Asperger och ADHD upptäcks senare hos flickor

Den tysta hemligheten som alla vet men ingen säger är att flickor och kvinnor är värda mindre än männen i samhället, den som säger emot kan titta i lönekuvertet och hålla käften. Med nuvarande utveckling så verkar en jämställdhet kunna uppstå år 3014. Allt tjatter om något annat är och förblir samma jävla lögn som det alltid varit, lika fult sminkad och oacceptabel som alltid.

I tidigare artikel tog vi upp fenomenet med ADD och flickor med ADD som inte fick någon diagnos. I fall de fick någon diagnos så tog det ofta mycket längre tid. Lotta Abrahamsson föreläser runt om i Sverige och försöker råda bot på den stereotypa uppfattningen som råder kring människors olikheter, inslag i TV4. Men det är inte bara flickor och kvinnor med ADD som har svårt att få hjälp det finns också andra grupper, nämligen flickor med ADHD eller Aspergers syndrom, SR har upptäckt dem  nu.

Pojkar har varit i majoritet bland barn som fått diagnoser när det gäller ADHD och Asperger. Det är två till tre gånger fler pojkar än flickor som behandlas. Därför har barnneuropsykiatriska länsteamet inlett flickprojektet i samarbete med skolor i Motala. Studien inriktar sig på flickor i årskurs tre till sex och syftet är att ta fram hjälpmedel för att lärarna ska kunna identifiera elever med funktionshinder som exempelvis ADHD. – Det handlar ofta om att man har problem med uppmärksamhet, att planera och utföra saker och man har dålig uthållighet, säger Eva Wasteson som är verksamhetschef på neuropsykiatriska länsteamet

Problemet med att flickor inte uppmärksammas i lika stor utsträckning tror Eva Wasteson beror delvis på att diagnoskriterierna för ADHD är satta utifrån pojkar. Samtidigt finns det en del skillnader i hur problemen yttrar sig mellan könen.

– Flickorna kan ha i stort sett samma problem, de är oftast inte hyperaktiva, men har uppmärksamhetsproblem och sitter mer tysta och stilla och underpresterar, säger Eva Wasteson.

Kanske blir upphör diskrimineringen redan år 3013 i stället för år 30014. Då kan regeringens webbplats om mänskliga rättigheter brösta sig i majsblomstrig krinolin och skryta över vilket gott arbete de gjort.  Och ute i folkhemsidyllen kan alla förundrat se nyheterna passera revy, samtidigt som de flesta då vet att den diskrimineringen som då upphört bara var inne på några tusen år. På olika sätt och på olika vis, genom vart tidevarv, men likförbannat samma gamla sörja.

Alla har samma värde det är därför vi alla har samma lön, eller hur? Eller hur var det nu, egentligen?

ADHD, ADD, Asperger, NPF, , räkna med det eller bara kolla  BAK.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *