Etikettarkiv: ADD pedagogik

ABC för att slå ett bokstabarn 2

ABC för att slå Bokstavsbarn

-Slå dem med häpnad!

Sedellärande – Slå mynt av ordets mening och skapa en förening mellan det och verkligheten, typ var konkret. Slå mynt av det sedelärande och uppmärksamma hur du uppmärksammar. När ungen förväntar sig något oväntat:gör inget. Dessa gyllene regler kallas inom ADHD och ADD rörelsen för: AB Se, ett företag bara de. Att skapa starka och slagfärdiga barn gör man kanske bäst genom att du själv inser hur bra det är för just dig att du tränar på det du är sämst på. Och alltid kommer ihåg att för att kunna gå framåt, måste du ofta föra fram det ben som du för tillfället råkar ha längst bak. Det är framstegets AB Se, resten är en fotnot. (som hela skolandet)

Vad kommer efter foten!

Springer du på vad jag menar? Från det ena till det andra vad är uppmärksamhet förresten och hur visar du barnet uppmärksamhet egentligen? Om barnet verkligen vill ha uppmärksamhet från en tråkig vuxen som gör en massa tråkiga och meningslösa vuxengrejor, tror du då att det spelar så hemskt stor roll om uppmärksamheten är positiv eller negativ om det bara vill bli sett av dig enligt reglerna för AB se? När barnet till varje pris söker din uppmärksamhet oavsett hur, då har du personligen ett bra bevis på att du misslyckats i tidigare skeden av AB Se! Då har du sannolikt ägnat dig åt AB blunda och Be (att ungjäveln ska lägga av att tjata) Jag har aldrig gillat att dadda med barn eller dess än mer jävliga föräldrar, nej fan, raka rör och nära ska det va. Har ungen svårt att fatta att det inte går att tigga till sig godis i affärn börja strippa i affärn i stället för att låta ungen strippa dina känslor. Värdet i att ha någon kunskap ligger ofta i konsten att kunna förutse händelser eller att kunna planera. Då är det väl inte så svårt att tänka sig att försöka se i vilka lägen ungen blir jobbig eller rent allmänt problematisk och försöka förändra något grundläggande i betingelserna kring de situationerna?

Grundregler i AB Se är mycket enkla men kan du verkligen förstå dem?

Ett sätt att förstärka uppmärksamheten i alla relationer är just att alla ger varandra uppmärksamhet. Ganska grundläggande egentligen men förstår du verkligen vad som menas med det? Ett barn med ADHD är inte alltid medveten om hur reglerna för uppmärksamheten fungerar men är du det då? Bra, då förstår du säkert också att det barnet gör dig uppmärksam på är en spegling av barnets behov att förstärka sin egen uppmärksamhet. Det är faktiskt just därför barnet i bland kan totalt ignorera alla regler för varför du reagerar och uppmärksammar det som förs på tal, det viktigaste och distinktaste är faktiskt att du uppmärksammar och att du uppmärksammar djupt direkt och resolut.

-Nå, att nå.

Flickor och ADD (men ibland också pojkar)

Barn med ADHD är ofta mycket mycket olika från barn med ADD i unga år.  En del föräldrar till barn med ADHD berättar att deras barn hade det svårt från det att de kunde gå. Däremot har barn med ADD vanligtvis inte samma uppenbara symptom under åren innan de börjar skolan.

Eftersom små barn och barn i förskolan inte från början förväntas upprätthålla sin uppmärksamhet under längre perioder, eller att hålla reda på sina egna tillhörigheter lika strikt organiserat som alla tråkiga vuxna, så kan ADD ofta verka oproblematisk till tredje eller fjärde klass när barn förväntas fungera mer självständigt. Ibland kan det till och med visa sig först när de flyttar hemifrån.

Men då är individen med ADD än mer efter i en del färdigheter än tidigare, och nu ökar dessutom kraven i skolan under de år som kommer mer och mer. Man ska alltså bygga ett hus där alla pelare inte står speciellt stabilt, frågan är hur bra det egentligen är, en del kliniska berättelser tyder snarare på att skolan kan ha en negativ inverkan på en del barns inlärningsförmåga. Varför? Vad tror du händer om du försökt och försökt men aldrig någonsin lyckats med något annat än att hålla skenet uppe? Kanske barnets naturliga kärlek till inlärning också har en gräns och kanske är det också vad skolan ofta egentligen lyckas med, med just dessa barn, att ta deras nyfikenhet på världen? En viktig faktor är att barn med ADD är synnerligen stresskänsliga vilket givetvis också visar sig på flickor med ADD men som kanske inte uttrycker det på samma sätt som pojkar. Vad tror du nu händer om en stresskänslig flicka plötsligt börjar få en massa krav på sig med att hålla reda på en massa saker och betingelser som hon egentligen saknar talang för att hantera? Ökar förmågan eller riskerar hon att hamna hjälplöst efter i ett tillstånd av självanklagelser, självförebråelser vilken lätt kan sluta i självförnekelser. Vad tror du, att lägga samman ett och ett börjar med add….

Nadiau & Quinn (2002) som forskar om kvinnor menar att stresskänsligheten ökar de symptom som ADD – ADHD innefattar, vilket är en intressant iakttagelse. Tänk dig nu en flicka som får hjälp väldigt sent under en väldigt stressande miljö, ska hon brytas upp från alla sina vänner och sättas i specialklass, eller försöka hanka sig fram med sina bristande grundfärdigheter i den klass hon känner så väl till sedan flera år? Eller är det viktigaste av allt att sätta in hjälpen så tidigt som möjligt så att även hon, trotts sitt kön (jag skrev inte fittan) ändå kan få hjälp? Vad kan hon egentligen lära sig av skolan annat än att hon är dum i huvudet och att kunskap är jobbigt?
Finns det något botmedel mot ADD?

-Ja, det finns en del botemedel mot ADD och ADHD som verkar fungera förvånansvärt bra för en del! Det heter nonchalans och blundande för problemets grunder, om du gör det kan du låta andra ta ansvar för problemets senare konsekvenser och ändå springa runt och låtsas som att du bryr dig utan att ha gjort ett enda förbannade dugg åt problemet, dess grunder eller dess lösningar. Genom att fullständigt förneka problemet har du botat det i grunden s.a.s. genom att förneka att de ens finns. En mångtusenårig tradition av kultur eller okultur beroende på hur just du väljer att se på det hela. För en del lyser alltid lampan i kylskåpet, kanske beror det på att de är kallblodigare än andra och reptilmedicin är det enda som biter på den sjukdomen? Men på bettet är de, men tar de någonsin ansvar för konsekvenserna av vad de predikar?

-Titta vad mörkt det blir när jag blundar!

min unge


Finns det någon verklig bot för ADD eller ADHD då?

Tyvärr finns det inget känt botemedel för ADD och ADHD men det finns saker man kan göra för att underlätta. ADD och ADHD anses vara kroniska tillstånd som varar åtminstone fram till tonåren. Även med den bästa behandling, medicinering, föräldraskapet, utbildning och terapi, ADD och ADHD är inte botas. Man brukade tro att ADD botades och att barn bara ”växer ur det” när de färdiga med grundskolan. Den tanken har övergivits, mycket tyder på att fler barn än man tidigare trott verkar behålla under sitt vuxna år.

Aktuell forskning uppskattar att endast cirka en tredjedel av barnen med problemen blir någorlunda problemfria. Två tredjedelar verkar behålla problematiken även som vuxna. Med tanke på bristen på ett botemedel, bör en rimlig behandling av ADHD fokusera på människans grundförutsättningar i stället för att försöka bota dem. När föräldrar accepterar problemens karaktär och sluta leta efter ett magisk botemedel, är det lättare att komma till konkreta lösningar som på längre sikt gagnar barnens utvecklingspotential. Det enda viktiga på lång sikt är att säkerställa barnets utvecklingspotential.

Planering visst

Det är mycket viktigt men det viktigaste är att veta varför och kunna få den andra att förstå: Att bara slänga en boll och tvinga någon att gripa den utan att förstå varför går en tid men vad skapar det egentligen? Barn är bredare än dig, du är en smal sak att manipulera till uppmärksamhet, varför inte försöka förstå det och lära dig själv att handla därefter. Det innebär iofs att du faktiskt får vara beredd att börja strippa i affären om ungen börjar gnälla efter godis vid kassan. Men tror du ungen gör det flera gånger efter en framgångsrik strippning? Du kan väl också vara impulsiv?
-Ja, ta det inte allför bokstavligt. Jag själv med mina håriga gubbtuttar skulle kanske inte alls väcka någon större munterhet, men många skulle nog tycka att det var fan så myket bättre än en skrikig ungjävel som dessutom till slut fick sin vilja igenom ändå. Lägg dig på golvet i affären och slicka golvet. Learning by doing kanske fungerar åt flera håll? Att veta varför man ska planera och respektera den som hjälper till med planeringen är också viktiga faktorer. Det är mycket lätt att barb med problematiken lär sig att hata planering.

Närhet
Att uppmärksamma är egentligen bara ett annat ord för att hålla när – att ha i kärt minne. Barn av bokstäver, måste väl ändå vara ett ord?

– Nå, att Nå. Vad annat finns det?

ABC för att slå ett bokstavsbarn 1

ADD Symptom, ADHD Fakta, ADD Pedagogik I tårar och spott.

ABC för att slå ett bokstavsbarn 1

ABC för att slå ett Bokstavsbarn

Att sparka skiten ur snorungar genom att frontkicka dem i magen är ofta lätt, men inte längre praktiskt, förvisso får skitungarna inte så mycket blåmärken genom den gamla välbeprövade metodiken. Nu har man dock i stället gått över till en mer kött-mörar metod, den renodlade psykiska misshandeln, givetvis under skenet av att vara hjälpsam. Dock ska de svagaste alltid glömmas bort och de tystaste få tyna åt helvete. Det är därför faktiskt bara extremt logiskt att flickor ofta inte alls får någon rimlig vård, de skriker ju och slåss inte. Vad trodde du egentligen, detta är Sverige här är till och med diskrimineringen ytterst välorganiserad. I dag är det dock mera modeinriktat med psykiska misshandel av typen: Visst vi ska hjälpa dig, vi vet att det behövs och att du har rätt till det, men på grund av vår organisations beskaffenhet kan vi tyvärr inte ge dig den hjälp du så väl behöver. För den som verkligen ser sitt barn kanske också kan slå det med häpnad, en häpnad så stor att de glömmer sin dagliga gråt över saker som inte fungerar och betingelser som går långtifrån lätt. Återkomsten av nyfikenheten, glädjen och hoppet är halva livet, mycket av det vi måste göra verkar dock ganska ofta ta bort allt eller delar av detta.

Det pedagogiska horandet och Bokstavsapparaten

När vi skriver och frågar professorn i idé och lärdomshistoria om pedagogikens bildbarhet eller hur ofta hon sett in i sina egna ögons blinda fläckar, då får vi inget svar. För ett svar kräver naturligtvis insikter om den lilla kanske inte alltid så söta bolmpelare som sakta står och sakta bolmar ut krematoriumrök från helvetets förorter. – Ack en vind så skön och sval rakt igenom dödsskuggans dal. Några gånger har jag föreslagit att vi skulle ta askan och blanda med lite salt för att ge till politiker, journalister och andra att ha att slicka på innan de kommer in till arbetet, där de ibland behandlar barnen som boskap i.  Kyss askan av de som inte fick se nästa morgondag. Behöver vi inte alla göra just det?

Vad kan lärdomshistorian lära sig?

I skolan kan man också fråga sig om pedagogik handlar om konsten att lära ut eller om konsten att lära in. Om pedagogik handlade om något av de två tidigare är det väl konstigt att det behövs specialpedagoger för att lära vissa personer, när det är samma sak som ska läras in eller ut, dock varierar förutsättningarna hos alla individer. Men det kanske pedagogiken behöver en specialpedagog för att kunna inse? M.a.o. prygla alltid pedagogerna och sätt betyg på lärarna för det fungerar så helvetes bra. Lärarnas pedagogik når sitt maximum när lärarna får både betyg och utlärningsbaserad lön, pedagogerna behöver dock oftast lite prygel för att vakna ordentligt. För att många barn efter skolan fått sin nyfikenhetstörst på livet dämpad är nog ganska vanligt, vad skulle en pedagog säga om det tillståndet? Kan det ens ligga i närheten av att kallas pedagogik eller uppvisar tillståndet precis alla tecken på att vara den raka motsatsen till en pedagogisk fulländning. men hur lär man egentligen upp den centrala skolpedagogen i detta genuina skolexempel på att det som kallas pedagogik ofta kan vara dess raka motsats. Barnen som av skolan lär sig att de ständigt är otillräckliga, vilket betyg har de all anledning att sätta på samhället? DN 2

Kommer sedan barnet i kontakt med kriminalitet och annat, låt det alltid få vänta länge på åtgärder som inte leder till något positivt! Låt barnet hela tiden träffa en massa olika typer av auktoritativa missbrukare som har sin egna yrkesroll mest för att bevisa för omvärlden hur bra de egentligen är, det skapar en våldsamt genuin avsmak för det självgoda självrunkandet som ofta är signifikant för många ”hjälpinstanser” för den med problematik av olika typ. Hela samhället genomsyras egentligen av en djup nonchalans mot avvikelser eller avvikande som behöver extrahjälp. Varför tror du egentligen att så många med ADHD hamnar i fängelse om de nu verkligen kunde följa med i skolan? Och varför tror du att Kriminalvården först alldeles nyligen upptäckte att ADHD går att att behandla framgångsrikt, även om det förstås kan innebära att kriminalvården mister en del av sina klienter.

Ovan en teckning som föreställer ” en vandrande idiot” Han brukade gå framåt tillbaka vid begravningstågen i Edinburgh för för flera 100 år sedan. varför tror du han gick där ? För att han hade en stor kärlek till döden eller för att det först var när de egna dött alla kunde inse livets skörhet och dela med sig till andra av omtanke och förstånd? Man har i vissa fall talat om en häxprocess, och det må vara hänt men vem är då häxan och vilka har egentligen drabbats.

Great wits are sure to madness near allied,
And thin partitions do their bounds divide.

ABC för att slå ett bokstabarn 2

ADD Symptom, ADHD Fakta, ADD Pedagogik I tårar och spott. Tittar var regndroppe en sista gång upp, efter att ha drösat i sörplet. Ploff. Röken. Den där idioten är också du och jag.