Etikettarkiv: Flickor ADD

Hyperaktiv diskriminering av Flickor med ADD

Flickor och kvinnor med ADD har inte någon hyperaktivitet, eller rättare sagt ingen motorisk hyperaktivitet. Hyperaktiv är däremot diskrimineringen av flickor och kvinnor med ADD, en diagnos som lätt glöms bort och hamnar i skymundan, anledningarna är flera

1 Diagnosen är från början gjord för pojkar

2 Gamla mönster gör att en del tror att pojkars problem är medicinska medan flickors mer tenderar att bedömas som sociala.

3 Den som inte skriker finns inte. ADD har det emot sig att symptomen kanske märks lite senare än ADHD men då är ofta konsekvenserna värre för då har personen hunnit halka efter rejält eller redan etablerat ett fett utanförskap.

I Östergötland händer det dock något. Landstinget i Östergötland ska börja samarbeta med skolor för att försöka upptäcka problematiken tidigare. Vilket är bra och nödvändigt om de stora problemen ska kunna förebyggas effektivt. Egentligen handlar det bara om att en flertusenårig diskriminering ska brytas kanske går det lättare om man verkligen säger vad det handlar om? Svt Skriver: Nu har flickor börjat upptäckas och medicineras för ADHD i större utsträckning än tidigare, men fortfarande är det två till tre gånger fler pojkar som behandlas. Med den ökningstakten så kanske flickor och kvinnor får samma vård som andra år 3018 om inget oväntat inträffar och den fundamentala diskrimineringen är väl normalt och bra? Eh.

Maria Andersson åker land och rike runt och försöker ändra på den diskriminerande situationen. Från Sveriges Radio (går att lyssna till inslaget)

Samhället måste bli bättre på att upptäcka flickor med ADHD. Det menar föreläsaren Maria Andersson som fick sin diagnos först när hon var 28 år. Livet innan diagnosen präglades av ilska och drogmissbruk. – En flicka som är hyperaktiv kanske får stöd med det finns flickor som inte visar upp hyperaktivitet och de får sällan någon hjälp, säger Maria Andersson.

Det är bra att det händer något! Vi har allt för ofta sett på hur könet styr diagnostiserande och de gamla mönstren återupprepa sig, exakt hur länge till ska detta behöva ske?

Se Kajsa berätta om att diagnosen ADHD inte heller är speciellt lätt att få även om det är tämligen uppenbart. Vilket kanske än mer visar på hur svårt det är att upptäcka ADD för den som av hävd och gammal vana, är skicklig på att blunda inför en verklighet som bara har funnits några tusen år. Kanske räcker det, eller behövs det ytterligare några tusen år? Den som behöver hjälp bäst kanske inte alltid är den som skriker högst?
ADD thumbs,  ADD Symtom, Flickor ADD, Kvinnor ADD. Youtube ADD.

Stress & Flickor utan Utåtriktad hyperaktivitet

Stressar du så påskyndas telomerernas förkortning. Kanske en nyttig och intressant läxa för alla och en var i alla och en var av de celler som bygger er.  Men för mycket stress under tillväxten skapar mer sneda mentala skelett, kanske också en nyttig läxa för personerna som bygger samhället och samhället i det stora hela.

Flickor utan utåtriktad hyperaktivitet

En del unga flickor får inte den hjälp de behöver för att deras hyperaktivitet inte är utåtriktad. Den vänds inåt i stället, vilket på kort sikt kanske gör att den inte märks för den som är van att bara lyssna till de som skriker och slåss. Jag vill hävda att det finns ganska goda grunder att anta att hyperaktiviteten hos flickor och pojkar, kvinnor och män i grunden är ganska lika fast inte sällan vänds åt olika håll. När det inte vänds utåt så vänds den i stället inåt vilket gör att stressen inte levs ut – den levs in.

-Att leva ut sin stress.

Men detta gör också att allt du kommer att vara med om efter den tunga tidiga stressen kommer att uppfattas på ett annat sätt än tidigare, än innan. Ett före och ett efter.

Barberaren klipper hår – barbariet deras klipper livspotentialer

Cellernas innersta ristar ned stressen som organismen utsätts för mitt i den digitala grundplåten. Jagets ”dig” i tal och skrift. De är bara att digga läget eller vad tänker du egentligen? För hur påtagligt blir inte egentligen just detta för unga flickor som redan tidigt halkar efter i grundfärdigheterna men som plötsligt har en ryggsäck att bära, när hennes två sköraste delar är just kontinuerliga viljestyrda riktandet av uppmärksamheten och en låg stresstålighet. Här menas att det går en skiljelinje, då flickorna ofta för hjälp alldeles för sent och när den väl kommer så är den otillräckligt i ett läget som är fruktansvärt stressande hur man än vänder och vrider det så måste det i vissa lägen bli värre innan det kan bli bättre.

Därför och just därför ska detta läge förebyggas, det bör också kunna vara spårbart att unga flickor utan den yttre formen av hyperaktivitet också just på grund av denna fundamentala händelse kommer att drabbas av andra sjukdomar senare i livet som har sin egentliga rot i just detta. Med andra ord kan skolan inte bara ta barnens nyfikenhet på kunskapen och livet den kan även ta barnens livspotentialer. Det var bara precis just det den inte fick göra.

Skolan.

Detta gäller inte enbart flickor med ADD, men antagligen är unga flickor just den grupp som drabbas mest och hårdast av fenomenet eftersom deras hyperaktivitet vänds inåt och alltid kommer att vara svår att se för en värd blind och döv.

Med andra ord är det en grupp som drabbas mycket hårt i ett väldigt känsligt läge, då deras mentala skelett egentligen bara behöver ro för att växa får det i stället extra packning att bära. Den som väljer att inte förstå kan ta deras lass. Eller se på bilden av hur ett skelett som är tänkt att bära deras mentala kapaciteter livet ut nu börjar växa snett. Detta är deras enda skelett, detta är deras enda chans.

Det kommer surt efter

Och detta stod ristad i mitten av alla deras celler. Accelerated telomere shortening in response to life stress. Skolan. Skolan livet, kan det lära oss något. Vad kan den normativa indoktrineringscentralen ta till sitt fyrkantiga svängsdörrshjärta för egentliga lärdomar? Att skolans öppningar, in och utgångar egentligen bara är fyrkantiga och det enda som avviker från skolans fyrkantigheter är soppnedkasten för de är runda. Finns det några mer samband mellan ADD stress och att tidigt stressas av att inte kunna bemästra sin situation på egen hand?

Childhood trauma in borderline personality disorder.

Med tunga laster redan från början blir det mentala skelettet lättare snett och kanske i vadbenen något kortare. Hind limb instability.

Magnetic resonance imaging of hippocampal and amygdala volume in women with childhood abuse and borderline personalitydisorder (pdf) En möjlig och bra förklaring till att en del får en mindre bra chans från början att växa upp till ett drägligt liv som de själva kan styra och forma, men det finns antagligen flera förklaringar än den.

Vissa verkar trotts allt klara sig bra men de har fått förlita sig på den goda turen. Avslutningsvis handlar detta naturligtvis inte bara om unga flickor, men det är just de som verkar få minst hjälp trotts att det finns en hel del tecken på att hjälpen behövs som bäst hos den grupp som inte skriker eller slåss i första läget. Men vi alla måste kanske någon dag undra varför en del väljer ett liv i ett livslångt paincry.

Stress öken, Dödsförhårligande  Telomerer, , ADD symptom, Pedagogik, Sociallingvistik, Paincry, Låt dödsbegråtenheten  …. Den pedagogiska böjelsen för vem är den egentligen bra för? Tja det beror på vem du är.

Huvudsidan om flickors – kvinnors ADD

Plastålderspedagogikens yoga kanske inte har samma visdomsbakgrund som andra yogaformer och dessutom verkar den mer ihålig och suger hårdare. Men det är min personliga uppfattning.