Etikettarkiv: Osynlig ADD

Hyperaktiv diskriminering av Flickor med ADD

Flickor och kvinnor med ADD har inte någon hyperaktivitet, eller rättare sagt ingen motorisk hyperaktivitet. Hyperaktiv är däremot diskrimineringen av flickor och kvinnor med ADD, en diagnos som lätt glöms bort och hamnar i skymundan, anledningarna är flera

1 Diagnosen är från början gjord för pojkar

2 Gamla mönster gör att en del tror att pojkars problem är medicinska medan flickors mer tenderar att bedömas som sociala.

3 Den som inte skriker finns inte. ADD har det emot sig att symptomen kanske märks lite senare än ADHD men då är ofta konsekvenserna värre för då har personen hunnit halka efter rejält eller redan etablerat ett fett utanförskap.

I Östergötland händer det dock något. Landstinget i Östergötland ska börja samarbeta med skolor för att försöka upptäcka problematiken tidigare. Vilket är bra och nödvändigt om de stora problemen ska kunna förebyggas effektivt. Egentligen handlar det bara om att en flertusenårig diskriminering ska brytas kanske går det lättare om man verkligen säger vad det handlar om? Svt Skriver: Nu har flickor börjat upptäckas och medicineras för ADHD i större utsträckning än tidigare, men fortfarande är det två till tre gånger fler pojkar som behandlas. Med den ökningstakten så kanske flickor och kvinnor får samma vård som andra år 3018 om inget oväntat inträffar och den fundamentala diskrimineringen är väl normalt och bra? Eh.

Maria Andersson åker land och rike runt och försöker ändra på den diskriminerande situationen. Från Sveriges Radio (går att lyssna till inslaget)

Samhället måste bli bättre på att upptäcka flickor med ADHD. Det menar föreläsaren Maria Andersson som fick sin diagnos först när hon var 28 år. Livet innan diagnosen präglades av ilska och drogmissbruk. – En flicka som är hyperaktiv kanske får stöd med det finns flickor som inte visar upp hyperaktivitet och de får sällan någon hjälp, säger Maria Andersson.

Det är bra att det händer något! Vi har allt för ofta sett på hur könet styr diagnostiserande och de gamla mönstren återupprepa sig, exakt hur länge till ska detta behöva ske?

Se Kajsa berätta om att diagnosen ADHD inte heller är speciellt lätt att få även om det är tämligen uppenbart. Vilket kanske än mer visar på hur svårt det är att upptäcka ADD för den som av hävd och gammal vana, är skicklig på att blunda inför en verklighet som bara har funnits några tusen år. Kanske räcker det, eller behövs det ytterligare några tusen år? Den som behöver hjälp bäst kanske inte alltid är den som skriker högst?
ADD thumbs,  ADD Symtom, Flickor ADD, Kvinnor ADD. Youtube ADD.