Metamina Dexmfetamin under Graviditeten?

 

Nej generellt aldrig.
ADHD mediciner som Metamina D-amfetamin, rekommenderas inte att ta under graviditeten eller för ammande. Se produktspecifikationen för Metamina:

4.6 Användning under graviditet och amning Teratogena effekter hos mus har setts vid doser ca 40 ggr de rekommenderade humana maxdoserna. Inga humana studier finns för närvarande. Behandling av gravida med dexamfetamin bör endast ske efter övervägande av behandlingsnytta relaterat till potentiell risk för fostret. Koncentrationen av amfetamin i bröstmjölk har uppmätts vara 3 till 7 gånger högre i bröstmjölk än i plasma. Behandling med dexamfetamin till ammande mödrar rekommenderas ej.

Det finns en hel del konflikterande resultat runt graviditet och användande av amfetamin som visar åt olika håll, beroende på vilken djurart som studerats. På människa har höga doser använts under graviditeten med skiftande resultat. Läkemedelsverkets senaste behandlingsrekomendationer skriver:

Graviditet och amning Djurstudier har visat att metylfenidat har embryotoxiska effekter. Studierna ger viss misstanke om missbildande effekter av metylfenidat, men data är otillräckliga för säkra slutsatser. Data från behandling av gravida kvinnor är för begränsade för att möjliggöra en riskbedömning. Sammanfattningsvis är risken för människa okänd. Erfarenhet från människa visar att amfetamin kan vara skadligt för fostret.Riskerna med obehandlad ADHD hos den gravida kvinnan måste vägas mot de teratogena riskerna för barnet om den gravida kvinnan behandlas med läkemedel. Effektiva metoder för antikonception bör diskuteras vid förskrivning av CS-lm till fertil kvinna.


Ovan produktspecifikationen för Dexedrine. Ops – svåräst bild, klipper in texten här i stället:

Pregnancy: Teratogenic Effects: Pregnancy Category C. DEXEDRINE has been shown to have embryotoxic and teratogenic effects when administered to A/Jax mice and C57BL mice in doses approximately 41 times the maximum human dose. Embryotoxic effects were not seen in New Zealand white rabbits given the drug in doses 7 times the human dose nor in rats given 12.5 times the maximum human dose. While there are no adequate and well-controlled studies in pregnant women, there has been 1 report of severe congenital bony deformity, tracheoesophageal fistula, and anal atresia (VATER association) in a baby born to a woman who took dextroamphetamine sulfate with lovastatin during the first trimester of pregnancy.

DEXEDRINE should be used during pregnancy only if the potential benefit justifies the potential risk to the fetus. Nonteratogenic Effects: Infants born to mothers dependent on amphetamines have an increased risk of premature delivery and low birth weight. Also, these infants may experience symptoms of withdrawal as demonstrated by dysphoria, including agitation, and significant lassitude. Nursing Mothers: Amphetamines are excreted in human milk. Mothers taking amphetamines should be advised to refrain from nursing. Pediatric Use: Long-term effects of amphetamines in pediatric patients have not been well established.

Läs även andra bloggares åsikter om Graviditet, Amfetamin, Metamina, Kontraindikationer, Ammning, Concerta under graviditeten.
Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *