Etikettarkiv: Neurotypiska beteenden

Aspergers syndrom lite av varje

Övrigt om Aspergers syndrom
Aspergers syndrom vanlig feldiagnos? Psykologtidningen skriver om några aspekter av sakens natur. Planet parent Asperger dokumentär.

Tidigare inlägg dokumentärfilmer om Asperger s syndrom och autism
Asperger shool make me normal

Om Aspergers syndrom i högskolan – universitetet och att hjälpe de neurotypiska att bryta det stereotypa tänkandet och kunna rehabilitera sin verklighetsuppfattning runt stereotypin att alla är konstruerade enligt samma enkelsidiga mall.

Kvinnan som tänker som en Ko – Autism Asperger Video
Lyfter indirekt fram de sociala aspekterna av att leva i den konforma neurotypins enkelsidighet och hur de neurotypiska doktorerna väldigt sällan förstår mångfald.

Landstinget i Uppsala har ofta bra information om Aspergers syndrom och ADHD.


Efter några artiklar om Asperger’s syndrom ser vi att intresset är ganska stort. Den som vill veta mer kan också gå på någon föreläsning om Aspergers syndrom. En tjej som vi hört är jordnära och bra är Lotta Abrahamsson. Har även medverkat i en PET-noga studie.

Lite om Aspergers syndrom från SVT sin tar upp arbetsplatsen: Left is Right, där du måste ha Aspergers syndrom för att bli anställd. Företaget går dock ganska knackigt just nu.

Väs om asperger’s syndrom, , Asperger Dokumentär, Neurotypiska beteenden,

Hjälp de neurotypiska med Asperger

* * * *


Pan Pizza utan botten tack
Personer med Aspergers syndrom förefaller vara väldigt valmedvetna om den stereotypi som präglar skolväsendet och skolsystemet i det stora hela. Den neurotypiska personligheten har dock ofta väldigt svårt för att erkänna att den är centrum för en normativ inbillning om mer än bara utbildningens väsen, därför kommer lite information väl till pass.

bara fyllning, ytan är samma som innehållet
PS. det är ofta viktigt att du inte nämner NT-stereotypin vid kontakten med varelserna ur den gruppen, de förstår då helt enkelt inte vad du menar eftersom de ofta använder språket för andra ändamål än att spegla den yttre verkligheten, vilket kan göra dem enormt handikappade i operativa språk och effektiv överföring. NT personligheten kan därför oftast må bäst om den får känna sig lite överlägsen. Gärna i forma av en överlägsenhet som ger NT chansen att verka något annat. Att hjälpa är därför ett ganska bra exemepel på när överlägsenhet kan mixas med en osjälvisk yta. (Det gillar NT) Men kom ihåg att inte säga något om den neurotypiska normativitetens alhelgonarådande stereotypi! NT-tolkar i det fallet inte signalen för NT kan ofta tro att den inte kan lära sig något av den underlägsna. Annars hade ju det stereotypa skolsystemet varit anpassat till eleverna för länge sedan, eller hur? Att skolan med alla sina pedagoger varit så helvetes jävla lomhörd inför sin uppgift så länge säger väl allt?

Bottenlös urkund
Men har du sett någon straffats för att ha tagit ifrån ett barn sin naturliga kärlek till inlärning? Kanske ett av basalfundamenten för samhällets fortlevnad hälsa och välgång. Nu ska vi veta priset på allt men inte värdet på något. Anspela på sex men aldrig säga fitta. hurra.

Köp: boing boing
För att råda bot på den funktionella isolering som NT kan uppleva visar vi här hur NT kan inse att även personer med Aspergers syndrom kan gå i högskolan universitetet osv om bara skolan inser att den inte behöver vara så stereotyp, utan faktiskt kan ta hänsyn till de individer som finns i den också. Det finns många med Aspergers syndrom inom universitetsvärden men det kunde finnas många fler.

>Hjälp personer med Asperger’s syndrom i högskolan, några tips till det neurotypiska normväsendet

Se även bloggen NPF som hjälper NT att förstå bortom sterotypin, här med:Asperger survival guide. Asperger Encyclopedi på ärans och hjältarnas blogg.

Det är inte alls ovanligt att den neurotypiska personligheten är girig eller låtsas inte förstå vad som menas ibland men tänk på at alla neurotypiska inte är likadana även om deras normativa uppfattning väldigt ofta är stereotyp.

Bilden överst är från Neurotypisk kokainreklam som givetvis anspelar på att mödrarna ska vara ansvarsfulla godhjärtade och givetvis ge dem det kokainhaltiga tabletterna Iron-bitters. Helt utan ironi va? Jo det kan du kanske tänka dig? Plink Plonk? gogga gagga?

Jävla torrrent om Normalt: Asperger

Illegalt att ladda ned en jävla torrent om asperger och vad som är normalt eller inte

Malin Nordgren – Jag avskyr ordet normal

I en värld där normerna styrs av majoritetens sätt att vara och tänka riskerar den som är annorlunda att ställas utanför. Allt fler vuxna med Aspergers syndrom slåss för rätten att få vara och bli respekterade som de är, att ha sin egen personlighet. Här berättar vuxna med syndromet om sig själva och sina liv. Aspergers syndrom är en neuropsykiatrisk sjukdom besläktad med autism.

Inläsare Nygren, Lars

Ps Vi har inte en jävla aning om uppladdaren i övrigt har laddat upp porr eller något annat skit så vårat vidrigt äckliga stalkerpsyko kan ge fan i sina vidriga kommentarer. För att vara så kaxig anonym verkar du vara överdrivet känslig för kritik i verkligheten.
Är riksförbundet attentions ledning förlamad?
Fråga riksförbundet Attention något – Bli bemött med trakasserier

Har ändrat lite på det gamla inlägget om Asperger Encycklopedin mm pga av att dokumenten tagits bort från scribd, tack för påpekandet. Nu med lite nytt..
Asperger Encyclopedi + mer asp.

Dogmatiken Dödar

Den fetes lik & Rubriken
Alltid ska tidningarna skiva om de uppenbara effekterna av något även om det mest skadliga ofta är en förutfattad mening, ovana eller något vi helt enkelt misshushåller med av kulturella, religiosa eller vanemässiga skäl. Visst kan det anses som en sanningen att att rökning dödar. Visst är det sant att droger kan döda, men hur går det egentligen till när en drog dödar en människa? Formerar den sig som ett supermembran och genom matrixmönster och skjuter sedan ner den som ska dödas med slemtrådar av protoplastisk gegga?

Puckonas svansång – nu är korven nära
Eller är det helt enkelt så att det är våran egna okunskap som dödar och våran dumhet som skadar? Den som i så fall skadat mig mest borde ju vara mig själv, men kan vi erkänna det? Kan vi erkänna att det är våran bäste vän människans unika självupptagenhet som skadar henne mest?

förutägelsernas målbrott, en sibylla?
Hur många dödar inte då den dogmatiska geggan av gamla förstelnade levnadsmönster gentemot den alternativa utvecklingslinjen? Att det blir för mycket bullterrier ibland det kan nog alla snabbt inse men hur ofta vill vi egentligen veta att de djupaste betten kommer ur fradgan på vårt eget oförstånd?


Bett tydelsernas dogmatiska burkmat
Men när den dogmatiska faran kommer utifrån är den plötsligt alltid mera hotfull, men är inte ofta den yttre faran bara bull och ganska sällan en pittbull? Vem vill liksom erkänna att det är en stor central läcka i sin egna huvudstad? Aaah men … Kanske är dags för de religiösa överhögheternas skenheliga dogmatik att ta varandra i handen och sluta gläffsa skit?

Ät lökringar och mys hejdlöst åt din egna dumhet Oförstånd, projektion, projektioner, Idiotins källa, vettvillighetens skvalpgröt, Spegla dig i kollranden, Voffo gö di po ditte vise? Eller var bara som många fiskare, bakom flötet.

Läkemedelsverket och kriminell medicinVad tar livet av 3000 svenskar årligen?

Läkemedelsverkets senaste reklamkampanj marknadsförde smärtstillande droger, amfetamin och hette crimemedicine. Kampanjen ifrågasattes av många på olika grunder, vilket verkar klokt. För vad de egentligen ville säga var att allt som inte kontrollerades av dem var dåligt och att de kände sitt kontrollmonopol hotat, eller hur ska man annars tolka det? Vad Läkemedelsverket Inte berättar är att 3000 svenskar dör av felaktig vård oftast med mediciner som läkemedelsverket själva godkänt inblandade. Vissa anger att siffran gäller enbart läkemedel men det har varit svårare att belägga just nu. Hur som helst vet alla att mörkertalet är enormt.

Vad Läkemedelsverket skickligt undvek att säga är att reklamen för många av de produkterna kampanjen så raljant tog upp kommer från deras egna klienter eller har sålts av klienterna tidigare på ett mycket burdusare vis än vad någon kriminell organisation någonsin förefaller ha gjort. Tittarombudsmannen går i taket av amfetaminreklamen. Men vem tänkte då på vartifrån 99% av den kända amfetaminreklamen egentligen kom ifrån? Nedan ser du reklam för meth amfetamin till gravida kvinnor från ett läkemedelsbolag.

Glad kåt och Tacksam version 1

Glad kåt och Tacksam NU med extra SUG

Vem tänkte då på att det inte är någonsomhelst nyhet att Läkare som får ”information” av läkemedelsproducenter förskriver mindre rationellt än de som inte får sådan information. När gamla personer som byggt upp landet dör i förtid på grund av livsfarlig medicin vilket sålts in på felaktiga grunder ja vem bär ansvaret då? Är det inte kriminell medicinering?

Den verkliga crimemedicine forsätter år efter år helt emot mångas vilja, hur är det egentligen möjligt? Vad som beskrevs som sveriges genom tiderna största medicinskandal fick förhållandevis ringa uppmärksamhet, DN skrev:

En tredjedel av alla Sveriges gamla dementa drogas med antipsykotisk medicin. Det är ett allvarligt missförhållande. Mer än så: det är sannolikt Sveriges värsta medicinska och sociala skandal i dag.

Den verkliga kriminaliteten finns ofta inom den etablerade medicinen
och i läkemedel som läkemedelsverket själva godkänt, men någon större reklamkampanj för de 3000 människor som dör varje år i Sverige pga skador direkt orsakade av vanvård verkar det inte planeras, eller vad säger Läkemedelsverket? När statens eget kunskapscentrum för hälso och sjukvård säger att: Studier som gäller patienter borde utgå mer från patienternas behov än från andra intressen. Kan man undra vilka andra behov som egentligen finns, varför inte läsa SBU’s egna rapport om forskning eller reklam som mer än tydligt visar den djupa ovetenskaplighet som inte sällan råder hos läkemedelsverkets egna klienter.

Motsatt utfall
– Ibland blir påverkan extra tydlig, berättar Curt Furberg och pekar på en analys av studier av nya antipsykotiska medel, publicerad i American Journal of Psychiatry 2006.
– När olanzapin och risperidon jämfördes sida vid sida i olika studier, utföll jämförelsen på motsatt sätt beroende på vilket av företagen som hade bekostat prövningen. Exemplet är ovanligt tydligt. Men det finns klara belägg för att forskningen inte sällan vinklas till sponsorns fördel, enligt Curt Furberg.

Mått som ändras
Det är också vanligt att vissa utfallsmått i forskningsrapporter utelämnas eller ändras vid publiceringen. Bland annat visar en analys av danska randomiserade studier att bara 38 procent avrapporterades helt planenligt.

– Den vetenskapliga litteraturen kan också snedvridas av att studier som skulle kunna ifrågasätta överlägsenheten hos sponsorns egna produkter antingen avbryts i förtid eller nekas finansiering redan från början, säger Curt Furberg.

Många undersökningar har visat exempel på att det finns oönskade forskningsresultat som aldrig publiceras.

– Ett mycket uppmärksammat fall av publication bias gäller en fråga som togs upp av den amerikanska kongressen år 2004. Där konstaterades att 12 av 15 studier som pekade på att behandling av barn med SSRI var ineffektivt inte hade publicerats.

Kriminalitet i vetenskapliga ytterkläder
Vad kallar Läkemedelsverket det för? Om det inte är kriminalitet mot folkhälsan vad är det då? Det är Läkemedelsverkets egna klienter som beter sig så, kanske dags att fundera vad som är crime och vad som är medicin? Har Läkemedelsverket ett enda medel som läker? Ett genuint läkemedel? Eller är det bara en pompös kontrollinstans för den gudomliga farmakognostiska godtyckligheten?

Socialstyrelsens fd. generaldirektör säger:
-Jag tappar andan. Jag blir så upprörd. Vi har sett den här felaktiga läkemedelsbehandlingen i över trettio år. Vi har lagt ned massor med tid på utbildning och uppföljning. Ändå så händer det här, säger Barbro Westerholm, rikdagsledamot (fp), till Rapport.

Snacka ADHD, feta gubbe!
Ok, bossen – Jag tycker att det som träffar mig i ansiktet när jag talar ADHD medicin är orsakat av rekyler från läkemedelsbolagens egna reklamkampanjer tidigare om åren och det finns väl inte så mycket som säger att de förändrats i sak, bara bytt form.

När Den före detta generaldirektören för socialstyrels
en uttalar sig om vad hon jobbat emot i över 30 år men inte lyckats, då kanske alla inser att det är en mäktig kraft? Kanske läkemedelsverket skulle se sig i spegeln och fråga vad är egentligen crimemedicine, det vore bra!

Läkemedelsverket kanske ska klättra upp i den tjärade furan och felsöka sina ställningstaganden, ta bara den här först… Få se om ni kommer åt stolpskotten eller den store fixaren som lagar tankeapparaten, om det så vill till att springa upp i telefonledningarna. Hallå eller.

Läs även andra bloggares åsikter om amfetaminreklam, crimemedicine, Läkemedelsreklam, Neurotypiska beteenden, pengabegär, ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, eller något annat intressant

Inte bara telepati längre? Ut och in bildning

Nu finns det tydligen utbildning i bokstavsdiagnoser att tillgå. Kanske kan vara något för journalister som inte förstår sig på bokstävernas sammansättningar och hur de så kallade orden bildas, en ganska bokstavlig beta genom alfa och omega.

Läser man vidare på SR-sidan framgår det så småningom att det är adhd, asperger syndrom, tourettes syndrom och annat som åsyftas, intressant! Journalistiken kan verkligen sätta bokstäver på det ordlösa som så länge inte ens funnits i journalistikens lilla värld. -Jag frågar mig när journalister kan inse att deras ord och begreppsbarn består av kombinatoriska boskstavsanhang, de bitar de sedan brukar för att sätta ord och bild, ja rent av diagnos på sin omgivning. En del får betalt per bokstavsbarn, eller ord som vi säger nuförtiden.

Sedan händer något mycket märkligt, SR lyckas förmedla ett positivt budskap om de diagnoser de så ofta ignorerat, nonchalerat och använt godtyckliga namn för.

– Om inte individen själv kan få fram sina starka sidor så behöver man hjälp på olika sätt att lyfta fram dem, säger Maria Christensson-Fröman. Hon menar att det gäller att vända på skutan och försöka hitta det som individen är bra på.

– Jag anser att det är en funktionstillgång i många lägen. Det är den starka sidan man ska lyfta fram, säger Maria Christensson-Fröman.

Uuupps vad har hänt SR, på väg till verkligheten?

Är det inte annars just såhär vi är vana att se adhd i media?
Hovrätten fäller Rödeby pappan. och så och så …

Men när ska journalister börja skriva om att bli slagen med ord? Lindad med begreppen? Eller bara avförd som en kombination? Jag vet inte om det händer eller hur det står till med logiken på sina håll. Jag tycker vi aslutar med att låta Timbuktu hamna lite i fokus. Nån musik ska det väl gå att klämma fram ur alfabetet?

Vem utvecklar den egentliga kommunikationen?

Eftersom personer med asperger avviker från betongnormativiteten så skapar personer med asperger verkligt nya och unika kommunikationslösningar vilka är effektivare än de gamla tidigare lösningarna, något som visar sig främst på den tekninska sidan där Asp-teamets färdigheter inte längre kan förnekas. Skaparen avPeer-2-peer (P2P) Protokollet – Bit-torrentsystemet till exempel han lär inte vara NT om man kan skapa ett helt nytt sätt att effektivt kommunicera på bred bas med alla och inte som det gamla systemet få en massa proppar. Det är mutanterna som står för förnyelsen, på gott och ont och så har det alltid varit. We are the mutants. Länge har vi hört att allt ska bli så bra men blir det verkligen bättre? Finns det någon rimlig vård?

Titta här: Känner vi igen det alltför väl?

Är det inte därför ganska härligt att höra NT-stereotypen om att asperger har generella svårigheter med socialt umgänge när det faktiskt kan vara förljugenheten i det sociala umgänget som är olustig. Förvisso finns det personer som har aspergers syndrom som har stora svårigheter att umgås men det finns i många grupper, i dag har jag dock tänkt att luta mig tillbaka och sippa lite på betraktelsestereotypen – bara ni är sjuka vi är helt friska – alltså NT-synen.

Èxempel på P2P tillämpningar

Nedan kommer några pedagogiska exempel på nedladdningar vilka använder sig av bit torrent tekniken i sin kommunikativa förmedling av information. En del människor använder länkarna till att ladda ner information om Asperger s syndrom, autism, attention deficit hyperactivity disorder eller adhd som vi säger i dagligt tal hemma i min by. Men vi vill varna för att det är illegalt att till exempel ladda ned adhd dokumentären från SVT: Mitt huvud är en torktumlare.
Autism Video + books   Länkarna härunder finns sedan länge här

Brain That Changes Itself The: Stories of Personal Triumph from

Am I Normal – BBC Radio Medical Documentary Series – Seasons 1 a

The Curious Incident Of The Dog In The Night Time By Mark Haddon

The Complete guide to Asperger’s syndrome Tony Attwood (

Paul Erdos – N is a number (Mathematics Asperger).avi

LADDA INTE NED TORRRENT GRATIS, den inehåller information!

Är inte spridandet av information det en av de mest kraftfulla sätt att kommunicera vi känner till? Hey space! Ovanståendel länkar är säkert illegala att ladda ner. De står här mera som en informativ pedagogisk gestaltning av vad bitt torrent systemet p2p kan användas till, av de som utnyttjar den kreative aspergarens uppfinning. Vilket många verkar göra. Andra inser att i framtidens politik så måste man sprida budskapet på tvären för att nå bredden och gå vidare, vilket de skickliga politikerna brukar göra.
-Hallå ni som håller på och laddar upp till piratebay, kan ni inte sprida lite historia också? ämnet är knappast några nyheter….. kanske bra om världen får veta rötterna till tillstånd och ting, så att vi slipper alla de förnekandena som vi ser alltför ofta. NT måste inte vara rädd eller personlighetsneofobi, NT kan i stället inse att det finns flera än ett sätt att se saken och komma ut från den stereotypa betraktningsvinkeln där allt som avviker kallas stereotypt.
-Attans va praktiskt va. Mina ögon som riktlikaren för hela vintergatan… jupp så är det.

Oavlönade Aspergare hjälper Kommunikationsneofoberna igen

Några individer med neurotypiskt syndrom har lyckats göra en Uppsats om hur det stereotypa samhällsinsatserna verkar. Som vi alla vet har samhällets neurotypiska massa ofta mycket svårt att se bara litegranna utanför ramarna när det gäller den egna oftast mycket fixerade verklighetsbilden och det språksociala kittet som håller geggan på plats.

Genom att några medlemmar ur Asp-Teamet ställt upp gratis på sin fritid för att hjälpa till, så har några med den NT typiska blockaden, lyckats rapportera om hur vinglig NT’s förståelse är för en medlem i Aspie-teamet. Vilket självfallet visar sig i de mest fundamentala situationer. Finns det lite självkritik på gång inom NT-normativitetens subsegment?

Läs mer om uppsatsen här

Ladda ned den som Pdf fil

Det mest framgångsrika konceptet för att missförstå andra är fördomsfullheten och dess viktigaste instrument är tolkningsföreträdet, det blir därför ganska intressant att höra en NeuroTypsik pedagog berätta om en Aspie utifrån pedagogens oförståelse för grunden och uppdraget i det stora hela. Titta vad mörkt det blir när jag blundar – återigen.

Den vitala frågan är varför samhällets insatser skall vara så oerhört lomhörda år efter år.

I en annan uppsats konstateras lite av det många av oss vet att utredning också kan vara behandling: Är utredning behandling? : En studie som undersöker symtomförändringar och hälsofrämjande effekter vid neuropsykiatrisk utredning, vilken verkar konstatera en positiv effekt av bara utredning. Men de konstaterar också att utredare och behandlare bör vara närmare varandra, vilket är något så självklart så att man tappar hakan gång efter gång när man hör det. All den kunskap och det förtroende som grundläggs vid utredningarna går knappast i arv till den som får utredningresultatet, så det är ett solklart slöseri med kunskaps och förtroenderesurser i effektivitetens namn. ( vilket vi tyvärr vant oss vid att se. )

-Om det beror på den personlighetsneofobi som vi ofta kan se vid NT-problematiken vill jag dock låta vara osagt, men delar av den genuina stereotypin är ju inte att ta miste på. Något avvikande sätt att kommunicera är inte tänkbart för NT, så man kan därför fråga sig vad är egentligen kommunikation enligt den inskränkta NT-Normativiteten.

Ett ständigt värdespel med mellanmänskliga rörelser som bricketter i ett psykosocialt bingolotto? alla beundrar bingoberra. Folk slåss, nya val-friheter men mindre frihet.

Nästa artikel om: Asperger och kommunikationsutvecklingen.

P-O kommer att fortsätta med historiken, men även en artikel som kommer att svara på frågorna om de senaste forskningsresultaten, förändringar i kommande diagnoskriterier, nya medicineringar etc. allt i ett litet fyrkantigt paket.

Neurotypinytt

Det meddelas från NT-media att i försvarsindustrins avdelning för läkekonster råder det krig. Sveriges Radio rapporterar att neurotypiska personligheter har hotat, förtalat och förföljt varandra. 6 anmälningar är nu inlämnade till marinbasen i Karlskrona.

Marinbasen har också fått ett annat problem att suga på. Värnpliktiga som stoppar vapnen i munnen. Blekinge tidning rapporterar om händelserna där NT-personer ofta är involverade. Soldaterna har nu anmält för brott mot vapenhanterinsbestämmelserna.

”De anmälda männen muckar i juni nästa år. Ingen av dem kommer från
Karlskrona.Någon liknande incident sedan tidigare på Marinbasen känner Peter
Glimvall inte till. Männen har konstaterats friska av en läkare och ska inte
ha
visat på något särskilt beteende som kan relateras till händelsen.”

Således ganska normala NT-personligheter. Vad kan man egentligen förvänta sig av de neurotypiska egentligen? Är det så konstigt att det är fullt krig inom krigsmakten och att de yngre NT-förmågorna som skall utbildas i försvaret av den rådande normativitetens dödlägen, själva gestaltar de socialpatologiska rikoschetterna av krigsideérnas skugga.

Neurotypisk person bröt sin stereotypi

Det händer ganska sällan att en neurotypisk personlighet bryter igenom sin egen vall av normativ stereotypisk vannemässighetssunkning, men då och då inträffar det.

En NT-personlighet gjorde en undersökning om medlemmar i asp-teamet ur ett mera allmänt perspektiv och inte bara ur det stereotypa norvamtivitetsfältets stammande reservdelsuppfattningar som självklart ofta lider en ofantlig brist på rimlighetssyn. Vad som orsakade genombrottet är vid tidpunkten för det tangentiala nedslaget okänt.

Den neurotypiska däggdjurshonan som skrev sin magisteruppsats om unga medlemmar i asp-teamet och vistade under den tidsramen tecken på att ha förstått någon utanför den annars så hårt cementerade muren av normativitetskonformt brukssylta. Här kommer en artikel om henne, hon är normalbegåvad och har make. Det är inget fel på hennes andhämtning, utan den sker helt normalt och ganska automatiskt, vilket kan vara bra att tänka på för den som har det intresset.