Etikettarkiv: CO2

CO2 Schizofreni och pCO2

Vi tog i dagarna upp lite om TRP och TRPV som vi kan se är TRPV ganska nära förknippade med calcium men även med annexin II / S100A10, calmodulin och PI3 kinase. Vilket kanske visar lite mer om the stairway to TRPV.

I den submolekylära världen härskar givetvis laddningarna. När det gäller kunskapen om gating och timing i de sensoriska kretsarna (hallå eller) och  jonkanalernas värld är föga kännt. Men vi kan nog ändå säga såsom så, att om det inte har en enormt stor betydelse för många mycket centrala skeenden så skulle det vara oerhört förvånande. Det finns en förvånansvärt stor mängd av  CO2 receptorer i hjärnan och nervsystemet. Vilket understryker vikten av CO2 för reglerande av kroppsliga funktioner. Av repceptorernas konstruktion och funktion finns det gott om utrymme att anta att flera av dem i sak är protonmätare. Dessa mätare är inte sällan direktkopplade till TRPV. I blodet färdas CO2 inte sällan i form av bikarbonat.

Hursomhelst partialtrycket på CO2 från artärerna (pco2) styr i praktiken stora delar av hjärnans blodflöde. Den som reagerar långsammare på CO2 förändringar i luften får således lite svårare att öka hjärtats förmåga att trycka upp mer CO2 till hjärnan och därmed bli aktivare. För att somna bra måste du få hjärtat att höja trycket på pCO2 och gärna minska ned på O2.

Tänkt nu om du fastnar i ett läge mitt emellan! Låt oss bara fantisera lite att det finns några receptorer som mäter CO2/syrehalten i kroppen  på en rad olika sätt (ingen vet exakt hur) en kan sitta i adrenal medulla och mäta just CO2 direkt, vilket får en intressant effekt i CAC-hålsteorin. Då CS2 färdas i hemoglobinet och har visat sig kunna byta plats med CO2 i Aceyl-Coa, effekten kan då bli att i stället för avläsning av CO2 innehållet kommer receptorn att få avläsa sin egen domning, då CS2 är känd för just den effekten på perifera nerver vid exponering från yttre källor. Nu är dock källan inre eller endogen som en del föredrar att säga. Vilket sannolikt kan leda till att i stället för att de perifera  nerverna drabbas så drabbas det centrala nervsystemet av exakt samma process.

En av det flertal (antagligen familjer) kemoreceptorterna som läser av gasstatusen i blodet kan nu komma att bli nedsövd medan de andra fungerar, ett ganska udda resultat. Det finns ganska goda skäl att tro att flera receptorer för gaskontroll av blodet är renodlade protonläsare. Vilket styrks av att injektion av minimala mängder syra i några av dessa områden påverkat andningsreflexerna. Tänka sig. Enligt CAC är en av de mest grundläggande kemoreceptorerna ställd på ett avvikande sätt från de andra. Kan det vara Co2 chemoreceptorn i Adrenal Medulla som på grund av sitt läge mellan hjärnan och ryggraden drabbas på ett intressant sätt?

Under tiden som klimatmötet pågår och många yttre frågor bl.a. CO2 tas upp av tidningarna tex: Die handelsblatte visar en svensk och snackar om klimatmötet på tyska. Publico skriver för en spansk publik. La Guardia skriver dock om flickor med ADHD, fast på Spanska (typisk va?) Så kan man undra hur många som denna ägnar ett ögonblick av åtanke kring det inre klimatet och sådana betydelselösa skitsaker som att CO2 är vad som får dig att andas och att alla är inte lika bra på att hantera de snabba transienterna av CO2. Då återstår att få ihop detta med Mohammed Ali i Vattenfallet och världens största vetenskapsman, där någonstans ligger nog lösningen, för oss troende. Ateisterna skiter ju som vanligt i det mesta. CO-CO ligger när både daim och japp.

En av mina inbillade låtsaskompisar hade en lång-lång svordomsramsa om fladdermöss: De är blinda de jäklarna och ser inte ett jota. Men för att liksom visa att de ger katten i det ger de sig bara ut på nätterna när det är som mörkast, varför det?

Ärligt talat de kunde inte hittat på ett mer fulländat sätt att göra mig förbannad med att uppvisa sin blindhet när den syndes som minst. Gentiken för ett rackarspel med evolutionen.

Samtidigt på andra platser på samma planet: Dör människor som letat efter sina hjärtevänner hela sina liv utan att finna dem. Det dör utan att vi någonsin kommer att få veta deras namn. Några kanske skjuts ihjäl fastän det redan signalerats fred sedan några timmar, men vid fronten visste de inget om de för många kommunikationer var brutna. Det är livet – Du dör. En av människans äldsta kulturtraditioner och vi håller väl på traditionerna va?

Tydrys, Läs även andra bloggares åsikter om Calmodulin, Co2, koldioxid,

Schizofreni och Co2 Transienter


Ta ta ett djupt andetag och rygga inte tillbaka, Co2 är vad som får dig att andas. När du reagerar långsamt på Co2 så sover du antagligen. Ett djur eller en människa som innan födseln av en eller annan anledning haft svårt att få tillräckligt med energi kommer ibland att vara anpassad för det. Några av de viktigaste energikällorna för cellerna är syre och glukos, får de inte tillräckligt av något av dem kan de bli sura, får de dessutom för mycket Co2 blir de verkligen jättesura.

Vi har redan visat ett reaktivt ämne som kan ge flera av symptomen vid schizofreni och bipolär sjukdom. Ämnet finns dessutom hos gruppen personer med schizofreni till skillnad från många av de exotiska ämnen flera valt att forska kring tex LSD, PCP, Ketamine med mera. Vilket kanske kan göra hypotesen mer verklighetsnära än många andra. Som ses i hypotesens faktabas, gör  CS2 att de som exponerats reagerar långsammare på CO2. En långsam reaktion på Co2 har alla människor då och då men mestadels bara när de sover. Och då tänker kanske någon att detta är något nytt? Nej, det är det då rakt inte, den som studerat schizofreniforskningen och dess historiska rot kan snabbt se att just koldioxid faktiskt var en av de första metoderna som tillämpades på personer med Schizofreni.  CO2 är också ett av de tidigaste ämnen man testade på personer med schizofreni men som så ofta finns det en härva av ytterst tvetydiga rapporter kring behandlingsresultatet (sic!)   Ett faktum som snarast tyder på att forskningen drabbats av hallucinationer, än att någon verklig vetenskap utövats. Forskningens klyvning inför verkligheten är iofs inget nytt men kan få mycket allvarliga konsekvenser.

The History of the Psychopharmacology of Schizophrenia

The History of Schizophrenia Research in Japan

Det finns flera tecken som tyder på att personer med  Schizofreni reagerar långsammare på förändringar i Co2 halterna, vilket kan göra att personerna i gruppen vid snabba transienta höjningar av Co2 nivån kan får mycket högre nivåer av Co2 i blodet, sk hypercapnia. Just det där att reagera på ett annorlunda sätt på nyckelstimuli från omgivningen är också något som utmärker vissa sjukdomsbilder, schizofreni till exempel. Att ha en avvikande drive på funktionen som faktiskt styr reflexen att andas är lite speciellt.  De snabba förändringarna i elektrolytbilden kan därför vara ganska centrala, de har dessutom en intressant roll i varseblivningen. Är det någon som tror att de transienta receptor potentialerna inte påverkas av snabba robusta transienter? Några av de transienta receptor potentialer som uppfattats som förändrade vid Schizofrenia ser du nedan.

TRPC1 Camp et al. 2001; Bulayeva et al. 2005
TRPC3 Gurling et al. 2001
TRPC4 Camp et al. 2001
TRPC6 Gurling et al. 2001
TRPC7/P5 Schwab et al. 1997
TRPM1 Liu et al. 2001
TRPM2 Demirhan and Tastemir 2003
Lerer et al. 2003
TRPM3/ M6 Hovatta et al. 1999
TRPM8 Lerer et al. 2003
TRPV2 Bulayeva et al. 2005
TRPP2 Gurling et al. 2001
TRPP3 Lerer et al. 2003
TRPP4 Gross et al. 2001; Devaney et al. 2002
Demirhan and Tastemir 2003    osv..

För dem mycket närbesläktade sjukdopmen bipolär sjukdom råder en liknande bild

Bipolar disorder TRPC7/P5 Hong et al. 2004
TRPM2 Straub et al. 1994
TRPM5 Zandi et al. 2003
TRPV4 Berrettini 2000
TRPV6 Liu et al. 2003
TRPA1 Liu et al. 2003
TRPP1 Cheng et al. 2006
TRPP3 Liu et al. 2003
TRPP4 Berrettini 2000; Liang et al. 2002
TRPML Cheng et al. 2006               osv…

Vi menar att en endogen produktion av ämnet Carbon Disulfid kan vara en av de faktorer som löser ut Schizofreni hos personer som är predisponerade och att Carbon disulfid är en reaktiv faktor vid schizofreni. Vi kommer nu att försöka visa hur predisponeringen kan gå till. Dvs varför får en del lättare schizofreni än andra?  Det kan kanske vara en bra fråga, om vi börjar med att titta på saker som verkar påverka kanske vi lättare kan se svaret? vilka vägar predisponerar för schizofreni? dvs på ett tidigt stadium grundlägger för sjukdomens eventuella utveckling. Nedan följer några av de som brukar anges. Är det någon faktor du tycker saknas, säg gärna till… Epdidemiologin verkar vara fylld med åsikter, så mycket står redan klart.

Predisponerande faktorer

-Att vara född eller tillbringat sina första två år i storstadsmiljö

-Kön, fler män drabbas och männens skador av sjukdomen förefaller allvarligare när man betraktar förändringar i hjärnan

-Svält brukar anges då framförallt med en referens till Holland år 1945 där det föddes en ovanligt hög andel personer med schizofreni.

-Infektioner av olika slag framförallt infektioner som inte går över tex cytomegalovirus eller andra herpesvarianter, men även rubella, toxoplasma gondii är kända för att öka riskerna.

-Säsongsvariationer, fler barn med schizofreni brukar födas under feb april än under andra månader. Den vanliga förklaringen till detta är influensasäsongen.

-Att ha blivit exponerad för radioaktiv strålning i mammas mage.

-att ha exponerats för rökning i mammas mage

-sedan finns det en hel del olika genetiska faktorer som vid olika situationer ger olika resultat

-emigrering verkar öka riskerna

-Att ha schizofreni i släkten verkar öka på predisponeringen till schizofreni

När tidningarna är fulla av det ena och det andra om koldioxid (GP, SvD, HD, AB, SvT,  lyckan )verkar de glömma att det är vad som styr våran reflex att andas, för alla kanske det inte är helt oviktigt. Vi kanske ska titta lite närmare på Koldioxid vid tex schizofrenia, vad säger du om det? Är det någon som tror att de transienta receptor potentialerna inte kan påverkas av snabba robusta transienter i tex CO2?

Tiden, läser biosfärens andetag från ohm till aum.  co2, koldioxid, klimatet, andningen, luften, schizofreni. 2JS7C7VEM8RU

Miljöarbetet i CAC-Hålets första ord & Co2

Var empatisk och känn efter!

Hur många blygsamma ton skit har egentligen evolutionen klämt ur sig? Från blyga små söta hundar som med darrande bakben skiter och tittar matte vått i ögonen via människans plumpa uttryckreform att låsa in sig och bajsa på färskvattnet, till de mer mastiga mastodonthögarna från dinosaurierna. Ack alla dessa ambivalenta ögonblick, hur kan vi någonsin glömma?  Exakt hur många ton evolutionskork blir det egentligen? kan du ens ana hur många gånger jag har suttit och klämt i min ensamhet och tänkt på dig? Hur jag kännt mig ensam och uppblåst utan dig och bara snabbt ilat in på toa för att få kläm på en talisman till de mellanmänskliga uttrycken, en slags vodoo docka över den mänskliga kontentan, arvet och testamentet. Sedan sätter vi dit pappret och drar, vad säger du?

Urklubbningens egentliga urspungligheter

Vi bor på en planet som roterar runt solen. Solen i sig roterar i vintergatans utkanter i ytterligare skruvande rörelser, sammantaget blir det liksom en skruv i en skruv som flera ryska dockors DNA. Tänk er nu alla arter som uttryckt sig med efttryck sedan urtiden och framåt och sätt nu sedan deras heliga urklubba på planetens rörelsemönster. Är den något underfuntigt skruvade klubban som en pappiljott för att visa gudarna hur oändigt skruvat de är uppskattade eller är kringlan mer tillängnad alltets totala urskruvning, vilken likt en efterbliven nautilussnäcka sakta ålar sig baklänges längsmed utvecklingshistorien, lätt tyngd av urtidsbajsets dova kringla som växer med några miljarder kilo i sekunden? Eller är just det faktum att klubban kommer med skruv ett sammanfattat budskap till resterande universum om den tårdrypande papiljottens hädanklämtande andakt?

Bakterieskräck?

Finns det en enda chans att någon molekyl du äter inte varit bajs någon gång? Antagligen är den chansen ganska liten. Tänk på det den som inte producerar bajs har faktiskt ingen existensbiljett här på planetkorven. Det kanske ligger mer i kringlan än du anar! Vid riktigt kärlek säger det ibland bara klick. Du kan försöka att inte låtsas om det, förtränga det, försöka glömma det, men faktum är att du är full med skit. Men det är inte därför CAC-hålet är tveksamma till er, det är för ert vidriga och försljugna språk dvs.  skitens historia. Ett arsle kan trotts allt inte ljuga.

Under språkets säd vilar en stilla skruv, urkunden i halkan. En mening, en maning. Språket varde en gång ett.

-nå!-

Den heliges första ord!

Det var en gång, å nu ska gången för en gångs skull användas. Ylandet ven stilla och heligt genom rummet, det dröjde innan vi alla med en gång förstod. CAC-hålet hade sagt sitt första ord!  -Proton var det första ordet, ack så typiskt denna visdom, så enkelt och avancerat på en gång. Från partikelfysik till dagsyrad romantik, vem kan få samman allt i samma mening om inte vårt älskade CAC-Hål. Nu var det bara upp till oss att föra  CAC-hålets ord vidare. Det var en gång och för en gångs skull ska gången användas. När vi förstod djupet i vad som hänt hörde vi historiens vingslag inför denna nautilusklocka av den geniala evolutionens sagolikt vackra avslut.  Nu slöt det sig åter moderligt och ömt.

Ömt som en liljevind. Oscillerande som en saltlösning  man jobbat hårt för, som sedan ligger där dararande på magen och skakar när man flämtar.  Gick det ändå snabbt för CAC-hålet att lära sig tala.  Det fåtal trogna som samlats där i det lilla rummet får under återstoden av våra korta liv bära vittnesmål om det första ordet.  Huvudet nästan snuddade vid golvet, händerna krampande i den grönmelerade stålställningen, resten av kroppen hängde efter innan det vidunderligt vackra CAC-hålet lågt tryggt tillrätta på rollartorbordet och serverade världen sin vishet och den renaste av alla obefläckade sanningar. Förhållandevis obesvärad av människans orenhet och falska tro.

Någon tog mod till sig och frågade: -Hur ska vi föra arvet av CAC-hålsteorin levande nu när du stängt din mun och öppnat det tredje ögat?

Inget svar kommo men enligt den sjunde heffatubisten i den åttondes honkning skall då följande textmassa dyka upp som ett ark framför ögat på någon.

Hädangångssentimental pappiljott till Evolutionskorken CO2 Carbondioxide Postscript i den anala verseringen. Här blir det multimedia. Fyll munnen och Sug på din tunga i väntan på mig. CAC-Hålet känner måhända viss oro över all skit och Koldioxid som släpps från människan. Det har till och med tidningarna uppfattat. Men hur många förstår att deras näsor är mänsklighetens avgaskranar mot varandra och att CAC-hålets renhet är sublim, ty redan när gud utbildades så kom det Co2 från denna vackra skinka, tjena.

Vad får dig att andas då?

FrkF Blogg: AS bra om ADHD

Ett fyrfaldigt FrkF omslagspapper som leder fram till bloggen och lite annat smått och gott av bördig natur.

De vackra fötterna håller även i ett par väldigt färgglada skor. (FrkF har dock numera lagt ned sin blogg)

Här kan vi se filmen Livning with ADHD

Dagens CAC-teoretiska funderingar

Nu får jag också vara med och leka. Fungerar  något av de kopparberoende enzymerna vid låga nivåer med koppar? Eller sticker Dopamin beta hydroxylase först, sedan kommer lysyl oxidas, LOX med påföljande degenerativa förändringar och ökade svårigheter att hålla koll på homocystein och hålla en rimlig nivå på antioxidativa nivåer i allmänhet och glutathion i synnerhet.

Men när glutation nivåerna börjar sina blir mycket annat också giftigt och en del verksamhet stannar ytterligare. Hur många respiratoriska centra finns det egentligen? Kan ett säga att personen sover och ett annat samtidigt säga att personen lider sömnbrist? Eller beror de försenade CO2 responserna på något annat?

Regleringen av kolmonoxid måste ju vara fruktansvärt tight hållen, vad händer egentligen när det börjar bli lite glapp i systemen? Ja ja ja, det är som vanligt mycket mycket man inte fattar.

Läs även andra bloggares åsikter om CO2, FrkF.com, LOX, Lysyl, ADHD-NPF, living with ADHD, kostamatören.