Schizofreni Orsaker – När bryter symptomen ut – ålder

 

Schizofreni bryter vanligen ut i de senare tonåren

Schizofreni visar vanligen sina första tecken i den senare delen av tonåren under de senare tonåren. I det stora hela brukar schizofreni bryta ut mellan 16 – 30 års ålder, att schizofreni bryter ut hos en person över 45 år gammal är ganska ovanligt. Något som skulle kunna tyda på att det finns en tröskel vars verkan har högsta sannolikhet att ge problem i samband med att hjärnan specialiserar sig inför vuxenlivet men att tröskeln inte nödvändigtvis behöver nås när specialiseringen är som intensivast. Tröskeln kan lika gärna vara en specifikation (limbo-ribba) vilken inte kan överskridas, vilket skulle kunna förklara en del av åldersfördelningen som fenomen. Kvinnor insjuknar som regel något senare än pojkar.

Schizofreni är vanligen diagnostiserad under de senare tonåren eller i början av livet som vuxen vilket skulle kunna tyda på att det är just i den fasen som en tidigare skada visar sig. Men alla som får psykos förblir inte sjuka livet ut, se Schizofreni prognos& sjukdomsutveckling.

När får man Schizofreni – Vid vilken ålder rent statistiskt

Ett exempel

-Ett akut insjuknande runt 18-20 års ålder. Fram till första eller andra året i gymnasiet har man kanske varit glad och utåtriktad, men  plötsligt så vänds på dygnsrytmen, grubblerier tilltar, man sitter framför  datorn på nätterna och pratar om konstiga saker, eller åtminstone om saker som andra tycker är konstiga.

  • Humörsvängningar, irritation, oro och vredesutbrott, som är svåra för omgivningen att tolka eller förstå
  • Ifrågasättande av vardagliga saker såsom varför existerar jag eller varför bor just jag här ?
  • Förändringar och problem med att urskilja vad som är den egna inre världen och vad som är den yttre världen, vad som är fantasier och föreställningar och vad som är fakta och verklighet. Detta leder ofta till att man blir misstänksam, tillbakadragen eller isolerar sig.

Vissa kan också uppleva intensivare syn- och hörselintryck i form av skarpare färger och ljud eller korta stopp i tankarna. Se även Psykos Varningstecken om några av tecknen som ofta föregår akut schizofreni och psykos.

 

Schizofreni Orsaker

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *