Etikettarkiv: ADHD information

Elchocker ECT och Depression

ADHD på youtube

Uppdrag granskning visar i kväll ett inslag om ECT. Eftersom jag inte stött på någon med ADHD eller ADD som sagt att det var en bra terapi men en del som sagt tvärtom tycker jag det finns all anledning att säga just det.  ECT verkar minska den kognitiva reservkapaciteten och på en person med ADHD problematik verkar just detta få större negativa konsekvenser än på andra, vilket kanske inte heller är så konstigt. Självfallet har ämnet en massa sidor och bör belysas därefter. Att bara skapa en svartvit debatt kring ämnet gynnar inte någon, inte heller att det är bara en sida som står för kritiken av psykiatrin eller någon annan metod som anger sig vara själavårdande.

Personer med ADHD förefaller känsligare för ECT

Vid en depression så förekommer en naturlig sänkning av den aktuella funktionsförmågan vilket kan visa sig i bland annat intelligenstestning. Med detta sagt kan ju vem som helst förstå att det är lätt att visa hur IQ stiger när depressionen försvunnit, vilket också är en sanningen om ingen speciell metodik används. Enligt exakt samma logik går det också att använda en metod som sänker IQ men ändå påstå att IQ stiger. Problemet med metodiken ECT är att den lämnar kognitiva defekter (vilka inte behöver märkas) i sina fotspår och att dessa förtigs, vilket är ett synnerligen allvarligt faktum. Vid den största sammanställning som gjort av ECT effekterna visas detta ganska tydligt dock är det inget som patienten upplyses om utan där uppmanas läkarna i stället snarare att ljuga patienten rätt upp i ansiktet. Låt oss titta lite på Gurun i ämnet och hur Dr. Håkan Odelbergs bok:ECT – historik och teknik,  presenterar sina slutsatser i ämnet:

•Det finns inga belägg för att ECT påverkar generell
kognitiv nivå och förmågan att lära in nya kunskaper och
färdigheter. Däremot har behandlingen en selektiv och i
de flesta fall övergående effekt på minnesfunktionen.

-Är Herr Odelberg inte medveten om att minnet är en av de vitalaste delarna för den kognitiva förmågan som mänskligheten känner till? Att separera minnesförmågan och den generella förmågan verkar här komma väldigt väl till pass. Den enda anledningen till att det inte finns några generella belägg för kroniska skador av ECT är väl för att man nonchalerat verkligheten. Det ytterst smala empiriska underlag Håkan Odelberg har för marknadsförandet av sina egna åsikter  verkar bara kunna emanera från kortsiktiga studier på intagna patienter vilka maximalt sträcker sig 2 månader framåt i resultat sedan senaste behandlingstillfället. Detta ger inte alls Håkan Odelberg något som helst underlag att uttala sig om några långtidseffekter.

När det sedan kommer välunderbyggda studier som är breda och tar hänsyn till ett resultat som sträcker sig lite längre inte i framtiden (där patinten skall tillbringa resterande delarna av sitt liv) så visar det sig självfallet att resultaten ser annorlunda ut.  Neuropsychopharmacology (2007)


• Patienten bör noggrant informeras om förekomsten av
minnesstörningar, men också om att detta fenomen inte
beror på hjärnskada.

OK,  Gurun Håkan säger att minnesstörningen  inte beror på hjärnskada.  Ursäkta mig men herrn kanske behöver lite utbildning i vad som kan förorsaka kognitiva defekter i allmänhet? Att ECT förvisso ökar på mängden av tillväxtfaktorer är och förblir en sanning som brukar användas som svar för metoden och visst låter det bra. Att det inte4 finns några vetenskapliga undersökningar som bevisar att ärtsoppa kan framkalla mustiga gaser i andra änden är förvisso en sanning, men ger det någon rätt att påstå att det är ett faktum bara för att man blundat för den verkligheten?

Håkan Odelberg fortätter:

•Narkosens betydelse för utfallet
Även narkosdjup och valet av narkosmedel har avgörande betydelse
för effekten av ECT.

Det är ett intressant uttalande mot av bakgrund av senare  resultat (1) som tyder på att valet av narkosmedel mycket väl kan leda till en betydligt större och snabbare effekt än med ECT inblandat, dessutom med färre biverkningar.  Då det dessutom råkar vara den mest ansedda tidskriften inom området som publicerar dessa rön så bör det väl inte råda någon tvekan om dess väderhäftighet.

Den främsta anledningen till att detta skrivs är att jag inte känner till några fall där personer med ADHD har behandlats med ECT och resultatet varit tillfredsställande enligt personen som fått behandlingen. Det är tråkigt när man bara presenterar den ena sidan av saken och tiger om den andra. Självfallet finns det alltid en massa andra aspekter på ämnet som sådant, det är helt tveklöst. Men att skriva om det bra för personer med ADHD tycker jag också kräver att man tar upp den behandling som förefaller dålig eller tveksam, i den mån att kunskap finns.  Har du själv ADHD och har fått ett bra resultat av ECT, låt mig gärna få veta. ADHD och Depression är ett stort problem värt att ta på stort allvar, just därför bör man också upplysa tydligt om en del metoders avigsidor vilket ibland inte görs.

(1) A Randomized Trial of an N-methyl-D-aspartate Antagonist in Treatment-Resistant Major Depression. ARCH GEN PSYCHIATRY/VOL 63, AUG 2006.

Conclusions: Robust and rapid antidepressant effects re-
sulted from a single intravenous dose of an N-methyl-D-
aspartate antagonist; onset occurredwithin 2 hours postin-

fusion and continued to remain significant for 1 week.

Dödsintressant,  ADHD Jesus i underbyxor rösta idag.