Etikettarkiv: Världshälsoorganisationen

Fakta:Mänskliga rättigheter & Essentiell medicinering

Att amfetamin eller metylfenidat skulle vara livsnödvändig ställde jag mig vid första anblick tvekande till, men efter att ha funderat ett tag och tittat lite närmare på statistik, så inser även jag att det kan ligga något i det hela.

Varför skulle WHO kalla metylfenidat och amfetamin för essentiella mediciner om det inte var det? Jag kapitulerar (dock aningens motvilligt) och inser att WHO antagligen har rätt. Men vad säger egentligen undersökningarna? Finns det något som säger att personer med ADHD verkligen kan sluta missbruka om de får en välavvägd medicinering i stället? Eller tvärtom finns det något som säger att den som inte alls kan koncentrera sig i skolan går en lysande framtid tillmötes? Den som inte lyssnar till WHO vad lyssnar den till?

Ref: WHO Psychotherapeutic review 2008 öppnas som pdf.

Bra Hjälpmedel vid ADHD?

Jo det finns, vi har skrivit en del om det men ett av de bästa hjälpmedlen vid just ADHD verkar vara just en korrekt och välavvägd medicinering. En ny undersökning från institutionen för Social arbete vid Göteborgs Universitet tittat vidare på saken lite djupare.

Resultatet visar att missbruket av amfetamin för intervjupersonerna fyller självmedicinerade funktioner i det att drogen skapar lugn och förmåga att fokusera. De är dock i olika grad medvetna om dessa funktioner. Medicinering med centralstimulantia fyller samma funktioner men ger en mer jämn och tillförlitlig effekt, samt att intervjupersonerna undgår flera av de negativa konsekvenser som är behäftade med narkotikamissbruk. Medicineringen har också positiva effekter för intervjupersonernas identitet och självuppfattning då det ger dem möjlighet att stärka och utveckla andra identiteter än den som missbrukare.

Det verkar finnas oerhört positiva sidor med att medicinera verkar det som, b land annat så verkar missbruket och samhällshatet sjunka, anpassningsgraden (härligt ord va) öka. Varför skulle den inte det då? Den som aldrig har haft möjligheten att läsa en bok och ha behållning av det som står, får nu en möjlighet personen inte haft tidigare. Den som vill förneka personer med denna svårighet en rimlig medicinering, förnekar också dessa personers grundläggande mänskliga rättigheter. Är denna rasistideologi i grunden acceptabel? Att förneka människor med en speciell genetisk sårbarhetsprofil en rimlig behandling på grund av deras genetik är det inte urtypen av rasism? För att den rasismen inte ska synas så försöker man så hårt som möjligt att göra allting så svartvitt som möjligt, men lyckas man? Det är kanske dags att kalla rasisterna för vad det är? – Rasistjävlar som förnekar människor sina grundläggande mänskliga rättigheter.

Jag har alltid levt i ett kaos. Ett fruktansvärt kaos (…). Jag tar in allting. Jag tar in alla
intryck och är man då ofokuserad och inte kan … Så att säga… Katalogisera, indexera
informationen, så kommer det bara in, in ,in och så blir det för mycket.
Jag har aldrig kunnat fokusera, göra en sak i taget. Jag menar, jag har massa bollar i luften, men när dehär bollarna trillar ned som jag har slängt upp, så är jag tre mil bort. Jag kan gå en väg ett tag för att plötsligt bara vända och gå den vägen istället och ingen fattar att jag inte går på den (första, min anm.) vägen längre.


Stoppa den genetiska rasismen

Är det rimligt att de genetiska rasisterna ska kunna förtiga dessa symptom som antagligen har rötter sedan urtiden? De personer som vittnar idag om vilket hjälp de fått tack vare diagnos och medicinering. Att kunna sluta ett långt missbruk i flera årtionden och bli en egen företagare, är det något som människor ska förnekas, eller låter det fantastiskt bra?

Med vilken laglig rätt utövas det ett socialt förtryck mot människor med den genetiskt betingade sårbarhet som ADHD ofta är grundad uti.

Video om ADHD ADD på Youtube. Flickr ADHD.
Nya tänder och essensiella droger

Aftonblaskan skriver lite om om nya tänder på ålderns höst. Det låter inte dåligt, däför passar vi på att lyxlänka till aftonblaskan.

Aftonbladet har blivit skitimponerade av CAC-hålets teorier och väntar på att få publicera mer om dessa fantastiskt kvalitativa nyheter. Men det verkar som vanligt vara problem med att erkänna de nya profeterna. Det mesta beror  väl egentligen på att all så kallad kunskap egentligen är en förutfattad mening, ja en förut fattad mening. Det är kostsamt att vistas i verkligheten vilket en del noterat, därför skaffas det bilder av verkligheten och hur den fungerar.

Nostaliskt ser vi också tillbaka på den gamla goda tiden och den pompösa introduktionen av Concerta video 1 med hela sin starka skildring av kristallinisk molekylporr, en backlight beauty med endast polariserat ljus i bakgrunden.

Concerta video 2 är inte sämre den. Men för den verkligt kunskapstörstande är nog sidan dessa läkemedel det bästa.  WHO kallar dem essentiella läkemedel, är inte det en ganska intressant term. Den som förnekar någon rätten till essentiella läkemedel bör väl bedömas som barnmördare enligt samma svartvita teosofi eskatologiska debattkarta som vi hört och sett allt för ofta. Jag vågar inte säga emot Världshälsoorganisationen om dessa essentiella medel.

Först ut presenterar vi de essentiella medlen med metylfenidat, vilka en del tror är amfetamin vilket det självfallet inte är.

Ritalin: Formulation: Tablets Available as 5mg, 10mg (scored), 20mg (scored)
Doses: 4-6 years: 2.5mgs twice a day; increase weekly by 2.5mgs if needed
Maximum dose: 1.4mgs/Kg/Day in divided doses
6-12 years: 5mgs once or twice a day; increase by 5 mgs weekly if needed;
Maximum dose 60mgs/day
Concerta XL: Formulation Capsules Available as 18mgs, 27mgs. 36mgs, 54mgs:
Doses: 6-18 years: 18mgs mane; increase by 18mgs weekly if needed
Maximum dose 54mgs
Equasym XL: Formulation Available as 10mg, 20mg, 30mg Capsules
Doses: 6-18 years: 10mgs mane; increase by 10mgs weekly if needed.
Maximum dose 60mgs daily

Sist ut tar vi det essentiella medlet amfetamin so mi Sverige mest förekommer som D-amfetamin under namnet Metamina.

Maximum dose: 1.4 mg/Kg/day
iii) Amphetamine preparations: Used primarily for refractory ADHD.
Short acting e.g. Aderall, Dexedrine (5mgs scored tablet),
Long acting e.g. Aderall XR
Doses: 6-12 years: start with 2.5 mgs twice a day; increase weekly by 2.5-5mgs. Maximum
dose is 20mgs daily in divided doses.

Ingen Gutta Percha ( men det kommer ) utan  equasym, ritalin, , amfetamin, who. Med färgerna vända framåt blommar fröet i framtidens sköte. Ett nytt innehåll, ytterligare ett möte.