinet mycket god effekt på min koncentration samt exekutiva funktioner. Tyvärr gav den också biverkningar i form av nervositet och oro och även en viss (ofarlig) förhöjning av puls och blodtryck. De önskvärda effekterna har minskat allt eftersom medan biverkningarna består. Jag har därför inte vågat höja dosen, trots att det nog skulle behövas. Ritalinet med modifierad frisättning tycks nu ge effekt efter en timma men den varar bara i ca 1h. Efter det upplever jag bara bieffekter. Jag upplever numera kraftig orkeslöshet och koncentrationssvårigheter när medicinen inte är aktiv. Orkeslösheten finns numera också kvar i viss grad även när medicinen är aktiv. Jag känner av min GAD redan på morgonen men den blir värre efter att jag ätit Ritalinet.
  Jag undrar nu vad du tänker kring möjliga medicinförändringar. Jag har läst om Metamina och det verkar vara betydligt mer lämpligt för mig med tanke på biverkningsprofilen. Jag är lite skeptisk till Strattera eftersom centralstimulantia har visat sig mer effektivt i de flesta, om inte alla, studier. Biverkningarna verkar inte heller speciellt lockande. Min största skräck är att min läkare vill att jag ska avbryta medicinering med centralstimulantia eftersom jag för första gången kan skapa ordning i mitt liv, jag blir inte utmattad av mycket intryck och av att behöva koncentrera mig på tråkiga saker och det sociala samspelet har också blivit klart förbättrat. Jag har inte genomgått min utredning på ett helt normalt sätt eftersom jag har kunskap om de psykologiska testen och är lite orolig över att min läkare ska haka upp sig på det och därför inte vilja låta mig prova Metamina eller ens fortsätta med Ritalina pga de biverkningar jag upplever. Ytterligare ett alternativ vad gäller mediciner skulle kunna vara att höja min dos med Lyrica (skulle då bli maxdos) eller komplettera med något annat som kanske skulle kunna mildra min oro, ångest och nervositet men jag vet inte om detta är något man brukar göra eller om det vore en dålig idé. En kombination av olika mediciner mot ADHD kanske skulle kunna vara en idé. Jag är mycket tacksam för svar hur som helst.
  ————————–
  Rättning: Jag skrev: “Min största skräck är att min läkare vill att jag ska avbryta medicinering (…)” och menade då “Jag är livrädd för att min läkare skulle vilja avbryta min medicinering”. Jag har ännu inte diskuterat problemet med läkaren men detta kommer att ske snart.
  ————————–

  1. Med en nervös läggning finns det gott om uppmärksamhet i varje fall kring nervositeten, så varför öka på den eller ta något medel som riskerar att öka på den?

   I teorin kanske det låter bra tvekar på att det håller i praktiken så länge.

  2. Om svårigheter att hantera nervositet föreligger och man väljer en medicin som ökar på nervositeten, så låter det i grunden tveksamt i mina öron. Om effekten sedan minskar men bieffekterna kvarstår så ser vi en funktionell inflation vilken i sin förlängning visar att man är ute i träskmarken och rör sig. Är ADHD det stora problemet brukar det gå att minska ned på andra mediciner etc.

   Det är förvisso möjligt att Metamina skulle uppfattas som bättre initialt men med tanke på de tidigare reaktionerna så ser är jag tveksam. Sedan tycker jag att grunden till en rimlig läkarrelation är att kunna berätta vad man tänker känner och upplever, går av någon anledning inte detta byt läkare. Ett samhälle där vi inte kan vara oss själva längre ger mig en robust GAD.

 75. Man får inte glömma att barn är barn. Endel drygare än andra. Att dom ska behövas *drogas* ner är inte rätt alla gånger.

  Själv ställer jag mej osäker till allt detta kring barn&hur man ska få dem att *passa* in bland alla *normala* barn.

  Ett barn som genomgår bup och sätts på utredningar, för att sedan få höra att dom har ett handikapp som bör medicineras kan ofta sänka dessa ofta osäkra, kanske mobbade, utstötta självförtroende till noll. Önskar det fanns bättre alternativa vägar att gå än alla dessa mediciner.

 76. Hej JAG är 19 år gammal och fått diagnos adhd/add men grejen är att jag har klarat gymnasiet bra , men mycket ångest , stress och alltid deadline plugg för min del. gick ut med flera vg och mvg me problemet är att jag ibland kan koncentrera mig men tar ofta mycket pauser. tränar mycket och tröttnar på mestadels mycket.. svårt att kommunicera med folk… första gången jag träffar en person kan jag vara mycket social trevlig person men sen tröttnar jag känner mig lite deppig och har inte mycket att göra. ibland när jag vaknar så har jag svårt att gå ut för att jag känner mig seg och är nästan alltid trött. Men jag är verkligen sjukt rädd att pröva narkotikaklassade mediciner som concerta och ritalin och undrar hur de skulle påverka mig och om de är skadligt????

  1. Haj Varis!
   Mellan underhavsklippor och rev simmar en haj. Hajar du?

   Bra att du har respekt för starka mediciner, speciellt narkotikaklassade sådana, det låter vettigt. Det är egentligen bara du och din omgivning som kan avgöra vad som är bra för dig att göra på kort och lång sikt.En del tycker inte att ADHD medicinerna har någon större effekt alls, men deras omgivning märker desto större skillnad och så vidare.

   Alla mediciner kan vara farliga precis som ett berg kan innebära en stor fara – Man kan ju faktiskt ramla nedför det. Men därmed inte sagt att berg egentligen kan vara farliga, det är väl egentligen bara vår okunskap om berget som är farlig? På samma sätt med medicinering mot ADHD och ADD symptomen kan de vara farligt att både medicinera och att inte göra det. Man behöver liksom inte älska gips för att förstå att det kan vara bra att ha vid ett brott på funktionaliteten, eller hur?

   Om Concerta eller Ritalin skulle vara bra för dig kan jag inte säga då mina postorderdiagnostiska färdigheter är strikt begränsade. Om den dagliga skolgången/arbetet tar så mycket ork att du slocknar direkt efter det bör du fundera på varför. Kanske tar detta all din kraft och det finns sedan inget över till ett större socialt liv i allmänhet? Eller stammar dina socialarkitektur på kontinuerlig basis? Du kan ogilla gips men den stora frågan är egentligen vad som är bäst för dig med eller utan gips vid ett funktionsbrott, eller hur? Det kan säkert vara farligt att ta dessa medel, men mångas erfarenhet verkar visa att det är farligare att inte ta dem ifall man nu behöver dem pga av ADHD eller ADD. Det är av just den anledning medlen används såvitt jag kan se det, vilken anledning skulle det annars kunna va?

   Sedan är det bra att liksom hammarhajen pejla läget på botten, det är bra så länge som huvudet inte blir alltför avlångt eller känns obekvämt. Hammarhajen pejlar genom sanden och känner därför den gömda fiskens puls, sådan egenskaper man tränar sig till när man har ett helvete att få det att gå ihop i det vardagliga livet, och visst går det för vissa men inte alls för andra. Det blev nog många misslyckanden innan den första hammarhajen kom till liksom, pejlar du vad jag menar? Sandbankar är inget man blir rik på men å andra sidan kan du lära dig att se igenom dem? Eller ta dem till ditt själ och hjärta för att göra pärlor? Jag vet inte men det gör du om du prövar alternativen du står inför och själv avgör.

  2. Varis, det du skriver låter som en bra beskrivning av mig i din ålder. Nu är jag dryga 30 och har flera års depressioner och misslyckanden bakom mig. (Ad/hd utredning pågår just nu) Påbörjat men ej avslutat universitetsutbildning, kan inte få den klar och har hållit på snart tio år med avbrott för ströjobb. Förhållandena skiter sig ett efter ett… Livet blir inte enklare att hålla ihop, att bo hemma och gå i skolan är skyddad verkstad jämfört med ”vuxenlivet”. Förlåt pessimismen men mitt råd till dig är att testa vad medicinen kan göra. Jag önskar ingen det liv jag har haft sedan gymnasiet; en pendling mellan galenskapen och dödsriket är inget liv för en som (med lite ansträngning kunde haft toppbetyg ;) med medicin kanske klarat sig hyfsat. Vem vet? Bitterhet är ingen dygd och jag är glad att de upptäckte mina tillkortakommanden innan döden… Tack snälla ni för en sida som inger hopp! Snart kanske även jag får livet åter.

  3. Hej Varis
   Man kan prova 3-6 månader och se om det gör någon nytta. Beroende tror jag inte du behöver vara orolig för. Man kan oxå bli ”beroende” av att känna att man fungerar bättre. Det kan vara ett bättre fungerande på dagen som sen kan bli sämre än vanligt på kvällen. Sen kan man undra om alla vuxna o barn, som har ADHD, medicineras för sin egen skull eller för att passa in i samhället. Man ska vara egoistisk för vems skull man medicineras. Sin EGEN, och därmed väga nackdelar (med ev biverkningar) o fördelar.

 77. Men grejen är att när jag sitter framför datorn kännner jag mig rätt så seg och de känns lite i vänstra bröstet nån smärta sen när jag byter sittställning så blir de lite bättre under stunden. tröttnar på folk väldigt mycket men adhd och add medicinen kan de vara farligt? och jag har hört att en del tappar hår av det. jag har mycket ångest ofta också vid sociala sammanhang attt mina fötter och händer blir kallsvettas. tips på förbättra det? äter mycket nyttigt bla frukt omega3 low carb men oftast hjälper de inte mycket , tycker du också jag ska skippa koffein?

  1. Frågan jag ställer mig är väl närmast varför du sitter kvar framför datorn när du får ont i hjärtat av det! Låter inte som det bästa att göra om du dessutom känner dig seg va? Ut och spring med dig då eller något annat det är väl inte förbjudet?

   Kanske träffar du någon du inte tröttnar på så snabbt på löprundan? Jag gissar att det är bättre att springa igång svetten än att sitta och bli seg framför datorn och kallsvettas, tror du inte symptomen du beskriver kan bero på att du inte lyssnar på svaren du får från dig själv och andra?

 78. jag har adhd.
  jag har ätit concerta 18mg i två veckor och det har varit intressant.
  jag kände direkt lugn och ro och blev sömnig.
  ångest,ilska,hat,frustration,våldstankar försvann.
  när det slutade verka hade jag en del otäcka känslor och mardrömmar men sov bra ändå.
  dosen ska justeras eftersom jag vänjer mig.
  det mest intressanta är biverkningarna.
  det första som hände var att axlarna ramlade ner 10cm kändes det som,är concerta muskelavslappnande?
  blodcirkulationen har blivit 100gånger bättre.
  huden har blivit fräschare och tjockare.
  tinnitus har blivit bättre men inte helt borta.
  jag kan inte röka och snusa så extremt mycket som tidigare,jag mår illa av det.
  ögonen är mer öppna och jag ser verkligen,förut hade jag tunnelseende.
  vad är det som händer med min kropp?
  det är ju en riktig hälsokur den här medicinen.
  vad kommer hända när dom höjer dosen?
  jag är 32år och fick diagnosen adhd för tre veckor sedan.
  jag har mått piss hela livet,finns inte en enda dag så länge jag kan minnas som jag vill uppleva igen.
  jag har alltid haft en stark känsla att något har varit fel.
  om det fortsätter så här bra,så har jag ett nytt liv framför mig.

  1. Har testat centralstimulerande preparat genom licens av min läkare för ett par år sedan. Var tvungen att sluta med dem eftersom psyk ville ge mig retalin istället. Om amfetamin var superbra för min hjärna så var retalin tvärtom. Fick ångest och mådde inte alls bra.

   Käkar omega 3 i större mängder hjälper lite när det gäller sömnen. Men håller inte hela vägen ut för att min hjärna ska fungera i vardagen. Just nu lever jag väldigt isolerad, vill inte ha med andra människor att göra. Ska iväg på onsdag till en ny läkare och vi ska diskutera licensökning. Äntligen.

 79. Jag har inte fått någon diagnos,,, allt pendlat mellan antideppresiva , levaxin och misstankar om bipolär eller ADHD !!!!!!
  Några leeds ?

  1. Manchester och inte så mycket leeds! Bollar studsar åt olika håll gräset söker solen. Och det kan ha sina randiga skäl.

 80. Hej!

  Intressant läsning! Är inne på dag två av min medicinering med Concerta och förutom att det kliar lite här och där så är jag betydligt mer fokuserad på saker som jag ska göra. Får massor gjort på jobbet som jag tidigare led och kved om att komma igång med:-) Oron har avtagit avsevärt och axlarna sjönk ner 10 cm. Munnen är lite torr och har en minimal huvudvärk på detta, men fördelarna är helt klart övervägande mycket bättre än så länge.

  /Peter

  1. Låter bra Peter!
   Gissar att de flesta biverkningarna kommer att gå över av sig själv inom kort. Huvudvärk är en så ovanlig i början men även den brukar ge med sig efter en tid.

 81. Hej, vilken kanon sida! Sjukt att Den inte har dykt upp med all den sökning på adhd som jag har gjort.
  Jag är i slutet av min adhd utredning. Det ser lysande ut :P det ska bli skönt att få det bekräftat. Min fundering är. Jag har sådana otroliga oroande känslor som börjar i magen. Och rör jag inte på mig typ som sprattlar ned benen (i timmar ibland) går upp och traskar, så växer denna känsla. Jag har inte kunnat ligga still mer än 20s när det börjar. Kommer medicinen att fungera mot sådana känslor? Jag är redan medicin mot ångest och depression.

  1. Tack tack Jompa!
   Vet inte hur du har sökt men vi ligger nog ganska bra till på begrepp som tex ”adhd medicin” tror jag.

   Låter som myrkrypningar i benen och jag gissar att de kommer från preparaten du redan äter. Tycker att du ska ta upp det med din doktor tämligen omgående, pröva att byta ut något av preparaten. Titta tillbaka och se när krypningarna började och om tidsperioden stämmer med något av preparaten, ändringar i styrka etc.

 82. Hej. Tack för en bra sida och engagemanget bakom detta! Jag har nyss varit på utredning/möte, som bestod av en massa frågor. Det konstaterades att jag har drag av autism och adhd, men dem vill inte gå vidare då jag inte har ett tillräckligt stort lidande av detta. Dettta illustrerades med en skala för diagnos där jag ligger emellan ”normalt” och Adhd/autism. För egen del har jag länge sökt efter verktyg för att förbättra delar som hindrar mig; impulskontroll, okoncentration, rastlöshet etc. Tanken var att få testa medicin, vilket nu inte är möjligt, finns det möjlighet att testa/ prova adhdmedicin om man inte får diagnos? Jag söker efter ett verktyg för att fungera bättre i vardagen. För mig är delarna jag nämner ett stort hinder i arbetslivet ( har just nu arbete) och sociala relationer

  1. Det är väl närmast en fråga som du bör ta upp med din läkare. Om det generellt fanns en sådan möjlighet öppen för alla alltid så kan du säkert själv se de tänkbara konsekvenserna av det, eller hur?

   För din del är det vettigt att veta vad som är vad och hur det kan behandlas, vilket också är vad du ska koncentrera dig på och återigen ta upp med din läkare.

 83. Hej jag har efter 34 år av mitt liv fått efter en tids utredning att jag har adhd,add hela min uppväxt skola gått åt helvete, äter en medicin som heter concerta 36mg 2 gånger om dagen, de jag vill komma fram till är att jag är mycket lugn av mig slutat dagdrömma och bryr mig inte om saker som störde mig förut och det är ju bra, men jag känner mig inte lika aktiv längre känns som att jag blivit osocial hur ska jag förklara blivit lat på nåt sätt kan det vara så att det är så i början vill poängtera att jag började på 18mg. Blir man bättre med tiden eller ska jag ta upp detta med läkare o så vidare, någon som har ätit detta medicin som känt sig typ som mig lite tillbaka dragen känner sig osocial lat skygg minskad sexlust. Tacksam för svar. Med vänlig hälsning, lite vilsen i huvudet

 84. Hej alla.
  Heter Henrik och är en 42 årig 3-barns far med eget företag och anställda i Linköping.
  Har ätit Concerta nu i över ett år 52+36+36 och känner en tydlig tillbakagång senaste tiden.
  Mycket av det som var kanon och bättre har planat ut och lite av den gnista jag har haft ( även innan medicinering) är totalt bortblåst.
  Kan det vara så att denna process tar sin tid och att man efter en stund blir mer och mer medveten, vuxenlivet kanske ej är mer spännande än så här???
  Upplever också att det är svårt att sova, äta mm. Kan om jag vill – men måste inte….
  de senaste veckorna fungerar nästan ingenting i jobb & måsten, har sen 30 dgr tillbaka slutat med snus, cigg, alkohol. troligtvis påverkar detta min psykiska hälsa men min undran är hur man vet att concertan hjälper?
  känner mig ointresserad av människor, pengar, barnen, frun, det mesta som man bör bry sig om.
  allmänt deprimerad, panikångest. Är detta helt normalt med det uppvaknande som concertan ger eller ska jag dra öronen åt mig???
  Ska träffa min läkare om ca 3 veckor. finns det ngn som har erfarenhet av andra medeciner mot ADHD ?????

  1. Vad har du fått ut från det du kan läsa på den här sidan och på sidan om Metamina? Skulle vara intressant att veta först för att se dina reflektioner på andras reflektioner.
   Det är vanligtvis något som säger mer om hur ljuset faller och vart skuggans dalar når.

 85. Bra att det funnits något att läsa. Frågorna är så olika beroende på ålder, kön och om det är nydiagnos. Läkarna vet alldeles för lite och därför har denna site varit fantastiskt bra på många sätt. Folk känner sig inte ensamma om sina frågor, som uppstår hos nästan alla. Man märker dock att svaren kan vara så olika, det finns visst inget rätt eller fel i den här branschen, vilket jag länge trodde. Tack

 86. Grejen är ju denna att när man blir medveten om hur man kan ha det i livet så är det ju oxå så att den killen man varit i 40 år fortfarande finns kvar och det man orsakat under livet är kvar.
  Att som vuxen (nästan gammal) få ett nytt liv innebär att man måste börja om med mycket inlärt beeteende.
  I mitt fall har concertan gett mig verktyg och möjlighet att ändra på vissa saker, men jag måste själv välja vilken väg jag ska gå, har aldrig kännt saker och ting så jobbiga som nu.
  Men det tror jag på att jag kan se konsekvenserna av mitt handlande, därav min oro och ångest……
  bara att rida ut stormen och ta tag i de bitar som jag fortfarande tycker är jobbigt.
  känner att concertan i sig gör nytta (om det inte bara vore så fan svårt att sova).
  orkar/vill nog ej prova någon ny medicin då jag lärt mig hur denna funkar…..
  Tack för bra sida.
  Lite feedback gärna om ni är i liknande sits

  /Henke

  1. Lite svårt att hänga med i allt du skriver

   ”hur vet man att concertan fungerar?”
   -Tja hur reagerar du själv och din omgivning på medicineringen? Kanske är detta det tydligaste svaret du någonsin kan få. Postorderdiagnostiken i all ära men frågan kan du rimligen besvara bäst själv.

   -Ta upp allt med läkaren

   Själv kan jag gott tänka mig att du har lite personlig sorg efter att ha blivit av med en gammal ”vän” dvs tobak och alkohol. När man slutar blir många ofta lite deppigare speciellt efter en högre konsumtion. Röstar för att försöka få lite mer tid för egen träning och personlig omvårdnad. När det gäller sömnproblem så låter inte det alls rimligt eller bra, ta den sista concertan tidigare eller byt ut den mot ett mer snabbverkande preparat som tex Ritalin.

 87. Ok.
  Visst är det så att jag skriver av mig…..
  Tack för svar, från annan vinkel än min….
  Frågan är nog egentligen om någon annan upplever att man tyckte mer om sig själv innan utredning / medicinering? Känns lite som om man har händerna bundna…..
  Vill mest bolla med liknande….

  1. Jag kan inte säga vad jag tycker helt och hållet än, medicinerat i ca en och en halv månad. Men nog kan jag känna igen mig i att händerna känns lite bakbundna, ändan tung och att lugnet som infinner sig både är skönt och tröttsamt.

   Att slappna av, att kunna följa diskussioner och inte snöa iväg och verka ointresserad när man egentligen inte är det är ju positivt. Jag får saker gjorda, inte lika fort och inte lika mycket men jag tror nog att mer blir avslutat.

   Jag antar att man får tänka på båda sidorna, allt har ju för -och nackdelar. Hoppas väl någonstans på att kunna behålla lite av ”bubblandet” och kunna fungera på sikt. Trots allt har man ju haft en massa problem annars hade man ju inte sökt hjälp eller tagit medicin. Svår avvägning.

   Berätta gärna mer. Sitter också och känner mig lite ensam i mina funderingar. :)

   1. Sitt inte ensam och fundera! Ut med dig och sök tag i svaren till dina frågor. Nu menar jag inte gamla ragg utan gamla vänner som utan att fråga kanske kan spegla något hos dig. Sesså skorna står väl i hallen?

 88. Jag har egentligen diagnos bipolär sjukdom typ 2 men får nu Concerta 18mg två ggr dagligen. (Har även Tegretol och Voxra). Gjorde utredning i somras som pekade på adhd i alla tester. Kruxet kom när man intervjuat min mamma som då hade mycket jobbig ångest och var deprimerad, ingen koncentration och som genom åren blivit medicinerad för depression, sedan bipolaritet och någon gång fått nån slags gissningsdiagnos för sömnsjukdom då hon vart väldigt trött och sovit som katten. Med informationen som hon gav, alltså den hon lyckades förmedla så tyckte teamet att jag inte haft problem innan 7 års ålder och satte därmed ingen diagnos utan kallade det ”att pat. har en adhd-personlighet.”

  Till min ”fördel” kunde min ordinarie läkare ha ett samtal med min mors läkare och skrev ut Concerta till mig. Min mamma har idag diagnos ADD men jag vet att hon innan alla antidepressiva, stämningstabiliserare och div mediciner var en rask och galet impulsiv, härlig person. Hennes liv och också min brors och mitt blev kantat av hennes outhärdliga trötthet, ångest och passivitet.

  Nu höll jag på att gå samma väg då SSRI-preparat, ett X antal olika typer av stämningsstabiliserare, ångestdämpande och insomnings/sömn-tabletter gjort mig ännu mer deppad, känt mig väldigt trög i tankegångarna (det brukar annars INTE vara mitt problem) och haft en outtröttlig trötthet. Svårt att somna, svårt att vakna. Sedan 19 års ålder har jag medicinerats och knappt något har hjälpt, snarare tvärtom. Idag är jag snart 30 fyllda och börjar ÄNTLIGEN komma tillbaka på banan.

  Folk runt mig, har i många år tyckt att jag ska be om en utredning men det tog mig nio år att kunna vara ”besvärlig”. Efter det tog det ytterligare tre år att faktiskt FÅ utredningen gjord. Och det som händer är att jag inte haft problem med skola och haft bra betyg ska avgöra om jag får en diagnos eller inte.

  Att jag skrattat av trötthet efter lunch så jag blev utkastad från klassrummet, att alla tog avstånd för att jag vart för på i det sociala och var för mycket, att jag därav inte fick vara med och leka utan blev utfryst, att jag haft ångest och sömnssvårigheter hela mitt liv, att jag suttit och kammat mina mattfransar och vart inåtvänd och tyst och lydig innan jag blev för trött om dagarna, det är tydligen inte tillräckligt med problem.

  Om jag ser tillbaka på alla år med strul av olika karaktär så känner jag mig ledsen, bitter men samtidigt tacksam. Mitt liv har vart en sjuhelvetes resa, utåt och inåt. Det har vart jobbigt för det mesta men jag formades till den jag är idag. Folk uppskattar min bubbliga personlighet och det är ju kul. Men jag vill ha lugn och ro i sinnet, kunna slutföra något och inte hoppa in i saker utan att tänka mig för. Jag vill orka leva.

  Så att jag fick Concertan, gav mig hopp. Min läkare har vart med mig länge nu och vet vilken karusell det vart. Härligt med vårdpersonal som faktiskt lyssnar, det har ju lätt funnits tider då man bra undrat hur hörseln och förståelsen funkar hos vissa.

  Oj! Blev LÅNGT. Men jag har en fråga till.

  På Concertan slappnar jag av. Men jag blir också svårstartad vilket är väldigt svårt att hantera. Vill ju inte bli sittandes, det har ju vart lite problem med det i perioder. Vissa dagar mer och andra mindre, med medicinen då.
  Sen känns det väldigt jobbigt att vara mig när Concerta går ut ur kroppen, fick tillägg på en till 18mg vid lunch men känner att det inte håller så länge det heller.

  Hur lång tid tar det för Concertan att ”gå ur” så att säga? Kan det variera och vilka är i så fall anledningarna.

  Nu skäms jag nästan för mitt ordbajsande här.. ;) Var bara så skönt att hitta detta forumet och kunna kasta ur sig där det finns folk med egna erfarenheter och inte bara torftigt övermedicinskt uttryckt. Tack för det!

  1. Tar du tegretol på grund av epilepsi eller är det av andra anledningar?
   Min erfarenhet säger mig att om tillståndet är klockrent beroende på ADHD/ADD bör behovet av andra medicineringar falla av.

   Att vara för på är något en del måste vara eller somna, alternativt gå till något annat att göra för att inte tackla av in i de inre bingarnas dagdrömmar. Meningslöst många gånger fick du läsa denna mening. När det gäller ångest är det alltid svårt för att inte säga helt omöjligt för oss postorderdiagnostisörer att veta eller en kunna få till stånd en rimlig gissning om orsaker och verkan, vilket kan vara ganska väsentligt vid denna typ av medicinering.

   Historiskt så gav medicinering till barn med stökigt leverne initialt, ibland grav ångest och gråtattacker med centralstimulantia, för nu kände de den smärta mottagarna av deras slag fick och började själva gråta av den smärta de förorsakat andra. Så ångest på kort eller lång sikt, säger ibland en del om vart ångesten och molnen kom från och vad som var väderkvarn och torktumlare. Don Quijote eller donkey shot. Skriv en bok och låt andra berätta för dig vad det handlar om? Kan vara skönt för dig att ligga på kökssoffan och lyssna te.

   1. Tegretolen fick jag då inte vare sig Lamictal eller Seroquel hjälpte mig med mina svängningar. Så den tas som stämningsstabiliserare. Den hjälper mig också med mina aggressionsutbrott. Jag blir alltså lugnare och jämnare av den.

    Medicineringen med Concertan känns bättre och bättre, så det är väl bara en vanesak. :)

 89. Hej! Jag har en fråga hur länge barn brukar äta medicin för sin ADHD. Läst att efter två år tar 50% fortfarande resten slutat pga olika anledningar, men främst för att det saknats effekt. När jag läser om medicinerna förstår jag inte om det är så att man vid barn som ej kommit i puberteten tar medicin något år sedan står det att man skjuter ut medicinen. Ändras tillståndet hos vissa vid tex pubertet, vuxen.

  Susanne

  1. Vart kommer dina uppgifter från? kan vara lättare att besvara citat om man vet från vilket sammanhang de kommer tror ja ibland. Den som kommer med påståendet har förhoppningsvis de bästa källorna till det.

   OM vi nu säger att vi har ett exakt fördefinierat värde på exakt vad som är ADHD och inte, så skulle säkert en del personer kunna pendla mellan att ha ADHD och inte. De är också just de personerna som kan bli av med delar av symtomen först. Men bara för att du inte längre uppfyller kriterierna för ADHD med en enda poäng eller dylikt betyder det ju inte att du från den stunden är helt besvärsfri, eller hur. Tillståndet när du är fri från ADHD diagnosen är inte samma sak som att du är fri från problematiken, det betyder bara att den inte längre är såpass allvarlig att den kräver en diagnos.

   Ja, tillståndet kan ändras och ändringen är nog oftast som sannolikast när man fortfarande växer, men gravida kvinnor kan uppleva ett betydligt minskat behov av att medicinera under graviditet vilket kan visa vilket intimt samspel symptom som adhd har med dopamin och östrogen hos kvinnor och hur symptombilden kan förändras. Graviditet är ju inte det enda tillfället då hormonbilden förändras, puberteten är ett annat drastiskt exempel på förändring.

   Diagnos med medicinering bör omprövas varje år av flera skäl.

 90. Ni snackar alla som jävla robotar i medicin industrin. Fattar ni inte att ni bara är produkter ur ett sjukt samhälle. Sök er till naturen och finn lugnet istället för att vara försöksdjur. Jag tror jag har add!

  1. Varän ett fel ligger så kan man nog göra något åt det. Men visst, föregå gärna med gott exempel och dratta till det naturliga i stället för att besvärja digitala tavlor med en paradoxal inramning. Pling plong.

 91. Tänkte dela med mig av Concerta/Ritalin erfarenheter,
  Är 28 år idag, Levt hela mitt vuxna liv som yrkeskriminell och vålds narkoman.
  Blev presenterad för Ritalin i Anstalt av Anstaltsläkaren.
  Låg på 190 mg dagligen i ett år men tyckte ändå inte effekten var komplett.
  Fick byta till Concerta, Initaldos 464 mg sedan 396 mg.
  Då hade jag önskvärd effekt och började fungera socialt mm.
  Ligger nu på 300 mg Concerta, Kan tycka den är lite för låg.
  Har dock en snäll läkare som förstår och inte misstror.
  Min uppfattning av Metylfenidat är att den fungerar inte i dom doserna som annars förskrivs.
  Tråkigt att dessa läkemedel stigmatiserats och ännu ett exempel på människans trångsynthet.
  Tabletter är billigare än skadeverkningarna från våld och kriminalitet.
  Rent politiskt perspektiv, Känns som det är det enda rationella för politikerna.
  Moral dödar – Medmänsklighet botar.
  Mvh Von vildsvin

 92. Hej,
  Jag gillar er sida till 1000, ni är så otroligt pålästa & har så mycket tunga kunskaper att jag baxnar, vad hittar ni allt som inga andra hittar & kan !?
  Utan er skulle jag fortrfarande troligen vara ganska vilse.
  Jag fick min diagnos för fem-sex år sidan, jag är 47 år nu &
  jag har fått ett helt nytt liv.
  Utan er medicininformation, hade jag nog inte kunnat stå på mig,
  för en licens när mitt hjärta började krångla.
  Men nu börjar dessa absurda nya riktlinjer om drogtester & screening, sprida sig över hela landet & det kommer rapporter om folk som får sina mediciner indragna därför att de av olika anlednigar inte lämnar urinprover.
  Det är inte bara fd missbrukare , en hel del människor som aldrig använt narkotika har fått sina mediciner indragna, enbart därför att de vägrat eller inte kunnat kissa i en liten mugg.
  Så jag har med Svenska Brukarföreningen & några vänner startat två Facebook grupper, en öppen & en sluten.
  Vi håller på med en hemsida & en blogg också,
  för att informera & protestera mot dessa märkliga nya riktlinjer.
  Det här är den öppna sidan:
  https://www.facebook.com/groups/152728868223414/
  Den slutna sidan där man måste söka medlemskap:
  https://www.facebook.com/groups/435470699869849/

 93. jag är en tjej som har prec gjort en adhd utredning nu vid 25 års ålder. en kraftig sådan uttrycker dom sig. fick 18 mg concerta 3 morgon och 1 vid eftermiddag. efter en månad fick jag sluta med dom och får nu prova på medikinet 10 mg 4 morgon och 1 vid lunch… alltså…… märker inte ett skit. är det någon som vet varför dom bytte från concerta till medikinet och vad är skillnaden pådom två. tänker sådom inte ger mig nåt sämre :/

  1. Hej xx, du påminner mig om mitt ex ex

   Jag är personligen en utomordentligt dålig tanleläsare men har dock på senare år lyckats läsa några av mina egna tankar och vet du vad de säger nudå? Jo, den som vet varför de bytte medicinen bäst är den som gjorde det, allt annat blir självklart bara spekulativa gissningar. Så varför inte fråga den som gjorde det varför det gjordes?

   Att du inte märker något av den nya medicinen kan ha rent psykologiska orsaker då du rent mentalt är inställt på en viss effekt och när den uteblir så förblindas du av just uteblivandet av den förväntade effekten. En del märker inte av någon effekt alls men deras vänner sambo etc märker en skyhög skillnad… så låt det ta lite tid.

   Det tog 25 år med utredningen så vänta lite och tänk men framförallt känn över inredningen samt hur den blir såsom bäst i skörden. Tröska mina ord.

 94. Skönt jobb ni lagt ned på alla på all fakta, med det i ryggen blir det skönt att se hur olika vi alla är och hur olika vi också reagerar på medicinen. Kanske dags för att uppdatera lite?

  1. Hej
   Visst är det dagas för uppdateringar och så har det varit ganska länge. Vi har dock tyvärr inte hunnit med så mycket av de som var tänkt att göras. så det dröjer ytterligare en tid innan vi uppdaterar och eventuellt flyttar installationen osv så det är en hel del att tänka på.
   Trevligt att du uppskattar det som finns så länge!

 95. Hej på er alla. många fina och bra info inlägg. Min son är 7 år,har diagnos ADHD/Asp Autimsspktrat Concerta 27mg , Strattera 28, Melatonin 2 kapslar och Theralen droppar vid behov.Min bedömning efter ett år av concertan, är att han lättare blir arg för allt och missuppfattar…..nu efter en veckas icke användning är han liksom mer i livet .Jag snurrig och ofocuserad i klassen men liksom mer här endå. Vad har ni för vinkel i detta?Lärsren har en resurs men det är endå lite snurrigt att få min son att sitta stilla.Han är i mina ögon mer AutismAsp, än adhd

  1. Svårt att säga utan att sett det hela, jag tror att det bästa sättet att vinna mer klarhet är helt enkelt att ge det hela mer tid…

 96. Hej. Jag har nyligen vi 56 års ålder diagnostiserats med ADHD. Hela livet har varit krokigt med en känsla av utanförskap och tidigare även självmedicinering med alkohol och droger. Jag blev så glad när jag hittade denna blogg.Känner igen mig i så mycket och har fått mycket bra information. Tack för det. För ett par veckor sedan började jag med concerta. Först kände jag ingenting men sedan blev det totalkaos.De fysiska biverkningarna var svåra (värk, frossa, illamåemde, sömnlöshet och allmän sjukdomskänsla) men det kunde jag stått ut med om inte även psyket krachat. Ångest och social fobi som jag har och vanligtvis kan hantera ökade så dramatiskt att jag inte kunde vara bland folk.Idag bytte läkaren till ritalin. Undrar nu om det finns hopp om att det kan funka trots att insättningen blev så jobbig. Har hoppats så mycket på medicinen Vad tror ni?

  1. Hej
   Känner inte igen symptomen.
   Tycker själv att sömnlöshet och ångest är allvarliga och svåra biverkningar som bör tas för just det. En allmän sjukdomskänsla är heller inte något positivt tecken.
   Concerta verkar ha klämt till på en ond tå och inte alls hjälpt dig att gå framåt. tvärtom visat allvarliga biverkningar.

   Du skriver inte vilka doser du använt dig av bara att det var problem under insättningen. Fråga läkaren om detta och föreslå en hög dos med en gång ett enstaka tillfälle om det känns rätt och rimligt för att reda ut saken till botten så att säga, så att du kan släppa detta och finna en bättre lösning på dina problem.

   1. Hej och tack för svaret. Jag har nu bytt till ritalin och det går något bättre. Äter 60mg om dagen 2 på morgonen och 1 på eftermiddagen.Det kommer höjas succesivt. De kroppsliga biverkningarna är nästan borta men den sociala fobin är stegrad vilket ställer till det med jobbet och relationerna. Jag mår ganska bra när jag är ensam. Fokuserar och är energisk och får saker gjorda, men pallar bara korta stunder när jag ska vara med andra. Om inte den delen blivit så svår hade det varit ett lyft med ritalinan. jag hoppas bli sjukskriven ett par veckor så kanske jag landar i det här utan att hela tiden behöva känna mig pressad på jobbet. Jag vill ju så gärna att det här ska fungera. Nu är det bara den psykiska delen som ska falla på plats. Har du någon erfarenhet av om det kan stabilisera sig så småningom? När man medicinerat längre tid eller vid högre dos? Jag har ju bara varit i gång 5 veckor… Tack för att forumet finns och ha det bra. / Ingis

 97. Hej!
  HELT UNDERBART att hitta denna sida, har surfat runt nu i någon timme (tror jag, jag vet inte). har sedan april i år fått reda på att ALLT tyder på att jag har ADHD (kommer från Chile,där denna problematik inte fanns (finns)). går sista termin på sjuksköterske programmet. har kämpat mig igenom skolan, plus barn hemma och tanken att jag faktiskt har ADHD (har med kultur och uppfostran att göra). fick reda på nu under min sista praktik att jag ej kommer bli godkänt pga av hör och häpna, jag kan INTE struktuera upp dagen och PRIORITERA rätt, ändå har det varit som max 5 patienter per praktikdag (är på en barnavdelning). känner mig sliten och trött men kan inte få lugn o ro i kroppen. går på samtal med en Distriksköterska på min VC varannan vecka, väntar på psykolog remiss så den sista biten är gjord innan min läkare kan skicka ini till utredningsenheten. Frågade om jag kunde få prova medicin utan diagnos då jag bokstavligen INTE orkar mer nu, vet knappt vad jag själv tänker, min sambo säger att jag bara ”strosar” runt i hemmet utan att göra något fick svar att ”inga familjeläkare kan skriva ut medicin”. Dock så fick jag lite hjälp genom Attention riksförbundet genom en hjälplinje där (då jag var desperat av att prata med någon som FÖRSTOD MIG). nu med denna sida så känner jag mig inte ensam längre..bara genom att läsa inläggen fick mig att börja små gråta (barnen sover så kan lixom inte storböla) känns så sköööönt att veta att jag inte är ensam i min situation. är 30 år detta 2014 förresten.

  vädjar nu efter tips och trix som gör att jag kan klara av nästa praktik då jag måste göra om hela praktiken. något som kan hjälpa mig få en struktur eller något. jag har sagt hur ALLVARLIGT det är till nin sköterska (disktrikt) men han verkar inte riktigt förstå allvaret i det hela.

  tack för en underbar sida ska lägga den på favortier

  finns det någon sköterska här som har ADHD/ADD som kan kanske komma med något tips om hur man ska klara av ett arbetspass ”normalt”??? använder just nu av färgpennor som ska färgkoda olika prioriteringar men det funkar si och så.HJÄÄLP

 98. Hej, Gud så skönt att komma till en seriös sida!!
  Min son har nyligen fått diagnos ADHD 8 år.
  I morgonska han för första gången prova concerta 18mg,
  Det är med skräckblandad förtjusning jag ser fram emot detta.
  Vill han såå väl, då hani inte har några kompisar, men är världen snällaste.
  Återkommer hur hans första dag gick, och tack för att ni finns.
  Kram sofie

 99. Hej mange! För det första måste du sluta se dig själv som sjuk och det är rent medicinskt ingen sjukdom utan ett sk Neuropsykiatrisk tillstånd. Detta betyder att du tillhör en 5% av befolkningen som delar på ett antal tendenser som genomsyrar agerande och reaktion och är din neurologiska uppbyggnad av dina mentala funktioner. Vissa förhållanden är mer gynnsamma med en viss typ beteende och symtom som inte passar in upplevs ofta ett hinder och därför finns pharmaseptisk behandling trots att du inte är sjuk. Inget konstig, så har människor gjort i alla tider för att klara sin situation bättre. Det kallas medvetande. Din ökade tillgång till ett känsloliv kan vara traumatiskt, plötsligt lägger man ett nytt filter på alla sina minnen ett filter som man precis upptäckt inte fått öva sig på. Det kan ta tid att ta sig igenom men om du verkligen tänker efter så är du på en unik plats och omutifallatt betyder ingenting. En effekt som medicinen kan få är att du gjort innan var ohållbart. Kanske trodde du då du fick behandling att nu kan du fortsätta som förut eftersom den där otillfredsställande och utmattande känslan i vara företagsam, lönsam och socialt sätt helt i rätt i myten om normaliteten och därtill en lyckad individ i andras ögon, skulle försvinna men det blev kanske tvärt om, du fick klarare huvud och plötslig hörde du också känslorna. Medicinen är en hjälp men den kommer inte hjälp dig att springa iväg från dig själv. Fundera mindre på medicinen och pröva att handla på ett annorlunda sätt, utforska hur är i andra situationer, När du säger att du är ett svin har du också något värdefullt du har kunskap om vad som förstärker sådana sidor och nu måste du hitta en tillvaro som förstärker dina andra sidor och om medicinen hjälper dig med det är det en framgång, ta dig själv på allvar och observera dina känslor. kanske är detta förlossningsverkar som tillslut föder medveten person med lärdomar i det förgångna som kan byggas om i den nya versionen av dig. Ingen skuld-kunskap!

 100. Hej! Jag har precis fått diagnosen ADHD och påbörjat behandling med Ritalin. Jag funderar lite över biverkningar av olika mediciner och vilken medicin som är mest skonsam för kroppen. Min nuvarande uppfattning är att de rena preparaten som som amfetamin och metamina är mest skonsamma, men varför är de licenspreparat? Är det enbart pga av missbruksrisk eller varför? Om jag nu ska äta medicin vill jag gärna hitta det läkemedlet som är skonsammast för kroppen. Tack för er sida!

 101. ”-Barnen blir höga – nej barnen tenderar däremot att bli mindre stirriga och snarare normalare”
  Ursäkta? Tycker att normalare är ett ganska idiotiskt uttryck! Och ja jag förstår typ vad dom menar men har själv adhd och skulle inte vilja höra att jag skulle bli mer ”normal” av medicin!

  1. En del tycker att det är onormalt att medicinera barn med stimulantia. Så vad säger du då till dem som säger det?
   -Blir de onormalare eller normalare av medicinering?

   Att komma med kritik är alltid svindlande enklelt, varför inte komma med ett bättre förslag själv på hur denna och andra liknande frågor kan besvaras på ett mer kreativt och pedagogiskt sätt? Kanske blogga själv för att skriva av dig exakt vad du tycker, tänker och känner om adhd och adhd medicin som Concerta och Ritalin ..

 102. Hej! Äntligen hittar jag en bra och relevant sida och hoppas innerligt att någon kan hjälpa mig med lite svar.
  Min bonusdotter på 8år medicinerar concerta för adhd vanligtvis och det fungerar jättebra, hon är mindre rastlös och impulsiv, orkar fokusera i skolan, har kompisar och fungerar i sociala sammanhang och trivs med tillvaron rent generellt. Nu under sommarlovet är det överenskommet att hon ska ha uppehåll för att sedan till hösten höja dosen en aning.
  Att hon inte äter medicin märks verkligen och tyvärr påverkar det hela familjen negativt, semestern som bör vara en avkoppling och njutning av att vara tillsammans blir till en krigszon, hennes äldre bror får inte vara o fred och mår dåligt av ständiga provokationer, jag och hennes far försöker behålla tålamod och behärskning men bråkar mycket, till stor del på dåligt samvete och irritation på varandra då den ene av tillslut tappar tålamodet. Barnet ifråga blir uppstressad och får mer negativ respons både från sina vänner och familj än annars.
  Kort sagt, ingen mår bra, allra minst hon själv. Nu undrar jag vad uppehållet egentligen tjänar till? Känner mig som den elaka styvmodern som ens ifrågasätter, men jag vill att familjen och framförallt barnen ska ha en bra, rolig och vilosam semester tillsammans.
  Är det värt uppehåll när hon är uppstressad, brodern mår dåligt och ständigt får stå tillbaka och vi bråkar? Någon som kan hjälps mig väga för och nackdelar?

  1. Det låter som om er utvärdering har kommit till en punkt av slutsats redan. Vad säger hon själv? Ni kanske till och med är överens om vad som blir bäst för alla?

   Vad som är bäst på lång sikt är omöjligt att säga på kort sikt, så ytterst är det faktiskt ni som har den yttersta kunskapen om vad som är bäst här.

 103. Hej, jag är 25 år käkat olika mediciner vid olika tillfällen sen ja var 8 år, efter 3 år uppehåll med mediciner eftersom jag drack alkohol ofta då ville inte läkaren skriva ut, men nu har jag ätit Concerta 54mg i 3 år! När jag INTE tar concertan går mitt huvud i högvarv och tänker på allt hela tiden, värsta är att ja bara kan bli så trött och somna direkt i 5-10 min sen vakna och va pigg igen, de kan hända flera gånger om dagen. Som att hjärnan inte orkar mer och bara stänger av sig, är pigg när ja vaknar! Farligt för jag har vaknat i bilen liggandes i diken på jobbet, ja lite här och var!
  När ja känner mig pigg och huvudet inte går helt på högvarv mår jag som bäst utan concertan!
  När jag äter concertan känner ja mig instängd, osocial, tyst, rädd, blyg, men fokuserad och mer skärpt och otroligt pigg! svettas otroligt mycket oxå!
  Jag försöker undvika ta concerta för jag mår bättre utan, förutom när ja jobbar då jag är säljchef och har 90 anställda, måste ja vara fokuserad och pigg! Men blir osocial och tillbakadragen så de finns både för och nackdelar! Jag vill att min vardag ska funka helt, tips om andra mediciner eller har någon samma problem?
  Tack på förhand för svaren! / Mattias

  1. Låter inte som någon typisk respons i mina ögon.
   Om man blir rädd av en medicin och osocial finns det nog flera skäl att undra. Att du dessutom blir väldigt skärpt och otroligt pigg låter heller inte som något jag känner igen.

   Jag skulle personligen låta bli en medicin som ger de effekterna.

 104. Hej har skummat igenom lite av detta forum om både frågor och om svaren.

  Jag hade tur att få delta i en ordentlig utredning av specialist på KS-karolinska ADHD gruppen.

  Som jag ser det är allt för många psykologer som kallar sig specialister eller ej för okunniga.

  ledsen om ni som är ok känner er träffade med.

  jag fick reda på att jag har ADHD för ca 9år sen jag är 44 idag.
  Kom som en chock men samtidigt gav det mig väldigt många svar på varför vissa saker i livet varit som det va.
  Men efter den ordentliga utredning som faktiskt gjordes så skulle man ta kontakt med psykiatrin för vidare behandling.
  Efter 3 veckor fick jag remissen till psykiatrin

  Gick dit va det sämsta jag gjort skulle nog vilja påstå under hela mitt liv.

  Man blev totalt kränkt nervärderad och det som sög mest va att psykologen ville typ dra in hela familjen och min far som varit död i 6 år innan detta betänk nu att jag som 35 åring med ADHD svårt med minne ska veta information om min familj sen typ jag va 3 år gammal hur i hela friden ska det gå till och vafan har det med saken att göra så jag sa du har den information du behöver ifrån utredningen på karolinska.
  Han svarade måste få veta för att kunna ställa diagnos osv. Men diagnosen e ju redan ställd sa jag.
  Kände mig kränkt som det va och idiot förklarad redan som det va innan blev ju inte bättre direkt efter detta möte.
  Hursomhelst jag blev ordinerad Concerta och när burken va slut så skulle man boka ny tid för utvärdering.
  Tycker personligen att Concerta hade viss postiv effekt för att få min koncentration och minnes hantering betydligt bättre. men eftersom jag kände mig så pass nere, idiot stämplad i pannan och kände sånt förakt mot psykiatrin så jag gick aldrig mer dit fast jag vet jag behöver hjälp men vägrar bli så nedslående igen.
  För er som kämpar med ADHD se till få er röst hörd och få den hjälp ni behöver och för er anhöriga ni e grymt duktiga och kämpar och sliter för att få vardagen att gå runt många glömmer att anhöriga kan ha minst lika jobbigt om inte värre.
  så nu har jag luftat av mig tog 9 år att ta språnget men jag vägrar iaf att riskera bli så nervärderad och kränkt igen.
  så man får väl stappla sig fram som man gjort hittills
  Att okunnigheten Är så vida och så utsträckt i vårat avlånga land är ju helt patetiskt hoppas forskningen kommer tvinga fram så att läkar kåren inkl psykiatrin blir tvungna att ta oss på allvar och inte behandla oss som dom helst skulle vilja utföra lobotomi på.
  kanske nån av er känt sig liknade får gärna kommentera kanske vi kan språkas vid och lufta ur oss eländet och få vardagen att ljusna
  Med vänlig hälsning
  Håkan

  1. oj glömde ju säga det jag skrev längst upp i mitt så kallade anförande.
   efter läste igen inte hela men det mesta är att okunnigheten och ingen som förstår hur våran vardag ser ut.
   och det är till viss förstående för dom har ju inte ADHD som vi.
   Men att forskningen måste ju få mer stöd av regering att detta är ett stort samhälls problem som växer så det knakar
   Att ni som utreds eller har blivigt det se till att dom som gjort den utredningen också ser till att du kommer till kunnig psykolog så ni inte hamnar som jag hos okunnigheten själv.

 105. Hej!
  Jag har två söner, en på 28 och en på 14 år. Den äldre av dem har precis fått diagnosen ADD och börjat medicineras mot det. Den yngre visar på samma symptom och jag misstänker att han har samma problem. Nu undrar jag om någon med erfarenhet av ungdommar, barn med ADD som kan dela med sig av sina erfarenheter om hur ni gick tillväga för att få behandling och medicinering? Min äldre son bor utomlands och där gick det väldigt fort och enkelt att få hjälp.

 106. hej!
  Vad är er syn på den lite nyare (som jag förstått det) medicinen Intuniv? Det är en selektiv alfa2A-adrenerg receptoragonist och innehåller den aktiva substansen guanfacin. Den ska inte vara centralstimulerande tror jag. Men ändå fungera annorlunda än strattera. Är det någon som har koll eller mindre insikt?

  Vänligen, :)

  1. Intuniv med guafacin verkar vara mildare än de licensmedel som använts ur samma grupp dvs alfa adrenerga receptoragonister tänker då främst på Klonidin catapressan som använt i licensberedningar men har mer biverkningar än Guafacin men antagligen också mer effekt, vilket gör Guafacin till ett säkrare val.

   Känner ingen som använder medlet än så länge.
   Mycket bra med flera alternativ till nuvarande behandling. Vi får se vad tiden visar oss om effekterna på kort och långt sikt. Metadoxine (Alcobra) ett B6-vitaminderivat med effekt på GABA-signaleringen har också väckt visst intresse … Så visst är det bra med fler vinklar på samma sak.

  2. Har väldigt dålig koll på just Intuniv. Det talades om Guanfacin redan för 10 år men sedan dess har jag inte lärt mig något nytt om ämnet. Om man träffat någon som använt Intuniv som har något att jämföra med så skulle det bli intressant. Kan mest torrt konstatera att det är bra med flera alternativ.

   Amfebutamone bytte namn och blev Bupropion och används fortfarande i viss mån vid ADHD, strukturellt inte helt olikt amfetamin precis som det äldre namnet antyder. Elvanse och Attentin tillhör den äldsta kända principen av medicinsk behandling av ADHD även om medlen är nya.

   Men Guanfacin Intuniv, Atomoxetine / Atomxetin:Strattera skulle vara bra att ha bättre kunskaper om

Lämna ett svar till Lilla jag Avbryt svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *