Etikettarkiv: vitamin d brist

Utarmat Uran och Neuropsykiatriska funktionshinder, autism och Vitamin D

Bakgrund: Svarta människor ur vissa befolkningsgrupper förefaller föda en högre andel autistiska barn. Svarta kanske behöver upp till 50 gånger mer sol än vitingarna för att få samma mängd D-vitamin genom solen. Speciellt frekvent verkar den ökade mängden autistiska barn vara hos de svarta kvinnor som bär slöja, somaliska kvinnor till exempel. Mats Humble och Susanne Bejerot gick ut i DN debatt och menade att man skulle forska mera kring detta. De möttes av en hel del avmätt tvekan.

Inte kan man väl ha D-vitaminbrist i Sverige och varför skulle blattebarnen vara så elaka mot den Svenska folkhemsdemokratin att de frivilligt gick och blev autister? Det finns väl ingen anledning att varna dem eller att ens forska kring det hela, eller vad ska vi säga?

För de som läste om ”the vitamin hoax” i ”The Reader Digest” och fortfarande kommer ihåg storyn så handlar den om just bluffen med vitaminer och vilka skador det kan ställa till med att ta för mycket vitaminer, jag håller med om en hel del i den artikeln, den nämner för övrigt också just vitamin D som en av de fåtal vitaminer man bör överväga att ta som extra tillskott. Så till och med starka kritiker till vitamintillskott kan inse fördelen med extra vitamin D, rent allmänt.

Faktum är att vitamin D brist eller dysfunktionell vitamin D omsättning inte sällan verkar vara ett problem vid flera neuropsykiatriska tillstånd och en del autoimmuna sjukdomar i stort. Schizofreni, SLE, Rheumatoid Arthritis, Fibromyalgi, Amyotrofisk lateral scleros, Multiple sclerosis, vissa Cancertyper men de mest typiska bristsymptomen i dagligt tal är benskörhet. Så visst finns det mycket som tyder på att man bör forska massivt kring effekterna av Vitamin D samt vitamin D receptorns -VDR- polymorfism.

Något som vare sig Susanne Bejerot Eller Mats Humble verkat ha tagit upp är det faktum att vi redan i dag känner till en del mekanismer bakom VDR polymorfismen och hur den kan manipuleras in på genetisk receptornivå, tänk om vi redan har sett konsekvenserna av en sådan manipulation i större skala?

Kan det ens vara möjligt?

Utarmarmande miljö finns väl inte?
Visst är det så att det inte går att förändra själva VDR´s genetiska uttryck? För det finns väl inga vetenskapliga resultat som säger att receptorn och dess funktion kan förändras radikalt utan att d-vitamin nivåerna förändras?
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18502116?
I varje fall ingen forskning på utarmat uran?

Men en liten puff utarmat uran en kort stund spelar väl ingen roll för D-vitaminreceptorn, detta är ju ett helt hysteriskt resonemang.Genetiska rubbningar av en lite puff?
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16502312?

Gulf War Syndrome finns väl inte?
Det känns däremot väldigt tryggt att veta att gulf syndromet verkligen inte kan ha något att göra med d-vitaminbrist, nu när vi dessutom vet att ingen av de drabbade uppvisar klassisk symptomatologi. Typ benskörhet, eller några av tecknen ovan, eller gör de just det?

Självklart svarar vi resolut nej på alla frågorna, Gulf War syndrome har ju dessutom ingen verklighetsbakgrund enligt den federala ”forskningen”. Men liken verkar stå på kö för att bevisa motsatsen. Deras kroppar tenderar till att uppvisa tecken av en ospecificerad infektion, låter det bekant? De har mera autoimmuna sjukdomar och cancer, känns det igen?

Och då talar vi bara om segrarens version, urvalet av soldater som fick en mycket liten del utav det goda, resten är ju blattar och de kan vi som vanligt skita i. Skulle någon åka till Irak och finna en ökning av vissa sjukdomar kan vi alltid skicka ned ett gäng socionomer som bergsäkert kommer att slå fast att det bara beror på sociala faktorer, vad tror du? Dåliga mödrar under kriget, låter det bra? Japp, det slår vi fast… Eller varför inte den frånvarande fadern?

Eller så kan vi ur en akademisk synvinkel välja något som ser bättre ut för att rättfärdiga vår nonchalans inför det som sker. Ska vi säga att vi inte tror på vitamin D? För inte vill vi väl tro på att vi har en ganska god modell av miljöstyrd VDR polymorfism?

Den enda slutsatsen jag kan dra är att det saknas vettig forskning ur ett folkhälsoekonomisk perspektiv, dvs att man börjar se och bedöma den verkliga infrastrukturen, människan, som något värdefullt i de torra ekonomiska modellerna av verkligheten. Läkemedelsbolagen tenderar inte alls att vara benägna att forska kring sådant. Friska människor levererar väl inga pengar?

Vitamin D brist och Autism

Finns det ett starkt samband vitamin D och förekomsten av autism? Ja, antagligen, det verkar starkare samband än man från början kunde tro! Så länge du inte tillför D-vitamin måste du ordna fram det själv och har du mörkt skinn kan du behöva vistas upp till 50 gånger mer i solen för att få samma exponering som en ljushyad person.
Svenska-sjukan kallade en del somalier tidigare autism då fenomenet var ganska okänt i Somalia men väldigt vanligt i Sverige. I Nigeria och Uganda bor nog de människor som har mörkast hy, eller vad tror vi? (Där bor det som våra mormödrar brukade kalla negrer) Hursomhelst Dr. Gillberg noterade redan 1995 i Göteborg att mödrar som var födda i Uganda med 15% prevalens fick barn med autism dvs 200 gånger mer än det normala utfallet. Det mörka skinnet hindrar som bekant solens strålar ganska bra men då verkar man inte misstänkt D-vitaminbrist. Men vad kan det i rimlighetens namn annars vara. Guds vidunderliga svartsinne?
1996 studerade Dr. Gillberg 55 barn med autism under 13 års ålder, av dessa hade 27% minst en förälder som var född utanför Sverige, Sannolikt? I the Lancet kan man också spåra att invandrarkvinnor där sedan länge förefaller haft lägre D-vitaminnivåer än övrig befolkning, främst asiatiska kvinnor verkar ha studerats.
D-vitamincouncil Har varit igång ett tag nu och uppmärksammar den Svenska debatten. Men det är ju inte bara i Sverige till exempel Somalier hög frekvens med autistiska barn. Här en längre förklaring från :Vitamin D council (som öppnas i world)
För den som vill se sambanden än tydligare och vill ha mer vetenskapliga referenser Men även på andra ställen i världen börjar Somaliska kvinnor föda anmärkningsvärt många barn med autism, det är inte bara i Sverige

A mysterious connection: autism and Minneapolis’ Somali children. Vilket kan leda fram till tankarna att det är betydligt fler faktorer än 1 inblandade i det hela, även om just den potentiella bristen på vitamin D torde vara lättast att åtgärda. Tills dess att vi vet bättre så skall vi självfallet se till att alla havande har ok nivåer av vitamin-D.

Mats Humble berättar i läkartidningen om D-vitaminbrist. Mats Humble med Susanne Bejerot debatterar DN. Djurfösök påvisar också signifikanta skillnader i utveckling av hjärnan vid låga halter av vitamin D under graviditeten. I denna studien belyses hur tillväxtfaktorn GDNF har sjunkit som en direkt följd av de låga nivåerna D3, dock har inte de andra tillväxtfaktorerna BDNF och NT-3,4 påverkats vilket nog verkar vara ett undantag, annars är det ganska vanligt att just BDNF nivåerna är avvikande från det normala vid autism.

Andra studier av autisters hjärnor påvisar omfattande inflammationstillstånd i Neuroglia vilket lett till höga nivåer av cytokiner. Vitamin D är en neurosteroid, och som vi kan se i bildspelet är det just neurosteroider som omformar hjärnan till ett kön och en läggning, vilket kan ses hos bögar flator transexuella men även hos den exotiska gruppen av heterosexuella individer, dock verkar inte vitamin D påverka just denna biten utan snarare en central utvecklingsfåra kanske genom immunoreaktivitet.
Övrigt
Att vitmin D3 visats styra CD14 i premonocytiska celllinjer (styvmorsa till mördarcellerna) kan vara intressant då CD14 i sin tur påverkar vissa cytokiner. D3 stimulerar fagocytismen men trycker tillbaka HLA-DR och DC13 antingens uttryck i mänskliga fagocyter, vad ska då frånvaron av vitamin D3 kunna skapa? Regulation of NRAMP1 gene expression by 1,25-dihydroxy D. Men det finns fler faktorer än bara Vitamin D, några som tittat närmare på det hela noterar samband mellan andra faktorer vid t.ex., Schizofreni Autism med mera, orkar du läsa?
D-vitamin brist verkar spela en viss roll för utvecklingen av Schizofreni.