Etikettarkiv: Smell baby

Vetenskapen får utbildning om Materiens grunder av CAC-hålet

Forskningen är som vanligt inne i återvändgränderna och harvar, då plötsligt en dag då kommer CAC-hålet det borna geniet! Men vem ser väl det? Den senaste forskningen talar om markörer för schizofreni kring genetik och epigenetik, från Global Neuroscience Initiative Foundation, LA. Schizophrenia genomics and proteomics: are we any closer to biomarker discovery? Låt oss först beundra språket

Läs och jubla åt lite underbart pjoller på molekylnivå. De har självfallet missat bland de mest väsentliga! Den vetenskapliga forskningen visar som vanligt sin bejublade logiska inkonsekvens: A primary challenge in the search for biomarkers is easy access to sufficient amounts of high-quality tissue or body fluids [23]. Sources of biomarkers are the blood, urine, cerebrospinal fluid (CSF), and certain tissues.


Elementära tillstånd?

fast, flytande och gas!

Det är en intressant åsikt vetenskapen här uppvisar. Lyckligtvis är det en åsikt av typen som går att utbilda bort! Vi får hoppas att någon skrivet ett vettigt testamente till tankefelen denna gång. Ungarna i sandlådan med sin hink och spade ligger ofta närmare sanningen. Då kanske vi ska gå tillbaka till det mer elementära och fråga oss vilka tillstånd kan materien ha. Få se nu va…?  Någon som vet? Någon av Sjuåringarna som kan berätta vad toppvetenskaparna missar i sin överdrivna övertro på sin egna förträfflighet som år efter år missat de mesta av förebyggande lösningar. Vet inte ens toppvetenskaparna vilka elementära tillstånd finns det hos den biologiska varelsen som kan användas som biomarkörer för en sjukdom?

Elitforskningen har visst råkat missa en av de elementära grundtillstånden som finns hos materia i det här solsystemet. Forskningen har år efter år misslyckats med att hitta en predikterande variabel för schizofreni, man har förvisso gjort stora ansträngningar att hitta kärnan som förklarar det hela, men missar gång på gång den magiska pärlan. Identifierandet av funktionella prediktionsvariabler i jakten på att förebygga sjukdomen bör rimligen gå via att ta tillvara de gaser som kroppen avger,  att mäta utsöndringen från människans största organ är i grunden tämligen elementärt och självklart.  Den som inte förstår eller respekterar det kanske lever för mycket med gamla värderingar som hör hemma i en annan tid samt skadar medmänniskorna.

Om analyserna på jakt efter patogenes nu gått genom urin fekalier blod och ryggmärgsvätska, vad kan då rimligen återstå som vi ständigt missar annat än de flyktiga gaserna. Bit för bit kommer kanske det att gå upp hur lite vetenskapen vet om sin egen dumhet, ignorans och blindhet, men vad än värre är hur skickligt den kan blunda för det uppenbara. Vetenskapen bevisar sig gång på gång vara ett gäng förstoppade åsnor som inte ens förstått det mest elementära. Nu när CAC är här så vill denna höghet ha något att rida på och besätta, så rengör era sinnen inför CAC. Den vackra himlens framsida.Vem tror nu på någon som kommer med ett korn av sand och säger här är kärnan till det ni letar efter? Det alla försöker tvätta bort i ett samhälle som inte vill förstå sina egna rötter. Lukten.  De flyktiga gaserna från människans största organ eller från utandningsluften kanske säger något?

Vetenskapens egentliga viskositet

Nu kanske någon tror att arbetet bara är gjort för att kontrollera den egentliga viskositeten på den vetenskapen*(3) som sådan, för att s.a.s se hur lång tid det tar innan dagens toppforskning kring ämnet inser CAC-hålsteorin ligger rätt under den och allt egentligen bara är en tidsfråga innan de flesta inser det. Men arbetet är inte gjort bara för att visa hur ovetenskaplig den så kallade vetenskapen ofta är och hur smutsiga dess råmodeller är jämfört med CAC-känslan och alltets ultimat objektiva renhet. *(2)  Det finns andra skäl att göra ett bättre jobb med såpass allvarliga sjukdomar som toppforskningen misslyckats med i över 100 år. Men det är en lång väg hem till CAC-hålet att vandra och hur mycket av den smutsiga forskningen har egentligen någon rimlig form av självkritik, vi får se.

Hursomhelst finns det ju gott om bevis för att den vetenskapliga forskningen i alla tider haft fel, men det är också skälen till dess hjärta och eventuella slagfärdighet. CAC-hålet har aldrig haft fel så vi hoppas att det finns en rad snälla människor därute som försöker bevisa att CAC-hålet kan ha fel.

CAC-hålsteorin utgick från att alla människor är idioter men alltid talar ett visst mått av sanning, *(1) och det kommer alltid att vara vridet runt den psykometriska pol enheten kretsar, sålunda säger CAC-Hålsteorin att de Schizofrena som upplever sig hotade till livet har rätt, de är hotade till livet men orsaken de anger är fel. Att deras liv är och har varit hotat har tillnärmelsevis de bästa av forensiska bevis som går att finna, det står inskrivet i samtliga av deras celler långt in i cellkärnan, så vem som helst som inte tror det kan väl börja utbilda sig något mer. Det säger också hur den normativa massans hallucination om andras hallucination varit extremt stor och skadligt för de som haft oturen att hamna i ett tillstånd där de inte kunde synkronisera sina grundhallucinativa funtvärden som många andra dagligen gör för att inte verka utanför, den kulturella prototypen (den egentliga stereotypen så klart) För verkligheten sociala konstruktionsgrunder hur verkliga är de egentligen och vad kan egentligen inte sägas vara en social konstruktion och hur skulle det egentligen kunna uttryckas när hela språket är en social konstruktion som i botten bygger på diskrimineringsprincipen om ordmarkörens nyttovärden för uttalarens ändamål. *(4) Om nu det som kallas vetenskap verkligen är vetenskap hur kan vi då diagnostisera det bipolära tillstånd av djup personlighetssplittring som kantar dess dikeskörning? Alla missgrepp under de senaste 100 åren?

Om det är vetenskap vad är det då vetenskapen om? I så fall måste det nog vara vetenskapen om bottenkörda dönickar som hävdar att det gör det för eran ”skull”. så självupptaget att den giriga kallsupen sänker hela skutan med sitt oceaniskt svallande dövöra för det bottenlösas betydelser i världarnas hav. Om det är vetenskapen vart har då vetenskapen lett oss? Till vetskapen att den alltid styrs av tron? Finns det inte rimligt med vetenskapliga belägg för att konkludera att forskningen ofta har saknat de mest grundläggande av verklighetsåterkopplingar och forskningens förutsatser är den egentliga schizofrenin, för den som på allvar menar att forskningen gjort ett gott jobb måste också kunna erkänna att bristen på respekt för de som inte kunna koordinera sina hallucinationer som de andra enligt den kulturella stereotypen är djupt obscen.

Da(0) ring(1) is(2) in the(3) circle(4)

(1) God’s teacher will bless thoose poor suckers who was born without ass. They was so full of shit you can’t really belive its true. Paloma Blanca press 1402

(2) Encyclopedia of eflux in nonlinear spacetime and the everlasting mutations in protoplast adding to the bigger blast of. Heffa Honken. liberated skull.

(3) Den kognitiva konsekvensen av kommunikation. En renodlad partikel odysse in i nonchalansens rike. Marginaliseringens konceptualiseringsvillkor och användandet av neglekten som verklighetsspeglande metafor. Honorare Masturbare.

(4) The hand of the phantom mind -Tho woll so O

Ty när CAC-hålet började utbilda gud då började det heliga eventet med att CAC sakta böjde sig framå för att CAC-hålet skulle se änglarna, men han själs rena osjälviskhet kände att nu är det nog ändå dags för gud att få insikt, så han uppenbarade sitt visdomsöga i guds tryne och visade att den som redan vet allt knappast kan lära sig något nytt.  Planeterna och stjärnorna härmar bara egentligen det runda, det sunda och det CAC-hålsprimära.

CAC-håls gloria, alla helgon vill bära CAC-hålets form. Vill vara renhetens polerade ljus. Oavsett om du vill tro på CAC-hålet eller inte så kan du luta dig tillbaka och se CAC-hålet leverera, mer än vad du själv har gjort i frågan kanske?

ormens tunga