Etikettarkiv: demokrati

?Hallå Anki Attention?

Anki är det inte dags att reagera lite mera, på flera saker?

EU´s generaladvokat gick i taket men vad gjorde du, när du fick reda på den godtyckliga regleringen av olika medel, helt utan vetenskapliga ställningstaganden.

Här i Sverige har de dragit in licensförskrivandet av melatonin. Vilket är en distinkt diskriminering av just den grupp som har störningar i melatoninomsättningen, men vad gör Riksförbundet Attention åt det? Sitter liknöjt och tittar på medans andra preparat har en totalt unik gräddfil, ett carte blanche och kan till och med ta in preparat för injektionsändamål utan att de normala kraven på vetenskaplig effekt är uppfyllda. Vadå vetenskaplighet? DN replikerar svagt på ett ytterst unikt bananrepubliksförfarande när hela regelverket passeras och ett speciellt intresseområde får ett unikt frikort från vetenskaplighet och evidensbasering. Nyutveckling och forskning är oerhört viktigt, men ska det inte ske på samma villkor för alla?

Det skulle väl vara rimligare om barn med fel i melatoninomsättningen fick sitt melatonin än att man joddlar runt med alternativmedicinska injektionspreparat, genom politiska gräddfiler? Om du tycker det så varför agerar inte Riksförbundet Attention mot det fundamentalt godtyckliga regelverk som det nu KO anmälda Läkemedelsverket + Socialdepartementet levererar, där en grupp slipper kontroller som alla andra måste gå igenom. Lokalavdelningen i Uppsala reagerade på en del av det och då följde riksförbundet med, en bit på vägen.

Men är det ens i enlighet med Riksförbundets egna stadgar och riktlinjer att vara så botoxregulerade, när ett såpass ofarligt medel som melatonin kan göra så mycket gott för de som verkligen behöver det. Nya medel har förvisso kommit fram men det råder fortfarande ett licensförfarande för ett medel som i de flesta andra länder är receptfritt. Det är en ganska stor del av förbundets målgrupp som är utsatta för den negativa särbehandlingen av ett ämne en del har fel i omsättningen av. Inte värt för riksförbundet att agera mera på? Hur många av personer i förbundets målgrupp står egentligen helt utan vård och rimligt omsorg? Vad har ni gjort för att förändra det på senare tid?

Historia och framtid
Att börja från noll till 5 på tio år är ett bra arbete, men är det inte dags att trappa upp och inse att det alldra mesta faktiskt är helt ogjort? Centrala beslutsfattare verkar uppenbart omedvetna om hur illa det verkligen är ställt med vården för gruppen med adhd asperger, kan man vara nöjd med ett sådant faktum? Och då pratar jag inte bara om melatonin givetvis… Skulle det vara ok om benamputerade inte hade någon rullstol? Kom igen nu..
  • Måste ni ständigt påminnas?
  • Eller tycker du att allt arbete ska göras ute i lokalavdelningarna?
  • Vad ska då riksförbundet Attention göra, kanske läsa sin egen målsättning?
Klipper in Rakels frågor som ännu är lika aktuella.
Vi har väl inte kritiserat, bara ställt lite frågor och det får man väl göra i en demokrati? Att Attention arbetar mycket bra lokalt i vissa delar av landet, har jag ingen anledning att tveka till, att det har gjorts mycket i historisk mening är också ett faktum.

Frågan är vad har gjort det senaste.

  • Hur vill ni förklara att ni inte varit i kontakt med de centrala beslutsfattarna i frågorna kring NPF-gruppen? Anser ni verkligen det vara för mycket begärt?
  • Varför har man inte varit i kontakt med de centrala beslutsfattarna?
  • Vad har man i stället valt att göra?
  • Vad anser man viktigt att göra? Vad står i stadgarna?

Är det en synnerligen aggressiv sömnighet som slagit till?

Utkastet till denna artikel sändes i förväg till Anki på Riksförbundet Attention som fick förmånen att se den innan publikation. Några av de frågor hon fått av bland annat mig har sedan länge klingat obesvarade, ett intressant val. Det förefaller vara lågt till tak i riksförbundet Attention.

Den ämabla elokvensens fromlande

Den vackra vältalighetens hycklare

I det nya Sverige skall bara de finaste barnen med den rätta genetiska profilen få plats. För de funktionshindrade är det betydligt svårare. Friskolorna som sålts in under devisen frihet och valfrihet bevisar gång efter gång vilken frihet det egentligen är…

Friskolor nekar funktionshindrade barn

Skolor säger nej

Valfrihet för vem?
Gång på gång ser vi hur bara vissa av barnen ska få rätt till att gå i den skola de som är närmast dem, som de vill gå i. Men de med funktionshinder i någon grad anses utgöra 13 – 16 procent av Sveriges alla barn och ungdomar, men där talar återigen statistiken sitt tydliga språk: BARA 2,47 promille i den gruppen går i den undersökta friskolorna. Så den tydliga diskrimineringen kan knappast vara en tillfällighet. Men kom för helvete hit och dilla i mig att det är en tillfällighet, pröva.

Det är mer av den alltgenomgripande diskriminering vi som bara växer i samhället, hur i helvete tror ni det kommer att sluta? Ge mig en bra gissning. Jag skulle inte alls bli förvånad om de satta utanför inte kommer att sky några medel för att uttrycka sin kärlek till den möjlighet de aldrig fick.

Friskolor – inte öppna för alla. En rad handikapporganisationer som gått samman och skrivit på för att åtminstone försöka åstadkomma en vettig förändring. Som vanligt är inte det sovande riksförbundet attention med. Ordföranden kanske sover alltför hårt och uppfattar det som aggressivt om någon försöker väcka henne ur skönhetssömnen? Hur länge har du tänkt sova Anki?

Riksförbundet RBU agerar, attention sover som vanligt….

Cp-skadade Frida – inte välkommen

Hur pass upprörd ska man bli?

Samma sak med den förbannade vården, för vem är den egentligen till? Det är ju inte direkt bara en tidningsanka, det är tyvärr en seriell verklighet dag efter dag. för de som står utanför är det snarare natt.

Har jag vant mig med att höra den här skiten ”allt ska bli så bra och friheten för alla ska öka” Vilket brukar betyda att det blir ett än värre helvete för de som inte på andra sätt kan försäkra sig om att flyta i någon specialdesignad gräddfil. När regeringen vill ha vinststyrd primärvård i hela landet, inser regeringen då att den egentliga vinsten i den egentliga infrastrukturen inte kan vara något annat än människan & dess hälsa. Bara genom att frånräkna människan ett värde kan incitamentet till vinst komma att belöna ett område som ligger utanför folkhälsan och det mänskliga kapitalets hälsoresurser, men så långt har regeringen väl inte tänkt, att det är uppdragsgivarna som de ska tjäna och som ska tjäna på dem ! Tjänare moss.

Socialdyslexin tar sig nya uttryck, allians betydde ursprungligen en mänsklig förening – äktenskap, vilket äktenskap ser vi nu när vi har en massa personer i en ormgrop som krälar ur sig ägg vars yta har en text som inte stämmer med dess innehåll. Frihet står det på äggen – men för vem? Omelette, en bild till tack…

Vi kräver att få veta vad barnen med funktionshinder har tjänat på den statistik som vi alla kan se och som till och med Jan Björklund den ljugande skolministern inte behöver betvivla för ett enda jävla ögonblick. De socialantropologiska skiktningarna avviker knappast i någon grad från de protonrasistiska strömningar Sverige en gång var bäst på i hela Europa. Den enda skillnaden är att nu är det inte bara skinnet som ska styra dina möjligheter, nu är det mer förfinad genetik som i praktisk mening visar sig i den statistiska urvalsstaffetten. Funktionsrationellare klassificeringar som diagnoser verkar vara billigare sållningsintrument, för den allt hårdare strypkopplet på samhällets framtid. Begravningar är inget dum begrepp skriver svenskan idag, kanske de skulle begrava sina nunor i den statistiska verkligheten siffrorna visar och skapar?

Grattis vart tror ni vi hamnar?

Hela mitt hjärta hälsar regeringens behjärtansvärda fernissa av ättestupan, ska vi modernisera den ytterligare med några söta pamfletter som säger: Den evinnerliga frihetens, oändliga rättigheter” som vi kan tatuera dem i pannan med?

Högflygande syften, en annan grund
De värdelösa grunderna för kapitalets vinster jag talar om alltså, ungdjävlarna. Nått ska de väl ha i pannan? Varför inte köpa skolpolitisk reklamplats på Ryan Airs spypåsar så får vi ett genuint kinderegg.

  1. Genomslamsad matallians,
  2. Fotoframkallningspåse, och
  3. reklam till den värdelösa grupp företagen ska tjäna pengar på. välkommen till verkligheten och ungjävlarnas praktiska värde i en intressant värld.

Är det ändå inte underbart att barnen inte har något värde i kalkyl efter kalkyl? Våran värdelösa framtid som bara kostar. Vad kan det bli annat än … Flyga billigt med bilder på glada barn utanpå de glättiga bagarna, kan väl inte bli bättre?

HANDSOME FREEDOM

Enligt Lärarförbundets ordförande är det i dag lättare att starta en friskola än en korvkiosk.  Men vi är lika glada ändå, varför ska man vara negativ å klaga? Jag kan inte tänka mig att vara det så jag hoppas att du är glad. Tänk positivt vettja…. huh.. Det är bara negativa människor som klagar.

Baktalad och Tagen i Häcken

Slarvmajan och stökpellen.
I Dagens Brännpunkt i SVD tar ett gäng tjejer upp demokratiproblemet att tjejer med adhd får så oerhört litet hjälp i förhållande till pojkar, under liknelsen att livet är som ett häcklopp. Debattartikeln tar mest upp problemen i skolan fastän de gäller i allt från skolan till samhället i övrigt och framförallt inom vården, där den blinda psykiatrin som vanligt skapat diagnoser skräddarsydda för ett kön.

Ryssfemman en hjälpande hand?
Man måste tydligen vara mer manhaftig för att få någon hjälp vilket även gällde Ludmila som sällan blev tagen i häcken, men var ryssfemman verkligen en hjälpande hand? Förvisso ett förmanligande, men kanske inte rätt väg att gå.

Intresseorganisation?
Det skulle självfallet inte skada att ha ett riksförbund som skapar framgångar i de här frågorna där vi vet att kön, ålder och etnicitet/boplats kan ha en avgörande stor betydelse. Men lite lite ser vi av den aktionen, kanske är riksförbundet attention alltför upptaget av sin administration för att kunna se till att det råder en demokratisk balans i frågorna. Lokalföreningarna kämpar på så gott det går men vad gör egentligen riksförbundet?

zzzz attention zzzz
När vi har varit i kontakt med politiker ovetande om den enorma demokratibrist som råder och de oerhört stora regionala skillnaderna, kan man då säga att riksförbundet attention gjort sitt jobb eller är det bara otur? Snacka går ju men vad mer? Se till att de som beslutar också vet hur verkligheten ser ut kanske inte är en så dålig början?

Det är mer än en detalj som ser tveksam ut…. vågar man ens ifrågasätta vad de gör i praktiskt konkret mening för framsteg? Får man göra det med någon som har betalt för att göra ett jobb?