Etikettarkiv: övervakning

En stat som interagerar med sitt uppdrag?

Vad är hotbildernas ursprung?
Svd skriver om insynen i försvarsmakten och visst kan alla nog säkert förstå att försvarsmakten inte kan vara fullständigt öppen med precis allt, det ligger s.a.s i sakens natur. Men försvarsmakten ska kunna följa rikets lagar och respektera den pressfrihet som råder och inte obstruera mot dess kärnor, vilket gång efter gång visas flera exempel på.
Det är också dags att ställa frågan – vartifrån kommer den verkliga fienden? Är det inte just i skicktningen av befolkningen där en del ska övervakas och andra inte.
Att sitta och stirra sig blind i mörkret och upptäcka en massa fiender både här och där är säkerligen inget problem, snarare ett bevisat faktum som kommer att inträffa förr eller senare, och konsekvenserna brukar bli därefter. Men inte ska försvarsmakten sitta och vilseleda sina egentliga uppdragsgivare – då har försvarsmakten med råge både visat och bevisat att den icke förstått sitt uppdrag. När man dessutom väljer att hänga ut officerare som påtalat de faktiska missförhållandena så framstår samma faktum som gång på gång visat sig över alla sektorer – vi behöver en central övervakningsinstans som övervakar myndigheterna. Hur mycket resurser de tar från folkhälsan som trotts allt bara är det egentliga skyddsvärdet.
Att motverka det fria ordet otillbörligt visar tydligt att med en sådan vän behöver vi inga fiender. Att organisationer som inte vill ha en frisk insyn gärna skriker sig hesa det vet vi mycket väl, men det ska aldrig ske på uppdragsgivarens bekostnad. -Sesså, schaaas! gör avbön inför de som gett er plikten källan och uppdraget – riket och dess värden.

Den söndrande kartbildens topologier

Staten någon dag kanske skulle göra en karta över alla sektoriserade delar de satt departement och myndigheter att övervaka, eller varför inte låta statens egna myndighet SIKA Statens institut för kommunikationsanalys övervaka hur man sköter uppdraget rent systemtekniskt och om det ens är möjligt att ha en ekonomisk styrmodell där människan saknar värde. Medans infrastrukturen alltid tillskrivs ett större värde. Betydelsetopologierna på en sådan karta kanske kan säga ett och annat om vad som bör övervakas och varför samt om alla kontinenter verkligen finns med på kartan. Varuti inuti ett samhälle finns de egentliga skyddsvärdena, kanske skulle både staten och försvarsmakten ta sig en funderare på det som trotts allt bara är fundamentet till den verklighet vi står och andas uti.

Uppdragsinteraktiv stat är det förbjudet?

Självfallet är det viktigt att ständigt övervaka staten och den statliga fundamentalismen, speciellt nu i tider där den asymmetriska marginalen gentemot uppdragsgivaren – medborgaren – sedan en lång tid växt oproportionerligt. Att lära de fallfruktspoemen i staten ska kommunicera med sitt uppdrag, är det för mycket begärt? Det är kanske dags för lite hundkurser i det gamla kära Psykdrogerämnet återigen. Det är väl härligt med paranoia, det lär ju skapa paranoia och vilken av de paranoida säkerhetstjänsterna har som inbyggt uppdrag att skära ned sin egna verksamhet eller att inse att en paranoid omvärldsbild lätt kan skapa paranoida motreaktioner. Det kalla kriget byggde just på en sådan paranoid världsbild och kan vi inte lära oss något av det?

Läs även andra lodares pundigheter om FRA, MUST, Staten, övervakning, Assymetri, skyddvärden, proportionalitet, Concerta gruppen

Vad ska övervakas?

Tankebanan?
Göran hägglund skjuter till ytterligare en miljard för att korta vårdköerna eller få den påstådda vårdgarantin att något närma sig det den påstår sig vara. Ytterligare ett utmärkt tillfälle för FRA att kunna påvisa den hitintillsvarande diskrepansen mellan påstådd verklighet och det kommunicerade sociogramet. Men efterlevnad av löften gentemot uppdragsgivaren kanske är lite svårt för politiken i generell mening? Morötter är bra för hälsan replikeras det i svd det är förvisso sant att ett gamalt uttryck säger så, men då kanske politiken kan ta sig några till och inse att den samma styrmekanik man ser utifrån idag knappast är värd någon större påbyggnad, eller tror regeringen på alla dessa synnerligen bisarra statistiska mirakel där det verkar finnas 7 gånger så många med adhd på gotland som i västra Götaland trotts en fungerande vårdgaranti? Vem som ligger på topp i Europa när det gäller förljugenhet gentemot medborgarna det skriver väl inte SKL om? Vill man ens veta? Den som gräver från andra sidan kanske får veta och varför Regeringen inte ger Socialstyrelsen i uppdrag att kontrollera hur vårdkvaliteten ser i i själva verket utifrån de konstaterade statistiska diskrepanserna bör nog de flesta fråga sig! För Regeringen riskerar att få ett svar de inte vill se – verkligheten.
Varför ska inte medborgarna kunna kräva att det som sägs verkligen övervakas, bibehålls och efterlevs? Är politikernas uppdragsgivaren inte värda den lyxen som i sin egentlighet bara bygger på språkets mening – att föra det sagda från linda till borg.
Apart logik
Men att övervaka styrmekaniken verkar bara vara en logik som är tvungen i industrin, men det är klart, där måste man ju vara effektiv också. Om styrningen i till exempelvis EU också utrustades med de förnämliga sociogramupptagarna enligt alla IPRED, FRA och kaffegräddedirektiv så kanske medborgarna som gett politikerna uppdraget kan få en sociogramatisk insikt i hur lobbying verksamheten självfallet styr delar av politiken, varför skulle det annars pumpas in så många miljarder i den verksamheten tror du?
Vem idkar lobbying för att samma naturlagar som verkar gälla överallt annat också ska gälla inom politiken? vart ser vi de slutna påverkanssociogrammen? Och varför ska övervakning av politikernas uppdragsgivare kosta mångdubbelt mer än det som nu skjuts till i budgeten för en vårdgaranti som aldrig verkar har gjort skäl för sitt namn?
Kan någon förstå det tankesociogramet?
Frivillig övervakning fungerar ju?
Varför inte införa samma frivilliga övervakning av medborgarna som EU har av de lobbyister som trotts allt bara styr en hel del genom att bara göra sitt jobb? Men vad kan vara en allvarligare brottslighet mot medborgarna än att strunta i demokratin och låta det slutna rummets krafter styra. Det är också därför vi måste spara politikernas hela extenderade sociogram i minst 100 år och all kontakt mellan politiker och lobbyister måste ske via mail annars så kan vi kalla det för vad det är – otillbörlig påverkan.

Läs även andra bloggares åsikter om IPRED, Övervakning, Vårdgaranti, ADHD, FRA, Lobbyister, EU,

Budgetbloggen har samma videosnutt idag som igår, vad kan du förvänta dig av en budgetblogg egentligen? Nu bryter vi tankebanan om vårdgaranti & bilindustri.

Balooney och Tankebanan, dags för ett bryt?