Etikettarkiv: mänskligt värde

EXTRANYTT FRÅN ÖVERMÄNNISKORNA

Klocktornet och Övermänniskan med
Handlagens praktiska
Reflektioner

Som vi alla vet har alla människor lika värde
-det är ju därför vi alla har samma lön och samma förmåner överallt.

-Massmedia aldrig bedömmer den enes lidande ständigt värda mer än den andres

-vi möts av samma förutsättningslöshet oavsett kön läggning, mentala eller fysiska attribut

-Jag betyder lika mycket för dig som din mamma.

-Är lika inför lagen. Tex Majestätsbrott.

Övermänniskorna nu ännu humanare!
Dock meddelar de mycket värdefulla människorna som bestämmer vad som är viktigt och vad som ska stå i tidningarna, de s.k. journalisterna att några högavlönade gått med på att frysa lönerna… men ingen skrev något om fringisarna eller alla andra tänkbara sätt att åtnjuta fördelar av sin värdemässiga överlägsenhet gentemot sina medmänniskor, eller hur. Frysandet tjänar givetvis övermänniskorna på då det ser bättre ut i den underdåniga massans flockögon så därför är det ju heller inte alls den uppoffring det kan se ut att vara.

Att vara värd 51 gånger mer är också påfrestande, speciellt om du dessutom ska orka hålla liv i de gamla lönsamma myterna om människornas lika värde. Det börjar kosta på nu va?

Det journalistiska kastsystemet
Läs gärna med fördel också om de som väljer vad alla andra skall läsa, om och vad som är värt din uppmärksamhet eller egentligen vilka människor som är viktiga nog att hamna i nyheterna. Men någon öppen debatt om den värderingsgrund journalisterna själva dagligen idkar brukar och harvar efter ser vi sällan eller aldrig, dock kan lite smågräl här och där som den här mellan Janne Josefsson och Åsa Lindberg visa lite av det kulturella övervärde de som bestämmer vilka som är övermänniskor har det sinsemellan i mysiga relationsetik såväl som saklig samkväms romantik.

Handikappade ukrainska bögar i tomteverkstan?
Men kommer de någonsin någonstans när det gäller sin egna människovärderingsideologi? Nej det går inte, hela deras verksamhet bygger ju på den kategoriska människoindelningen efter värderanskalan, då bryter man ju den heligt blundande värderingsprincipen och inaveln i den väloljade människovärderingsfrossan och då måste vi ju göra allt annorlunda. Den som är människovärderande och ständigt talar om andra människors människovärdering kan kanske verkligen behöva att åka på en synnerligen annorlunda upplevelse eller spa weekend, så kan vi morgontrinda stå där med rosa pjollerdressing och sjunga bläng bläng gåsa pjonk till melodin av bäh bäh vita lam. När vi behandlar er efter efter samma principer, vilket kan bli extraintressant om ni vill ha mat, till exempel. Ser vi då det tyska industrifettet rinna ur ert tankesmör?

-Ja ja kära barn, jag har säcken full.

All selektivism utom den fullständigt uppenbara är helt ok
Den journalistiska urvalsrasismens värdegrunder är ju verkligen kraftfoder för mången annan rasism och när tar man ansvar för den? värdeproportionaliteterna mellan människor har de någonsin funnit sig uttryck i verklighetens prosaiska journalistarkader? Först 1940 tillät elitjournalismen att någon handikappad eller avvikande från det gubbinfettade normcementet fick höras och synas i Sveriges radio och TV och vem fan har talat om den totala förintelse som ingen ens vill se? Är det ens möjligt? Ligger det inom räckhåll för det sannolika, rimliga eller vill man ständigt blunda inför den verklighet värdegrunden i dig inte tillfredsställer dig att se? Hur ska man annars kunna förklara alla dessa outalade kataklysmer som nu tillfallet de glömdas estrad. Utrotandet av de blindas röster, de inlåstas pina och en och annan förlamad tröstlöshet? så nu behöver man inte ens veta om att de finns eller har funnits och just de där så vanliga hallucinationen för alla ficktjuvar på dessa social nudustläger, hjälper så fogligt till.

Osynligörandet av något till förmån för något annat, blir det ofta mycket uppenbarare?

Men vilka människor anser då journalisterna vara extramycket värda? Tja lite enkel jävla statistik är väl ändå inte så helvetes svårt va? Och att sedan utifrån den kunna förklara varför man anser att den eller den etnicitetens eller egenhetens värde kontra geografiskt avstånd från massmediat och problemets vardagsdesktruktiva gradering kanske kan ge ett svar?

Tänk om någon redan suttit och räknat i några år och sett vilka människor som är mer värda enligt den genomsnittliga journalismens etniska eller egenartsmässiga, ställnings i samhället + genetiska utfallsmarkörer, vad tror ni skulle vara helvetes uppenbart för alla som bara vill se? Inget?..

Ständigt annat i tankarna än drivkällan till sin egna
förutfattade meningar?
Journalistiskt och övermänskligt förnekelsesyndrom, vad är lättare än att förneka det? Eller fylla det med annat? Läs även dödliga bloggares tröslösa kvidande om mänskligt värde, Värdegrunder, förljugenhet, Förställdhet, Förnekelse, Det Journalistiska Kastsystemet, ADHD, Gratis sex för journalister
De massiva förintelserna sker än idag och de är genom att förneka sina medmänniskor deras utvecklingspotentialer. Eller varför inte låta staten vara med att finansiera censuren av övermaktens övergrepp? En kort seger med ett evighetsförlängande krig som resultat. och många korta segrar blir det, sådana som göder rasismen för det är ju just vad den består av.
Se även den något blygsamma diskussionen nedan som eget inlägg Här i något modifierad version, för allas gemensamma kärlekslycka och allmän smeksamhet.

Fransyskor judar och pakistanska bögar

Är allt lika värdelöst?
Människor är olika värda, det visar och bevisar massmedia varje dag genom sitt sätt att rapportera, men det kanske inte är riktigt fint att säga det, för förljugenheten skall hållas till varje pris. Det är väl klart att alla människor är lika mycket värda! Är det inte just därför alla människor har samma lön?

Är judar värda mer än Fransyskor?
Själv undrar jag hur statistiken ser ut mellan rapporteringen från det Franska valet och för valet i Israel och om det bara kan anses bero på att judar generellt är mer värda än andra människor eller om det beror på alla idioter i evighetskonflikten och dess självgraviterande självupptagenhetsgrop som spritter skit på resten av världen sedan alltför länge. Vad tror du? Eller är de befintliga oproportionaliteterna inte ens är tillåtna att ifrågasätta under hotet av det mellanmänskliga vapenskrammlet: du är väl inte rasist. När det i själva verket är ett rasistisk fundament som visar sig i den snedvridna rapporteringen av ett mörklagt spel där den enes lidanden ständigt är mer värt än den andres. OBS! Tänk nu också på att Fransyskor kan betyda en köttbit också och det har en lång historia som vi inte ska förneka kossan. (tanken bygger ju för helvete från första andetag på styckegodset från ett slaktteknologiskt lik-tänkande, den fina arten äter en annat art men vägrar att kalla likdelarna för: likdelar)

Alla judar är inte rasister
Kan inte Fransyskan framställas blodfattigt nog kan det dessutom vara frågan om antisemitism. Men det vet ju inte kossan om, vilket jävla dumt djur va? Heter inte rasen just nötkreatur också? Men vi kanske inte ska kritisera kossan just nu. Men däremot kanske vi ska ta historien om nötkreaturens domesticering och orsaken till kons involvering i den religiösa kränkningen någon dag, vilken självfallet kan drabba helt oskyldiga judar som inte kan förstå varför. Den jävla kossan, kokko bellon förstår ju inget om sin egna förintelse, eller att sättet den ska förintas på kan vara kränkande för viktiga personers religiösa övertygelser, vilken jävla kossa va?
Ko ack ack
Ko ack ack,
KO ack kacka ka ka
Ej öron ej öron hava de…
Grodor Vs Hunddragen dogmatism?
Ser vi lite om Danskar i pressen beror det då på att Danskar anses ha ett lågt rangvärde rent etniskt? Givetvis uttalar man aldrig det man i faktiskheten visar genom praktiken, men hur vore det om man talar om det man praktiskt visar? Eller just inflationsdrivningen i att mellanmänskliga värden går på entrepenad. Billigast vinner! En rojalistisk grundregel verkar det som, men skulle den fungera för kungahuset?

Handikappade bögars värde i tomteverkstäderna?
Om vi börjar föra lite statistik över alla självupptagna varbölder i världen, vilka anses som mest värdefulla och varför? Indien och Pakistan har varit i krig länge länge men via bulvaner i Kaschmir, men vi hör ganska lite om det beror det bara på att de anses ha en lägre kast för våra massmediala människovärderare eller vad kan det anses bero på? Och vad tror du själv att en offentlig statistik över nyhetsrapporteringen egentligen skulle utvisa om värderingen av människogrupper inom landet? Skulle handikappade få en proportionerlig uppmärksamhet, eller anses alltid elitmänniskorna mer värda än de handikappade (som man nu längre inte ska kalla handikappade för att det kan anses som ofint) Men det verkar inte vara slumpen som styr det lotteriet utan det finns andra grundregler i den värdesystematiseringen. Och är det verkligen att visa en rimlig värdegrund när man bara rapporterar om den handikappade bögens handikapp genom att notera att denne inte får arbeten?

Men va bra då, då innehåller rapporterandet, könet, läggningen, ställningen och problemställningen, inte alls det minsta påspädande stereotypin, eller hur? Var inte orolig, journalister skiter vanligtvis i allt detta så de behöver inte ta några sådana värderingsmässiga hänsynstaganden i verkligheten. I så fall hade vi väl vetat om det va?
Tillåtet att tala om verkligheten?
På den förljugna ytan vet vi ju att alla ska ha samma värde och all annan härligt förljugen skit som alla vet inte stämmer, men att verkligheten klart visar en mycket rasistiskt och etnocentrisk profil vriden mot elitisk skönrunkning av förljugenhetsideal vågar man prata om det? Eller råder det fortfarande förbud att ha debatter som utgår från den praktiska verkligheten?

Lesbiska indianer vs etniska elitsvenskar utan rullstol?
Eller är det tillåtet att säga att människor i praktiken har olika värden överallt, eller är jag kanske lika mycket värd för dig som din mamma? Men så länge vi ljuger om verkligheten blir den väl säkert lättare att förändra den, eller hur din värdelösa idiotjävel?

Gillar du bättre om vi ljuger om verkligheten?

Läs om människors olika värden i de svenska gammelmedierna:
Och alla annat som sammanhänger med den rådande horgubbsjournalistiken

Hångarantin
Så kanske du förstår varför massmedia och journalistjävlar jämt tiger om vissa saker och de rasistiska grunderna med alla de andra värderande stereotyper som styr bokstavsbarnen (orden) i det prostituerade människovärdets rasideologiska förfiningssalonger, vilka bestämmer vad du får läsa som nyheter från e
litmänniskorna som inte ens vill tillåta dig att tala om att alla människor är olika värda i praktiken.

Journalismens genetiska urvalsprinciper
Vissa människor får inte ens vård i Sverige men det anser inte pressen vara värt att notera om, vad kan det bero på annat än dessa medmänniskors låga värde i journalismens rasideologiska värderingsögon med tillhörande filtergitter av konstlade korrigeringar? Berätta det gärna för mig. Att folk vill ljuga och till varje pris undvika att tala om sanningen som är statistiskt verifierbar, det vet jag redan.
Att kunna påstå att än det ena eller andra är rasism är intressant, men att människor med genetiskt betingade olikheter nekas en vettig vård det är inte ens en nyhet värd att ta upp för den människovärderande pressens kugghjulsdrev i elitmaskineriet, trotts att den i grunden andas samtliga av rasismens alla fundamentala altare. Den genetiska särbehandlingens grundlära och kvinnan som grädde på moset som underdånighet ska äta detta totalitärt diskriminerande helvete med anor sedan urtidens första skithög.
-och sedan diska!

Tänk nu för ett enda kort ögonblick om det är några med genetiska drag som statistisk det brukar gå åt helvete för som bara fått någon typ av vård de senaste decennierna, låt oss säga att det är 5% av befolkningen i världen. hur många miljoners miljoner av dem har inte gått förintade och du vet ingenting om det, anledningen till att du inte vet är för att du inte bryr dig och för att en massa andra ständigt skriker ut att de är viktigare människor och deras lidanden är så viktiga att du inte ens kan förstå vidden av dem. De verkliga offren finns inte kvar. Mest är det bara en massa skriande rasister som tycker synd om sig själva, men det får man inte säga. Verklighetsbilden ska styras av de människor som anser sig mer värda än alla andra. De är de verkliga rasisterna och så har det alltid varit.


Läs även andra bloggares åsikter om Värdegrund, mänskligt värde, etnicitet, förljugenhet, massmedial selektivitet, Mänskliga rättigheter, NAKNA BRUDAR HOS LISA dock i 10-pack.