Etikettarkiv: betalt per bokstav

Journalist får nobelpris i kemi?

En journalist har lyckats förvandla metylfenidat till amfetamin, hundra tusen läkemedelsbolag står på kö för att lära sig hur det gick till. NA skriver om hur en person av misstag fick i sig ritalin. Men i rubriken heter det att han av misstag fick amfetamin, vad gör man inte för att sälja lösnummer? Läs gärna hela artikeln här talar vi mest om de andra aspekterna i den alkemiska transformationen) Journalisten har av misstag förväxlat ämnen, tur att journalisten inte är läkare.
Misstag som inte får ske
Om det kan finnas något bra med sådana här misstag skulle det kunna vara att vi alla kan lära av historien och inse att på ett barn med adhd så glappar käften hela tiden som om denne vore påtänd, med läkemedel blir denne något lugnad, fast med andra barn är det tvärtom.
Det var väl en renlärigt pedagogisk och politiskt korrekt beskrivning? eh.
Kemi för Journalistskolan
Självfallet skall inte en sådan medicinering hamna i fel händer. Men är det inte egentligen vanligare att journalister gör dessa faktafel än att barn av misstag får denna medicinering? Kurser för myndighetspersoner om osynliga handikapp håller f.n. på att utvecklas, kanske även journalister kan gå dem så att de bättre kan ta hand som sina bokstavsbarn, de så kallade orden. Nedan kommer en kortkurs där antagligen de flesta kan se skillnaden på ämnena.


Molekyl struktur för Amfetamin

Titta här nu står även denna fakta länkad i nyheterna 24 som Fakta om ADHD Medicin.

Är alla Journalistiska verk bokstavsbarn?

Begreppsharem & bokstavsbarn?
En person med ett namn av kombinerade bokstäver skrev tidigare om adhd i en artikel. Författarinnan är en så kallad bokstavsjournalist och skriver artiklar baserade på bokstäver.

Intressant mening va?

Vad kan sådana ordval tjäna till, annat än som en nedvärderande benämning på ett allvarligt tillstånd där flera i dag inte alls nåtts av en adekvat vård? Många sådana bokstavsbarn har det blitt från bokstavsjournalismen genom åren. Hursomhelst så tar bokstavsjournalisten upp just det faktum att det är svårt att få vård. (se länken ovan) I övrigt är det alltid intressant att se journalister skriva om bokstavsbarn, när de rent historisk var den yrkesgruppen som fick betalt per ord och bokstav.

Det är dock en verklighet som flera av oss känner igen att vård kan vara svårt att få. En verklighet som många bokstavsjournalister ofta brukar förtiga.

Sektoriseringssjukan
Att vägra se helheten, det förekommer lite här som där. Samhället kan knappast tjäna på sektoriseringen ur någon annan aspekt än den strikt kortsiktiga. Just det där med att olika myndigheter har olika kassor och var och en av dem bevakar bara sin egen lilla sektor, det är upphovet till sektoriseringssjukan (SS) inom samhället.

Det finns knappast något som motverkar en helhetssyn på samhällets uppdragsgivare som just SS. och det är väl ändå samhällets uppdragsgivare samhället skall tjäna? Medborgarna mår inte bra av den ökade sektoriseringen, så för vem är den egentligen bra? Varför motverkas inte de kortsiktiga nedskärningarna och inte ska man väl hesta upp sig över bosktavsanvändandet?

Kan bokstavssossar ha adhd?
Anna Kettner (S) berättar om sin adhd

Kan bokstavsjudar ha adhd?

ADHD ??? ? – Upload a Document to Scribd

Får journalister betalt per bokstavsbarn? Vilken mening blir följden av dylikt ordbrukande bokstavsskötsel? Ökar förståeligheten? Eller är det enda som inträffar att den automatiska graden av distansering ökar?