Etikettarkiv: NAD

Schizofreni immunsystem och sömn

Schizofreni Orsaker

 

(japp nu åker den halvfärdiga artikeln ut – flera månader senare)

En mer och mer utbredd uppfattning är att immunsystemet har en ganska god roll i att introducera sömn, något som också sker när systemet är utmattad, behöver bearbeta infektioner via feber etc, då kan den generella vakenhetsnivån sänkas till förmån för att kunna bekämpa infektionen eller inflammationen effektivt. Jag tycker det finns mycket som tyder på att sömn kan betraktas som ett naturligt hiberneringsläge som också kan introduceras av andra orsaker tex inflammation, allvarliga skador, syrebrist, svält, sömnderivering. Eller bara följderna av en helt vanlig upercut.

Det centrala ledordet är egentligen protonmedvetandet

Det finns så många sagor om så mycket annat men människan har helt enkelt en massa sinnen som det sällan talas om, den som inte förstår att människan till och med på tungan har protondetektorer kanske har ett surt efterspel att räkna med. Men vi har gravitationsreceptorer osv och ja de är sinnen. Några centrala sinnen torde rimligtvis vara temperatur och gasregleringssinnet,det är inte helt o-avancerade sinnen och de fungerar ofta så bra att du kan strunta i dem som allt annat som fungerar bra, det kanske är därför du bryr dig så mycket om dig själv? Själva ordet gas kommer från ordet chaos och det kan vara lätt att förstå för den som tittar närmare på det.

Den dagliga diskrimineringen – motsatsen till koncentreringen

Vad sinnena egentligen gör att att lämna underlag för den dagliga diskrimineringsprocessen. Ja, människan diskriminerar och gör det hela tiden. Det kan vara motsatsen till att koncentrera något, eller rättare sagt för att kunna koncentrera dig på en speciell sak så måste du diskriminera alla andra stimuli som du likförbaskat ändå har i din närhet – det är lagen om diskriminering – Personer med Schizofreni är inte alls lika diskriminerande som de flesta andra. De går inte i cirklar lika lätt som andra och är mer gränslösa när det gäller den vanliga cirkelgången i det planetära systemet. Det cirkadiska livets allmänhet.

Gasregleringen under sömn

Jag tycker det finns mycket som tyder på att sömn kan betraktas som ett naturligt hiberneringsläge som också kan introduceras av andra orsaker tex inflammation, allvarliga skador, syrebrist, svält, sömnderivering. Det finns väldigt många pilar som pekar i riktning mot att Schizofreni har sitt ursprung i en djup hibernering. Det förefaller vara reaktionen på en inflammation som försämrar allmäntillståndet såpass att det loopar. Gasregleringen är sämre hos de flesta under sömnen, en intressant fråga är när skulle immunsystemet tycka att sömn inte är ok, antagligen under tillstånd där det föreligger obalans i gasbilden eller under svält, vid bägge tillstånden kommer en hibernerande halvdvala att introduceras, något som också kan ske vid det mer systematiska inflammationstillståndets sepsis.

Funktionsalgoritmen i drömtillståndens anatomi

När du ska byta motorn på en bil, så står oftast bilden still på en verkstad, när du byter minne på en dator så slår du kanske av strömmen?  När du laddar batterierna så använder du kanske inte så ofta batterierna samtidigt. När din dator har varit avskärmad från aktivitet en tid så kanske det går igen en så kallad skärmsläckare?

Precis så kan grunderna till sömnanatomin se ut. Den generella medvetandenivån kan anses skifta stort under dygnet på flera sätt, men gör den verkligen det? Eller är det snarare så att den styrbara delen av medvetandet ändras men den generella verklighetsbilden ständigt har samma storlek?  I så fall så skulle en hand som kapats av i en olycka fortfarande kunna klia, eller signalen om att den kliar fortfarande gå fram. I så fall så skulle den som berövas på alla sina sinnesintryck efter en tid börja producera egna och i dag vet vi att så är fallet. Som vi skrev lite mer mytologiskt tidigare så är det just ensam i dödskallegrottan som de gamla historierna finns, där ligger minnenas funktionella anatomi lagrad som släktkrönikor från en tid till en annan.  När intrycken sina vaknar fantomsinnet.

Vikten av protonuppladdning-orkestreringen av joner  i hjärnans olika delar, varför skulle du drömma mardrömmar i anknytning till speciella händelser om det inte hade en funktion? Råttor som berövats sömn dör efter en tid i ett stereotyp symtomatisk effektkaskad där temperaturregleringen och kolhydratkontrollen är satta ur spel, råttorna gick ned i vikt trotts att de åt mer osv.

Schizofreni och mitokondrier

Det finns dock en annan tänkbarhet. Mitokondrierna kommer från början för flera hundra miljoner år sedan från en främmande organism men  är nu inbyggda i cellerna, celler begår regelbundet självmord s.k. apoptosis. Men vad skulle hända om cellernas apoptosmönster avviker från det gängsle, eller om cellernas konnektivitet avviker från det gängse? Kanske så skulle yttre påfrestningar på cellen få ett annat resultat och cellväggen lättare brista med följden att hela eller delar av mitokondrien åker ut i kroppen.

Hur skulle då immunsystemet uppfatta en mängd lösa mitokondrier som visar sig lite här och där? Sannolikt så skulle de uppfattas som ganska likt den främmande infektion de en gång i tiden faktiskt också var, eller precis som systemet skulle uppfatta en allvarlig muskelskada tex en hjärtattack. Skadan uppfattas som så allvarlig för att ämne som inte ska finnas i blodet nu finns där.

Fåglar och drömmar

Fåglar tillhör de djur som har extrema krav på sin gasreglering, under maximal ansträngning högt uppe i atmosfären ska de suga i sig luft som är extremt tunn, syrefattig och väldigt kall.  Fåglar är också de enda förutom däggdjuren som sover REM-sömn.  REM-Sömnen hos både däddjur och fåglar har det gemensamt att just temperaturregleringen återuppbyggs så starkt under REM-Sömnen, något som  visar på att den har strikt funktionella grunder.

Vid sömn är inte temperatur och gaserna lika reglerade

Vad har nu då detta med REM-sömn  att göra med NREM-sömn? Tja sömen har flera bitar och om sömnen bara skulle vara enkelt som ett enda ord så skulle meningen av varenda del och totala betydelse förändras om en bokstav försvann, eller hur? Har du bara några bitar kvar kommer du att ha brist på ordets hela mening även efter att punkten är avslutat, eller hur ers excellens?

Tillåter ni mig att jag tillstår att påstå att den som inte fått en ordentlig djupsömn kommer att uppvisa brister på många sätt och försöka ta igen detta på alla sätt.Vid schizofreni är termoregleringen och CO2 reactiviteten betydligt långsammare än annars. Två väldigt grundläggande egenskaper för att kunna följa med cirkelgången i planetära system.

REM sömnens evolution hos däggdjur och fåglar orkestrerades från samma stamträd för flera miljoner år sedan.  Både fåglar och däggdjur försöker ha  samma temperatur oavsett var de befinner sig , och båda fåglar och däggdjur  har en märkbar kognitiv kompetens. Restaurering av värmeregleringssystemen kapacitet är ett starkt bevis funktion av REM-sömn. När det gäller eventuell förbättring av kognitiv förmåga av REM, är det betecknande att både fåglar och däggdjur kan lösa problem och att båda kan skapa former för verbal kommunikation (”primitiva språk”) ((Bara myten om att det skulle finnas något annat än primitiva språk är intressant. Och det bör vara den renaste definitionen av fundamentalt inavlad kackafoni.)) när något måste överföras beror det väl vanligtvis på en brist? Vad fan trodde du egentligen språk handlade om?

López-Barneo: Why doesn’t the high affinity pathway contribute to the membrane
potential, whereas the low affinity pathway does?
Acker: The electrical potential between mitochondrial complex I and complex IV
establishes the proton motive force and hence the MMP. The unique a592 would
according to our model make complex IV more negative even at high pO2 levels
and would therefore lower the mitochondrial membrane potential and impair Ca2+
buffering.

. With respect to the possible enhancement of cognitive skills by
REM, it is significant that both birds and mammals are capable of problem solving and
both can generate forms of verbal communication (‘primitive language’)

Ja, så här hackat blir det ibland, vi kommer antagligen att återkomma till många av områdena senare.

DSIP Schizofreni och Djup-Sömn 1

DSIP Schizofreni och Djup-Sömn 2

DSIP Schizofreni och Djup-Sömn 3

Schizofreni Immunsystem och sömn

The Etiology of Schizophrenia II

Continued from:

Carbon Disulfide – CS2 Intro

Hypo thesis: The Etiology of Schizophrenia 1

Continues:

Hypo Thesis: The Etiology of Schizophrenia III

… It has been reported that the glucose and lipid metabolism is disturbed by carbon disulfide both in experimental animals and in exposed workers, but not to conclusive. There is a large body of indirect information associating abnormal energy metabolism in peripheral neuropathies caused by CS2.

Acetyl-CoA

In Clostridium thermoaceticum Carbon monoxide dehydrogenase CODH has three paramagnetic centers iron-nickel-sulfur, labeled A,B and C.  CS2 mimics CO at centre A, competively, thereby most probably alternating parts of it’s enzymologic timing and functionality. (BB)  The function of CS2 in the human Acetyl-CoA, remains to be elucidated.

Rats exposed  to carbon  disulphide  displayed  different  symptoms of  intoxication pending on the type of exposure. CC The damage by CS2 is related to the status of Glutathion and its protective role. Glutathion depletion have been shown in rats exposed to high levels of CS2 followed by high exposure.

The disturbance in the energy-transfer processes, provoked by carbon disulphide in rat mitochondria causes a  loss of respiratory control, oxidative phosphorylation, (CC)  reduced NAD content i rat liver mitochondria. (DD)

BB
1994: Kumar M; Lu W P; Ragsdale S W
Binding of carbon disulfide to the site of acetyl-CoA synthesis by the nickel-iron-sulfur protein, carbon monoxide dehydrogenase, from Clostridium thermoaceticum.
Biochemistry 1994;33(32):9769-77.

CC
Journal of Ncurochcmistru.  1971, Vol. 18, pp.  177  to 182.
OXIDATION  AND  PHOSPHORYLATION PROCESSES  IN
BRAIN MITOCHONDRIA  OF  RATS  EXPOSED  TO
CARBON DISULPHIDE
S. TARKOWSKI  and HANNA SOBCZAK

DD
Sokal JA. 1968. Intracellular distribution of pyridine nucleotides in the liver of rats after long-term
exposure to carbon disulfide. Biochem Pharmacol 17:2489-2493.

CODH, Acetyl-CoA, Glutathion, NAD, ATP, Carbon Disulfide, Oxidative phosphorylation,

…One more to come + the hypothesis in short with conclusions and suggestions.

The Etiology of Schizophrenia III

Hypothesis: The Etiology of Schizophrenia 1

Draft 1 in a new hypothesis: the etiology of schizophrenia, part 1.

Hypothesis: The Etiology of Schizophrenia 1

Carbon Disulfide – CS2 Intro

Carbon Disulfide & metabolites  Chelating effects

on various essential trace metals

Carbon disulfide reacts with the amino groups of amino acids and proteins to form thiocarbamate in blood and tissues (1) thiocarbamates, possessing sulfhydryl groups, may chelate polyvalent inorganic ions. CS2 reacts with endogenous amines to form dithiocarbamates.(2) which could be metabolised back to CS2. An implication is the formation of acid labile CS2 (AL CS2) will continue to increase, even at steady-state concentrations of CS2,as long as free CS2 is available to the tissue and adequate amine substrates are available. (2) An additional important finding was the slow elimination of AL CS2, suggesting that AL CS2may accumulate in the body after repeated exposure to CS2. (2) Dithiocarbamates are capable of chelating several polyvalent inorganic ions such as copper and zinc, and thus may inactivate numerous enzymes in which these ions are essential for activity. (3)

The hypothesis of a chelating effect has been supported by the results of some studies (4), Andreva who reported an increase in zinc and copper excretion in exposed rats, and Lukas et al. (5), who found increased copper levels in the peripheral nervous tissue of exposed rats.

Copper and zinc ions are essential for the prosthetic groups of many enzymes. The neurotoxic action of carbon disulfide and its interference with the activity of many enzymes could partly be explained by chelating effects. Zinc is required for the activity of enzymes such as lactic acid dehydrogenase a, carbonic anhydrase, glutamate dehydrogenase, and alcohol dehydrogenase. Copper, represents a cofactor of pyridoxol, a form of vitamin B6. Copper is required for the proper functioning of enzymes such as cytochrome c oxidase, the coenzyme A dehydrogenase system, and dopamine ß hydroxylase. The loss of copper from the spinal cord is accompanied by cellular damage, producing tissue degeneration. Disturbances of the central and peripheral nervous systems, resulting from carbon disulfide exposure, could be connected with the loss of copper due to chelation and consequent inhibitory effects on enzyme systems (6)

LOX, Lysyl oxidase is copperdependent. The LOX activity are essential for the mechanical stability of the fibers and other supramolecular assemblies formed by these proteins and the elasticity of elastin. Because collagens and elastin are important components of the extracellular matrix, abnormalities in their modification can be expected to affect many tissues, as seen in lathyrism, a connective tissue disorder caused by the administration of ß-aminopropionitrile, an irreversible inhibitor of lysyl oxidases. (7)

Extracellular copper enzymes initiate the formation of the lysine and hydroxylysine derived crosslinks in collagens and lysine-derived crosslinks in elastin. (8) CS2-mediated protein cross-linking occurs in vivo through the generation of Lys-Lys thiourea and that diethyldithiocarbamate can, through in vivo release of CS2, produce the same cross-linking structure. This observation supports the utility of cross-linking of peripheral proteins as a specific dosimeter of internal exposure for CS2 and provides a mechanistic explanation to account for the high-molecular-weight neurofilament protein species isolated from rats exposed to CS2 or N, N-diethyldithiocarbamate. (9)

Hight levels of homocysteine will irreversibly ihnibit LOX. (10) One study suggest that LDL downregulation of LOX could contribute to the endothelial dysfunction caused by hypercholesterolemia, thus contributing to atherosclerotic plaque formation. (11)

(1)
Madlo, Z. and Soucek, B., Absorption, metabolism, and action of  carbon disulfide  in the organism.
VII.  Inhibition  of  serum  cholinesterase  by  carbon  disulfide,  Prac.  Lek.,  6,  312,  1953
Soucek, B. and Madlo, Z.,  Absorption metabolism,  and action of  carbon disulfide  in  the organism. VIII.

(2)
McKenna, M. J. and DiStefano, V., Carbon disulfide. I. The metabolism of inhaled carbon disulfide in
the  rat,  J. Pharmacol.  Exp.  Ther.,  202(2),  245,  1977
Reaction of carbon disulfide with blood  in vitro, Prac. Lek., 6,  11,  1954.

(3)
Brieger,  H.,  Carbon disulfide  in  the  living organism-retention,  biotransformation  and  pathophysio-
logic  effects,  in  Toxicology  of  Carbon  Disulfide,  Brieger,  H.,  Ed.,  Excerpta  Medica  Foundation,
Amsterdam,  27,  1967.

(4)
Gadaskina,  I.  D.  and  Andreeva, N.  B.,  Biochemical  shifts  occurring  in  the organism  following  carbon
disulfide poisoning  (free SH groups and  blood  ceruloplasmin; copper and zinc metabolism),  Gig. Tr.  Prof.
Zabol..  13, 28,  1969.

(5)
Kotas,  P., Obrusnik, I., Lukas, E., and Krivanek, M., Determination  of  zinc and  copper in  the periphera
nerves  of  rats  with  carbon  disulfide-induced  neuropathy,  J. Radioanal.  Chem.,  19(2), 263,  1974.

(6)
(Scheel, 1967). ISBN 92 4 154070 2, World Health Organization 1979
COHEN AE, SCHEEL LD, KOPP JF, STOCKELL FR, Jr, KEENAN RG, MOUNTAIN JT, PAULUS HJ. Biochemical mechanisms in chronic carbon disulfide poisoning. Am Ind Hyg Assoc J. 1959 Aug;20(4):303–323.

(7)
Wilmarth KR, Froines JR (November 1992). ”In vitro and in vivo inhibition of lysyl oxidase by aminopropionitriles”. J Toxicol Environ Health 37 (3): 411–23. PMID 1359158

(8)
Csiszar K. Lysyl oxidases: a novel multifunctional amine oxidase family. Prog Nucleic Acid Res Mol Biol. 2001; 70: 1–32.

(9)
Chem Res Toxicol. 1998 May;11(5):544-9.
Carbon disulfide and N,N-diethyldithiocarbamate generate thiourea cross-links on erythrocyte spectrin in vivo.
Erve JC, Amarnath V, Graham DG, Sills RC, Morgan AL, Valentine WM.

(10)
Volume 272, Number 51, Issue of December 19, 1997 pp. 32370-32377
Irreversible Inhibition of Lysyl Oxidase by Homocysteine Thiolactone and Its Selenium and Oxygen Analogues
Implications for Homocystinuria

(11)
Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology. 2002;22:1409-1414
Low Density Lipoproteins Downregulate Lysyl Oxidase in Vascular Endothelial Cells and the Arterial Wall Cristina Rodríguez ; Berta Raposo ; José Martínez-González ; Laura Casaní ; and Lina Badimon

Enzyme inhibition

Dopamin:The copper-requiring enzyme dopamine b- hydroxylase decreased in response to increased exposure to CS2 (12)

Tryptophan: Significant alterations of the metabolism in rats. Exposure to carbon disulfide can cause a significant increase in the activities of kynureninase and kynurenine-2-oxoglutarate aminotransferase in the kidneys, but only a slight increase in their activities in the liver. (13)  changes in the tryptophan metabolism, manifested by increased excretion of xanthurenic acid in human (14)

Disturbance of the B-vitamin metabolism

Exposure to carbon bisulfide results in an increased turnover of the B-vitamin complex (15, 16, 17, 18, 19)  CS2 induced elevated  serum  lipid  levels  and  accelerated  cholesterol synthesis ( on rat, 176  ppm, inh) are reportedly blocked by feeding nicotinic acid at a dose of 40 mg/kg/da  (20)  Nicotinic acid has protective effects against CS2 poisoning. CS2 reduces the levels of Nicotinic Acid.  (21 22 23 24 25)

Ca2+ UCP, peroxidation

The acute toxicity of organic toxicants like Carbon Disulfide has been linked to altered Ca2+ homeostasis through several mechanisms. (26 – 29)

Exposure of hepatocytes to halocarbons or carbon disulfide results in the rapid loss of Ca2′-ATPase activity and the ability of the endoplasmic reticulum to sequester Ca2 (30 -32)Maintenance of normal [Ca2+]i homeostasis is also dependent upon the status of other cell constituents, including sulfhydryl, glutathione, and nicotinamide-nucleotide redox levels of the cytoplasm and mitochondria. (33)

Chronic CS2 exposure resulted in inhibition of respiration and cytochrome oxidase activity in rat brain. Acute exposure showed partial uncoupling of the oxidative phosphorylation in rat brain. There was also a decrease of ATPase activity in rat brain. (34)

Oxidation stress also resulted in Ca(2+) concentrations and calmodulin (CaM) levels increases in cerebral cortex, hippocampus and spinal cord. Thus, CS(2) intoxication was associated with elevation of lipid peroxidation (LPO) and reduction of antioxidant status. It was suggested that ROS and concomitant LPO, at least in part, were involved in CS(2)-induced neuropathy. (35)

12
McKenna, M. J.  and DiStefano, V., Carbon disulfide.  11.  A proposed  mechanism  for the action of
carbon  disulfide  on dopamine B-hydroxylase,  J.  Pharmacol.  Exp.  Ther., 202(2),  253,  1977.

13
Med Lav. 1972 Mar-Apr;63(3):126-33.Links
Excretion of some tryptophan metabolites in man exposed to carbon disulphide.
Tintera J, Graovac-Leposavic L, Milic S.

14
Toxicol Appl Pharmacol. 1988 Jul;94(3):356-61.
Enzymatic studies on tryptophan metabolism disorder in rats chronically exposed to carbon disulfide.
Okayama A, Ogawa Y, Goto S, Yamatodani A, Wada H, Okuno E, Takikawa O, Kido R.

15
Lefaux, R. 1968. Carbon disulphide. Pp. 117-119 in Practical Toxicology of Plastics. Cleveland, OH: Chemical Rubber Company

16
Gorny,  R.,  Carbon  disulfide-induced  vitamin  96  deficiency  in  rats  fed  diets  with  different  vitamin  B6
contents,  Bromarol. Chem.  Toksykol.,  13(3), 299,  1980.

17
Washuettl, J., Winker, N., and Steiner, I.,The  effects  of carbon disulfide on  the  vitamin BI content  in  the serum
of exposed workers, Munch. Med.  Wochenschr., 121(24), 819,  1979.

19
165.  Miyagawa,  K.,  Carbon  disulfide poisoning  –  Effects  of  L-methionine  and L-methionine  combined
with  vitamin  B12  on  carbon  disulfide  poisoning,  Shikoku  Acra Med., 6(3),  I,  1955.

20
Wronska-Nofer,. T., Nofer, J.,  and Stanislaw, T.,  Disorders  in  excretion  of  niacin  metabolites  in  carbon
disulfide-poisoned animals, Med. Pr.,  16, 77,  1965.

21
Wronska-Nofer,  T.,  The  influence  of  low  doses  of  nicotinic  acid  upon  the  development  of  lipid
disturbances  in  rats  chronically  exposed  to  carbon  disulphide,  hi. Arch.  Arbeitsmed.,  29(4),
285,  1972.

22
Knobloch, K., Effect of nicotinamide on excitability of the vestibular nerve and some motor nerves in chronic
carbon  disulfide  poisoning  in  guinea  pigs,  Med.  Pr., 12,  355,  1961.

23
Kuljak, S. and  Stern, P., Protective  effect  of  glutathione  and  xanthinol nicotinate against  carbon disulfide
poisoning  in  the  mouse,  Arh. Hig.  Rada  Toksikol., 22(2),  137,  1971.

24
Paine, A. J.,  Williams, L., and Legg, R. F., Apparent maintenance of  cytochrome P450  by  nicotinamides in
primary  cultures  of  rat  hepatocytes,  Life Sci.,  24,  2185,  1979.

25
Silvestroni, A. and Rimiani, R., Microcirculation  in chronic experimental intoxication with carbon disulfide.
Effects of nicotinic acid, Folia Med., 53,  1,  1970.

26. Trump, B. F., and Berezesky, I. K. Calcium regulation and cel injury: a heuristic hypothesis. Ann N.Y. Acad. Sci. 494 280-292 (1987).

27. Hyslop, P. A., Hinshaw, D. B., Schraufstatter, I. U., Sklar, L A., and Cochrane, C. G. Intracellular calcium homeostasis during hydrogen peroxide injury to cultured P388D1 cells. J. Cell Physiol. 129: 356-366 (1986).

28. Starke, P. E., Hoek, J. B., and Farber, J. L. Calcium-dependent and calcium-independent mechanisms of irreversible cell injury in cultured hepatocytes. J. Biol. Chem. 261: 3006-301(1986).

29. Cheung, J. Y., Bonventre, J. V., Malis, C. D., and Leaf, A Calcium and ischemic injury. New England J. Med. 314 1670-1676 (1986).

30. Brattin, W. J., Pencil, S. D., Waller, R. L., Glende, E. A., and Recknagel, J.O. Assessment of the role of calcium ion in halo carbon hepatotoxicity. Environ. Health Perspect. 57: 321-32

31. Moore, L., Davenport, G. R., and Landon, E. J. Calcium uptake of a rat liver microsomal subcellular fraction in response to in vivo administration of carbon tetrachloride. J. Biol. Chem. 251: 1197-2101 (1976).

32. Recknagel, R. 0. A new direction in the study of CCl4 hepatotoxicity. Life Sci. 33: 401-408 (1983).

33  Orrenius, S., Thor, H., and Bellomo, G. Alterations in thiol and calcium-ion homeostasis during hydroperoxide and drug metabolism in hepatocytes. Biochem. Soc. Trans. 12: 23-28. (1984).

34 Journal of Ncurochcmistru. 1971, Vol. 18, pp. 177 to 182. Pergamon Press. Printed in Northern Ireland
Oxidation and phosphorylation processes in brain mithochondria of rats exposed to carbon disulfide.
S. Tarkowski Hanna Sobczak

35 Ca2+ Calmodulin levels was increased in cerebral cortex, hippocampus and spinal cord.   Volume 179, Issues 2-3, 15 May 2009, Pages 110-117  Changes of lipid peroxidation in carbon disulfide-treated rat nerve tissues and serumDa-Qing Suna, b Ai-Wu Lic, , Ju Lid, Dian-Guo Lib, Yi-Xin Lib, Hao-Fengb and Ming-Zhi Gongb, Chemico-Biological Interactions.

Cancer and p53

The p53 gene has been proposed as tumour suppressor and a candidate susceptibility gene in schizophrenia. (36) it is just a coincidence that the results of one study indicate that occupational exposure results in a significant increase in P53 CGT>CTT transversions. (37) identified occupational exposure in combination with smoking as a significant risk factor for the mutation. It was concluded that AS-PCR of the P53 273rd codon transversions is a suitable technique for studying the effects of occupational exposure to CS2.

36
Schizophr Res. 2000 Feb 14;41(3):405-15
Apoptosis and schizophrenia: is the tumour suppressor gene, p53, a candidate susceptibility gene?

Catts VS, Catts SV.

Schizophrenia Research Unit, South Western Sydney Area Health Service, Liverpool Hospital, Liverpool, NSW, Australia.

37
Int J Hyg Environ Health. 2007 Jan;210(1):69-77. Epub 2006 Sep 1.
Use of genotypic selection to detect P53 codon 273 CGT>CTT transversion: application to an occupationally exposed population.
Carton T, Tan XD, Hartemann P, Joyeux M.

Continues:

Hypo thesis: The Etiology of Schizophrenia II

Hypo Thesis: The Etiology of Schizophrenia III