Etikettarkiv: Syre

Schizofreni Orsaker – Hypoxia Syrebrist

Schizofreni Orsaker

 

Hur ser vi att något saknas?

För den som inte sitter på flotten kan det vara svårt att förstå hur flotten rör sig, antagligen till största del beroende på att man inte ser vad flotten vilar på och därför inte kan tolka vågrörelsens natur. Egentligen inte alls är speciellt konstigt då grunderna till det som inte syns så lätt är frånvaro; eller närvaron av avsaknad  om man så vill – en  spökprocess. Precis som när någon dött, är det allt man ser, tänker på och minns, men ändå så finns det inte, eller gör de? (hon han den det, sjunger den ryska flickkören)

Och inte kan väl personer med Schizofreni ha syrebrist? Finns det ens en sådan möjlighet rent tekniskt?

 

Vad talar för Hypoxia?

Den här lilla substansen syre är lite speciell för hela den mänskliga drivprocessen för den är inte speciellt lagringsbar, vilket rimligen ger substansen en relativt unik ställning bland livets alla nödvändiga byggstenar då många av de andra livsnödvändigheterna är lagringsbara till sin natur.

Som vi redan tidigare berättat så kan många av de förändringar som syns vid Schizofreni vara sekundära till bristtillstånd. De sammanvägda analyser som gjort visar att över 50 % av de gener som är förändrade vid Schizofreni kan regleras av hypoxia och/eller är uttryckta i vaskulaturen (Schmidt-Kastner et al 2006). Gener som CHRNA7, CNR1, COMT, DNTBP1, GAD1, GRM3, ILIO, MLC1, NOTCII4, NRG1, NR4A2/NURR1, PRODII, RELN, RGS4, RTN4/NOGO och TNF. Det är således inte bara i hjärnan förändringar sker utan i stora delar av kroppen.

 

Bestående förändringar efter tidig syrebrist

Neuregulin har fått en hel del uppmärksamhet i Schizofreniforskningen de senaste åren, när man undersökte hjärnan hos råttor som utsatts för hypoxia så visade det sig att Neuregulin ökat med 32% (NRG-1a).  Så visst finns det en hel del kopplingar mellan Schizofreni och för lite syre även på en rent genetisk nivå. Det intressanta med råttstudierna ovan är att dessa råttor utsattes för hypoxia när de var 7 dagar gamla och förändringarna mättes upp när de var vuxna enligt studien. (Carmit Nadri, R.H. Belmaker, Galila Agam 2007)

Men det är faktiskt inte allt, det finns några märkliga detaljer kvar…

Personer med Schizofreni konsumerar mindre syre

Det var mycket länge sedan den första rapporten kom om att personer med Schizofreni hade en liten speciell egenskap: De konsumerade mindre syre än andra personer. Till och från har de vetenskapliga rapporterna tagit upp ämnet även om resultaten om sakförhållandet varierat fram och till baka på ett sätt som inte förefaller vara helt ovanligt när det gäller schizofreni. Med en söksträng som: ”Schizophrenia Oxygen Consumption” kan du se att det redan under de tidiga 1900-talet kom en och annan undersökning kring detta underliga fenomen.

 

Reaktionen på CO2 går långsammare

Det som styr andningsreflexen är CO2. Att personer med Schizofreni reagerar långsammare på CO2 än andra, ett faktum som kanske kan vara väl värt att belysa i sammanhanget, såväl som att ämnen som försämrar CO2 responsen återfinns i utandningsluften från personer med schizofreni i betydligt högre grader än normalt, något som tidigare berört i CAC-Hålsteorin om Schizofrenins orsaker.

Vem skulle inte vända in sitt spinn, och förändras i orbit av att va mindre på G, när allt när D E mindre av ABC.

Övrigt

Sedan kan man fråga sig vad man egentligen kan se i genförändringar hos personer som ofta dött förtidigt pga. av en sjukdom där några av de starkaste medicinerna vi känner till används under stora delar av livet. Skriver generna ut att: Vi körde rätt? Vi körde fel. Efter ”några 100 fantastiska genombrott” i genstudiernas områden är det dags att inse att de inte lett fram till någon större praktisk betydelse för de som verkligen behöver hjälpen. Sedan bör vi också av mycket goda skäl undra om genetikens mamma och pappa är döda, eller om principerna som lade grunden för genetiken inte existerar i dag också osv.

Näringsbrist ökar prevalensen av Schizofreni

Om vi nu lämnar genstudiernas område med konstaterandet att majoriteten av de epigenetiska förändringar som noterats vid Schizofreni förefaller kunna vara reglerade från hypoxia och/eller vaskulaturen och går vidare, så ser vi snabbt att bland de tidigaste nämnda orsakerna till Schizofreni har varit komplikationer vid eller innan förlossningen d.v.s. tillstånd då den lille ofödde är som känsligaste och både denne och modern står inför en oerhört påfrestande process, att syrebrist skulle kunna uppstå under dessa omständigheter råder det ingen som helst tvekan om, det vet vi. Dock är det ganska många barn som föds under liknande omständigheter vilka inte alls förefaller drabbas av några senare komplikationer av det, vilket i princip säger att syrebrist kan vara en orsakande faktor men att känsligheten förefaller vara variabel och samexistera med andra än okända faktorer.

Svälten i Holland under andra världskriget visade senare att andelen med personer vilka sedan utvecklade Schizofreni ökade. Nedan samma förvirrade reklam som i resten av samhället, det behöver inte alls ha med saken att göra, mera ett tecken på att jag vill äga allt det du har det vill säga din tid.

Vibrations frekvens orbitalt O2

 

Riktigt samma vibbar blir det nog inte med mindre syre. Forskare har dock vägra att ansluta sig till vårt stryptest men Att personer med Schizofreni har snabbare minskningar av den syresatta hemoglobinnivån råder det ingen tvekan om, det syns tydligt i BOLD (Blood Oxygenation Level-Dependent)

Att ha en dålig distribution av syre  innebär behöver inte alls utesluta att man under stora delar av den tiden också har för mycket syre i sig eftersom distributionen är försämrad, precis som den som bara kan äta 2-3 dagar per vecka inte sällan kan utveckla fetma. Eller som den vars hjärta slår 100 slag per minut men alla sker under de första 30 sekunderna.

 

Referenser:
Schizophrenia Research 84 (2006) 253– 271
Gene regulation by hypoxia and the neurodevelopmental origin of schizophrenia.
Rainald Schmidt-Kastner, Jim van Os, Harry W.M. Steinbusch, Christoph Schmitz.

Neurochemistry International 51 (2007) 447–450
Oxygen restriction of neonate rats elevates neuregulin-1a isoform levels: Possible relationship to schizophrenia.
Carmit Nadri, R.H. Belmaker, Galila Agam, Stanley Research Center, Faculty of Health Science, Ben-Gurion University of the Negev, and Mental Health Center, Beersheva, Israel.

Det var en gång – Ett svavelosande helvete

Den vetenskapliga varianten av the CAC-Hålet theory på Engelska fortsätter hos Science & Nuts, url hämtat från: Hydrogen Sulfide och AMPK som kommer att ha huvudrollerna på molekylnivå. Här kommer den mera mytologiska fortsättningen på svenska som dock oroväckande verkar närma sig den molekylära, och subatomära världen. Men handen på hjärtat hur många molekyler stor är egentligen en tanke?

Oldmacdenynenynol

6-(6-(3-(1-ethyl-1-methylporply)-
hex-4-ynyl)-4,4-dipropyl-2-prop-
2-ynylcyclohex-2-enyl)-4-
methyl-cyclohept-2-en-1-ol

The Clockwork of Sam

Rent historiskt så har helvetet ofta beskrivits som ett svavelosande ställe där man ser många djävlar och det kanske inte alltid är sådär jätteroligt.

Eter att ha dividerat ett tag fram och tillbaka så hördes plötsligt en röst i rummet, det var CAC-hålet som särade på skrynklorna och begreppen i språkens brädgård. Och så är det, man skördar kommer ni ihåg mitt första ord? tänka sig vad som hända när det blir obalans sa CAC-hålet  och flödade som en riktig sol åt alla håll, utan att förlora sig i sina glans och därmed ge upp gravitationen, för det är just i balansen var och en har sitt eget svarta hål.

Sträckfrekvenserna i nollan ssss. Han CAC säga innan den stora ridderligheten tvingade fram en ny tid och plats för detta väsen alla sagor vävs utav.

Enligt våra högst jordiska kalkyler ska detta innebära att O Har något gemensamt med S eller att s är som små klyvda delar av O eller tvärtom.  Och i visst är det så, fastförvillande nog är det O som är två små delar i S.  Inom den jordiska fysiken skulle detta kunna uttryckas som Oxygen har 8 elektroner och lika många protoner, Svavel har 16.

Serpentenynenynol

(Z,Z)-11-(2-
isopropylcyclopentyl) undeca-6,
10-dien-4,8-diyn-1-ol

I have no clock Ma’am

Vän av ordning undrar nu säkert vilken betydelse detta kan komma att få för ett så grundläggande fenomen som Root-effekten och svaret är, lite svårt att på rak hand säga men det finns ju korrelationer mellan Fe-O sträckfrekvenser och histidine, men nu skiter vi i det. CAC-hålsterorin har redan satt ut ett väldigt potent ämne på kartan CS2, nu ska vi gå enkelt vidare i ett av världens mest välforskade områden tack vare gudarnas skapare CAC den urheliga nollan.  Kallas Chaak hos inkaindianerna och något annat i Egypten.

Tvånget har vilat tungt på oss, präglat våra sinnen hårt. Därför ska vi nu börja lasta av och berätta lite om hur Svavel gör att det blir lite mindre rulle på O i molekylträdgårdarna nära det svavelsosande  helvetet och hur detta i stort kommer att handla om olika funktionsvibbar i delar  av cellernas andningscentraler. Med andra ord hur mitokondriens energiproduktion kommer att påverkas i complex 1 och 3 av ett litet svavelämne och väte och hur det kommer att påverka hela kroppen celler och mer eller mindre få dem halvvägs över till ett tredje transit-tillstånd.

Den bokstavliga meningen

Ur ett hårt belastat OO uppstår  mindre skärvor och blir ett S blir det riktigt svårt blir det en liggande 8, nästans som en bokstavlig ying och yang. Det är detta vi menar reglerar den mänskliga energin och energibalansen. Så enkelt att du måste vara barn för att förstå det.

OO – S

FES kontakten släpper liksom!

Nu kommer vi att börja leverera den sista delen av CAC-hålsteorin om Schizofrenins orsaker. Vilket i korthet kommer att ge en tänkbar förklaring till tillståndet på molekylnivå. Figurerna har inte mycket med det att göra men kan kanske känneteckna letandet efter helbrägdagörelse molekyler, den översta molekylen heter faktiskt Oldmacdonaldenoyl från sin skapare med efternamnet just MacDonald. Den andra figuren heter Serpentinoyl.  Senaste Engelska versionen av the CAC-hålet theory.   CAC-hålets första ord var:Proton…..(mannen som lärde sitt arsle att tala) Många minns nostalgiskt hur ev ett helgon blev till och började utbilda gud, var ska detta egentligen sluta, efter Ringfinger domänen, Hsp70 och alla andra drömdejter?

Utan Koppar flyger tefaten lättare – tuppkammat

Mot Coma Galaxen – hämta info om kartan

-O-  i CAC-hålets namn.

helga O

0 0

Eldgaffeln pyramiden och ringen, den befjädrade ormen

det raka och tvära strecket i O

3 huvuden kommer att böjas. 2 är CAC-huvuden. Det tredje kan handla om hur den skruvade skruven nu kommer att skruvas om och hur det påverkar många av de  proteindrivna motorerna.

Vulkaniseringen av människan – Hjärnan

Den 15 Januari 1856 satte sig den 31 åriga läkaren Auguste Delpech för att läsa vad den Franska medicinska akademin sammanställt om ett syndrom som inte riktigt liknade något annat, det föreföll faktiskt vara en nyhet för hela den medicinska vetenskapen.

Den gemensamma nämnaren för personerna som drabbats var att de samtliga arbetat i den relativt unga gummiindustrin. Kolsvavla eller Carbon disulfid började används inom industrin på grund av sina utmärkta lösningsmedel egenskaper. Den användes som fosfor lösningsmedel i tillverkningen av tändstickor och som lösningsmedel i utarbetandet av fetter, lacker och kamfer, vid raffinering av paraffin och utvinning av olja från oliver och till vulkaniseringen av gummi. Vid några fabriker hade man blivit mer och mer medveten om farorna och skyddande stålgaller monterades kring de nya stora vädringsfönstren, inte alls för att förhindra inbrott, utan för att hindra att arbetarna i fabriken slängde sig ut med ett kvitter eller manisk tjutande läte, eller valde att lämna denna världen i tystnad. Fåglar som flög in i för att äta en överbliven brödsmula hittades ibland på golvet, de kan anses vara mästerliga på att hantera gaser, då de anstränger sig som mest i luftlager med extremt lite syre där stor kyla dessutom gör det svårt att andas.

Delpech blev mycket intresserad av fenomenet och började undersöka det själv och var mycket noggrann när han beskrev också personerna han såg:

The man dragged his leg behind him as if it were
inert and lifeless: he made no attempt to move it nor
did he circumduct the limb when he was walking a
would be the case ”dans un hemiplegie ancienne de
cause organique.” The right arm was supple,
undeformed, and without rigidity. The hand,
however, was deformed, being held with the finger
at right angles to the palm so strongly as to resis
movement.

It was important to notice
that while sensation was completely abolished, motor
function was not. This differed from the example of
lesions in the posterior limb of the interior capsule.
More remarkably the face was not affected by the
motor loss. One could readily note a frequent twitch-
ing of the angle of the right side of the mouth
downwards and to the right. Charcot had described
in his previous work all these features as being
classically found only in hysteric paralyses, par-
ticularly the mismatch between motor and sensory
loss and the ”spasme glosso-labiale.

Delpech talar alltså om en förluster av känseln i de yttre nervbanorna kombinerat med kramptillstånd där en del av muskulaturen förefaller ha drivit lemmarna till utfällda eller samanspända lägen. Påminner kanske ganska rejält om tillstånd med lite smörsyra, till slut krampar det osmörjda systemet fast i de mest underligt krampaktiga lägen som om deras närvaro blekts av ett okontrollerat proton  överskott ganska likt bakpulver.

Smärtkanalerna och glömskans flod

Redan 1856 antecknade Auguste Delpech så noggrant att det idag kan vara lätt att fundera om de transienta receptorkanalerna är involverade i effekten av Sulphide Du Carbon, Kolsvavla eller Karbon Disulfid som vi säger i dag.  Effekten förefaller i vissa fall vara skolexemplet på vad som kan anses vara en bifasisk reaktion på flera nervbanor och  system.  Saker och ting går lättare, en initial sexuell upphetsning följd av en alltmer tilltagande impotens, för att gestalta det hela ur en av sina mest dramatiska vinklingar. en dam rapporterade om en  “aphrodisiacal excitation”  en herre rapporterade om en ett tillstånd utan ett påtagligt bultande från undervåningarna gjorde sig påmint. Dessa berättelser visar dock samtliga att den sexuella överretningen efter en tid förbyts i ett sexuellt ointresse. En av de beskrivningarna är och Thomas Oliver’s berättelse om hur fabriksarbetarna kunde drabbas av akut galenskap och grundskakande fälla ut sig från fabrikslokalitetens övre plan. Närmare beskrivning hittas på  CS2 intro. Energin verkar bli svårare att ta upp liksom förmågan till att reagera på  CO2-halten –  det som får oss att andas. (suck)(sic)

Some symptoms could be most readily explained as the direct effects of contact with carbon disulphide. When a small amount was placed on the skin there was first a sensation of unpleasant coldness succeeded by a feeling of heat followed by burning and extreme pain.

Inte bara TRPV förefaller vara  engagerade i signalkaskaden av CS2 måhända tillsammans med en solvent urlakning av pottaska och smörsyra (GABA, Kalium) vilka lett fram till underreglering av CO2, CO och O.  Detta är iofs teckningar från ytterligheterna  men de är knappast några nyheter. Frågan är nu snarare om någon någonstans kan säga att den reaktiva fasen inte beror på CS2 när det gäller Schizofreni. Ämnet kan ge symptomen och återfinns i gruppen.

Hjärtstenen och vulkanen

Den översta Bilden föreställer en kvinna med Kataton Schizofreni London 1850, ett tillstånd där finns väldigt lite  smörsyra och inför inför utbrotten av sjukdomen kan observeras en stigande halt av energirika fosfater i blodet, vid sjukdomen är  förmågan att reagera på omgivande gasbilder nedsatt som efter en svår infektion. Svårt att säga exakt stora eventuella samband kan vara men personer med diagnosen ovan förefaller ha fastställt högre värden med CS2 men antagligen av ett annat ursprung än den gruppen Delpech beskrev 1856.

Dödens och glömskans flod

Den grekiska mytologin ger sinnebilden av mänskligt liv och leverne, där skrivs om Lethe som dödens flod, något mycket likt vad kristendomen talar om som helvetet. Det egentliga helvetet. Achilles hade skolande nog en berättelse att tillföra historien, det var hans ömma ställe, den svagaste delen och sårbaraste punkten. Den punkt hos människan som påverkar mest vid en störning torde vara proton motiv kraften för det är just där Homo Sapiens är upplopplad till denna verkligheten. Protonmotivkraften är den grundläggande drivkällan till resterande system, det är vad som ger dig insikt därinne i skallen nu när du sitter och tittar ut.  -Tittut! Mörkret i en diskupphängd och halsdragen benkonsol underlättas ibland av ögonen i döskallegrottan.

Många religioner beskriver tillstånden men frågan är om inte alla skaparna av religionerna också haft dem. Trons oerhört stora betydelser är underskattade i dagens samhälle men tas fortfarande tillvara i de mest intima relationerna som mellan föräldrar och barn. Mellan nära och kära men också av religionerna själva, för vem skulle egentligen kunna veta mer om trons stora betydelse om de inte varit just de som haft de som enda matsäck i sin tillvaro. Den lilla porslinsspillran av verkligheten de fick med sig blev de väldigt välbekanta med och visste till slut det mesta om. Förunderliga sanningar, förunderlig tro, men också en del i den verklighet där du nu bo. Trons beskrivningar om helvetet är ofta tecknade i eld och svavelsyrade ångor, och vem skulle någonsin kunna tro på något annat än att de som beskriver detta bäst är människor som faktiskt sett vad de skriver och talar om. Smederna till sagornas port. Ett nobelpris gick just till en beskrivning grundat på att ko med namn ger mer mjölk än en ko utan namn. Ko ack ack acka, det skulle vara en synd att inte förstå att detta är en gestaltning av tro. Eller hur tron föder handling.

Slå dig själv och piska andras drömmar med  Dödsglödsstileben, Murkenpyrande,  Självunkningsbegär, Ödeltomten, Desivondrinkarna, SocialpastellernaFitthålsgudomligt

såpa, Ögonsalva. Vad får man egentligen tro tycka säga, skriva och tänka?

Gudomligheten för vulkaner och eld heter i den romerska mytologin Vulkan. De som har Vulkan i sig är ute i verkligheten och bänder i gummit för resten som alla sitter stöpta i meningen efter punkten på denna gummigrop.

De lätta och tunga gaserna

I Fillipinerna fanns för några dekader sedan ett gäng glada dykare som plockade upp skatter från botten och lite annat. De tillägnade sig inte någon större kunskap om ”the bends” eller dykarsjukans lagar utan dök på av bara attans. Tiden gick och de fick svårare och svårare att gå raka och upprätta på ytan, de hade fått the bends i lederna till slut. Men en sak var de alltid noga med att påpeka – Ses vi därnere på havsbotten så kan jag röra mig lika bra som du! Förvisso kan det vara sant men det var nu också den enda värld de kunde röra sig själva fritt uti.

Det påminner om fabriksarbetarna i gummiindustrin vid 1800 talets mitt, flickorna kommer hem efter en dags arbete och har somnat innan de fått i sig en enda tugga mat. De fick dock ingen riktigt uppfriskande sömn utan en konstig dvala. Att däremot somna på riktigt blev svårare och svårare, drömmarna blev konstigare och konstigare. Med ett besynnerligt illamående och välrustad huvudvärk drar de sig till jobbet dan därpå. Först där blev  de lite mer livaktiga, när de kom in i dimman igen så såg de, ungefär som en alkoholists tankedagg, det kliar i tandköttet eller är det tankeflötet. Delpech skriver om en kvinna kännt sig allt mer och mer konstig anormal för varje dag på sitt arbete, till slut satte hon sig bara ned bland ångorna och lät dem ta henne. Luften gick sakta ur henne precis som ballongerna i fabriken där hon dog.