Framkallar Haldol Inte beroende? II -Bevisen?

Vi  mailade till 1177 som påstod att Haldol (Haloperidol) inte framkallade något beroende för att få fram om de hade några vetenskapliga belägg för sina påståenden. Redaktionen för 1177 har sedan dess skickat ett mail som handlar om mycket annat än att lämna ett enda konkret svar på den enda frågan de fått. Vilka rättigheter de anse sig ha att maila om allt annat än den enda fråga de fått framgår inte av mailet från dem, men man har väl tillåtelse att undra?

Intressant nog så är tydligen inte kvalitetsgranskningsprocessen så noggrann att den kan angöra exakt vart den angör den vetenskapliga verkligheten vilket var den enda faktiska grundfrågan. Vi testar för den goda sakens skulle en gång till…

I texten om Haldol står:
“Det finns ingen risk för att man ska bli beroende av medicinen” Undrar vilken vetenskaplig data ni stödjer er på när det gäller påståendet.

Vi har redan ställt frågan en gång men inte fått ett relevant svar angör frågeställningen.  (För att underlätta en pedagogisk återkoppling så kommer att även leverera era svar på frågeställningen online till allmänhetens beskådan. Detta sker kostnadsfritt som en extra service till er kvalitetsgranskningsprocess. )

-Kan inte 1177 svara på en så enkel fråga till vilka vetenskapliga data de  refererar till?

Vilket borde vara skrämmande enkelt om man nu verkligen har en så noggrann kvalitetsgranskning som man påstår sig ha. Varje vetenskapligt arbete kommer alltid med en fullständig referensförteckning vilken är skrämmande lätt att ta fram för den som önskar eller den som har en vetenskaplig kvalitetsgranskningsprocess, så varför kan inte 1177 presentera något vetenskapligt stöd för sitt  påstående?

Att arbeta professionellt med människors hälsa eller sprida information om människors hälsa kräver väl ett faktabaserat förhållningsätt?

Inom vetenskapliga sammanhang är man dessutom ofta glad för att någon intresserar sig för ens egna arbeten och det brukar höra till god ton att försöka hjälpa till med referenser kring påstådda slutsatser i ett arbete, speciellt för den som vill ha något anseende vad gäller signifikans och relevans. Vem som helst kan bli en foliehatt som sprutar ur sig ord utan täckning. Så får vi nu se om 1177 har täckning för sina påståenden? Eller saknas det vetenskaplig täckning för påståendet, vem ansvarar i så fall för dess riktighet?

Påstående & Bevis : Haldol

Inom den vetenskapliga världen är det annars vanligt att den som kommer med ett påstående också bevisar att det är sanning, när det gäller vissa delar av medicinvetenskapen kan man börja undra för det ligger väldigt stora ekonomiska intressen i medlen, vilket utan tvekan gång på gång visat sig påverka hur studierna utfaller. Ett faktum som också intygas av statens egna kontrollorgan SBU.

Samtidigt som det saknas bra studier som jämför olika behandlingar, publiceras mängder av irrelevanta eller missvisande undersökningar av enstaka behandlingsmetoder, ofta läkemedel. Studier som gäller patienter borde utgå mer från patienternas behov än från andra intressen.

Vården behöver svar på vilka åtgärder som ger bäst effekt på dödlighet, sjuklighet och livskvalitet, och som samtidigt innebär så låg risk och kostnad som möjligt. Men en stor del av forskningen läggs inte upp på det sättet.
– Många läkemedelsstudier ställer frågor som inte är relevanta för praktisk sjukvård eller läggs upp på ett sätt som inte kan ge några vettiga svar, säger SBU:s styrelseordförande professor Nina Rehnqvist.

Skulle vara intressant att veta veta varifrån vissa uppgifter vilka presenterats som fakta egentligen kommer ifrån!  Ska bli intressant att se om någon kan svara på frågan, för det är väl ändå inte så att påståendet helt och hållet saknar vetenskapligt underlag? Frågan handlar alltså bara om bevisen för att Haldol inte ger beroende, ska den verkligen vara så svår att besvara?

 

Övrigt i samma ärende

Ger Haldol inte beroende? Vetenskapliga belägg tack vilka belägg har 1177 för sina uppgifter om Haldol, enkla frågor om vetenskapliga påståenden till en av nätets största upplysare kan väl inte vara så svårt?

Frågor om Haldol Med en belysning av den faktiska verkligheten och bakgrund, om forskningsfusk och hur dementa ges den drog som bevisats minska hjärnans densitet snabbast av alla ämnen som uppmätts. Är det vad dementa behöver? På vilken logik bygger det i så fall?

1177 svarar inte om Haldol

Men undrar passande nog varför man ställer frågan. Tja jag själv brukar ställa frågor för att jag vill ha ett svar och det har fortfarande inte kommit däremot påstår 1177 att den data de baserar sina utsagor på är så gammal att den inte finns tillgänglig i moderna databaser, detta trotts att Haloperidol syntetiseraades för första gången 1954, så helt gammalt är det inte.

 Mindre hjärna på rekordtid Medicinen finns!
Haldol hade 2010 rekordet av alla kända substanser i att minska ned hjärnans densitet.

9 reaktioner på ”Framkallar Haldol Inte beroende? II -Bevisen?”

 1. Jag förstår din frustration! Jag kan dock hjälp dig lite på traven med att förklara hur det ligger till. Den kemiska substans som du syftar på vilken Haldol består av, är inte beroendeframkallande eftersom den inte klassas som narkotika. Narkotika är ett samlingsbegrepp som innefattar alla beroendeframkallande mediciner. Det går alltså inte att få abstinens efter Haldol utifrån ett beroendeperspektiv. Det är nog inte riktigt 1177 uppgift att leta fram vetenskapliga rapporter. Saken är ju ganska enkel, det är bara narkotika som är beroendeframkallande. Det är därför de heter narkotika och de är också förknippade med restriktioner pga dess beroendeframkallande egenskaper. Medicin bygger på ett system som innebär att man som sjukvårdpersonal ska veta vad olika kategorier av mediciner innebär. Om du vill kolla upp vetenskapliga artiklar så kan du vända dig till Pubmed som ett ex. Det Haldol dock är, är en neuroleptika. Den klassen kan ge ganska allvarliga biverkningar om dosen är för hög. Dessa biverkningar kallas Tardiva dyskinesier.
  Den kunskap som sjukvårdspersonal tillämpar måste alltid bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet.

  1. Hej
   Om du läser frågan så frågar jag inte efter vad som är narkotika eller inte, utan jag ställer en enda väldigt enkel fråga: Vart är de vetenskapliga bevisen på att Haldol inte är beroendeframkallande.

   Sedan är det inte bara narkotika som är beroendeframkallande, men återigen det är väl inte det frågan handlar om? Jag tror att den handlar om att ta fram de vetenskapliga bevisen för ett påstående man kommer med. En sak som är svindlande lätt för den som stödjer sig på vetenskapliga fakta och inget annat.

  2. Nej, narkotika är inte klassade efter mediciner samt droger som ger ett beroende. Utan det är enbart de droger som kan ge ett rus som är narkotikaklassat för att det ska vara restriktivare med att få ut dylika droger.

   Mediciner som SSRI och SNRI kan ge ett starkt beroende. Under nertrappning kan man få väldigt hög ångest och depression , även panikattacker och självmordstankar. Självmord har skett under nedtrappning av dessa mediciner och de är beroendeframkallande.

   Lyrica är inte narkotikaklassat, inte heller Gabapentin men visst fan ger de ett rus om du tar högre doser (finns en stor tråd på Flashback om Lyrica).

   Läkemedelsföretag vill inte att droger ska narkotikaklassat (Lyrica som exempel här) för då förlorar de en massa pengar då det blir allt mer restriktivt. Däremot är Lyrica EXTREMT beroendeframkallande, och det ger en värre abstinens än heroin (egna erfarenheter då jag går- / gick på Lyrica samt Oxycontin i höga doser (ej missbruk).

   Mvh

 2. En viktig del i din research är ju att vända dig till rätt källa. När det gäller vilken gruppering mediciner får så är det ju i FASS du kan kolla upp detta. För att läkemedel ska få kallas läkemedel och därmed hamna i FASS krävs forskning. Så tänk på att ”don´t kill the messenger”. Utan vänd dig då till läkemedelsföretagen som har utvecklat medicinen. Som sagt, jag förstår din frustration, men 1177 uppgift är inte att leta reda på publikationer som stöder din frågeställning. Om du ska ge dig in i vetenskapliga studier så är frågeställningen inte konkret när det gäller haldol. Utan handlar om hur man klassar läkemedel och vad som karaktäriserar en drog, dvs narkotika. Återigen, Haldol är inte narkotika.

  1. En viktig del i den som påstår något på professionell basis är att ha vetenskapligt stöd för sina påståenden. Den som påstår något ska också kunna hänvisa till bevisen. Hade du gjort lite bättre research så ser du nog snabbt att just detta handlar om just en enda liten fråga:Jag frågar vilka vetenskapliga stöd de har för sina påståenden.

   En professionell sida på nätet bör visst kunna hänvisa till en korrekt vetenskaplig källa det åligger självklart inte konsumenten att springa runt överallt för att hitta belägg för påståenden på nätet från professionella källor. Anser 1177 att svaret finns i FASS så varför hänvisar de inte dit osv? Jag vet inte om jag skrev det i artikeln men detta handlar bara om en enda fråga vilket vetenskapligt stöd de har för sina påståenden. Jag menar att man bör ha det, jag förstår om det kan upplevas frustrerande för olika intressenter att ha en rimlig kvalitetskontroll och därmed också veta om den vetenskapliga källan till sina påståenden.

  2. Hej!
   Det står väl inget i FASS om Haldol ger beroende eller ej och sedan är det självfallet heller inte det som är frågan.

   Frågan rör sig om någon som har en professionell tjänst på nätet och kommer med ett påstående om en saluförd kommersiell produkt vilken påverkar människors hälsa, ett sådant påstående bör självfallet kunna beläggas av den som kommer med det.

 3. Helt rätt på dem bara!
  Det som utger sig för att ha professionell information om läkemedel bör kunna styrka sina uppgifter med källor och vetenskaplig hänvisningar annars så skulle vi ju snabbt ha en massa kvackare på nätet. räcker gott som det ser ut idag! Hittar heller inget i FASS om att det inte skulle vara beroendeframkallande. Att 1177 inte kan svara på en så enkel fråga visar att de inte kan ha någon speciellt hög nivå av kunskap eller trovärdighet.

  Det verkar vara rena kvacksalveriet att inte kunna svara på var uppgiften kommer från!!!

  1. Jovisst verkar det underligt att den som kommer med ett påstående inte heller kan visa att påståendet är grundad i sund vetenskap.

   Det är självfallet den som kommer med påståendet som ska kunna belägga dess riktighet.

 4. All medicin kan ge beroende och inte minst SSRI antidepressiva mediciner, ångestdämpande såsom antipsykotika och benzodiazepiner, och barbiturater.
  Värktabletter är starkt beroendeframkallande. Cortison är snabbt beroendeframkallande. Magmediciner typ Losec är starkt beroendeframkallande.
  Lita inte på läkemedelindusrin som fullständigt skiter i patienterna dom är endast intresserade av makt och money, money och money. Lita inte på läkarna som är köpta av läkemedelsindustrin, och läkarna vet mindre om beroende och utsättningsproplem av mediciner än en vad en städerska vet därom.
  Allt inom läkemedelsindustrin handlar om makt och pengar. Efter hjärtkärlsjukdom och cancer, så är skador och biverkningar av läkemedel den tredje största dödsorsaken .

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *