Etikettarkiv: amfetaminreklam

Läkemedelsverket och kriminell medicinVad tar livet av 3000 svenskar årligen?

Läkemedelsverkets senaste reklamkampanj marknadsförde smärtstillande droger, amfetamin och hette crimemedicine. Kampanjen ifrågasattes av många på olika grunder, vilket verkar klokt. För vad de egentligen ville säga var att allt som inte kontrollerades av dem var dåligt och att de kände sitt kontrollmonopol hotat, eller hur ska man annars tolka det? Vad Läkemedelsverket Inte berättar är att 3000 svenskar dör av felaktig vård oftast med mediciner som läkemedelsverket själva godkänt inblandade. Vissa anger att siffran gäller enbart läkemedel men det har varit svårare att belägga just nu. Hur som helst vet alla att mörkertalet är enormt.

Vad Läkemedelsverket skickligt undvek att säga är att reklamen för många av de produkterna kampanjen så raljant tog upp kommer från deras egna klienter eller har sålts av klienterna tidigare på ett mycket burdusare vis än vad någon kriminell organisation någonsin förefaller ha gjort. Tittarombudsmannen går i taket av amfetaminreklamen. Men vem tänkte då på vartifrån 99% av den kända amfetaminreklamen egentligen kom ifrån? Nedan ser du reklam för meth amfetamin till gravida kvinnor från ett läkemedelsbolag.

Glad kåt och Tacksam version 1

Glad kåt och Tacksam NU med extra SUG

Vem tänkte då på att det inte är någonsomhelst nyhet att Läkare som får ”information” av läkemedelsproducenter förskriver mindre rationellt än de som inte får sådan information. När gamla personer som byggt upp landet dör i förtid på grund av livsfarlig medicin vilket sålts in på felaktiga grunder ja vem bär ansvaret då? Är det inte kriminell medicinering?

Den verkliga crimemedicine forsätter år efter år helt emot mångas vilja, hur är det egentligen möjligt? Vad som beskrevs som sveriges genom tiderna största medicinskandal fick förhållandevis ringa uppmärksamhet, DN skrev:

En tredjedel av alla Sveriges gamla dementa drogas med antipsykotisk medicin. Det är ett allvarligt missförhållande. Mer än så: det är sannolikt Sveriges värsta medicinska och sociala skandal i dag.

Den verkliga kriminaliteten finns ofta inom den etablerade medicinen
och i läkemedel som läkemedelsverket själva godkänt, men någon större reklamkampanj för de 3000 människor som dör varje år i Sverige pga skador direkt orsakade av vanvård verkar det inte planeras, eller vad säger Läkemedelsverket? När statens eget kunskapscentrum för hälso och sjukvård säger att: Studier som gäller patienter borde utgå mer från patienternas behov än från andra intressen. Kan man undra vilka andra behov som egentligen finns, varför inte läsa SBU’s egna rapport om forskning eller reklam som mer än tydligt visar den djupa ovetenskaplighet som inte sällan råder hos läkemedelsverkets egna klienter.

Motsatt utfall
– Ibland blir påverkan extra tydlig, berättar Curt Furberg och pekar på en analys av studier av nya antipsykotiska medel, publicerad i American Journal of Psychiatry 2006.
– När olanzapin och risperidon jämfördes sida vid sida i olika studier, utföll jämförelsen på motsatt sätt beroende på vilket av företagen som hade bekostat prövningen. Exemplet är ovanligt tydligt. Men det finns klara belägg för att forskningen inte sällan vinklas till sponsorns fördel, enligt Curt Furberg.

Mått som ändras
Det är också vanligt att vissa utfallsmått i forskningsrapporter utelämnas eller ändras vid publiceringen. Bland annat visar en analys av danska randomiserade studier att bara 38 procent avrapporterades helt planenligt.

– Den vetenskapliga litteraturen kan också snedvridas av att studier som skulle kunna ifrågasätta överlägsenheten hos sponsorns egna produkter antingen avbryts i förtid eller nekas finansiering redan från början, säger Curt Furberg.

Många undersökningar har visat exempel på att det finns oönskade forskningsresultat som aldrig publiceras.

– Ett mycket uppmärksammat fall av publication bias gäller en fråga som togs upp av den amerikanska kongressen år 2004. Där konstaterades att 12 av 15 studier som pekade på att behandling av barn med SSRI var ineffektivt inte hade publicerats.

Kriminalitet i vetenskapliga ytterkläder
Vad kallar Läkemedelsverket det för? Om det inte är kriminalitet mot folkhälsan vad är det då? Det är Läkemedelsverkets egna klienter som beter sig så, kanske dags att fundera vad som är crime och vad som är medicin? Har Läkemedelsverket ett enda medel som läker? Ett genuint läkemedel? Eller är det bara en pompös kontrollinstans för den gudomliga farmakognostiska godtyckligheten?

Socialstyrelsens fd. generaldirektör säger:
-Jag tappar andan. Jag blir så upprörd. Vi har sett den här felaktiga läkemedelsbehandlingen i över trettio år. Vi har lagt ned massor med tid på utbildning och uppföljning. Ändå så händer det här, säger Barbro Westerholm, rikdagsledamot (fp), till Rapport.

Snacka ADHD, feta gubbe!
Ok, bossen – Jag tycker att det som träffar mig i ansiktet när jag talar ADHD medicin är orsakat av rekyler från läkemedelsbolagens egna reklamkampanjer tidigare om åren och det finns väl inte så mycket som säger att de förändrats i sak, bara bytt form.

När Den före detta generaldirektören för socialstyrels
en uttalar sig om vad hon jobbat emot i över 30 år men inte lyckats, då kanske alla inser att det är en mäktig kraft? Kanske läkemedelsverket skulle se sig i spegeln och fråga vad är egentligen crimemedicine, det vore bra!

Läkemedelsverket kanske ska klättra upp i den tjärade furan och felsöka sina ställningstaganden, ta bara den här först… Få se om ni kommer åt stolpskotten eller den store fixaren som lagar tankeapparaten, om det så vill till att springa upp i telefonledningarna. Hallå eller.

Läs även andra bloggares åsikter om amfetaminreklam, crimemedicine, Läkemedelsreklam, Neurotypiska beteenden, pengabegär, ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, eller något annat intressant

Glad kåt och Tacksam, nu med EXTRA!

Sug i Blicken!

Amfetaminreklamens kanske inte vackraste sidor vad säger du? Här har kvinnan äntligen hittat hem till sin plats i hemmet och får tack vare vetenskapen dessutom lite extra vått sug i trasan.

Få fart på frugans städvilja, mindre deppig kärring mer städ.
Nu med extra sug i blickfånget

För kvinnan i tiden: En städvillig och duglig kvinna som slipper känna ångest och skam över sin låga förmåga att hushålla med hemmets ideal. På kvällskvisten är hon sedan kåt och glad utan att vara avog mot gnu-landet. Kan med fördel kombineras med barbiturater av alla de slag för att få den rätta avvägningen mellan kusimurra-burritos och lagomt konversabel salongssedering innan guacamolen saftades fram som avec. För att ingen skulle protestera i den lyckliga familjen gavs sedan barnen slutgiltigen lite sniffbart amfetamin.

Nå vafan säger du då, inte så pjåkigt va?
Till å me den lilla bitchen fick de på G.
Konsekvenser av amfetaminreklamen?
Den Pengakåta pillerindustrin har genom åren haft en rad smaklösheter för sig förutom att dölja resultat som talar till sitt preparats nackdel så manipuleras och har det manipulerats en hel del igenom åren och det görs fortfarande. En speciellt intressant grupp att kränga ”de nya supervetenskapliga” produkterna till har varit kvinnor, ofta med någon skavank som medicinjättarna inte alls varit sena med att marknadsföra med vetenskap som täckmantel. Det kan vara den feta kvinnan, den okåta kvinnan, den otacksamma kvinnan eller bara kvinnan som inte hinner med att städa rent i hemmet. Eller varför inte suggan som blivit på smällen och fettnat till? Behöver inte hon lite methamfetamin?
Att stimulerande medel har både för och nackdelar bör väl alla snart kunna veta om? Deras fördelaktighet vid ADHD är det nog ganska många som insett vid det här laget, likförbaskat får inte alla behandling. Vem övervakar det? Samtidigt kan man ändå vara väldigt kritisk till den marknadsföring som medicinjättarna ägnat sig åt i så många år, vilket jag tycker vi visar ganska tydligt här, eller vad säger du?

Konsekvenser för personer med ADHD?
Självfallet kan det bland annat liknande annonser och förhållningssätt som ligger till grund för en del av den skeptiskhet som möter behandlingen av adhd med centralstimulerande medel och det är kanske inte så konstigt, eller vad säger du?

Vad tycker du om amfetaminreklamen förresten? Är det sådant gammalt sexistiskt skräp som används Mot att personer med adhd ska få en rimlig medicinering tror ni? Eller har den gamla reklamen ingen betydelse för dagens inställning till hur amfetamin och liknande beredningar används inom sjukvården?

Glad kåt och tacksam

Glad kåt och Tacksam, nu med EXTRA!

Marknadsföringen av Metamfetamin till gravida

 

Läs även andra bloggare som ADHD kvinnor, åsikter om ADHD, ADD, , amfetaminreklam, reklam, adhd historia, eller se en video om kvinnor med adhd Eller varför inte låna en liten bok om kvinnor med adhd?Eller bara läs uppsatser om kvinnor med adhd:

Även om det är turbo i skallen så är jag väldigt trött – om kvinnor med ADHD
I undersökningen har kommit fram till att alla kvinnor som intervjuades har haft svårigheter på grund av sin ADHD. De flesta har periodvis haft någon form av psykisk ohälsa. Det framkom också att de haft svårigheter med vissa ämnen i skolan. Många nämnde att de skulle ha behövt en stödperson eller gått i en mindre grupp. Ingen upplevde att de hade fått någon hjälp i grundskolan. Som vuxna har de flesta problem med att hålla ordning i hemmet. De vet vad som ska göras men får inte till det. Kvinnorna med eget boende inser att de behöver boendestöd för att få vardagssysslorna gjorda. En strategi de också använder sig av för att få struktur på tillvaron är scheman och strukturerade lappar. Skillnaden på pojkar och flickor med diagnosen ADHD trodde intervjupersonerna var att pojkar är mer utagerande medan flickor är mer inåtvända. Behovet av stöd och hjälp för kvinnor respektive män trodde respondenterna inte skilde sig åt nämnvärt. Författarna anser tillsammans med respondenterna att det behövs mer kunskap om det här i samhället, för att personer med ADHD ska bli bemötta på ett bra sätt och få den hjälp de behöver.

Glad kåt och tacksam

ADHD? Nej, inte alls! Däremot gammal hederlig Amfetaminreklam direkt till kvinnan i ditt liv.

(dvs underlivet) eh, förlåt ja menar överjaget.

Suze

Nu kan hon säga nej till crepsen, vara ute och umgås med alla andra lyckliga och välartade människor i sociteten. och visa hur glad kåt och tacksam hon är för att amfetaminet inte ska ta överhanden och hon ska börja få egna idéer har man dessutom addat Amobarbital en mycket potent barbiturat. En välbalanserat saftig blandning av effektiv husmor och avspänt knull i ett gulle-lullpaket. Inge gnäll mera Jaques Brel Ne me quitte pas.


Med den här medicinen undviker du att ta den där extra pralinen och kan i stället vara smal och sprallig på haciendan utan att gå herrefolket på nerverna. För att försäkra oss om den senare detaljen har vi dessutom adderat det historisk anrika derivatet av barbituratsyra amobarbital, det läkemedel som så oförhappandes dödade Marilyn Monroe av barbi-turatförgiftning. Tuut tuut.


Hon var tyvärr lite för grisfet för att få vara med Suzette som inte åt pralinen och hon som gav fan i crepsen. Ty, för henne blev det pannkaka. Nu sitter hon fast i sin lilla förljugna folkhemsbubbla. Ska du ha ett tuggummi?

Men i det fallet kanske bara den gamla nazistvetenskapliga underverket DI-X skulle kunna hjälpa till? En fin uppfinning som enligt uppgift: ghettonegrerna sedan gjorde till sin och ingen tänker väl idag på att den ädla beredningen faktiskt togs fram för det tredje rikets fromma, men så gick negrerna och tog allt från nassarna, otack är världens lön va? i varje fall om man får lyssna på en del. Men å andra sidan har kombinatoriken fått sin berömmelse mest genom alla den dödat Hillel Slovak, Brent Mydland, John Belushi, Chris Farley, Layne Staley, River Phoenix, Mitch Hedberg, Eric Show, Zac Foley, Tim Buckley Så visst finns det en hel del skruvade perspektiv här ovan. Men visst när Läkemedelsverket ondgör sig i Crime medicine då har de ett väldigt kort minne, det är ju deras klienter som gjort den största och grövsta reklamen för amfetamin mänskligheten någonsoin sett, men det glöms påpassligt bort.

Vad säger ni om det rasistjävlar? Döden verkar inte känna några begränsningar i sitt urval. Är liemannen färgblind? Eller är det just så det inte är?

Bättre städande kärringar & sniffande ungar
Nästa artikel kommer att handla om hur du får kärringen att städa bättre med lite amfetamin och hur förkylda ungar kan göras lite mindre snoriga, skrikiga och hängiga genom att sniffa Amfetamin. Artikeln: En horas begravning och om den rustika stadsmannamässighet som kännetecknade den nationellt hjärtgripande begravningen. Ja ack denna oas som glatt så många låter dock vänta på sig en stund till, tills dess ha det så bra och undra inte varför.

Urkundsförfalskningen är ju upphöjd till kulturtradition i de fördömdas rike.

Glad kåt och tacksam

Glad kåt och Tacksam, nu med EXTRA!

Marknadsföringen av Metamfetamin till gravida

 

Läkemedelsverkets historisk aningslösa och kriminella reklambudskap
Vad tycker du om reklamen förresten? Är det sådant gammalt sexistiskt skräp som används mot att personer med adhd ska få en rimlig medicinering tror ni? Eller har den gamla reklamen ingen betydelse för dagens inställning till amfetamin och liknande beredningar?

Här kan du läsa mer om Förstoppning, hej och studsande fotpall. Snippan som akademin tog i mun och Hora. Läs även andra bloggares åsikter om , Amfetaminreklam, Jaques Brel, Amobarbital, Läkemedelsbolag, Kommersialisering, Barbie .