Etikettarkiv: Circadin

ADHD: Några intressanta notiser 2008

Helagotland belyser det faktum att flest personer med adhd bor och medicineras på ön. Av all statistik att döma så verkar ingen uniformerad nazistmilis växt upp som en följd av det. Däremot skulle det vara oerhört intressant att se vilka följder det får på ett samhälle när fler får hjälp, eller vad säger Socialstyrelsen? Skulle det då inte vara möjligt att helt kallt påvisa om några sociala förlisningar och dödsfall kan knytas till att människor får en bättre hälsa. Då kanske statistiken också gäller omvänt, dvs en bättre hälsa skapar synergieffekter för övriga samhället.

Vården i Gotland bör kunna jämföras med att 13-årige Johan väntade på adhd-medicin i tre år. Eller de som aldrig fått någon diagnos eller hjälp, vilken statistik talar om dem?

Kostnaderna för personer som har brist på melatonin har ökat dramatiskt då Läkemedelsverket har licensbelagt det generiska melatoninet och godkänt en produkt som inte omfattas av högkostnadsskyddet. Läkemedelsverket licensbeläggning av en produkt som är receptfri i många andra länder har väl bara den enkla logiken att de väntar på medel som deras finansiärer kan patentera och är syntetiska obeprövade varianter av melatonin, eller medel som griper in i melatoninsyntesen. Annars blir det synnerligen svårt att förklara att man kräver samma typ av licens som för tung narkotika som för ett medel som är helt receptfritt i andra länder. Någon som upplever sig ha en bättre mera logiskt underbyggd förklaring är självfallet välkommen med den.

Dementas mediciner dopar forskarhjärnor, en intressant artikel om droger för och nackdelar där allt inte är svart eller vitt. Överraskande och framsynt från sydsvenskan. 1 av 20 barn borde få amfetamin- Intressant artikel där delar av utvecklingen kring förskrivning av de så kallade centralstimulerande medlen som amfetamin och metylfenidat belyses.

Engelska BBC radio har ett litet avsnitt om adhd.

Falsk larm om drogade barn. Larmet om att 200% fler fick sömnmedel visade sig vara falskt och mera beroende på att bokstavsjournalisterna fastnat i siffrorna och fått ett begreppsmässigt handikappsyndrom. Någon som har EAN-koderna till den bakvända journalistiken? Påven verkar dock be för de utsatta barnen, frågan är hur väl det fungerar och hur många år till diskrimineringen ska tillåtas fortsätta.

Men visst att bli bemött med trakasserier i stället för svar, det tar nog priset av alla vi talat med skrivit till eller mött telefonledes. 1 2 3 Här är frågorna man väljer att inte att svara på, som framgår har man haft god tid på sig.

Läs även andra bloggares åsikter om Gotland, 2008, ADHD, medicin, , metylfenidat, Concerta,

Knarkchock av svensk myndighet, pressen tiger.

Vanvettet med licens på melatonin
-Myndighet ökar på försäljning av beroendeframkallande medel.
-Svenskarna konsumerar mer legal kokain än melatonin
-Vad ger mindre biverkningar än sockerpiller?

Finns det någon medicin som kan tänkas ge mindre biverkningar generellt på en omedicinerad population än sockerpiller som ändå kan vara extremt effektivt. Någon som har ett konkret förslag? Jag skulle kunna gissa att det är exakt samma ämne som Läkemedelsverket kräver licens för att tillåta behandling med, om du inte får circadin då förstås som är godkänt för korttidsbehandling i upp till 3 veckor av samma byråkratiska myndighet som totalt verkar ha missat det faktum att många personer med autistspektrumstörningar ofta kan ha en förändring i ämnesomsättningen av just melatonin. Alltså är den särbedömningen som läkemedelsverket ägnar sig åt ett distinkt diskriminering mot gruppen som har störningar i omsättningen av melatonin, dvs ofta personer med autistspektrumdiagnoser.

Diskrimineringen tvingar dem att söka upp andra ofta beroendeframkallande mediciner för att kunna få en rimlig sömn. Hur rimligt är det egentligen? Att Läkemedelsverket är sponsrat av läkemedelsindustrin är ingen hemlighet. Men Varför de valt att ha licens på melatoninförskrivningen framgår inte med explicit tydlighet. Är det de gamla spökena om patenterbarhet och forskningsintressen som pökar ert påstådda oberoende?

Melatonin är receptfritt i andra delar av världen här i Sverige behandlas det som dödsknark trotts att det inte är vanebildande, ger utsättningssymptom eller har en speciellt rik biverkningsflora. Vad är problemet Läkemedelsverket?

Vad ger mindre biverkningar än sockerpiller?
Om vi går till FASS och tittar på Circadin ser man den långa listan med biverkningar. Man kan också läsa följande text i FASS

Om man jämför frekvensen av patienter som fick biverkningar per 100
patientveckor, var frekvensen högre för placebo än för Circadin (8,21 – placebo
jämfört med 3,17 – Circadin).

Alltså biverkningsmängden är högre med sockerpiller. Akta er för Läkerol eller för de byråkratiska maskineri som behandlar något ytterst välbehövligt som dödsknark. Vilket tvingar de behövande till andra ofta beroendeframkallande alternativ.

Är Läkemedelsverket riktigt kloka?

Melatonin inte bara bra
För att nyansera det hela lite kan vi säga, att melatonin ofta inte har någon större effekt på personer med normal melatoninomsättning, förutom vid just undantaget om man färdas mellan olika tidszoner och får såp kallad jet-leg, svårigheter att anpassa sig till dygnsrytmen i den nya tidszonen.

Det bör tas med försiktighet om man äter medel som påverkar serotoninomsättingen, typ SSRI, SNRI.

Kokain är bättre?
Det där med relevans och signifikans kanske ska hållas i sär. Dessutom bör saker och ting sättas i sitt funktionella sammanhang. Vilket kan bli intressant för den som studerar Läkemedelsverkets egna import av till exempel Kokain. Nuförtiden importerar de bara några kilo per år trotts att den vetenskapliga indikationen för kokainkonsumption lyser med sin frånvaro, något som den dåvarande medicinalstyrelsen redan konstaterade för några dekader sedan. Men vad bryr sig byråkratin om det?

Däremot förefaller det viktigt för byråkraterna att stoppa läkarnas fria förskrivningsrätt genom att medvetet begränsa beviljandet av licenser för en produkt som är helt receptfri i andra länder.

-Grattis världen!

Melatonin blir svårare att skriva ut – Circadin lättare

Sveriges Radio berättar om att Läkemedelsverket fått mycket stark kritik från flera läkare för sitt beslut att göra det ännu svårare för dem att skriva ut melatonin, kroppens naturliga sömnhormon.

Jag kan bara hålla med, det är verkligen mycket besynnerligt att läkemedelsverket inte bara nöjer sig med den vanliga licensen utan dessutom ska göra det än svårare att skriva ut ett naturligt sömnhormon till de som har störningar i omsättningen av det. Men det är klart, Läkemedelsverket livnär ju sig på avgifter från läkemedelsbolagen så det kanske kan förklara varför de nästan samtidigt godkänner ett annat medel (Circadin) vilket är 3 gånger dyrare och har som verksamma beståndsdel just Melatonin.

Det är faktiskt inte alls alla länder som har receptkrav på just Melatonin men i Sverige så går det inte ens för en läkare att skriva ut rent Melatonin på recept (om det inte heter Circadin och är 3 gånger så dyrt förstås) trotts den fria förskrivningsrätten.

Jag är djupt imponerad över hur oerhört mycket läkemedelsbolagen fortsätter att styra och ställa som de vill, givetvis i klädseln av något pseudovetenskapligt förkläde. Varför staten inte satsar mera pengar på forskning om vad som håller människor friska är ett mysterium, inte bara sjukvård utan även friskvård bör forskas kring. Och den forskningen bör inte styras av enbart intressen som vill tjäna pengar för egen del.

Staten kanske ska vakna någon dag och inse att den faktiskt finansierar stora delar av läkemedelsbolagens forskning men kontrollerar den inte alls, så nu betalar staten för att de självtillfredställande intressena skall tillfredsställa sig själva än mer. Skulle det inte vara bättre om staten tog ansvar för forskningen och styrde den i stället för att bara betala för den indirekt via de höga läkemedelskostnaderna?

Melatonin och Circadin
Det naturliga sömnhormonet blir svårare att skriva ut, men då får läkemedelsbolagen kränga sina guldkalvar: De härligt beroendeframkallande sömnmedlen i stället, ack ja allt är som vanligt … I vilken bransch har man lika trogna kunder?