Etikettarkiv: Schizophrenia

Schizophrenia och plötslig spädbarnsdöd SIDS

Vi har redan tagit upp vad vi anser kan vara den reaktiva faktorn i Schizofreni, något som utlöser sjukdomen.

Schizofreni och Co2 Transienter
som tar upp några av de faktorer som brukar anges som epidemiologiska.

Schizofreni CO2 och pCO2 Kort om hur reaktiviteten och mängden CO2 i ditt blod också kan påverka partialtrycket från hjärtat pCO2 och därmed också blodfördelningen i hjärnan CBR.

Schizofreni: Koldioxid och protonerna i ditt blod Om hur mängden CO2 i ditt blod står i direkt relation till mängden protoner i ditt blod.

Vi går vidare och tittar på predisponerande faktorer och har redan nämnt några. VI tänker således ge oss i kast med epidemiologin, för en bra förklaring på vad som utlöser sjukdomen bör också kunna peka ut vad som predisponerar för den. Säsongsmönstren vid  Schizofreni uppvisar enligt en del källor tydlig säsongsvariation. Flera personer med schizofreni föds under vinter-vår enligt en del statistiska sammanställningar. Möjligheten att moderna utsatts för infektioner under influensasäsongen har angetts som tänkbar anledning till den variationen. Måhända finns det flera skäl. I våra artiklar efter själva etiologin har vi belyst CO2 och att personer med Schizofreni förefaller ha en trögare reaktion på CO2 än många andra, finns det några gemensamma nämnare i den epidemiologiska basen?

Vi menar att det kan finnas fler förklaringar än så. Om man utgår från att CO2 transienterna har betydelse för epidemiologin bör det även finnas andra grupper med liknande problem att reagera på CO2.  Att syrebrist – hypoxia är ett tänkbart problem är redan tidigare uppenbart men kan det kanske vara så att den egentliga orsaken till syrebristen är en svag respons till CO2 vilken kan fram till flera förändringar i ämnesomsättningen mycket tidigt, fetal posthypercapnisk metabolisk adaption.

Tittar vi på ämnet förefaller det finnas en grupp till med vissa statistiska likheter: SIDS eller plötslig spädbarnsdöd. Den mest tydliga statistiken är tack och lov att kurvan sjunkit brant sedan kunskapen om fenomenet ökat.

Men hur kan man då förklara de eventuella likheter som finns i statistiken?

Vi menar att det kan finnas en liknande förklaringsgrund till fenomenen och den heter låg reaktivitet på CO2. Anledningen är lika otäck som enkel. Om en infektion i sig självt sällan  upphov till hypoxia (syrebrist) eller hypercapnina (CO2 överskott) så kan följdtillstånd ibland göra det, märkbart eller omärkbart. Herpesviruset Cytomegalovirus, (CMV) Rubella och Toxplasma Gondii verkar alla kunna öka på frekvensen med schizofreni. CMV förefaller dock vara värst.

Det finns några saker till som kan vara intressanta att veta om relationerna mellan CO2 och den mänskliga hälsan. Sambandet mellan infektioner och följdinflammation  sk. sepsis leder understundom till en försämrad CO2 reaktivitet. Att det förefaller finnas en viss säsongsbundenhet vid Schizofreni måhända kan tala om andra faktorer än de rent genetiska, eller eller vad säger ni ers nåd? Vid SIDS finns det också en del statistik som måhända kan vara svår att förklara som annat än försenad Co2 reaktivitet. Eller varför inte fetal posthypercapnisk PIP5 reglering.

Det enda som är roligt med detta är att kurvorna för SIDS gått att vända så drastiskt genom att förstå och reagera på de bakomliggande faktorerna.

Läs floder om åsikten i alla vattendrag Schizofreni, Koldioxid, Co2, Plötslig Spädbarndsdöd, Cytomegalovirus, Toxoplasma Gondii, Rubella, Posassium Sodium Proton, vi är nära vattnet nu sjöng CAC. Salomo Salar. Vad säger du då?

-Yo, M – type K+ (N251S)-PIP5K2A, Fetal, Adrenal medulla. Yo gimme hind lim back.

Vetenskapen får utbildning om Materiens grunder av CAC-hålet

Forskningen är som vanligt inne i återvändgränderna och harvar, då plötsligt en dag då kommer CAC-hålet det borna geniet! Men vem ser väl det? Den senaste forskningen talar om markörer för schizofreni kring genetik och epigenetik, från Global Neuroscience Initiative Foundation, LA. Schizophrenia genomics and proteomics: are we any closer to biomarker discovery? Låt oss först beundra språket

Läs och jubla åt lite underbart pjoller på molekylnivå. De har självfallet missat bland de mest väsentliga! Den vetenskapliga forskningen visar som vanligt sin bejublade logiska inkonsekvens: A primary challenge in the search for biomarkers is easy access to sufficient amounts of high-quality tissue or body fluids [23]. Sources of biomarkers are the blood, urine, cerebrospinal fluid (CSF), and certain tissues.


Elementära tillstånd?

fast, flytande och gas!

Det är en intressant åsikt vetenskapen här uppvisar. Lyckligtvis är det en åsikt av typen som går att utbilda bort! Vi får hoppas att någon skrivet ett vettigt testamente till tankefelen denna gång. Ungarna i sandlådan med sin hink och spade ligger ofta närmare sanningen. Då kanske vi ska gå tillbaka till det mer elementära och fråga oss vilka tillstånd kan materien ha. Få se nu va…?  Någon som vet? Någon av Sjuåringarna som kan berätta vad toppvetenskaparna missar i sin överdrivna övertro på sin egna förträfflighet som år efter år missat de mesta av förebyggande lösningar. Vet inte ens toppvetenskaparna vilka elementära tillstånd finns det hos den biologiska varelsen som kan användas som biomarkörer för en sjukdom?

Elitforskningen har visst råkat missa en av de elementära grundtillstånden som finns hos materia i det här solsystemet. Forskningen har år efter år misslyckats med att hitta en predikterande variabel för schizofreni, man har förvisso gjort stora ansträngningar att hitta kärnan som förklarar det hela, men missar gång på gång den magiska pärlan. Identifierandet av funktionella prediktionsvariabler i jakten på att förebygga sjukdomen bör rimligen gå via att ta tillvara de gaser som kroppen avger,  att mäta utsöndringen från människans största organ är i grunden tämligen elementärt och självklart.  Den som inte förstår eller respekterar det kanske lever för mycket med gamla värderingar som hör hemma i en annan tid samt skadar medmänniskorna.

Om analyserna på jakt efter patogenes nu gått genom urin fekalier blod och ryggmärgsvätska, vad kan då rimligen återstå som vi ständigt missar annat än de flyktiga gaserna. Bit för bit kommer kanske det att gå upp hur lite vetenskapen vet om sin egen dumhet, ignorans och blindhet, men vad än värre är hur skickligt den kan blunda för det uppenbara. Vetenskapen bevisar sig gång på gång vara ett gäng förstoppade åsnor som inte ens förstått det mest elementära. Nu när CAC är här så vill denna höghet ha något att rida på och besätta, så rengör era sinnen inför CAC. Den vackra himlens framsida.Vem tror nu på någon som kommer med ett korn av sand och säger här är kärnan till det ni letar efter? Det alla försöker tvätta bort i ett samhälle som inte vill förstå sina egna rötter. Lukten.  De flyktiga gaserna från människans största organ eller från utandningsluften kanske säger något?

Vetenskapens egentliga viskositet

Nu kanske någon tror att arbetet bara är gjort för att kontrollera den egentliga viskositeten på den vetenskapen*(3) som sådan, för att s.a.s se hur lång tid det tar innan dagens toppforskning kring ämnet inser CAC-hålsteorin ligger rätt under den och allt egentligen bara är en tidsfråga innan de flesta inser det. Men arbetet är inte gjort bara för att visa hur ovetenskaplig den så kallade vetenskapen ofta är och hur smutsiga dess råmodeller är jämfört med CAC-känslan och alltets ultimat objektiva renhet. *(2)  Det finns andra skäl att göra ett bättre jobb med såpass allvarliga sjukdomar som toppforskningen misslyckats med i över 100 år. Men det är en lång väg hem till CAC-hålet att vandra och hur mycket av den smutsiga forskningen har egentligen någon rimlig form av självkritik, vi får se.

Hursomhelst finns det ju gott om bevis för att den vetenskapliga forskningen i alla tider haft fel, men det är också skälen till dess hjärta och eventuella slagfärdighet. CAC-hålet har aldrig haft fel så vi hoppas att det finns en rad snälla människor därute som försöker bevisa att CAC-hålet kan ha fel.

CAC-hålsteorin utgick från att alla människor är idioter men alltid talar ett visst mått av sanning, *(1) och det kommer alltid att vara vridet runt den psykometriska pol enheten kretsar, sålunda säger CAC-Hålsteorin att de Schizofrena som upplever sig hotade till livet har rätt, de är hotade till livet men orsaken de anger är fel. Att deras liv är och har varit hotat har tillnärmelsevis de bästa av forensiska bevis som går att finna, det står inskrivet i samtliga av deras celler långt in i cellkärnan, så vem som helst som inte tror det kan väl börja utbilda sig något mer. Det säger också hur den normativa massans hallucination om andras hallucination varit extremt stor och skadligt för de som haft oturen att hamna i ett tillstånd där de inte kunde synkronisera sina grundhallucinativa funtvärden som många andra dagligen gör för att inte verka utanför, den kulturella prototypen (den egentliga stereotypen så klart) För verkligheten sociala konstruktionsgrunder hur verkliga är de egentligen och vad kan egentligen inte sägas vara en social konstruktion och hur skulle det egentligen kunna uttryckas när hela språket är en social konstruktion som i botten bygger på diskrimineringsprincipen om ordmarkörens nyttovärden för uttalarens ändamål. *(4) Om nu det som kallas vetenskap verkligen är vetenskap hur kan vi då diagnostisera det bipolära tillstånd av djup personlighetssplittring som kantar dess dikeskörning? Alla missgrepp under de senaste 100 åren?

Om det är vetenskap vad är det då vetenskapen om? I så fall måste det nog vara vetenskapen om bottenkörda dönickar som hävdar att det gör det för eran ”skull”. så självupptaget att den giriga kallsupen sänker hela skutan med sitt oceaniskt svallande dövöra för det bottenlösas betydelser i världarnas hav. Om det är vetenskapen vart har då vetenskapen lett oss? Till vetskapen att den alltid styrs av tron? Finns det inte rimligt med vetenskapliga belägg för att konkludera att forskningen ofta har saknat de mest grundläggande av verklighetsåterkopplingar och forskningens förutsatser är den egentliga schizofrenin, för den som på allvar menar att forskningen gjort ett gott jobb måste också kunna erkänna att bristen på respekt för de som inte kunna koordinera sina hallucinationer som de andra enligt den kulturella stereotypen är djupt obscen.

Da(0) ring(1) is(2) in the(3) circle(4)

(1) God’s teacher will bless thoose poor suckers who was born without ass. They was so full of shit you can’t really belive its true. Paloma Blanca press 1402

(2) Encyclopedia of eflux in nonlinear spacetime and the everlasting mutations in protoplast adding to the bigger blast of. Heffa Honken. liberated skull.

(3) Den kognitiva konsekvensen av kommunikation. En renodlad partikel odysse in i nonchalansens rike. Marginaliseringens konceptualiseringsvillkor och användandet av neglekten som verklighetsspeglande metafor. Honorare Masturbare.

(4) The hand of the phantom mind -Tho woll so O

Ty när CAC-hålet började utbilda gud då började det heliga eventet med att CAC sakta böjde sig framå för att CAC-hålet skulle se änglarna, men han själs rena osjälviskhet kände att nu är det nog ändå dags för gud att få insikt, så han uppenbarade sitt visdomsöga i guds tryne och visade att den som redan vet allt knappast kan lära sig något nytt.  Planeterna och stjärnorna härmar bara egentligen det runda, det sunda och det CAC-hålsprimära.

CAC-håls gloria, alla helgon vill bära CAC-hålets form. Vill vara renhetens polerade ljus. Oavsett om du vill tro på CAC-hålet eller inte så kan du luta dig tillbaka och se CAC-hålet leverera, mer än vad du själv har gjort i frågan kanske?

ormens tunga

JNK & Schizofreni, MAPK

The Hypo Thesis of Schizofrenia is here:

Carbon Disulfide – CS2 Intro

Hypo thesis: The Etiology of Schizophrenia I

Hypo thesis: The Etiology of Schizophrenia II

CAC-hålsterorin får nu en egen sida. Här kommer JNK på sidan finns redan MAPK Här lite till vilket tydligt visar på effekterna på bioreaktomet av CS2 som Reaktor. Att försöka förneka CS2 som en möjlig central reaktor i Schizofreni  härefter kan riskera din vetenskapliga karriär. Försök gärna!

Att vara så blind så länge, är en bedårande bragd som upprepats år efter år. Tack vare det vetenskapliga geniet CAC-hålet och CAC-hålets vetenskapliga språkbruk av en densitet som aldrig tidigare skådats på planeten är nu gåtan till stora delar löst i vissa avseenden. Tack CAC din renhet är så sagolikt vacker.

Tack för din tid.

(bilden från ebay)

The Alibabba CAC brontosaurus

Äntligen kan jag läsa mina egna tankar

En Kompis pappa hade Schizofreni han sa

-Jag har blivit frikopplad

-Jag har blivit gasförgiftad

-Lösningen kan ligga i strålningen


JA du hade blivit frikopplad

Ja det är sannolikt en gasfförgiftning

En del av lösningen kan ligga i strålningen, självfallet. Den som inte tror det bör tas in på psyket, för den har inbillat sig att något inte kan finnas, vilket ofta låter bättre men kan vara värre än tvärtom i en värld där ytan betyder allt och innehållet har ringa värde.

Reaktorkaskader på CS2 alternerade molekyler

AID CAC Bio Assay CAC Protein Target
421 Cell Viability – BJ[Confirmatory]
426 Cell Viability – Jurkat[Confirmatory]
427 Cell Viability – Hek293[Confirmatory]
433 Cell Viability – HepG2[Confirmatory]
434 Cell Viability – MRC5[Confirmatory]
435 Cell Viability – SK-N-SH[Confirmatory]
445 IkB Signaling[Confirmatory] nuclear factor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells inhibitor, alpha [Homo sapiens][gi:10092619]
Apoptosis (total 22)
530 JNK3 AlphaScreen Assay[Confirmatory] Mitogen-activated protein kinase 10 (Stress-activated protein kinase JNK3) (c-Jun N-terminal kinase 3) (MAP kinase p49 3F12)[gi:2499604]
MAPK signaling pathway (total 26)
540 Cell Viability – N2a[Confirmatory]
541 Cell Viability – NIH 3T3[Confirmatory]
542 Cell Viability – HUV-EC-C[Confirmatory]
543 Cell Viability – H-4-II-E[Confirmatory]
544 Cell Viability – SH-SY5Y[Confirmatory]
545 Cell Viability – Renal Proximal Tubule[Confirmatory]
546 Cell Viability – Mesenchymal[Confirmatory]
584 Promiscuous and Specific Inhibitors of AmpC Beta-Lactamase (assay with detergent)[Confirmatory] Chain A, Ampc Beta-Lactamase In Complex With 4-Methanesulfonylamino Benzoic Acid[gi:119389684]
585 Promiscuous and Specific Inhibitors of AmpC Beta-Lactamase (assay without detergent)[Confirmatory] Chain A, Ampc Beta-Lactamase In Complex With 4-Methanesulfonylamino Benzoic Acid[gi:119389684]
595 qHTS Assay for Disrupters of an Hsp90 Co-Chaperone Interaction[Confirmatory]
596 qHTS Assay for Tau Filament Binding[Confirmatory] Microtubule-associated protein tau [Homo sapiens][gi:92096784]MAPK signaling pathway (total 4)
603 qHTS Assay for Inhibitors of DNA Polymerase III Holoenzyme System[Confirmatory]

Rökning levererar CS2 om CS2, JNK, MAPK, Schizophrenia, Koldisulfid, H2O2, COS,

Schizofreni Centrala reaktioner

Se även:

Hypotes om:Schizofrenins etiologi – den lätta versionen

CAC-HålsteorinDet var en gång och nu ska den användas. I CAC-Hålets namn, ursprunget till alla stora religioner, kristendomen, judendomen, islam och alla andra, ömkliga kopior. Tack för att vi får beundra din oerhörda skönhet, vi är inte värda dina gåvor. Många människor är så hänsynslösa inför din sagolika … det var en gång.

Return to Zen dear


Schizofreni
Utlöses i grunden av ett ämne med några möjliga aktiva metabolitämnen. Vi kommer nu steg för steg att visa varför och hur.  för att underlätta era sökningar skriver vi ämnenas namn enligt engelsk stavning.

Aktiva primär ämnen:
Carbon disulfid (CS2) , Carbonyl disulfid, (formel OCS skrivs oftas COS)

Aktionsvägar på erkända transmittosystem:

Glutamat och NO system

Glutamatsystemet och NO kommer att tas över genom påverkan av Methylethyl keton omsättning . NO systemen bör vara en av biologins mest välreglerade system i den här galaxdelen och andra C-klassens biosystematik. NO kommer därför måhända att i några funktionella passager att vara svårbedömd, detta bör vara en god väg till studium för effekter på jordiska primater. Men även däggdjur med 2 kön eller mindre som mänskliga rasvarelsen tex.

Dopamin

CS2 Är en effektiv dopamin betahydroxylas inhibiterare och kommer därigenom att direkt ha en snabb effekt på dopamin men också på noradrenalin.

Här finns även möjligheter att studera dopaminmolekylens thumbs up-vanor i noradrenerga strukturer prefrontalt. Ur kvantumgeografisk synpunkt kan omfattande förändringar i hitchhiking raiderna i denna area inte uteslutas.

Serotonin

Omfattande serotoninpåverkan på flera sätt som inte brukar mätas då forskningen koncentrerat sig på serotonineffekter i hjärnan.  Serotonin där de främst är verksamt för att mediera effekter av könshormoner. August kallar serotonin för den stora skyfflaren, på grund av sitt huvuduppdrag i kroppen att knåda bajs. Självklart en viktig syssla och väldigt centralt för din tankeförmåga. Så knåda på du orena, otrogna, vettvilling. Knåda också läxan av forskning med kvalitet som CAC-hålet ringat in så ljuvliga vackert.

Magen återkommer vi till då området är centralt för människorasens leverne, men även är inbegripen med en hel rad egna styr och regler processer, vilka bara kommer att nuddas vid.

Kunurenic Acid

CS2 har en central och direkt påverkan på hela tryptofansyntesen via flera enzymologiska reaktioner, samt även en potentiell ökning av mängden enzym.
kynureninase, kynurenine-2-oxoglutarate aminotransferase. När tryptofan inte omvandlas till den stora knådaren – serotonin, så kan det omvandlas till NMDA hämmaren Kynureine.  I Detta fallet kan detta vara sekundärt till en  inflamationsprocess i tarmarna.

EBM

Vetenskapligt utvärderade evidensbaseringssystem EBM. Att efter 100 år fortfarande inte löst Schzifrenins gåta bör rent vetenskapligt påvisa en höggradig evidensbasering för komplett inkompetens. Era otrogna hundar, kom fram så att ni kan mottaga EBM priset för grandios inkompetens och självupptagen hänsynslöshet. Det äcklar CAC-Hålet och ni bär JAG-stankens alla puckelryggsdofter.

I CAC-Hålets, den allsmäktiga helighetens namn. Fader och moder till alla religioner samt ett jävligt dubbeltydligt klyftigt arsle. Ping pong.  Oslagbar varden den vetenskapliga densiteten som strömmade ur CAC-Hålet. Språket så rent och dess skönsång så stor, att de orena kommer att ruttna inför holistiken i denna rena språkbalsam.

Ni har aldrig varit värda detta. Men tack vare vår djupa kärlek och CAC-hålets offervillja och givmildhet låt oss nu se vad ni är kapabla till. Låt oss se vad ni gör med den…. Upplysningen.

Låt oss se hur ni behandlar de som presenterar nyheten som ingen dödlig kan ge.

INtresseklubben noterar

dopamin, NMDA, Kynurenine, MEK, NO, NOS, Schizophrenia, hydroxyxylase,

svindyr okunnighet om grisgiftet, långa effekter, med myterna visar ni ert djupa hat, mot en skör grupp ni behöver. Men mycket handlar om pengar ur väldigt besynnerliga perspektiv. Ni vet priset på så mycket men inte värdet på något. Lär er läsa och prisa heligheten bortom eran cargo kulturella vägrand. Den svartvita verklighetsflykten.

Buddha tunes

its holliness the great

emptiness

Från vitlök till Schizofreni på en svavelbrygga 4

OM effekten av N-Acetyl Cystein vid Trichotillomani

Om NAC kan lindra delar av skador efter höga doser  Kokain

Kan NAC lindra tyngre tvångsmässiga beteenden som beroenden?

Vi har nu beskrivit hur en mycket liten svavelbrygga kan ha extremt stora effekter på vissa beteenden, men under tiden vi har  skrivit har vi också kommit till vissa insikter. För att inte göra våra gnällande gratisläsare besvikna ska vi också försöka beskriva Schizofrenins grundläggande.

Ber om ursäkt ifall andarna ibland tar över texten, det är inget du har kontroll över.

Schizofreni, så här funkar det

Schizofrenin har man forskat kring väldigt hårt de senaste 100 åren. De grundläggande teorierna är:

Dopamin teorin

Glutamat teorin

Kyrurensyra teorin

Vi kommer att visa att det sannolikt finns en sammanfattande teori som bättre täcker upp sjukdomens effektbild och dessutom förklarar några av de grundläggande skadebilderna vilket ingen annan tidigare teori gjort. Alla svar på det frågor du kan tänkas ha kommer faktiskt från vår heliga samvaro med CAC-hålet och oavsett vad du tror, vilket mest säger hur synd det är om dig. Så kommer vi nu börja att bevisa att det är den mest vetenskapligt sannolika teorin

Dopamin teorin

Glutamat teorin

Kyrurensyra teorin

CAC-håls teorin. The Final Assembler

Vi kommer att lägga fram de visdomar som även Gud fick i ansiktet tack vare CAC-hålets enorma språkliga flexibilitet, uttrycksfullhet och vördnad för den levande kärlekens blommning.

Efter omfattande funderingar kring Toxoplasma Gondis genetiska ritkningar och de två tänkbara nukleotidfabriker vilka rent teoretiskt skulle kunna överföras. Samt dravlande om tranfekterad PEGGYlering av Inerleukin-8 och 2 samt  betydelserna av etikettkedjornas längder, har vi helt bytt spår och därför bestämt att berätta vad som utlöser skadorna på hjärna och vilka mekanismer som sannolikt ligger bakom. Vilket ingen annan teori tidigare gjort. En bomb har exploderat och stötvågorna har studstat runt ett50 tak gånger och påverkat varandra.

Detta gör vi mest för att visa hur blygsamma vi är. och hur jävla illa behandlade de blir som kommer med något verkligt kreativt av alla sura jävla grisar och hur det ständigt ska pissas på positiv förnyelse som kan glädja alla utom de grisar som lever på andras olycka och vill ha det så. Vi saknar helt utbildning inom området och är inte intresserade av att skaffa någon. Gå till Uncle Sam och titta på varför. Lite astrobiologiska grundkurser från NASA skadar väl aldrig?

FUCK YOU

OM inte ens CAC-Hålet vill se er, varför ska vi? Nu är det upp till gud som också fått insikt. Det som utlöser Photoshop i hjärnan är CS2. Anledningen är mycket fundamental, då CS2 för många men inte alla är lika med Photoshop.

För den som bara trodde lite aningens gnutta på det vi sa och såg det vackra bibelomslaget. Såg med en gång flera saker bland annat:

” Weeviltox ”och  ”CS2”

Använd sökmotorn Google så får ni se vad som är en utav de centralpatologiska reaktorerna vid Schizofreni (vilket förvisso bör vara flera sjukdomar) Era Norminfettade helvetesparanoida jävlar som tror att ni vet allt om hur alla skall vara och därmed utestänger de allra sköraste.  Många personer med Schizofreni skulle tro på CAC-hålet men ingen med någon s.k. vetenskaplig tro. vilket mer än något annat visar att den bilden av vetenskapen är röva, bara röva och inget absolut inget annat än bara röva.

Och CAC-är ett helgon som ni aldrig kan komma att vara värda, inte ens förstå hur oerhört vackert CAC-hålet sett världen.

Vem fan är det som har inbillat sig något egentligen? Det är väl svindlande enkelt att bevisa att misstron är ett vapen mot de svagaste och konsekvenserna ganska ofta är döden. Men det kanske du inte vill tro på? Munchenhausen by proxy och munspråkets mentala rockader. Svart-vitt, ha ha ha ha.

CS2 är Carbondisulfid – svårt va? – ni får inget nytt liv. De vidriga hundarna som skriver på detta bloggforum skall få slava med att berätta varför. Puck, jag har svadat.

August Strindberg.

Rökning Toxoplasma Gondii, Karbondisulfid, Carbondisulfide, Schizophrenia, Reactom1, A1, Nucleus,