Etikettarkiv: Ovetenskapligheter

Skadeglad Slaktbantning – Bajonettmetoden

Underhållande nöjesslakt som får dig att gå ned i vikt genom kunskap, beskåda lustmordet på Livsmedelsverkets experter och ta nytta av kunskapen.

När AB aningslöst som många bokstavförsäljare skriver om att ”hjärtat mår bra av lite fett”, tänkte de nog inte på den ypperligt slagfärdiga mangling livsmedelsverkets egna kostråd fått. En liten härligt trind fatalgenomklappning har sorgesamt nog drabbat Livsmedelsverkets egna faktasammanställningar som var tänkt att backa upp påståendet.

Bajonett-Moussaka

Ett gäng läkare docenter och professorer har gjort bajonettmoussaka av det underlag livmedelsverket tänkt saluföra sina sanningar på innan de skulle pressas på medborgarna i detta kungarike. Men  ack så de bedrog sig, först konstaterar den yterst kunniga gruppen att livsmedelsverkets egna experter tagit med vissa data antagligen för att de inte förstod dem. LÄS NJUT OCH GÅ NED I VIKT genom kunskapen du får i budskapen.

”I många studier saknas en redovisning av och korrektion för intag av transfett, som bevisligen både höjer kolesterolet och har många hälsovådliga effekter. Några få pekar på att mättat fett är hälsosamt. Troligen har de medtagits därför att Livsmedelsverkets ”experter” inte förstått innebörden av deras resultat.”

Sedan går gruppen vidare och på punkt efter punkt slår de hål på livsmedelsverkets slutsatser och bokstavsbarn i ordets grannlaga mening. Nästan så att man börjar tycka synd om livsmedelsverket tills man läser om hur livmedelsverket också visar sin bedårande genialitet genom att totalt ignorera studier som talar emot deras slutsatser.

”En beprövad metod inom kolesterolforskning är att ignorera stu-dier som talar emot. Till exempel har man i metaanalyser av randomiserade, unifaktoriella koststudier lyckats få ett positivt resultat genom att utesluta studier med ökad dödlighet (20, 22) och inkludera multifaktoriella studier eller studier, som inte tillfredsställer de mest basala krav på vetenskap (22).”

Den välmeriterade och kunniga gruppen går sedan vidare och sammanfattar det statliga livsmedelsverkets lämlighet som författare av kostråd till medborgarna med orden:

”Allmänheten bör upplysas om att varningarna mot det mättade fettet saknar all trovärdighet. Det är dags för ansvariga makthavare att besluta om att Livsmedelsverket omedelbart bör upphöra med att ge kostråd till allmänheten och överlåta frågan till folk med klinisk erfarenhet och adekvat vetenskaplig utbildning.”

efter den något gastkramande ömhetsbetygelsen mot Livsmedelsverkets egna experter har vi funderat på att skicka lite U-hjälpsbetingade medkänsla för deras slaktade bokstavsbarn och ordagranna mening. Alternativt att vi uppkallar en rätt efter dem, någon har föreslagit den poetiska tituleringen ”Bajonett-Moussaka” som beteckning för deras intellektuellt smöriga matnyttigheter. Se flera som lyckats gå ned i vikt AB Nu kan du till och med mäta ditt blodsocker via nintendospelet. En god början är att skippa läsken och idka samlag.

Även som tidningen?

Ska vi ge ut en tidningen som får heta Bajonett-Moussakan?  komma ut en gång per år för att visa hur de sedvanliga journalistiska bokstavsbarnen skiter ned sig i vanlig ordning. Tidningen kan liksom livsmedelsverkets egna kostråd tjäna som fulvärdigt funktionella redskap när man hanterar dem såsom en buttplug.

Här kan du då få se succéer som USAMA DIETEN viktras 10 kilo i veckan eller den något mer seriösare Smöra för tvära bantare – utan butter min.

Återstår att se om någon ursprungsreligion som tex Heffatubbas Honken gör en egen böneakt av det hela och har stödsex för byråkratin så att vi får slut på de intelektuella tidelagen. Hur länge höll de på egentligen? Hur många ljög de för hur länge?

Personer Med ADD och ADHD äter ofta förvisso mediciner som andra använt för att gå ned i vikt ändå väger de ofta mer än andra. En paradox eller ett faktum som visar på några grundläggande skillnader, vad tror du?

fett, kolesterol, Livsmedelsverket, diet, kolesterol, ovetenskapligheter, Knarkar Delfiner?

Slut på Anna Wahlgrens farliga metodik?

Tveksamma metoder säger experterna

Gång på gång har Anna Wahlgren ifrågasatts för sina tveksamma råd och sitt samröre med organisationer som startats upp av företaget scientologi. Barns hjärnor är väldigt känsliga för skakningar och det kan snabbt uppstå massiva inre skallblödningar.

Rent vetenskapligt vet man idag ganska säkert att en del av de metoder Anna Wahlgren rekommenderar leder till en ökad dödlighet, det gäller bland annat hennes rekommendation att barn ska sova på magen. En del anser att hennes metoder är rena barnmisshandeln.

Barnhälsovårdsöverläkaren i Skåne varnar sina kollegor för Wahlgrens metoder.

– Det är fruktansvärda råd. Risken är att barnet skadar sig rent fysiskt, säger hon…

barnläkaren och författaren Lars H Gustafsson som varnade för att metoderna kunde ge barnen skador, bland annat liknande dem som uppstår vid Shaken Baby Syndrome.

– Det ligger väldigt nära barnmisshandel. Det är i vilket fall en allvarlig kränkning av barnet, sa Lars H Gustafsson.

– De får hålla på och tjafsa bäst de vill, var Anna Wahlgrens enda kommentar till kritiken.

SVT och den omdebatterade metoden att hantera spädbarn.

Anna Wahlgrens metoder liknas således vid ”Shaken baby syndrome”, vilket är en extremt allvarlig kritik, då det är en mycket allvarligt symptom och den näst vanligaste dödsorsaken för personer i den åldern, kan ge blindhet, funktionshinder epilepsi med mera. När en barnläkaren säger att metoden kan ge dödshotande skador så gör det nog inte så för skojs skull. Utan tvärtom för att de ägnat sina liv åt att ge barnen en bättre hälsa och därför knappast tänker vara delaktiga i att sådana ohälsosamma råd fortsätts att spridas stick i stäv med vad som kan anses vara hälsosamt för barnen. Likaså har hon fått skarp kritik för sina märkliga påståenden om ADHD.

Föräldrar rasar nu mot Anna Wahlgrens metoder och varför skulle de egentligen inte göra det?

Några röster om marmeladen i barns hjärnor

AB skriver om kampen mellan barnet och föräldrarna och rimligheterna i att låta den ena eller andra metoden vinna. Expressen skriver det mer rakt ut: Låt inte Charlataner uppfostra ditt barn, en artikel som tar upp det där djupt ambivalenta med att vi alla vill ha de bästa råden men vi inte riktigt vem som är kapabel att ge dem, se nedan.

Det får inte förekomma kroppskontakt mellan föräldern och barnet oavsett hur mycket barnet gråter och skriker. Vi provade metoden i mer än en vecka. Det är en tid som vi ångrar i dag. Efter att ha provat länge insåg vi att metoden inte gav någon effekt på vår son. Tvärtom upplevde vi metoden omänsklig. När vår son till slut somnade så var han genomsvettig, med tårar i hela ansiktet och snor lite överallt. Själva var vi nästan lika utmattade och förstörda.

I allt om barn varnar Sveriges barnläkare för Anna Wahlgrens metoder, samtliga kollegor runt om i landet är nu också varnade för att metoderna förekommer. På en del forum undrar man om Anna Wahlgren är Scientolog med tanke på de nära relationerna med en organisation som startats upp utav scientologer. VOF – vetenskap och forskning. Svt’s kommentarer kan du se i videoinslaget här ovan (ligger kvar några månader efter sändning) här står mer att läsa kring samma inslag och de metoder som Anna Wahlgren rekommenderar vilka anges som ”direkt livsfarliga” för det är nu Anna Wahlgren hursomhelst anmäld till barnombudsmannen.

Bloggen orsakverkan resonerar kring vems ärenden Anna Wahlgren  egentligen går med sina dödsmetoder. Newsmill gör samma sak. Psykiatrikern – En annan blogg noterar lite blygsamt att Anna Wahlgrens eget forum verka ha en mycket strikt censur mot de som råkar ha fräckheten att säga emot. För den som vill fördjupa sig i Shaken baby syndrome rekommenderas New Scientist jan 31 2009  där Sue Armstrong, barnpatolog utbildad vid GOSH beskriver lite mera om syndromet och hur speciellt det också är att skära i hjärnorna på barn som misshandlats till döds. Här nedan med silikonhandskar precis utanför dagens arbetsuppgifter vilket är barnen som ligger bakom henne i bårhusets dragspelslårar.

Kanske dags att redefiniera den egentliga missbrukaren?

Intressant att en person som påstås vara väldigt kritisk till ADHD och ADD medicinering  samtidigt uppmuntrar något som kvalificerade bedömare anser kunna ge Shaken Baby Syndrome, speciellt då Shaken Baby Syndrom. För man ställa frågan om  de hjälplösa och fredlösa samma sak?

Shaken baby syndrome – SBS (Wikipedia) är en sjukdomsbild om är kännetecknande för sådana fall av barnmisshandel där spädbarnet skakats så kraftigt att hjärnan tagit skada. Små barns huvuden är förhållandevis tunga och stora och nackmusklerna är inte färdigutvecklade.

Det drabbar mellan 1200 och 1600 barn varje år i USA [1]. Omkring 25 %-30 % av offren dör av skadorna. Det är den näst vanligaste dödsorsaken för personer i den åldern. De som överlever kan drabbas av motoriska funktionshinder, utvecklingsstörning, epilepsi, blindhet eller får beteendestörningar.

De flesta drabbade är yngre än 6 månader och sällan över ett år. Shaken Baby Syndrome drabbar spädbarn ur alla samhällsklasser och kulturer. I det flesta fallen är det barnets far eller styvfar som skakar barnet, men det förekommer även att mödrar gör detta.

BBC Panorama på Youtube om Shaken baby syndrome. AB, [2],  Intressant

Blåst på 30 Miljarder


De stora bedrägerierna går ofta omärkta eller kläs i en vackrare mantel men att ta 30 miljarder direkt från de svagastes kassa det är precis vad en del bolag gjorde alldeles nyss, men det är bara de bedrägligheter som uppkommit genom att förhindra konkurrens på marknaden som finns i det beloppet, sammantaget är ju självfallet blodförlusten extremt mycket högre för folkhälsan.

Vilka är då tjuvarna?
Ja inte står det tjuv i pannan på dem. Det har aldrig varit ett lönsamt tecken att framstå som tjuv, självfallet är man alltid extremt mån om att framstå som något rakt motsatt vilket alla i branchen är mycket välmedvetna om och som direkt speglar resultaten. Därför vill de alltid verka styrda av vetenskapen när det i själva verket är tvärtom de försöker styra vetenskapen eller rättare sagt hur de vetenskapliga resultaten skall uppfattas och i vilket ljus deras kassako kommer att se bäst ut. Tjuvarna från folkhälsan är i detta fallet inga mindre än läkemedelsbolagen och deras välkända metoder att till varje pris hova in så mycket pengar som möjligt.


Vem påstår att de tagit 30 Miljarder då?
-Jag påstår det! Jag säger att det dessutom bara är toppen av ett isberg och att den som kan ta pengar och medel på detta vis, helt saknar en egentlig moral och förståelse för sitt egna uppdrag, vilket är den tydligaste indikationen av alla att det behövs en genomgripande reglering av hur läkemedelsbolagen ska kunna få agera och distinkta förbud mot att mörklägga vetenskapliga resultat som inte talar till deras preparats fördel eller till den tes de för tillfället är intresserade av att marknadsföra. Men inte bara det krävs självfallet behövs det böter i betydande grad för att få stopp på denna kohandel med människors hälsa. Vårdbudgeten är begränsad och den som tar därur tar givetvis från någon persons möjligheter att få en bra vård är inte det uppenbart för var och en av oss?

Ni får gärna skratta åt mig jag är dock inte helt ensam om att säga det jag gör, det finns faktiskt några till se här EU Kommisionen också.

Vad är mest lönsamt att framstå som vetenskaplig eller att vara det?
Vi kan också mycket tydligt se och belägga att strategierna från läkemedelsföretag inte gynnar en logisk förskrivning med vetenskaplig stöd. Tvärtom ser man i flera mätningar att bolagen manipulerar marknaden och därmed människorna bara för att öka på försäljningen och kränga sina egna kemikalier. Bra eller dåligt – tja vad tycker du själv?

Det är ju tur att vi vet att vården inte påverkas av sådana irrelevanta godtyckligheter som kapitalstarka bolags säljbegär, när det bara dör runt 3000 människor i Sverige varje år till direkt följd av felaktig vård, eller hur? Uppdrag granskning kunde tidigare påvisa om myglet med bland annat Zyprexa. Eller att det var mätbart i förskrivningsstatistiken när läkemedelskonsulenter (kemikaliekrängare) åkte runt bland läkarna och ”utbildade” dem i hur förträfflig deras ormgift var i brist på sakliga vetenskapliga fakta. Det är du som betalar.

Läkare som får information av läkemedelsproducenter förskriver mindre rationellt än de som inte får sådan information.

Kanske inte är det starkaste tecknet på evidensbaserad medicin som sett dagens ljus.
Uppdrag granskning om de uppenbara lögnerna från industrin. Allt annat än vetenskaplighet ser vi gång på gång, däremot är den vetenskapliga täckmanteln ytterst lönsam. Det kanske är dags att tydligare definiera vad som är vetenskap och skilja det från ett produktkrängarbegär som skadar folkhälsan?

Socialstyrelsens fd. generaldirektör säger:
-Jag tappar andan. Jag blir så upprörd. Vi har sett den här felaktiga läkemedelsbehandlingen i över trettio år. Vi har lagt ned massor med tid på utbildning och uppföljning. Ändå så händer det här, säger Barbro Westerholm, rikdagsledamot (fp), till Rapport.

Vetenskapen och Spockskrivaren

Det är i mina ögon en ganska stor skillnad mellan utbildning och mutbildning kanske dags att politikerna också ser det? Just behovet av att vara solidariska med läkemedelsbolagens roffabegär verkar ha gått lite väl långt i Sverige Se på USA: Zyprexa, Vioxx, eller hur det uppdagas att läkemedelsbolagen själva skrivit ”studierna” och sedan hyr en in läkare för att skriva på och ge det hela en vetenskaplig och legitim stämpel. Vetenskap? – ja definitivt, vetenskapen om att kränga vad som helst under en vetenskaplig täckmantel, det håller jag med om. Men ingen tror väl på allvar att 30 miljarder är det enda du och folkhälsan blivit blåst på?

Göran Hägglund och Maria Larsson är det så här vi ska ha det? Ska vi stilla titta på när EU rapporten presenteras av marknaden själv som väljer att se det hela ur ett betydligt mer eufemistiskt perspektiv. Kan den bilden som levereras stämma med allt vi redan vet? När SBU talar om forskning eller reklam sover politikerna då eller är det någon som inser allvaret? Läkemedelsbolagen själva går gärna ut och berättar hur bra det är för stadskassan och folkhälsan när man byter till just deras preparat, men hur kan man säga att vi har en frisk konkurrens och vilka konkurrerar egentligen med läkemedelsindustrin?

Sminkad själlöshet
Ursäkta att jag frågar mig själv sådär mitt ifrån ingenstans: Vem är den verkliga horan? Jag vet att man inte får ställa så snuskiga frågor, men får jag tänka dem då? Om ett könsumgänge är oetiskt att sälja vad är det då att bedra folkhälsan på pengar och möjligheter? Men det kanske man inte ens få ifrågasätta för då går väl översteprästerna cellsamt i taket? Ja menar att den som horat med folkhälsans möjligheter ska kunna ses för vad den är, den har inte bara sålt sin själ, utan även andras.

.

Vad säger du?

Kungabloggen om Astra Zenecas böter på 3,7 miljarder som betalas utan att knysta trotts att man inte anser sig ha gjort fel. Ett gott hjärta oss kannibaler emellan.

Bra Sophie! Men vaknar Socialstyrelsen?

BUP i Västerbotten klarar inte vårdgarantin
Det gamla totalitära SVT har lyckats upptäcka det helvete som stått så många till buds de senaste årtiondena vilket scoop? Andra kanske undrar varför det dröjde så länge och hur hårt man måste blunda för att inte lyckas se. Inslaget ovan handlar om bristerna inom BUP i Västerbotten.

SVT har hittat till Solna BUP!
Svt presenterar också Socialstyrelsens undersökning av BUP i Solna som vi tidigare refererade till – men inte med ett ord säger det gamla monopol-TV att barnen sannolikt är de som får bäst vård av alla i gruppen med problematik, inte med ett ord säger Socialstyrelsen något om det, eller varför de valt att inte kontrollera hela vårdkedjans kapacitet för samtliga åldersgrupper. Kanske är det bättre att blund och slippa veta sanningen.

Nästa inlägg tar upp från SVT: 2008-11-14 Kritik mot brister i adhd-behandling
AKTUELLT: Socialstyrelsen riktar skarp kritik mot barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) i Stockholm efter en granskning av hur barn med neuropsykiatriska problem, exempelvis adhd, bemöts och behandlas.

”Riskerar djupa sår i själen”-Det här är förödande.

Det här är allvarliga tillstånd i hjärnan hos det växande barnet, och blir de inte diagnostiserade när de är små riskerar de utanförskap, utstötthet, arbetslöshet och djupa sår i själen, säger skolöverläkare Sophie Ekman, som var den som vände sig till Socialstyrelsen för att få en granskning av BUP:s behandling. Vi tackar för de visdomsorden! Bra att omtanken om barnen styrs av hänsyn till deras genuina utvecklingskapacitet – vad i hela helvete annars? Flera måste nog tyvärr ställa sig upp och skrika till om hur dåligt det fungerar i själva verket.
Göran Häggund påstår sig vara upprörd, men vet då Göran om att just barnen troligen är de som får bäst vård av gruppen personer med ADHD? Eller är det ett bekvämt faktum att förneka nu när man äntligen låtsas upptäcka den vanvård som försiggått under alla dessa år för barnen. Vilken enorma överraskning va? Vem tar nu det konkreta ansvaret Göran? Har du någon konkret kapacitet att skapa politiska förändringar så kanske det är dags att visa den? Vad säger gud Göran Hägglund berätta för oss om det är hans avsikt att barn ska behöva lida… Eller vill du abortera dessa barns möjligheter och livskapacitet genom att skylla på landstingen?

I sanningens namn skulle det väl vara rimligt med en klinisk vetenskaplig utvärdering på varför det fungerar så dåligt och varför barnen behandlas så illa, eller vad säger du Göran? Finansutskottet kanske kan assistera med lite räkenskaper på extrakostnaderna för samhället när människorna inte får vård. Det finns ju några modeller att välja mellan eller hur.

Men vi har väl en bra vård i Sverige?
Nej så här är det! Vi har en djupt hycklande vårdkuliss med ”vårdgaranti” och allt annat utom en fungerande vård är det svårt att inse? Allt annat snack är bara ett hånfullt hycklande och en spott i ansiktet för den som aldrig fått någon adekvat vård, vafan annars kan det vara?

VIi kan i inslaget höra hur Joels mamma bemöts möts av den fullfjädrade hånfullhet allför många sett och fått så helvetes nog av: -Första tillfället vi träffade basteamet från BUP så träffade vi en läkare som tittade oss i ögonen och frågade om Joel inte bara var allmänt ouppfostrad, berättar Joels mamma.

Så skulle det kunna ha vara, tänk för en liten sekund om det faktiskt är så, att det är en ovetenskaplig läkarkår som agerar ouppfostrat mot en problematik de står inför bara för att den inte är anpassad efter deras dogmatiska världsbild och stämmer intuitivt med deras förutfattade meningar. Det finns en hel del fakta att läsa på för BUP personalen och många andra, varför så rädda? Vad hindrar er från att utbilda bort er okunskap om problematiken? Eller känns det bättre att vara taföra marionetter för det fortsatta blundadet?

Bättre psykiatri eller ingen alls?

DN skriver att det behövs fler kunniga inom psykiatrin, tja kanske det.

Effektivare vård kanske är bättre? Något som fungerar? Att slänga pengar till psykiatrin verkar gå i all oändlighet, men hur effektiv är egentligen psykiatrin med att ta tillvara på de medel de får?

Enligt en tidigare uppgift träffar en psykiatriker i genomsnitt 2 patienter per dag, vilket kanske inte låter så där effektivt i överkant. En kompis hörde sig lite för om det gick att bekräfta uppgifterna om antalet patienter per dag, inte ens socialstyrelsen verkar veta, så vad kan vi egentligen säga om psykiatrins effektivitet rent evidensmässigt?

Fortsättning följer….

Har många gånger frågat mig varför inte en neurolog i högre grad kan behandla neuropsykiatriska funktionshinder. Tycker generellt att de verkar bättre skaffade för uppgiften utan en massa psykodynamiskt lullande med irrelevanta pseudoevent. Har hört för många historier om dåliga psykiatriker för att tro att allt är svammel. Tror att en psykiatri med större verklighetsanknytning inte skulle skada patienterna…. Men det kanske blir för svårt för våra förstockade psykiatriker som heldre gör annat än träffar patienter och sådantdär.

Någon som har en bra statistik att bidra med när det gäller psykiatrins effektivitet och antal patienter per dag i genomsnitt? Mycket pengar verkar det tas ur en synnerligen begränsad kassa utan större kontroll på effektiviteten verkar en hel del tycka. Jag ser ingen större anleding att protestera mot en sådan slutsats, vilket inte hindrar att en del gör ett väldigt bra jobb.