FAKTA: ADHD CONCERTA 4

SANNINGEN OM CONCERTA DEL 4
Se det avslöjande reportaget i höggradig förstoring och se vilka kristalliniska strukturer som uppenbarar sig inför era egna ögon. Vid filmatiseringen har det endast tillförts polariserat ljus.

Det autentiska reportaget har också lagts ut på några ställen till för att undvika överbelastning av youtube ;) så att var och en kan vara försäkrad om att få se den rätta varan och inga piratversioner dyker upp från förvanskningsindustrin. Hur som helst, vem kan egentligen säga att det är dåligt att använda en medicinering om det görs ansvarsfullt? Debatten verkar på sina håll väldigt onyanserad ibland. En del säger fritt fram andra vill bromsa allt. Vad säger du? Är summan av lasterna konstant, den som inte snortar blir besprutad i stället, är det den vegeterande sanningen? Oavsett svaret så hoppas vi att sanningen inte presenteras så platt som idag utan har flera dimensioner

Medikinet,
Equasym Depot,
Ritalin®
Concerta®.

När används Concerta?

Concerta används för att behandla ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder; på svenska uppmärksamhetsstörning hyperaktivitet) hos tonåringar och barn över 6 år. Det används tillsammans med andra former av behandling som en del i ett övergripande behandlingsprogram för ADHD. Det är vanligt att patienter med ADHD är oroliga eller överaktiva och har svårt att koncentrera sig. Många barn och tonåringar uppvisar sådana symtom emellanåt, men för personer med ADHD har symtomen en störande inverkan på funktionsförmågan och uppträder i mer än ett sammanhang t.ex. både hemma och i skolan. Behandling med Concerta får endast påbörjas under överinseende av läkare som är specialiserad på beteendestörningar hos barn och/eller ungdomar.

När ska Concerta inte användas eller användas med extra vaksamhet på nedanstående

till barn under sex år. Gynnsam effekt av läkemedlet har inte påvisats hos barn i denna åldersgrupp.

Du/ditt barn ska inte använda Concerta om du eller han/hon:

 • är allergisk (överkänslig) mot metylfenidathydroklorid eller något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel
 • är mycket ångestladdad och spänd, eftersom läkemedlet kan förvärra dessa symtom
 • har glaukom- grön starr
 • har fått diagnosen Tourettes syndrom eller om denna sjukdom finns i familjen
 • har överfunktion hos sköldkörteln – hypertyreos eller giftstruma
 • har smärtor eller obehagskänsla i bröstet (svår kärlkramp)
 • har problem med hjärtrytmen
 • har kraftigt förhöjt blodtryck
 • har pågående behandling med, eller under de senaste 14 dagarna har behandlats med, ett antidepressivt läkemedel (av typen icke-selektiva, irreversibla monoaminoxidashämmare; MAO-hämmare)
 • har pågående symtom på allvarlig depression, såsom sorgsenhet, känsla av värdelöshet eller hopplöshet, anorexia nervosa (en ätstörning), symtom på psykos, såsom abnorma tankar eller syner eller upplevelse av ljud som inte finns i verkligheten, självmordstankar, eftersom dessa tillstånd kan försämras av behandling med Concerta.
 • missbrukar eller är beroende av alkohol eller droger
 • är gravid.

Övrig medicinsk information om ADHD för läkare

Tron allena saliggörande?
vad vi faktiskt kan säga idag är att var och en inte blir lyckliga på sin tro för i så fall hade självhypnosen varit fullständigt överlägsen allt annat, men det verkar den inte alls vara för det stora flertalet. Vad tycker du själv? Vad vi idag kan se är att mången tro kan vara oerhört negativ för barn som inte får rätt behandling pga av att en del låter sin ogrundade tro styra. Med vilken rätt tar man sig den makten?

Trollhare lagligheten i regaliteten. Rex-Lex.

En reaktion på ”FAKTA: ADHD CONCERTA 4”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *