Etikettarkiv: Alpha-2-Globulin

Schizofreni och tidigare upptäckter

Schizofreni Orsaker

 

Schizofreni OrsakerCAC-håls teorin säger att tillståndet orsakas av fundamental näringsbrist.

Vi kommer nu gå ytterligare ett steg in i CAC-Håls teorin (lätt sammanfattning) från CS2 som redan uppmätts hos  personer med Schizofreni och som kan ge flera av de centrala symptomen hos personer som exponeras för det, hallucinationer, personlighetsförändringar och paranoia. Senaste sammanfattningen på engelska av The CAC-Hålet theory.  Men innan dess kanske vi ska titta tillbaka ytterligare på den s.k Schizofrenins historia. Man har flera gånger under årens lopp funnit en del märkliga substanser som man tillskrivit en del egenskaper, det vanligaste försöket verkar vara att hitta den substans som utlöser schizofreni varför många jämförelser har varit med LSD-25, bufotenin etc, på senare år även PCP eller ängladam och Ketamine, båda två mycket starka Glutamat-hämmare.

The Mauve Factor – The Malvarians och det gråblå pisset

En faktor i urinet upptäcktes hos personer med Schizofreni vilket stolt kablades ut över världen, samtliga personer vid en undersökningsfacilitet hade ”the mauve facotor” i sitt urin. Något som senare identifierades som ämnet kryptopyrrole av entusiastiska forskare. En slutsats som antagligen var felaktig.

Lukten av Schizofreni – Så här luktar Schizofreni
Många är de äldre sjuksköterskor som kan tala om schizofrenins lukt eller lukten från de schizofrena. Oklart är om denna lukt plötsligt upphört eller varför man ännu inte längre talar om den. Vetenskapen har dock gjort en hel del försök att klarlägga luktkällan någon man av oklar anledning inte talar så mycket om idag. Ett ämne som till slut hittades i jakten på de Schizofrenas lukt är Trans-3-methyl-2 hexenoic acid, rapporterades det av stolta forskare.

Vetenskaplig forskning om relationen mellan avvikelser i pissfärg och Schizostanken
Söksträngar som ”Biochemical relationship between kryptopyrrole (mauve factor and trans-3-methyl-2-hexenoic acid (schizophrenia odor)” kan avslöja just hur forskningen arbetat med korrelationen mellan den schizofrena odören och de som har ett mer blågrått piss. Om någon undrar vart den forskningen tog vägen kanske en del av svaren kan finnas i andra undersökningar som visar att den schizofrena odören minsann inte är unik för personer med schizofreni utan tydligen finns hos de flesta människor.

Samtidigt bakom scenen
Några gammalmodiga och extremt kemikunniga personer såg med höjda ögonbryn hur Mauve faktorn växte till sig, något de hade ringa förståelse för. De förstod nästan ingenting och testade sig fram för att kunna återupprepa testresultatet, vilket gång på gång visade sig vara omöjligt tills en av dem Dr. A Shulgin fick snilleblixten och antog att ”the mauve factor” antagligen kom från medicineringen som utdelades på faciliteten där the Mauve factor rapporterades. Sagt och gjort Dr. Shulgin tog lite Clorpromazine och testade sig dagen därpå och se! – han hade blivit en Malvarian även han.

Den metabola stoppfaktorn i blodet från personer med Schizofreni

Gång efter gång kan vi alla läsa nyheterna om att gåtan med ADHD eller Schizofreni nu är löst och historiskt är det ingen nyhet heller, ska man tro löpsedlarna är problemen lösta flera gånger om. En nyhet som det forskades en del kring för några decennier sedan verkar mer eller mindre glömd idag. Men själva funktionen är intressant så den kan vi gärna repetera. När råttor eller andra fick blod från personer med schizofreni så hände flera saker med råttorna. Vilket gav upphov till en hel rad sagolika ämnen, Taraxein är ett utav dem, en såvitt jag vet ännu inte identifierad substans vilken dock utvunnits ur blodet på personer med schizofreni och getts till andra med skiftande resultat. Svenska Militär Psykologiska instutitet skriver i rapport E 012 1967:

Emellertid har Hoffer et al (157) kunnat visa, att serum från schizofrena patienter omvandlar adrenalin till adrenolutin, vilket utgör den biprodukt, som Leach & Heath (214) tidigare hade observerat, men ej kunnat identifiera. Heath (149) har f o isolerat en protein fraktion från schizofreni-serum, vilken framkallade schizoida symptom hos normala individer. Han kallade denna fraktion ’taraxein’ och antog att den utgjorde en alfa globulin. I Sverige har Mårtens et al (269) jämfört taraxein med LSD och meskalin, och funnit att taraxein-reaktionen uppvisade de flesta likheterna med tidig schizofreni (t e ångest, katastrofkänslor, tankeblockeringar, perseverationer, ambivalens, depersona-lisation).

Ligger det någon sanning i en sådan metabolisk stoppfaktor så ska vi försöka förklara hur och på något sätt kunna föra den moderna forskningen på rätt väg igen ungefär där den körde av vägen någon gång för mycket mycket länge sedan, det låter väl bra?

Mannen som stack hål på bubblan om ”the Mauve factor” var Exctasyns fader Alexander Shulgin vilket kan vara intressant att veta, men den enda bil som har the spirit of ectasy vid fronten är Rolls Royce.

Cool eller hot?
Ovanför de kylande elementen står hon, the spirit of Exctacy, en kvinna som aldrig fick erkännande för sin insats. För Eleanor Thornton dog när båten S/S Persia torpederades av en Tysk U-båt. Statyns skapare  Lord Montagu var med på samma båt, han räddades och hann tillbaka till London för att hinna läsa rubrikerna om sin egen död. Nu rullar hon runt på gatorna som en bevingad gestalt ovanför några automobilers kylrum och kröner gatorna med detta märkliga signum.

-Sticker du själv aldrig upp periskopet och ser dig själv i en konstig värld? – Tja, gör du inte det har du nog inga drömmar. Språket och vetenskapen är allt långt bra ute och seglar ibland, kanske skulle de behöva en rejäl avknullning, hur ska de annars kunna befruktas? Har du några bra förslag eller vill du bara gnälla och ställa frågor?

Science 17 October 1969:
Vol. 166. no. 3903, pp. 398 – 399DOI: 10.1126/science.166.3903.398
Sweat in Schizophrenic Patients: Identification of the Odorous Substance
Kathleen Smith 1, Geoffrey F. Thompson 1, and Harry D. Koster 1

Individual Comparisons of the Levels of (E)-3-Methyl-2-Hexenoic Acid, an Axillary Odor-Related Compound, in Japanese.
T. Akutsu, K. Sekiguchi, T. Ohmori, and K. Sakurada (2006)

Altern Ther Health Med. 2008 Mar-Apr;14(2):40-50.
Discerning the Mauve Factor, Part 1.
McGinnis WR, Audhya T, Walsh WJ, Jackson JA, McLaren-Howard J, Lewis A, Lauda PH, Bibus DM, Jurnak F, Lietha R, Hoffer A.

Mauve Factor re-identified as 2,4-Dimethyl-3-ethylpyrrole and its Sedative Effect on the CNS
ARTHUR SOHLER, RAYMOND BECK & JOSEPH J. NOVAL