Är alla Journalistiska verk bokstavsbarn?

Begreppsharem & bokstavsbarn?
En person med ett namn av kombinerade bokstäver skrev tidigare om adhd i en artikel. Författarinnan är en så kallad bokstavsjournalist och skriver artiklar baserade på bokstäver.

Intressant mening va?

Vad kan sådana ordval tjäna till, annat än som en nedvärderande benämning på ett allvarligt tillstånd där flera i dag inte alls nåtts av en adekvat vård? Många sådana bokstavsbarn har det blitt från bokstavsjournalismen genom åren. Hursomhelst så tar bokstavsjournalisten upp just det faktum att det är svårt att få vård. (se länken ovan) I övrigt är det alltid intressant att se journalister skriva om bokstavsbarn, när de rent historisk var den yrkesgruppen som fick betalt per ord och bokstav.

Det är dock en verklighet som flera av oss känner igen att vård kan vara svårt att få. En verklighet som många bokstavsjournalister ofta brukar förtiga.

Sektoriseringssjukan
Att vägra se helheten, det förekommer lite här som där. Samhället kan knappast tjäna på sektoriseringen ur någon annan aspekt än den strikt kortsiktiga. Just det där med att olika myndigheter har olika kassor och var och en av dem bevakar bara sin egen lilla sektor, det är upphovet till sektoriseringssjukan (SS) inom samhället.

Det finns knappast något som motverkar en helhetssyn på samhällets uppdragsgivare som just SS. och det är väl ändå samhällets uppdragsgivare samhället skall tjäna? Medborgarna mår inte bra av den ökade sektoriseringen, så för vem är den egentligen bra? Varför motverkas inte de kortsiktiga nedskärningarna och inte ska man väl hesta upp sig över bosktavsanvändandet?

Kan bokstavssossar ha adhd?
Anna Kettner (S) berättar om sin adhd

Kan bokstavsjudar ha adhd?

ADHD ??? ? – Upload a Document to Scribd

Får journalister betalt per bokstavsbarn? Vilken mening blir följden av dylikt ordbrukande bokstavsskötsel? Ökar förståeligheten? Eller är det enda som inträffar att den automatiska graden av distansering ökar?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *