Etikettarkiv: Telomerer

Stress & Flickor utan Utåtriktad hyperaktivitet

Stressar du så påskyndas telomerernas förkortning. Kanske en nyttig och intressant läxa för alla och en var i alla och en var av de celler som bygger er.  Men för mycket stress under tillväxten skapar mer sneda mentala skelett, kanske också en nyttig läxa för personerna som bygger samhället och samhället i det stora hela.

Flickor utan utåtriktad hyperaktivitet

En del unga flickor får inte den hjälp de behöver för att deras hyperaktivitet inte är utåtriktad. Den vänds inåt i stället, vilket på kort sikt kanske gör att den inte märks för den som är van att bara lyssna till de som skriker och slåss. Jag vill hävda att det finns ganska goda grunder att anta att hyperaktiviteten hos flickor och pojkar, kvinnor och män i grunden är ganska lika fast inte sällan vänds åt olika håll. När det inte vänds utåt så vänds den i stället inåt vilket gör att stressen inte levs ut – den levs in.

-Att leva ut sin stress.

Men detta gör också att allt du kommer att vara med om efter den tunga tidiga stressen kommer att uppfattas på ett annat sätt än tidigare, än innan. Ett före och ett efter.

Barberaren klipper hår – barbariet deras klipper livspotentialer

Cellernas innersta ristar ned stressen som organismen utsätts för mitt i den digitala grundplåten. Jagets ”dig” i tal och skrift. De är bara att digga läget eller vad tänker du egentligen? För hur påtagligt blir inte egentligen just detta för unga flickor som redan tidigt halkar efter i grundfärdigheterna men som plötsligt har en ryggsäck att bära, när hennes två sköraste delar är just kontinuerliga viljestyrda riktandet av uppmärksamheten och en låg stresstålighet. Här menas att det går en skiljelinje, då flickorna ofta för hjälp alldeles för sent och när den väl kommer så är den otillräckligt i ett läget som är fruktansvärt stressande hur man än vänder och vrider det så måste det i vissa lägen bli värre innan det kan bli bättre.

Därför och just därför ska detta läge förebyggas, det bör också kunna vara spårbart att unga flickor utan den yttre formen av hyperaktivitet också just på grund av denna fundamentala händelse kommer att drabbas av andra sjukdomar senare i livet som har sin egentliga rot i just detta. Med andra ord kan skolan inte bara ta barnens nyfikenhet på kunskapen och livet den kan även ta barnens livspotentialer. Det var bara precis just det den inte fick göra.

Skolan.

Detta gäller inte enbart flickor med ADD, men antagligen är unga flickor just den grupp som drabbas mest och hårdast av fenomenet eftersom deras hyperaktivitet vänds inåt och alltid kommer att vara svår att se för en värd blind och döv.

Med andra ord är det en grupp som drabbas mycket hårt i ett väldigt känsligt läge, då deras mentala skelett egentligen bara behöver ro för att växa får det i stället extra packning att bära. Den som väljer att inte förstå kan ta deras lass. Eller se på bilden av hur ett skelett som är tänkt att bära deras mentala kapaciteter livet ut nu börjar växa snett. Detta är deras enda skelett, detta är deras enda chans.

Det kommer surt efter

Och detta stod ristad i mitten av alla deras celler. Accelerated telomere shortening in response to life stress. Skolan. Skolan livet, kan det lära oss något. Vad kan den normativa indoktrineringscentralen ta till sitt fyrkantiga svängsdörrshjärta för egentliga lärdomar? Att skolans öppningar, in och utgångar egentligen bara är fyrkantiga och det enda som avviker från skolans fyrkantigheter är soppnedkasten för de är runda. Finns det några mer samband mellan ADD stress och att tidigt stressas av att inte kunna bemästra sin situation på egen hand?

Childhood trauma in borderline personality disorder.

Med tunga laster redan från början blir det mentala skelettet lättare snett och kanske i vadbenen något kortare. Hind limb instability.

Magnetic resonance imaging of hippocampal and amygdala volume in women with childhood abuse and borderline personalitydisorder (pdf) En möjlig och bra förklaring till att en del får en mindre bra chans från början att växa upp till ett drägligt liv som de själva kan styra och forma, men det finns antagligen flera förklaringar än den.

Vissa verkar trotts allt klara sig bra men de har fått förlita sig på den goda turen. Avslutningsvis handlar detta naturligtvis inte bara om unga flickor, men det är just de som verkar få minst hjälp trotts att det finns en hel del tecken på att hjälpen behövs som bäst hos den grupp som inte skriker eller slåss i första läget. Men vi alla måste kanske någon dag undra varför en del väljer ett liv i ett livslångt paincry.

Stress öken, Dödsförhårligande  Telomerer, , ADD symptom, Pedagogik, Sociallingvistik, Paincry, Låt dödsbegråtenheten  …. Den pedagogiska böjelsen för vem är den egentligen bra för? Tja det beror på vem du är.

Huvudsidan om flickors – kvinnors ADD

Plastålderspedagogikens yoga kanske inte har samma visdomsbakgrund som andra yogaformer och dessutom verkar den mer ihålig och suger hårdare. Men det är min personliga uppfattning.

Stress, Telomerer, Schizofreni och bipolär sjukdom

Ett av årets nobelpris gick till forskarna kring telomerer, det kanske många känner till. Men hur många känner egentligen till telomerernas relationer till mentala sjukdomar och stress och vad som händer när stressen verkligen ”kryper under skinnet” hur lång kan egentligen stressen  komma egentligen?

-Hur långt som helst!

Stressen kan märkbart förkorta telomeren, dvs  märkbart påverka hur många gånger dina cell kommer att kunna dela sig. När det inte finns några telomerer kvar så slutar den cellcykeln med att cellen avlivar sig själv, eller apoptos som självmord heter på lite finare cellspråk. En kortare telomer innebär alltså ett kortare liv med sämre hälsa i många fall. Det finns en hel del underligt som vi inte förstår och kanske är det underligt just bara för att vi inte förstår det. Sperman till exempel har en hel del ganska konstiga funderingar kring. Vid schizofreni och bipolära sjukdomar har den en tendens att bli dålig i förtid och mista stora delar av de rappa stjärtsnärtarna i sin simkonst. Men det är inte bara sperman som påverkas av schizofreni det gör egentligen samtliga celler och detta på djupet, vilket med stor tyngd visar vilken extremt allvarlig sjukdom det är.

Längden på telomeren kan väl inte påverka hur bra en medicin fungerar?

-Ja, varför skulle inte telomerlängden ”påverka” medicineringens effekter. Det kan väl slå tillbaka precis som en Yo-Yo, vilket kan vara tydligt vid Schizofreni.  Precis som alla andra passiva dosimetrar kan anses om inte påverka i varje fall kunna utgöra en indikator för mängden  sannolika skador. Hos större delen av befolkningen finns det en tydlig korrelation mellan telomerlängden och personens ålder. Vid schizofreni finns inte den tydliga relationen. Däremot ser man att personer med mycket mycket förkortade telomerer inte alls svarar på medicinering mot schizofreni, sambandet är så tydligt att det förefaller kunna användas som en prediktor för medicinsk respons.

På Yu-Yu’s klinik i Chang Cho har man forskat på sakernas tillstånd. Short telomeres in patients with chronic schizophrenia who show a poor response to treatment.

Telomerförkortningen på cellnivå bedöms vara en konsekvens av mängden oxidativ stress som enheten utsatts för i generell mening, men självfallet finns det faktorer som kan komma att modulera hur stressen tar. Antioxidanter är det mest uppenbara kanske, men om systemet för hantering av antioxidanter inte längre fungerar så spelar det faktiskt inte någon större roll för hur mycket du häver i dig. Tänk gärna på att för mycket antioxidanter liksom för mycket vitaminer mycket lätt kan få kontraproduktiva effekter. Ditt immunförsvar gillar nämligen oxidanter men det gör inte det som attackerar immunsystemet, eller rättare sagt den som har kontroll över oxidativ och antioxidativ status kan också anses ha kontroll över läget.

Den värsta hallucinationen att förneka andra sin känsla

Av alla hallucinationer vi stött på när vi började skriva om Schizofreni har de s.k. normala varit värst. Man visste att ”strålvapen inte kan vara behjälpligt mot schizofreni” man var säker på att de paranoida med schizofreni inte alls var hotade till livet. Normativet var säkert på att de schizofrenia var mindre i verkligheten än de flesta andra. Forskningen har sagt sig vet än det ena eller andra om sjukdomen men vad har egentligen hänt på 100 år och finns det några tecken på att ett i land är bättre än ett U-land när det gäller att bry sig om det schizofrenas hälsa och långsiktiga livskvalitet? Det finns mycket tydliga tecken på att det enda som skiljer de ”normala” från de schizofrena är att de normala har större förmåga att synkronisera sina hallucinationer och sålunda göra dem till normfundament för den torkade leran av normativbotten – mittfårans lågland.  Sunk-Missisippi – här skovlar medelbåtens deltan i dyn, här pissas personligheten ut inom ramarna för de krysslagda stängslen av beteende paragrafernas PET-flaskor och socialpantade blindbockar.

De paranoida med schizofreni är hotade till livet

Just det påståendet är många så kallade friska ofta ganska skeptiska till, men kanske bör de friska kanske  också kunna fråga sig vilka vetenskapliga grunder deras skepticism verkligen har. Att en del paranoida med schizofreni verkligen är och har varit hotade är egentligen bevisat bortom allt tvivel! Det enda som de har haft fel i är den -beskrivna orsaken och dess anledningar.  -Hotet mot deras liv står skrivet i varje en av deras celler och kan rent rättsmedicinsk kan det nog finnas några bevis som är sämre än just det.

Telomererna är ofta brutalt skadade och förändrade, vittnande om den omständighet som de ofta omtalat, men inte förstått varför. Vilket egentligen visar två saker, att de hade rätt ofantligt mycket mer än vad de flesta trodde och att grundhallucinationen hos den normala massan till stor del har utgjort ett hinder för att se verkligheten bakom hoten som beskrivits. Man kan och bör därför också gå vidare i frågeställningen och fråga sig vilka mer dödliga skador åstakoms på rutinmässig basis av den synkronicerade hallucinationens normativfunt, eller den normalkulturella likrikningens dödståg. Utan att för den skull glömma någon av kardanaxlarna i helvetet.

CAC-hålet predikterar fynd

Ur CAC-hålsperspektivet kan detta vara ganska intressant för nu ligger CAC-hålsteorin mitt under den moderna forskningens centrum och bara och sänder rökringar. Kanske längtar forskningen förr eller senare hem, det skulle vara en ära för forskningen att få se det renaste av alla förnäma vetenskapliga genier CAC-hålet, men därtill måste forskningen först bli mycket renare, så att de inte förorena CAC-hålets intima närhet med sin lortighet och allmäna inavel.

De måste klyva ringen för att quer ska bli

CAC-Postulatet säger att enzymlogin kommer att vara förändrad, vilket i just fallet med oxidativ direkt stresspåverkan på telomeren kommer att mista sina skyddsfaktorer förlora delar av oscillationer och den andra skyddsnyckeln går inte att nå antagligen menas här klyvningen av det dubbla kol-kol förbundet.

I en transgenom modell av schizofreni så skulle tex enzymet Quercetin 2,3-dioxygenase få sin funktion alternerad. Det är sålunda postulerat att den mycket speciella klyvningen av den O-heteroaromatisk blomma i den så kallade flavonol ringen som kommer att ge 2-protocatechuoyl-phloroglucinol carboxylic acid och CO inte kan kunna ske för att eventet är blockerat av en metalljon-chelaterande agent.  klyvningen av två kol-kol bindningar utgör ett speciellt formativt lås. Det enda sekundär alternativet som finns är också blockerat vilket är mer än uppenbart övertydligt. Hela klassen av monofenoloxidaser haltar betänkligt i funktion, vilket gör att de sjuka står sjukare och inte ens har ett vettigt sätt att skydda sig eller sina egna nakna cellkärnor som förtärs en och en.

Den ska klyvda ringen får gå i andra klass, de andra kan gå om, för de ser inte grodan.

Har de kvackat så mycket att de inte ser grodan och dess barn?

I namnet på det som förr var en psyksjuk bak skall nu sanningen strömma! uppochned hängde den på en rollator på ett sätt som för de flesta gav intrycket att rollatorn borde tippat framåt för länge länge sedan.

Jag säger edert: När normativet säger quer, säger CAC-hålet quercetin och visar att de som normativet kallar klyvda inte alls kan klyva ringen. därför kan det vara svårt att tillgodogöra sig quercetin.

Men det skall vara svårt för de som är mitt ute i verkligheten. och inte fan blir det lättare av att ha en gäng normativa överdängare som kastar skit på andra från sin torkade lerfåra i mitten av vanesnickrandets skenheliga ankdamsapartheid.  Suck pucken har svadat.

Så kommer många att klaga på att de inte förstår vad som är skämt och allvar här, men sig själva och forskningen kommer de att ta på lika stort allvar som alltid. Men mycket sällan tacka för sanningen de och många andra fått sig till livs.