Etikettarkiv: Mänmskliga rättigheter

EXTRANYTT FRÅN ÖVERMÄNNISKORNA

Klocktornet och Övermänniskan med
Handlagens praktiska
Reflektioner

Som vi alla vet har alla människor lika värde
-det är ju därför vi alla har samma lön och samma förmåner överallt.

-Massmedia aldrig bedömmer den enes lidande ständigt värda mer än den andres

-vi möts av samma förutsättningslöshet oavsett kön läggning, mentala eller fysiska attribut

-Jag betyder lika mycket för dig som din mamma.

-Är lika inför lagen. Tex Majestätsbrott.

Övermänniskorna nu ännu humanare!
Dock meddelar de mycket värdefulla människorna som bestämmer vad som är viktigt och vad som ska stå i tidningarna, de s.k. journalisterna att några högavlönade gått med på att frysa lönerna… men ingen skrev något om fringisarna eller alla andra tänkbara sätt att åtnjuta fördelar av sin värdemässiga överlägsenhet gentemot sina medmänniskor, eller hur. Frysandet tjänar givetvis övermänniskorna på då det ser bättre ut i den underdåniga massans flockögon så därför är det ju heller inte alls den uppoffring det kan se ut att vara.

Att vara värd 51 gånger mer är också påfrestande, speciellt om du dessutom ska orka hålla liv i de gamla lönsamma myterna om människornas lika värde. Det börjar kosta på nu va?

Det journalistiska kastsystemet
Läs gärna med fördel också om de som väljer vad alla andra skall läsa, om och vad som är värt din uppmärksamhet eller egentligen vilka människor som är viktiga nog att hamna i nyheterna. Men någon öppen debatt om den värderingsgrund journalisterna själva dagligen idkar brukar och harvar efter ser vi sällan eller aldrig, dock kan lite smågräl här och där som den här mellan Janne Josefsson och Åsa Lindberg visa lite av det kulturella övervärde de som bestämmer vilka som är övermänniskor har det sinsemellan i mysiga relationsetik såväl som saklig samkväms romantik.

Handikappade ukrainska bögar i tomteverkstan?
Men kommer de någonsin någonstans när det gäller sin egna människovärderingsideologi? Nej det går inte, hela deras verksamhet bygger ju på den kategoriska människoindelningen efter värderanskalan, då bryter man ju den heligt blundande värderingsprincipen och inaveln i den väloljade människovärderingsfrossan och då måste vi ju göra allt annorlunda. Den som är människovärderande och ständigt talar om andra människors människovärdering kan kanske verkligen behöva att åka på en synnerligen annorlunda upplevelse eller spa weekend, så kan vi morgontrinda stå där med rosa pjollerdressing och sjunga bläng bläng gåsa pjonk till melodin av bäh bäh vita lam. När vi behandlar er efter efter samma principer, vilket kan bli extraintressant om ni vill ha mat, till exempel. Ser vi då det tyska industrifettet rinna ur ert tankesmör?

-Ja ja kära barn, jag har säcken full.

All selektivism utom den fullständigt uppenbara är helt ok
Den journalistiska urvalsrasismens värdegrunder är ju verkligen kraftfoder för mången annan rasism och när tar man ansvar för den? värdeproportionaliteterna mellan människor har de någonsin funnit sig uttryck i verklighetens prosaiska journalistarkader? Först 1940 tillät elitjournalismen att någon handikappad eller avvikande från det gubbinfettade normcementet fick höras och synas i Sveriges radio och TV och vem fan har talat om den totala förintelse som ingen ens vill se? Är det ens möjligt? Ligger det inom räckhåll för det sannolika, rimliga eller vill man ständigt blunda inför den verklighet värdegrunden i dig inte tillfredsställer dig att se? Hur ska man annars kunna förklara alla dessa outalade kataklysmer som nu tillfallet de glömdas estrad. Utrotandet av de blindas röster, de inlåstas pina och en och annan förlamad tröstlöshet? så nu behöver man inte ens veta om att de finns eller har funnits och just de där så vanliga hallucinationen för alla ficktjuvar på dessa social nudustläger, hjälper så fogligt till.

Osynligörandet av något till förmån för något annat, blir det ofta mycket uppenbarare?

Men vilka människor anser då journalisterna vara extramycket värda? Tja lite enkel jävla statistik är väl ändå inte så helvetes svårt va? Och att sedan utifrån den kunna förklara varför man anser att den eller den etnicitetens eller egenhetens värde kontra geografiskt avstånd från massmediat och problemets vardagsdesktruktiva gradering kanske kan ge ett svar?

Tänk om någon redan suttit och räknat i några år och sett vilka människor som är mer värda enligt den genomsnittliga journalismens etniska eller egenartsmässiga, ställnings i samhället + genetiska utfallsmarkörer, vad tror ni skulle vara helvetes uppenbart för alla som bara vill se? Inget?..

Ständigt annat i tankarna än drivkällan till sin egna
förutfattade meningar?
Journalistiskt och övermänskligt förnekelsesyndrom, vad är lättare än att förneka det? Eller fylla det med annat? Läs även dödliga bloggares tröslösa kvidande om mänskligt värde, Värdegrunder, förljugenhet, Förställdhet, Förnekelse, Det Journalistiska Kastsystemet, ADHD, Gratis sex för journalister
De massiva förintelserna sker än idag och de är genom att förneka sina medmänniskor deras utvecklingspotentialer. Eller varför inte låta staten vara med att finansiera censuren av övermaktens övergrepp? En kort seger med ett evighetsförlängande krig som resultat. och många korta segrar blir det, sådana som göder rasismen för det är ju just vad den består av.
Se även den något blygsamma diskussionen nedan som eget inlägg Här i något modifierad version, för allas gemensamma kärlekslycka och allmän smeksamhet.